banner_68.png
banner_90.png
paulwasher.png
banner_84.png
Alte resurse text
Romani 1:4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,