Cerere de rugăciune

Dacă vreți să ne rugăm pentru dumneavoastră, vă rugam să completați formularul de mai jos. Toate datele sunt confidențiale.

Romani 8:11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.