Dacă l-ați fi crezut pe Moise, M-ați fi crezut și pe Mine
Autor: John Piper  |  Album: Evanghelia lui Ioan  |  Tematica: Credință
Resursa adaugata de Mada_O in 06/07/2020
    12345678910 0/10 X
Sursa originala: http://www.desiringgod.org/
Referințe

 

Dumnezeule îndurător, mă rog ca al Tău Cuvânt să fie proslăvit în această seară, al Tău Cuvânt să fie proslăvit duminică dimineața, al Tău Cuvânt să fie proslăvit în viețile noastre, în inimile noastre, în mințile noastre, în faptele noastre. Tu Ți-ai proslăvit Cuvântul prin Numele Tău. Cuvântul Tău este insuflat de Dumnezeu, Cuvântul Tău este curat, încercat de șapte ori în cuptorul cu foc, Cuvântul Tău este mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, pătrunzând până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul Tău este viață. Doamne, împuternicește-mă să fiu o unealtă loială a Cuvântului Tău, ajută-mă, Te rog, să-L rostesc. Și Duhule Sfant, convingător și puternic deschide căi acum, treci dincolo de întăriturile uriașe din viețile oamenilor, care i-au oprit să audă adevărul Cuvântului, și să iubească Cuvântul, și să se supună Cuvântului, și să îndeplinească Cuvântul, și să se bucure în Cuvânt, și să urmeze Cuvântul, și să se hrănească din Cuvânt, și să fie satisfăcuți de Cuvânt și să mearga în Rai cu Cuvântul. Treci dincolo de ele, Dumnezeule Atotputernic! În Numele lui Isus m-am rugat. Amin.

Acum, în loc să mergem repede mai departe la capitolul 6, am considerat că ar fi bine să mai zăbovim o dată asupra capitolului 5 din Evanghelia după Ioan, cu scopul de a pune o întrebare care, cred eu, ridică o problemă extraordinar de importantă în ce privește Evanghelia lui Ioan și celelalte scrieri din Noul Testament, și anume: cum au văzut Isus și apostolii Scripturile evreiești, cele pe care noi le numim Vechiul Testament. Ce au avut acele Scripturi de-a face cu Isus, și cum schimbă acest lucru situația pentru noi. Așadar, acesta este mănunchiul de întrebări pe care le vom aborda, iar motivul pentru care este atât de potrivit să ne oprim aici, e din cauza a două versete. În primul rând versetul 39. Ioan 5:39: "Cercetați Scripturile", spune Isus,"pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine." Aveți dreptate să căutați viața veșnică în Scripturi, dar greșiți crezând că o veți găsi oriunde altundeva decât în Mine. Ei, termenul "Scripturi" - vedeți acea frază "Cercetați Scripturile"? Aceea e o referire la Scripturile evreiești.

Noi, creștinii, avem o parte a Bibliei noastre, care include acele Scripturi, și o numim Vechiul Testament. Și motivul pentru care o numim Vechiul Testament este acesta: noi credem că Mesia, mult așteptatul Mesia evreiesc, a venit. Iar numele Lui este Isus. Și a venit ca să moară pentru păcătoși, așa că fie că ești evreu sau faci parte dintre Neamuri, dacă crezi în Mesia și în lucrarea Sa de pe cruce și în învierea Sa, poți să devi un evreu adevărat, poți să fii inclus în promisiunea făcută lui Avraam și acest legământ, pe care Îl face prin moartea Sa pe cruce, îl numește Noul Legământ. El a ridicat sus paharul, tocmai cum am făcut și noi, și a zis: "Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu". Ei, aceasta e o expresie luată din Vechiul Legământ, din Scripturile evreiești, din Ieremia 31:33. Aceasta înseamnă că va veni într-o zi, va veni un Mesia și va fi zdrobit de Tatăl, și mulți vor fi socotiți neprihăniți prin El și va învia din morți. Isaia 53. Noi credem ca aceasta s-a întâmplat și că scrierile pe care le-a autorizat prin apostolii Săi, dezvăluie Noul Legământ. Și prin urmare noi avem în Bibliie noastre o parte care se numește Noul Legământ. Noul Testament și Noul Legământ înseamnă același lucru. Vechiul Testament și Vechiul Legământ înseamnă același lucru. Așa că noi iubim Scripturile evreiești! Noi suntem evrei! Nu trec cu vederea... În caz că sunt evrei aici: să nu credeți că nu realizez că fac parte dintre Neamuri și că vin în această moștenire târziu, și că nu am nici un drept natural să fiu aici deloc. Eu sunt o ramură de măslin sălbatic, așa mă numește Pavel. Evreii sunt ramuri naturale de măslini, ei fac parte din pom. Ei sunt ai lui Mesia și doar prin necredință sunt rupți. Eu nu fac parte din pom, eu nu ar trebui să beneficiez de făgăduințele avraamice, dar beneficiez! De ce? Pentru că Mesia, când a murit, a deschis ușa larg pentru evrei și Neamuri, așa încât dacă vor crede în El, ei vor fi altoiți în spița avraamică, și anume a lui Isus. Și vor deveni evrei spirituali adevărați și vor moșteni prin urmare toate făgăduințele făcute lui Avraam și celorlalți profeți.

E uimitor când citești toată Biblia. Genesa 12:2,3: "Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine." Nu este aceasta minunat? Acesta e singurul motiv pentru care orice om dintre Neamuri este salvat. Acesta este singurul motiv! Nu există o cale separată, doar cea evreiască! Salvarea este de-a evreilor! Punct. Singura cale să fii salvat e să devi evreu. Deci, Pavel a spus in Galateni 3:8: "Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: "Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine." În tine! În tine vor fi binecuvântate toate națiunile... Tu trebuie să intri în Avraam ca să fii salvat. Așa că noi creștinii, nu respingem Scripturile evreiești. O, nu! Noi le acceptăm, noi le iubim. Ele sunt mai dulci decât mierea pentru buzele noastre. Ele sunt mult mai prețioase decât aurul, decât mult aur curat pentru că, în pregătire, ele arată toate către Isus, pe care Îl iubim mai presus de orice. Și, în iluminare continuă să arunce lumină, după lumină, după lumină asupra semnificației a ceea ce a făcut. Nu poți să știi prea multe despre ce a realizat Isus dacă închizi Scripturile evreiești.

Acum, înapoi la Ioan 5:39."Cercetați Scripturile" - tocmai am meditat alături de voi asupra cuvântului "scripturi"."Cercetați Scripturile", spune Isus,"pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine." Deci Isus spune că - aceasta e amețitor - Isus spune că "toate Scripturile mărturisesc despre Mine". Nici un amendament de genul "o parte din ele"."Scripturile mărturisesc despre Mine". Acum versetul 46: "Căci, dacă ați crede pe Moise" - Moise este autorul primelor 5 cărți ale Scripturilor evreiești - "Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine." Cugetați alături de mine, preț de o clipă, asupra implicațiilor cuvântului "mărturisesc" din versetul 39."Cercetați Scripturile [... ] tocmai ele mărturisesc". Ce înseamnă acest "mărturisesc"? Este folosit de 42 de ori în Evanghelia după Ioan. Nimeni nu folosește acest cuvânt atât de des precum Ioan. Este un cuvânt important pentru Ioan. Ce înseamnă? Lăsați-mă să vă citesc câteva versete și veți putea să-mi spuneți dumneavoastră ce înseamnă pentru Ioan. Ioan 1:34, Ioan Botezătorul spune: "Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu". Ioan 3:11, Isus spune: "Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut". Ioan 3:32: "El mărturisește ce a văzut și a auzit". Ioan 19:35: "Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut". (n. t. în engleză este utilizat un termen din familia lexicală a cuvântului "a mărturisi") Cu toții știm ce înseamnă un martor. El nu argumentează că a avut loc crima. El a văzut-o! El stă în picioare și spune: "Am văzut-o, o știu. Nu aduc un argument. Sunt un martor."

La ce se referă acolo când spune "Scripturile mărturisesc despre Mine"? Ce înseamnă? Păi, Scripturile nu pot să vadă. Ele sunt doar cuvinte. Deci eu presupun că Dumnezeu, care Și-a insuflat Scripturile - 2 Timotei 3:16 - Dumnezeul care a insuflat Scripturile Sale, L-a văzut pe Isus. Și-a văzut Fiul pentru totdeauna. Și-a văzut Fiul în Rai dintotdeauna. Și a văzut derulându-se în mintea Lui întreaga istorie a răscumpărării: partea evreiască, partea creștină... A văzut-o toată și a scris-o. De-a dreptul îți taie respirația acest lucru. Mărturia despre Isus este prezentă pretutindeni în Vechiului Testament. Lăsați-mă să vă prezint un scurt studiu pentru că știu că... dacă sunteți ca mine în felul de a gândi, vă gândiți într-un anumit mod chiar acum, e nepotrivit. Felul de-a gândi este: "Arată-mi câteva locuri. S-a născut în Betleem. Așa-i?" Mike, dă-mi versetul acela. Acum puteți vedea: e o profeție și o împlinire. La asta se gândește toată lumea, când se gândește la asta. Isus. Este despre Isus. Păi asta e adevărat. Doar că e total nepotrivit ca răspuns la versetele 39 și 46. Scripturile mărturisesc despre Isus.

Lăsați-mă să vă ofer o privire de ansamblu asupra restulului Evangheliei după Ioan, ca să vă arăt cât de atotpătrunzătoare este "mărturia".

Ioan 2:17 - Isus îi alungă pe vânzători din Templu și citează din Psalmul 69:9, ucenicii Lui își amintesc că a fost scris "râvna Casei Tale mă mănâncă".

A doua: în Ioan, capitolul 6, Isus le-a amintit evreilor că părinții lor au mâncat mană în pustie, și apoi o aplică asupra Lui Însuși: "Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se coboară din cer și dă lumii viața." Deci mana este despre Isus.

A treia: Ioan 6:44, Isus îi învață că "Nimeni nu poate veni la El, dacă nu-l atrage Tatăl"."Dacă nu-l atrage Tatăl." Iar apoi explică spunând că asta înseamnă că fiecare persoană care a venit la Mine a fost personal învățată de către Tatăl să vină. Și apoi citează din Isaia 54:13: "În Proroci este scris: "Toți vor fi învățați de Dumnezeu." Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la Mine." (Ioan 6:45) Deci Prorocii ne arată cum pot fi salvați oamenii prin Isus.

Numărul patru: Ioan 7:38 - compară Duhul Sfânt cu apa vie curgând din inima creștinului."Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura." Poate se referă la Isaia 58. Nu este nici o propoziție în Vechiul Testament, care zice "din inima lui vor curge râuri de apă vie". Poate se referă la Isaia 58:11: "vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă." Și poate pasajele care compară Duhul Sfânt cu apa, în Ezechiel și Ieremia.

Numărul cinci: Ioan 7:42. Dușmanii lui Isus au atras atenția asupra faptului că Mesia trebuia să se fi născut în Betleem, și "Tu nu Te-ai născut în Betleem". Ei nu știu. Ei cred că e din Nazaret. Punct. Ei îl acuză: "Tu nu poți fi Mesia!" Și așa Mica 5:2 este citat de inamicii lui Isus și, indirect, Isus este reabilitat pentru că El s-a născut de fapt în Betleem, exact cum spune Mica 5:2.

A șasea: Ioan 10:35. Acum, aceasta este una din cele mai importante declarații din Biblie, despre Biblie, venind din gura Lui Isus. Referindu-se la Psalmul 82:6 despre "dumnezei", Isus adaugă această frază mică: "și Scriptura nu poate fi desființată". Aceasta este una din cele mai puternice afirmații existente a Domnului nostru, despre infailibilitatea Bibliei: "Scriptura nu poate fi desființată." Şi noi știm că El se referă la întreg Vechiul Testament. Nu este ceva neobișnuit pentru El să vorbească în felul acesta. Ascultați Matei 5:17,18: "Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile." Cu alte cuvinte, cele mai mici porunci ale Bibliei, se vor îndeplini. Nici una din ele nu va cădea. Aceasta o spune Isus.

Numărul șapte. Aceasta este cea mai uimitoare, cea mai impetuoasă afirmație despre relația dintre Isus și Vechiul Testament care există. Ascultați aici. În Ioan 12:37-41, Ioan citează Isaia 6. Citează versetul 10 din Isaia 6. Dar noi știm cea mai cunoscută parte din Isaia 6. Vă amintiți?"am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt." Și apoi trece la versetul 3: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!" Și Ioan, în versetul 41 spune: "Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui", a lui Isus,"și a vorbit despre El." Deci, trageți aer adânc în piept și vedeți dacă inima voastră nu se cutremură în fața acestui fapt: Isaia vede în mod vădit gloria Lui Iahve."L-am văzut pe Iahve, Dumnezeu Atotputernic, Creator al cerului și al pământului. Sfânt, sfânt, sfânt este Iahve. Tot pământul este plin de gloria Lui." Și Ioan spune că Isaia a spus ce a spus pentru că se uita la Isus.

De unde eu trag concluzia că oriunde apare Dumnezeu în Vechiul Testament, Isus apare. Peste tot! Nu doar ici și colo ca de exemplu Mica 5:2, Isaia 9:6, Zaharia 13 și un măgăruș. Da - pentru toate acelea. Acest text spune: când un profet Îl vede pe Dumnezeu, el Îl vede pe Isus. Când gloria de la Dumnezeul Atotputernic apare, Isus apare. Scripturile mărturisesc, ele au văzut gloria și mărturisesc peste tot despre Isus. Oriunde acționează Dumnezeu, Isus acționează. Oriunde apare Dumnezeu, Isus apare. Asta înseamnă că modul în care Vechiul Testament îi pregătește pe oameni să Îl cunoască pe Isus, nu este doar prin profeții specifice, pe care să le poate apoi identifica: "O, uite unde a fost născut!" sau "O, uite! Poartă un anumit fel de haine!" "O, uite! Un porumbel a coborât!" Este mult mai mult decât atât. Vechiul Testament îi pregătește pe oameni să-L întâlnească și să-L cunoasca pe Isus în felul acesta: dacă Îl întâlnești pe Dumnezeu, dacă Îl cunoști pe Dumnezeu, dacă Îl admiri pe Dumnezeu, dacă Îl crezi pe Dumnezeu și ești modelat de Dumnezeu, cum singur se revelează cu adevărat în Vechiul Testament, tu Îl vei cunoaște pe Isus când apare, pentru că tu Îl vei fi cunoscut deja pe Isus. Și dacă nu îl cunoști pe Isus când apare, tu nu L-ai cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Aceasta este toata structura argumentului lui Ioan în această carte.

Numărul opt. Acesta a fost Ioan 12, acum numărul opt. Începând de la capitolul 13, Ioan nu mai contenește cu Vechiul Testament, ca să arate că toate detaliile sunt plănuite de Dumnezeu, puse în scenă de Dumnezeu, prezise de Dumnezeu. Capitolul 13, versetul 18: "Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea." - Psalmul 41:9 Ioan 15:25: "M-au urât fără temei." - Psalmul 35:19 Ioan 17:12: "Niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura." - Psalmul 109:8 Ioan 19:24: "Și-au împărțit hainele Mele între ei, și pentru cămașa Mea au tras la sorți." - Psalmul 22:18 Ioan 19:28: "După aceea Isus, ca să împlinească Scriptura, a zis: "Mi-e sete." - Psalmul 69:21 Ioan 19:36: "Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat." - Psalmul 34:20 Ioan 19:37: "Și, în altă parte, Scriptura mai zice: Vor vedea pe Cine au străpuns." - Zaharia 12:10 Și, în sfârșit, Ioan 20:9: "Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morți." - Psalmul 16:10 Și pe lângă toate acestea, această carte este îmbibată cu aluzii indirecte la Vechiul Testament.

Acelea sunt citate, apoi mai sunt aluzii, și apoi este totul în Vechiul Testament. Așa că această stratificare: aluzii - care sunt indirecte, profeții și predicții - care sunt precise, și revelaţia extinsă a lui Dumnezeu, care este o revelaţie a lui Isus. Întreg Vechiul Testament este o revelaţie a lui Hristos. Acum, am spus mai devreme, sau dacă nu am spus-o aveam intenția să o spun. Nu pot să îmi amintesc dacă am spus sau nu... Implicațiile acestui fapt sunt imense. Așa sunt! Pentru dumneavoastră și pentru toți pe care îi știți și care pretind că Îl cunosc pe Dumnezeu și s-ar putea să nu-L cunoască. Aceste implicații, pe care am să le schițez apropiindu-mă de încheiere, aceste implicații sunt foarte controversate într-o cultură religioasă relativistă, pluralistă, în care este considerat arogant să sugerezi că dacă cineva susține că îl cunoaște pe Dumnezeu, s-ar putea să nu-L cunoască. Ceea ce este exact ce face Isus în mod repetat.

Sunt 3 implicații și premisa de la care pornim e aceasta, și cred că am observat-o: revelaţia lui Dumnezeu în Scriptură, și revelaţia lui Isus în Scriptură sunt atât de unitare, sunt atât de unite, încât ceea ce faci cu una, definește ceea ce faci cu cealaltă. Așa că ce faci din Dumnezeu, va arăta ce faci din Isus, și ce faci din Isus, va arăta ce faci din Dumnezeu Tatăl. Aceasta e premisa din spatele acestor 3 implicații.

Numărul unu. Și eu voi face doar ca aceasta să fie foarte personal pentru voi, cei de aici: "Îl cunoști tu pe Dumnezeu?" "Îl cunoști tu pe Dumnezeu?" Ioan 8:19 este testul dumneavoastră. Isus le spune celor care pretind că Îl cunosc pe Dumnezeu și care erau adversarii Lui... De fapt, ei îi spun Lui mai întâi: "Unde este Tatăl Tău?" Îl numesc copil nelegitim, pentru că știau că Maria a fost însărcinată dinainte de a se căsători cu Iosif."Unde este Tatăl Tău?" Și Isus le-a răspuns: "Voi nu Mă cunoașteți nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-ați cunoaște pe Mine, ați cunoaște și pe Tatăl Meu." Și schimbă categoriile cu ei."Dacă M-ați cunoaște pe Mine, ați cunoaște și pe Tatăl Meu." Ei nu-L cunosc pe Isus, Îl resping. De aceea, El le spune: "Voi nu-L cunoașteți pe Dumnezeu!" Aceasta este ceea ce I-a atras moartea. Să spui celor mai religioși oameni de pe planetă, care au memorat întreg Vechiul Testament, că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, îi poate aprinde foarte repede. Și aceasta este ceea ce a zis El. Pentru că tot ceea ce am zis eu până acum în această predică, este să vă ajut să înțelegeți că atunci când Dumnezeu s-a destăinuit în Vechiul Testament, Hristos s-a destăinuit. Și dacă Hristos se arată și Îl respingi, tu nu ai cunoscut niciodată dezvăluirea Lui Dumnezeu.

Testul numărul 2. Implicația numărul 2."Îl onorezi tu pe Dumnezeu?" Primul test era: "Îl cunoști Tu pe Dumnezeu?" - Ioan 8:19 Al doilea este: "Îl onorezi tu pe Dumnezeu?" Întrebați-vă singuri chiar acum. Îl onorez eu pe Dummnezeu, Făcătorul cerului și al pământului? Îl onorez eu pe Dumnezeu?" Aici este testul dumneavoastră: Ioan 5:23."Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis." Deci Tatăl și Fiul se descoperă în Scriptură cu așa o uniune, în așa o unitate că dacă tu îl dezonorezi pe unul, Îl dezonorezi pe celălalt. Și dezonorare înseamnă să nu vorbești frumos despre El și să renegi ceea ce este. A-L onora înseamnă să recunoști că este Fiul Lui Dumnezeu, răstignit pentru păcătoși, înviat din morți, domnind în ceruri, care vine din nou, Domn al universului. Acesta este modul în care Îl onorezi pe Fiul. Și dacă repingi oricare dintre acestea, tu nu-L onorezi pe Fiu și, deci, nu-L onorezi pe Dumnezeu. Nu are importanță ce spui. Sau cât ai memorat tu din orice Biblie. Sau cât de mult mergi tu la biserică oriunde. Sau la moscheie, la sinagogă, la copaci, la moaște sau la o biserica baptistă.

Numărul trei. Primul era: "Îl cunoști tu pe Dumnezeu?" Al doilea era: "Îl onorezi tu pe Dumnezeu?" și ultimul este: "Îl iubești tu pe Dumnezeu?" Întrebați-vă singuri chiar acum: "Îl iubesc eu pe Dumnezeu?" "Îl iubesc eu pe El?" Cred că aia înseamnă: "Îl prețuiesc eu pe El? Îl apreciez? Îl admir? Îl vreau? Tânjesc după El? Îl urmez? Noi știm ce este dragostea. Nu reduceți dragostea la a face ceea ce trebuie. Sunt multe persoane care fac ceea ce trebuie și nu au pic de dragoste pentru Dumnezeu în inimile lor."Îl iubești tu pe El?" Și aici este testul dumneavoastră: Ioan 5:42,43: "Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu." Cum știe El asta? versetul 43: "Eu am venit în Numele Tatălui Meu, și nu Mă primiți." "Așa știu Eu că voi nu-L iubiți pe Dumnezeu." Deci aici este rezumatul. Vă puteți testa singuri."Îl cunoști tu pe Dumnezeu?" "Îl onorezi tu pe Dumnezeu?" "Îl iubești tu pe Dumnezeu?" Și testul este Isus! Isus! Isus! Pentru că întreaga Carte a Lui Dumnezeu este o revelaţie a lui Isus. Și când vezi gloria lui Dumnezeu în Isaia 6, vezi gloria Lui Isus. Să spui: "Văd gloria lui Dumnezeu, și Îl iubesc, și aici este Fiul Său, și pe El nu-L iubesc", înseamnă că tu nu ai văzut-o niciodată.

A fost doar foc, a fost estetic, a fost doar un fior, a fost eliberarea de vină, a fost ceva colectiv. Poți să fii evreu, musulman, hindus, budist, spiritualist, animist sau creștin și să nu-l cunoști pe Dumnezeu. Poți să aparții de toate acele mișcări, poți să aparții de toate acele biserici, poți să mergi la toate acele servicii, și să memorezi toate acele catehisme, și să înveți toate acele doctrine... Măsura întregului adevăr, al cunoașterii Lui Dumnezeu, al onorării Lui Dumnezeu, și al iubirii Lui Dumnezeu este cunoașterea, onorarea și iubirea Lui Isus pentru ceea ce este, și anume Dumnezeu. De aceea creștinilor, fie că sunteți evrei sau dintre Neamuri, prin urmare născuți din nou, altoiți, beneficiari ai promisiunii lui Avraam, iubiți toată Biblia!

Nu vă împotriviți Scripturilor evreiești! Ele sunt aur! Dumnezeu este revelat, și când Dumnezeu este revelat, Isus, Salvatorul nostru și Domnul nostru și Prietenul nostru este revelat. Cred că unul din motivele pentru care este atât de puțină ucenicie creștină a lui Isus în ziua de azi, este pentru că am scos afară din Biblie viziunea despre El din Vechiul Testament. Noi credem că Vechiul Testament este pur și simplu prea dur. Noi avem nevoie de ceva febril astăzi în dragostea noastră pentru Isus. Întreg Vechiul Testament vibrează cu un fel de profunzime, tărie și greutate și soliditate, fără de care nu poți știi cum să-L urmezi pe Isus. Este totul atât de sentimental. Doar rupt, scos afară, reinventat în categorii emoționale ale secolului 21, nu categorii ale lui Isaia, Moise, Maleahi, Amos. Lăsați-vă modelați de aceste realitați uriașe din Vechiul Testament. Și atunci când Isus se va arăta, spunându-ți lucruri care te vor surprinde, tu vei spune: "Acela e Regele meu! Îl recunosc! Am presimțit asta! Am presimțit asta de secole!" Ce Dumnezeu! Ce Dumnezeu este acest Isus! Iubiți-vă Bibliile! Întreaga Biblie. Și evreilor, noi iubim Biblia voastră! Vreți să-L iubiți pe Mesia al vostru alături de noi? Noi suntem, pur și simplu, fericiți să fim evrei. Să ne rugăm.

 

Dumnezeule Atotputernic, tânjesc atât de mult să văd mai mult din Hristos peste tot, Așadar, deschide-mi ochii să Te văd pe Tine, Tată. Gloria Ta peste tot. Și să știu că atunci când văd gloria Ta, văd gloria Regelui meu, Salvatorul meu, Mesia al meu. Da, al meu, al unui om dintre Neamuri, Mesia al meu. Și mă rog pentru cei din această încăpere care poate nu s-au gândit niciodată la cât de prezent este Isus în întreaga Biblie. Și la cât de evreiască este Salvarea noastră, la cât de prețioase sunt Scripturile evreiești. Ca ei să se sprijinească pe asta, Doamne. Să se sprijinească, să învețe mai mult. Și ca ei să se plece în fața autorității întregii Biblii. Doamne Isuse, proslăvește-Te acum când noi încheiem. În Numele Tău cel sfânt. Amin.Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1033
  • Export PDF: 2
Opțiuni