Cetati de scapare
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Consolidare spirituala
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 19/03/2010
    12345678910 0/10 X

Cetati de scapare
                                                             Cetatile de scapare

 

In  cartea Lui Dumnezeu sant cateva cetati de scapare  si anume sase cetati de scapare

Si ele au denumiri deosebite de acea vom analiza aceste cetati de scapare dupa numele lor.

 

Deuteronomul 4:41  Atunci Moise a ales trei cetãti dincoace de Iordan, la rãsãrit,

ca sã slujeascã de scãpare ucigasului care ar fi omorât fãrã voie pe aproapele lui, fãrã sã-i fi fost vrãjmas mai dinainte, si sã-si poatã scãpa astfel viata, fugând într-una din aceste cetati

 

Prima cetate de scapare este :

                                         1)      Beter,           în pustie,  în câmpie,  la Rubeniti;

                                              Beter  inseamna  =  Aur sau argint(stralucire)

                                                                              mânã

                                                                              Tare

                                                                               Invartitura. Incercare

 

Cum interpretam in lumina Noului Testament

 

judecãtile Domnului Sunt adevãrate, toate Sunt drepte.  Ele Sunt mai de pret decât aurul, decât mult aur curat;

                                                                                            Pr 19 .9.10

Proverbe 20:15  Este aur si sunt multe mãrgãritare; dar buzele întelepte Sunt un lucru scump.

Proverbe 25:11  Un cuvânt spus la vremea potrivitã, este ca niste mere din aur într-un cosulet din argint.

Proverbe 25:12  Ca o verigã din aur si o podoabã din aur curat, asa este înteleptul care mustrã, pentru o ureche ascultãtoare.

 

1 Corinteni 3:12  Iar dacã clãdeste cineva pe aceastã temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fîn, trestie,

 

Observati aurul se foloseste in mod duhovnicesc pentru zidire la noi se mai foloseste expresia( cuvantul de aur pentru lectia noastra)

Deci Cuvantul Lui Dumnezeu te scapa.

 

Mânã

 

Psalmi 10:14  Dar Tu vezi; cãci Tu privesti necazul si suferinta, ca sã iei în mânã pricina lor. În nãdejdea Ta se lasãcel nenorocit, si Tu vii în ajutor orfanului.

 

Iacov 1:5  Dacã vreunuia dintre voi îi lipseste întelepciunea, s-o cearã de la Dumnezeu, care dã tuturor cu mânã largã si fãrã mustrare, si ea îi va fi datã.

 

Mana Domnului scapa

 

Încercare

 

Geneza 42:20  Si aduceþi-mi pe fratele vostru cel tânãr, pentru ca vorbele voastre sã fie puse astfel la încercare si sã scãpati de moarte.” si asa au fãcut.

 

Deuteronomul 13:3  sã n-asculti cuvintele acelui prooroc sau visãtor de vise, cãci Domnul, Dumnezeul vostru, vã pune la încercare ca sã stie dacã iubiti pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toatã inima voastrã si din tot sufletul vostru.

Incercarea scapa

 

A doua cetate era Ramot     la Galaditi

 

                                    Ramot inseamna : Inaltime

                                                                        Inaltime mare

                                                                        Locuri ridicate

                                          înãltime                              Ridicaturi

 

Psalmi 7:7  Sã Te înconjure adunarea popoarelor, si sezi mai sus decât ea, la înãltime!

 

Isaia 33:5  Domnul este înãltat, si locuieste în înãltime. El umple Sionul de nepãrtinire si dreptate.

 

2 Corinteni 10:5  Noi rãsturnãm izvodirile mintii si orice înãltime, care se ridicã împotriva cunostintei lui Dumnezeu; si orice gând îl facem rob ascultãrii de Hristos.

 

                                   Locuri ridicate

 

Geneza 19:17  Dupã ce i-au scos afarã, unul din ei a zis: „Scapã-ti viata; sã nu te uiti înapoi si sã nu te opresti în vreun loc din câmpie: scapã la munte, ca sã nu pieri.”

 

Psalmi 48:2  Frumoasã înaltime, bucuria întregului pãmânt, este muntele Sionului; în partea de miazãnoapte este cetatea Marelui Împãrat

 

Deci inaltimile si locurile ridicate  sant locuri unde poti scapa.

 

 

Alta cetate de scapare este

                                          Golan      la    Manase

 

                                   Golan inseamna = Bucurie

                                                                        Biruinta . Revolutie

                                                                        Exilat. Dus . Deportat. Ridicare

                                                                        Cerc

                                                                       Gramada , multime ,gloata

                                                                       Trecatoare

                                                                      

 

Bucuria este o cetate de scapare.

 

Psalmi 5:11  Atunci toti cei ce se încred în Tine, se vor bucura, se vor veseli totdeauna, cãci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tãu.

                       

 

   Psalmi 33:21  Da, inima noastrã îsi gãseste bucuria în El, cãci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt. 

 

       Psalmi 97:11  Lumina este semãnatã pentru cel neprihãnit,si bucuria pentru cei cu inima curatã. 

 

          Ioan 15:11  V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sã rãmânã în voi, si bucuria voastrã sã fie deplinã.       

 

    Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivã, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de bine, credincioia,  

 

O bucurie deplina

 

    Filipeni 2:2  faceti-mi bucuria deplinã, si aveti o simtire, o dragoste, un suflet si un gând.   

 

                                      Biruinta ca cetate scapare

 

1 Samuel 17:46  Astãzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî, si-ti voi tãia capul; astãzi voi da stârvurile taberii Filstenilor pãsãrilor cerului si fiarelor pãmântului. si tot pãmântul va sti cã Israel are un Dumnezeu.

47  si toatã mulþimea aceasta va sti cã Domnul nu mântueste nici prin sabie nici prin sulitã. Cãci biruinta este a Domnului. si El vã dã în mâinile noastre.”

 

Psalmi 60:4  Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca sã-l înalte spre biruinta adevãrului.

 

Psalmi 118:15  Strigãte de biruintã si de mântuire se înaltã în corturile celor neprihãniti: dreapta Domnului câstigã biruinta!

 

1 Corinteni 15:57  Dar multumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dã biruinta prin Domnul nostru Isus Hristos!

 

 

 

Alta cetate de scapare este Chedes la Neftali

 

                              Chedes  inseamna =   Sfant, sfintire, sfintit.

                                                                      Despartit

                                                                      Locul cultului

 

 

Sfintirea cetate de scapare.

 

Psalmi 119:4  Tu ai dat poruncile Tale ca sã fie pãzite cu sfintenie.

 

Isaia 57:15  Cãci asa vorbeste Cel Prea Înalt, a cãrui locuintã este vesnicã si al cãrui Nume este Sfânt. „Eu locuiesc în locuri înalte si în sfintenie; dar Sunt cu omul zdrobit si smerit, ca sã înviorez duhurile smerite, si sã îmbãrbãtez inimile zdrobite.

 

2 Corinteni 1:12  Lauda noastrã este mãrturia pe care ne-o dã cugetul nostru cã ne-am purtat în lume, si mai ales fatã de voi, cu o sfintenie si curãtie de inimã date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o întelepciune lumeascã, ci pe harul lui Dumnezeu.

 

Efeseni 4:24  si sã vã îmbrãcati în omul cel nou, fãcut dupã chipul lui Dumnezeu, de o neprihãnire si sfintenie pe care o dã adevãru

l.

1 Tesaloniceni 3:13  ca sã vi se întãreascã inimile, si sã fie fãrã prihanã în sfintenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatãl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreunã cu toti sfintii Sãi.

 

1 Tesaloniceni 4:4  fiecare din voi sã stie sã-si stãpâneascã vasul în sfintenie si cinste,

 

Exodul 19:10  si Domnul i-a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinteste-i azi si mâine, si pune-i sã-si spele hainele.

 

Ioan 17:17  Sfinteste-i prin adevãrul Tãu: Cuvântul Tãu este adevãrul.

 

Despartirea de pacat este o cetate de scapare

 

Psalmi 78:13  A despãrtit marea, si le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid.

 

Luca 24:51  Pe când îi binecuvânta, S-a despãrtit de ei, si a fost înãltat la cer.

 

Faptele Apostolilor 19:9  Dar, fiindcã unii rãmâneau împietriti si necredinciosi, si vorbeau de rãu Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despãrtit pe ucenici de ei, si a învãtat în fiecare zi pe norod în scoala unuia numit Tiran.

 

 

Evrei 7:26  si tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: Sfânt, nevinovat, fãrã patã, despãrtit de pãcãtosi, si înãltat mai presus de ceruri,

 

Cultul care cultiva sfintenia este o cetate de scapare .

 

Psalmi 68:5  El este Tatãl orfanilor, Apãrãtorul vãduvelor, El, Dumnezeu, care locuieste în locasul Lui cel Sfânt.

 

Psalmi 68:35  Ce înfricosat esti, Dumnezeule, din locasul Tãu cel Sfânt! Dumnezeul lui Israel dã poporului Sãu tãrie si mare putere. Binecuvântat sã fie Dumnezeu!

 

Matei 28:19  Duceti-vã si facesi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh.

 

Luca 1:35  Îngerul i-a rãspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorâ peste tine, si puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naste din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

 

Efeseni 5:27  ca sã înfãtiseze înaintea Lui aceastã Bisericã, slãvitã, fãrã patã fãrã sbîrciturã sau altceva de felul acesta, ci Sfântã si fãrã prihanã.

 

1 Petru 2:5  si voi, ca niste pietre vii, Sunteþi ziditi ca sã fiti o casã duhovniceascã, o preotie Sfântã, si sã aduceti jertfe duhovnicesti, plãcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

 

 

Alta cetate de scapare Sihem   semintia lui Efraim

 

                                     Sihem inseamna  =  Umar. Ceafa . Spate .  Parte

                                                                       Creasta (spinare) muntelui

                                                                       Muchie .Fasie de pamant

                                                                       Dis-de-dimineata

 

Umar inseamna a conduce .conducator cand te conduce Domnul

Asta inseamna o cetate de scapare

 

Isaia 46:3  Ascultati-Mã, casa lui Iacov, si toatã rãmãsita casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obîrsia voastrã pe care v-am purtat pe umãr de la nasterea voastrã:

 

Sculatul dis-de-dimineata si statul in prezenta Domnului este o

 cetate de scapare

 

 

Geneza 19:27  Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaþã si s-a dus la locul unde stãtuse înaintea Domnului.

 

Geneza 28:18  si Iacov s-a sculat dis-de-dimineatã, a luat piatra pe care o pusese cãpãtîi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte si a turnat untdelemn pe vârful ei.

 

Exodul 34:2  Fii gata dis-de-dimineatã si suie-te de dimineatã pe muntele Sinai; sã stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui.

 

Iosua 8:10  Iosua s-a sculat dis-de-dimineatã, a cercetat poporul, si a pornit împotriva cetãtii Ai, în fruntea poporului, el si bãtrânii lui Israel.

 

Psalmi 59:16  Dar eu voi cânta puterea Ta; dis-de-dimineatã, voi lãuda bunãtatea Ta. Cãci Tu esti un turn de scãpare pentru mine, un loc de adãpost în ziua necazului meu.

 

Psalmi 143:8  Fã-mã sã aud dis-de-dimineatã bunãtatea Ta, cãci mã încred în Tine. Aratã-mi calea pe care trebuie sã umblu, cãci la Tine îmi înalt sufletul.

 

Si pentru imparatia cerurilor trebuie sa te scoli dis-de-dimineata.

 

Matei 20:1  Fiindcã Împãrãþia cerurilor se aseamãnã cu un gospodar, care a iesit dis-de-dimineatã, sã-si tocmeascã lucrãtori la vie.

 

Ioan 8:1  Isus S-a dus la muntele Mãslinilor.

Dar dis-de-dimineatã, a venit din nou în Templu; si tot norodul a venit la El. El a sezut jos, si-i învãta.

 

 

Alta cetatede scapare  Hebronul  inainte se numea Chiriat-Arba

 

                   Hebronul inseamna  =   Comunitate . Prietenie .

                                                             Asociatie .Legatura.

                                                             Legamant . Uniune . Ceata

                                                             Vad. Trecatoare

 

Comunitatea Bisericilor Lui Dumnezeu care cultiva Cuvantul Lui Dumnezeu cetate de scapare

 

Prietenia cu copii Lui Dumnezeu cetate de scapare

 

Asociatiile care au frica de Dumnezeu Cetati de scapare

 

Legaturile cu Bisericile Lui Dumnezeu cetati de scapare

 

Legamantul incheiat cu Dumnezeu cetati de scapare

 

Psalmi 25:14  Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, si legãmântul fãcut cu El le dã învãtãturã.

 

Psalmi 50:5  „Strângeti-Mi pe credinciosii Mei, care au fãcut legãmânt cu Mine prin jertfã!” –

 

Isaia 42:6  „Eu, Domnul, Te-am chemat ca sã dai mântuire, si Te voi lua de mânã, Te voi pãzi si Te voi pune ca legãmânt al poporului, ca sã fii Lumina neamurilor,

 

2 Corinteni 3:6  care ne-a si fãcut în stare sã fim slujitori ai unui legãmânt nou, nu al slovei, ci al Duhului; cãci slova omoarã, dar Duhul dã viata.

                                                                       

Psalmi 87:3  Lucruri pline de slavã au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu!

 

Psalmi 107:4  Ei pribegeau prin pustie, umblau pe cãi neumblate, si nu gãseau nici o cetate, unde sã poatã locui.

 

Psalmi 107:7  i-a cãlãuzit pe drumul cel drept, ca sã ajungã într-o cetate de locuit.

 

Psalmi 107:36  Aseazã acolo pe cei flãmânzi, si ei întemeiazã o cetate ca sã locuiascã în ea;

 

 

 

Proverbe 10:15  Averea este o cetate întãritã pentru cel bogat; dar prãpãdirea celor nenorociti, este sãrãcia lor.

 

Proverbe 25:28  Omul care nu este stãpân pe sine, este ca o cetate surpatã si fãrã ziduri.

 

Prietenia cu Domnul isus Hristos cea mai mare cetate de scapare.

 

Apocalipsa 22:14  Ferice de cei ce îsi spalã hainele, ca sã aibã drept la pomul vietii, si sã intre pe porti în cetate!
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3526
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 4
  • Gramatical corect
  • Fără diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni