Ajutorul Lui Dumnezeu
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 08/09/2010
    12345678910 6.50/10 X
Media 6.50 din 2 voturi

                      Ajutorul Lui Dumnezeu

 

 

Dumnezeu in scurgerea anilor a fost todeauna un ajutor pentru cei in nevoi si vom arata cate –va lucruri pe care le-a facut El pentru om cand omul avea nevoie de ajutor.

Chiar de la inceput omul dupa ce a fost facut de Dumnezeu avea nevoie de ajutor si a cautat ajutorul in creatia Lui Dumnezeu La animale in natura la plante dar nu a gasit

Geneza 2:20  si omul a pus nume tuturor vitelor, pãsãrilor cerului si tuturor fiarelor câmpului; dar, pentru om, nu s-a gãsit nici un ajutor, care sã i se potriveascã.

si Dumnezeu a zis:

 

Geneza 2:18  Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul sã fie singur; am sã-i fac un ajutor potrivit pentru el.”

Si I-a facut o femeie.

Geneza 4:1

Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”

 

Inainte de a se forma cele 12 semintii Iacov a binecuvantat familia lui inainte de moarte si le-a spus despre lucrarea Lui Dumnezeu cu ei:

Geneza 49:25

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei.

Geneza 49:18

În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!

 

Cand poporul Lui Israel a iesit din Egipt avea nevoie de ajutor si a strigat catre Dumnezeu :

Exodul 14:10  Faraon se apropia. Copiii lui Israel si-au ridicat ochii si iatã cã Egiptenii veneau dupã ei. si copiii lui Israel s-au înspãimântat foarte tare si au strigat cãtre Domnul dupã ajutor.

Exodul 18:4

Ø „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat şi m-a scăpat de sabia lui faraon.”

 

 

Ø Deuteronomul 33:26  Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca sã-ti vinã în ajutor, Trece cu mãretie pe nori.

Ø Deuteronomul 33:29  Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, Un popor mântuit de Domnul, Scutul care îti dã ajutor, si sabia care te face slãvit? Vrãjmasii tãi vor face pe prietenii înaintea ta, si tu vei cãlca peste înãltimile lor.”

ü Cand au avut nevoie poporul de ajutorul in facerea cortului si a lucrurilor sfinte ce era de trebuinta la cort Dumnezeu i-a ajutat:

„Să ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.
3 L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări,
4 i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă,
5 să sape în pietre şi să le lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări.
6 Şi iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit:
7 Cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul ispăşirii care va fi deasupra lui şi toate uneltele Cortului;
8 masa cu uneltele ei, sfeşnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii;
9 altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui;
10 veşmintele pentru slujbă, veşmintele sfinte ale preotului Aaron, veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti;
11 untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare pentru Sfântul Locaş. Le vor face după toate poruncile pe care ţi le-am dat.”

Dumnezeu a ajutat natiuni si popoare dar si oameni  barbati si femei care sufereau:

ü 2 Cronici 14:11  Asa a chemat pe Domnul, Dumnezeul lui si a zis: „Doamne, numai Tu poti veni în ajutor celui slab ca si celui tare: vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Cãci pe Tine ne sprijinim, si în Numele Tãu am venit împotriva acestei multimi. Doamne, Tu esti Dumnezeul nostru: sã nu iasã biruitor omul împotriva Ta!”

ü O femeie era Ana care suferea ca nu avea copii dar Dumnezeu a ajutat-o si a avut copii de aceia si multumirea ei a fost pe masura:

ü  

ü 1 Samuel 2:1

ü Ana s-a rugat şi a zis: „Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălţată de Domnul; mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, căci mă bucur de ajutorul Tău.

 

Si David a avut nevoie de ajutorul Lui Dumnezeucat si imparatii Lui Israel si Iuda:

1 Cronici 12:18

Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul şi a zis: „Suntem cu tine, Davide, şi cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ţie şi pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ţi-a ajutat!” Şi David i-a primit şi i-a pus între căpeteniile oştirii.

2 Cronici 26:7

Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Baal şi împotriva maoniţilor.

 

2 Cronici 14:11

Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui şi a zis: „Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor celui slab ca şi celui tare: vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim şi în Numele Tău am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!”

 

2 Cronici 32:8

Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

 

Ø Ajutorul Domnului scris in psalmi

 

Ø Psalmi 10:14  Dar Tu vezi; cãci Tu privesti necazul si suferinta, ca sã iei în mânã pricina lor. În nãdejdea Ta se lasãcel nenorocit, si Tu vii în ajutor orfanului.

Ø Psalmi 12:1   Vino în ajutor, Doamne, cãci se duc oamenii evlaviosi, pier credinciosii dintre fiii oamenilor.

Ø Psalmi 20:2  sã-ti trimeatã ajutor din locasul Sãu cel Sfânt, si sã te sprijineascã din Sion!

Ø Psalmi 20:6

Ø Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

Ø Psalmi 21:1

Ø Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tău!

Ø Psalmi 28:7

Ø Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele.

Ø Psalmi 118:13

Ø Tu mă împingeai, ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.

 

Ø Psalmi 33:20

Ø Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru.

Ø
Psalmi 38:22

Ø Vino degrabă în ajutorul meu, Doamne, Mântuirea mea!

 

Ø Psalmi 40:17

Ø Eu sunt sărac şi lipsit, dar Domnul Se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!

Ø
Psalmi 54:4

Ø Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!

Ø
Psalmi 60:11

Ø Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este zadarnic.

 

Ø Psalmi 62:6

Ø Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.

Ø
Psalmi 62:7

Ø Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.

Ø
Psalmi 63:7

Ø Căci Tu eşti ajutorul meu, şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale.

Ø
Psalmi 69:13

Ø Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, şi dă-mi ajutorul Tău!

Ø
Psalmi 69:29

Ø Eu sunt nenorocit şi sufăr: Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice!

Ø
Psalmi 70:5

Ø Eu sunt sărac şi lipsit: grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: Doamne, nu zăbovi!

 

Ø Dumnezeu este adãpostul si sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseste niciodatã în nevoi.

Ø Psalmi 60:11  Dã-ne ajutor, ca sã scãpãm din necaz! Cãci ajutorul omului este zãdarnic.

Ø Psalmi 72:12  Cãci el va izbãvi pe sãracul care strigã, si pe nenorocitul, care n-are ajutor.

Ø Psalmi 98:1   cãci El a fãcut minuni. Dreapta ºi braþul Lui cel Sfânt I-au venit în ajutor.

Ø Psalmi 108:12  Dã-ne ajutor în necaz, cãci zãdarnic este ajutorul omului.

Ø Psalmi 146:3  Nu vã încredeþi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

Ø Psalmi 146:5  Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-ºi pune nãdejdea în Domnul, Dumnezeul sãu!

 


Psalmi 80:2

Ø Psalmi 88:13

Ø
Psalmi 89:19

Ø Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău şi ai zis: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr;

Ø Psalmi 94:17

Ø De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!

Ø Psalmi 106:4  Psalmi 108:12

Ø Psalmi 118:7

Ø Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur când îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.

Ø
Psalmi 121:1

·       cântare a treptelor. Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?

Ø
Psalmi 121:2

Ø Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.

Ø
Psalmi 124:8

Ø Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.

 

 

Ø Cand iti este frica chemi in ajutor pe Dumnezeu:

 

Isaia 41:10  nu te teme, cãci Eu Sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, cãci Eu Sunt Dumnezeul tãu; Eu te întãresc, tot Eu îti vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.

Isaia 41:13  Cãci Eu Sunt Domnul, Dumnezeul tãu, care te iau de mâna dreaptã ti-ti zic: „Nu te teme de nimic, Eu îti vin în ajutor!

Isaia 41:14  Nu te teme de nimic, vermele lui Iacov, si rãmãsitã slabã a lui Israel; cãci Eu îti vin în ajutor, zice Domnul, si Sfântul lui Israel este mântuitorul tãu.

Ø Rugaciunea celor credinciosi:

Isaia 33:2

Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă şi izbăvirea noastră la vreme de nevoie!

 

Ø Psalmi 106:4

Ø Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău! Adu-Ţi aminte de mine şi dă-i ajutorul Tău,

Ø
Psalmi 108:12

Ø Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului.

Ø  

Psalmi 80:2

Ø Trezeşte-Ţi puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin şi Manase, şi vino în ajutorul nostru!

Ø
Psalmi 88:13

Ø Doamne, eu Îţi cer ajutorul, şi dimineaţa rugăciunea mea se înalţă la Tine.

Psalmi 70:5

Ø Eu sunt sărac şi lipsit: grăbeşte să-mi ajuţi, Dumnezeule. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: Doamne, nu zăbovi!

Ø Psalmi 70:5

 

Raspunsul Lui Dumnezeu

 

Ø Ezechiel 34:22

Ø voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, şi voi judeca între oaie şi oaie.

Ø  

Ø Ţefania 3:17

Ø Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.”

Ø Isaia 49:8

Ø Aşa vorbeşte mai departe Domnul: „La vremea îndurării, Te voi asculta, şi în ziua mântuirii, Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara şi să împarţi moştenirile pustiite;

 

Isaia 41:10  nu te teme, cãci Eu Sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, cãci Eu Sunt Dumnezeul tãu; Eu te întãresc, tot Eu îþi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.

 

Ajutorul Lui Dumnezeu in Noul Testament

 

Ø Ioan 14:16  Si Eu voi ruga pe Tatãl, si El vã va da un alt mângîietor (Greceste: Paraclet, apãrãtor, ajutor.), care sã rãmânã cu voi în veac;

Ø Faptele apostolilor 9:31

Ø Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

 

Rugaciuni care ajuta

2 Corinteni 1:11

Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru

 

Filipeni 1:19

Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre şi prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.

 


Evrei 2:16

Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.


Evrei 2:18

Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.


Evrei 13:6

Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”

 

1 Ioan 2:1  Copilasilor, vã scriu aceste lucruri, ca sã nu pãcãtuiti. Dar dacã cineva a pãcãtuit, avem la Tatãl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceste: Paraclet, adicã apãrãtor, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihãnit.

 

Ø Deci in incheire Dumnezeu ne-a ajutat mereu in scurgerea vremurilor si in zilele nostre

Ø avem Duhul Sfant pe care Dumnezeu ni la dat ca ajutor si pe Domnul Isus Hristos in care avem tot ce avem noi nevoie pentru viata noastra .Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3375
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 19
  • Gramatical corect
  • Fără diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni