Timpul de rugaciune 2
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Rugaciune
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 18/03/2010
    12345678910 0/10 X

Timpul de rugaciune  2

 

Ora 13 :

 Sa ne rugam pentru protectie

             Domnezeu sa ne protejeze sa ne ocroteasca pe noi si cei dragi ai nostrii

             Tara in care locuim ,orasul in care stam ,casa in care locuim

             Biserica  unde frecventam ,fratii si surorile ,prietenii ,pastorii

Si toti cei ce ne conduc sau noi ii conducem

Sa dea Dumnezeu acea intelepciune protectoare celor dragi ai nostri

Si sa ne ocroteasca de furtuni si ploi rele sau de seceta sau de arsita soarelui

 

Eclesiastul 7:12  Cãci ocrotire dã si întelepciunea, ocrotire dã si argintul; dar un folos mai mult al stiintei este cã întelepciunea tine în viatã pe cei ce o au.

Isaia 4:6  o colibã, ca umbrar împotriva cãldurii zilei, si ca loc de adãpost si de ocrotire împotriva furtunii si ploii.

 

 

              Dumnezeu sa ne acopere cu slava Sa

 

Exodul 24:15  Moise s-a suit pe munte si norul a acoperit muntele.

Exodul 24:16  Slava Domnului s-a asezat pe muntele Sinai si norul l-a acoperit timp de sase zile. În ziua a saptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului.

 

Sa ne acopere Dumnezeu casele de rugaciune cu slava Sa

 

Exodul 40:34  Atunci norul a acoperit Cortul Întâlnirii, si slava Domnului a umplut cortul.

 

Psalmi 85:3  i-ai acoperit toate pãcatele; -(Oprire). Ti-ai abãtut toatã aprinderea, Si Te-ai întors din iutimea mâniei Tale.

 

Sa ne acopere Dumnezeu tinuturile in care locuim cu slava pentru-ca a mai facut-o

 

Isaia 9:1  Totusi întunericul nu va împãrãti vesnic pe pãmântul în care acum este necaz. Dupã cum în vremurile trecute a acoperit cu ocarã þara lui Zabulon si tara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavã tinutul de lângã mare, tara de dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor.

 

Sa ne acopere cu mantaua izbavirii.

 

„Mã bucur în Domnul, si sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; cãci M-a îmbrãcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbãvirii, ca pe un mire împodobit cu o cununã împãrãteascã, si ca o mireasã, împodobitã cu sculele ei.

Isaia 61:10

 

Luca 9:34  Pe când vorbea el astfel, a venit un nor, si i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspãimântat, când i-au vãzut intrând în nor.

 

Ora 14:

 

1)  Sa ne rugam pentru: Pretul laudei

 

Cei dragi ai nostri sa vada ca al lauda pe Dumnezeu in orce vreme lauda are mare pret

 

Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

                                                                                           Ps 34.1

 

Psalmi 51:15  Doamne, deschide-mi buzele, si gura mea va vesti lauda Ta.

 

 Lauda aduce pace si tamaduire.

 

Isaia 57:19  Voi pune lauda pe buze: „Pace, pace celui de departe si celui de aproape! zice Domnul-Da Eu îl voi tãmãdui!

 

Osea 14:2  Aduceti cu voi cuvinte de cãintã, si întoarceti-vã la Domnul. Spuneti-I: „Iartã toate nelegiuirile, primeste-ne cu bunãvointã, si Îti vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre.

 

Evrei 2:12  când zice: „Voi vesti Numele Tãu fratilor Mei; Îti voi cânta lauda în mijlocul adunãrii.”

 

Apocalipsa 7:12  si au zis: „Amin.” „A Dumnezeului nostru, sã fie lauda, slava, întelepciunea, multumirile, cinstea, puterea si tãria, în vecii vecilor! Amin.”

 

2)      Sa ne rugam inaintea Lui Dumnezeu pentru locuinta

Sa locuim in locuri inalte si in sfintenie impreuna cu Dumnezeu

 

Proverbe 8:12  Eu, Întelepciunea, am ca locuintã mintea, si pot nãscoci cele mai chibzuite planuri.

 

Isaia 33:20  Priveste Sionul, cetatea sãrbãtorilor noastre! Ochii tãi vor vedea Ierusalimul, ca locuintã linistitã, ca un cort, care nu va mai fi mutat, ai cãrui tãrusi nu vor mai fi scosi niciodatã, si ale cãrui funii nu vor mai fi dezlegate.

 

Isaia 57:15  Cãci asa vorbeste Cel Prea Înalt, a cãrui locuintã este vesnicã si al cãrui Nume este Sfânt. „Eu locuiesc în locuri înalte si în sfintenie; dar Sunt cu omul zdrobit si smerit, ca sã înviorez duhurile smerite, si sã îmbãrbãtez inimile zdrobite.

 

3)      Sa ne rugam pentru prezenta noastra in fata scaunului de domnie a Lui Dumnezeu

 

Isaia 6:1  În anul mortii împãratului Ozia, am vãzut pe Domnul sezând pe un scaun de domnie foarte înalt, si poalele mantiei Lui umpleau Templul.

 

Apocalipsa 4:2  Numaidecât am fost rãpit în Duhul. si iatã cã în cer era pus un scaun de domnie, si pe scaunul acesta de domnie sedea Cineva.

 

4)      Sa ne rugam sa traim cu Dumnezeu si sa zicem:

 

Galateni 2:20  Am fost rãstignit împreunã cu Hristos, si trãiesc... dar nu mai trãiesc eu, ci Hristos trãieste în mine. si viata pe care o trãiesc acum în trup, o trãiesc în credinta în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însusi pentru mine.

Tatal traieste

 

Ora 15:

        Sa ne rugam pentru veselie, inveselire

        Tarie

        Privirea luminii

        Mersul cu bucurie sau strabatand cu bucurie

        Primul nascut

 

Psalmi 21:1  .  Doamne, împãratul se bucurã de ocrotirea puternicã pe care i-o dai Tu. si cum îl umple de veselie ajutorul Tãu!

Psalmi 28:7  Domnul este tãria mea si scutul meu; în El mi se încrede inima, si Sunt ajutat. De aceea îmi este plinã de veselie inima, si-L laud prin cântãrile mele.

Psalmi 30:11  si mi-ai prefãcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale, si m-ai încins cu bucurie,

Psalmi 51:8  Fã-mã sã aud veselie si bucurie, si oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.

Psalmi 63:7  Cãci Tu esti ajutorul meu, si Sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale.

Psalmi 65:8  Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspãimântã de minunile Tale: Tu umpli de veselie rãsãritul si apusul îndepãrtat.

Psalmi 65:12  Câmpiile pustiei Sunt adãpate, si dealurile Sunt încinse cu veselie.

Psalmi 68:3  Dar cei neprihãniþi se bucurã, saltã de bucurie înaintea lui Dumnezeu, si nu mai pot de veselie.

 

 Cine ne inveseleste pe noi

 

Psalmi 92:4  Cãci Tu mã înveselesti cu lucrãrile Tale, Doamne, si eu cânt de veselie, când vãd lucrarea mânilor Tale.

 

Cum trebuie sa cantam

 

Psalmi 95:1  Veniti sã cântãm cu veselie Domnului, si sã strigãm de bucurie cãtre Stânca mântuirii noastre

 

Cum trebuie sa slujim.

 

Psalmi 100:2  Slujiti Domnului cu bucurie, veniti cu veselie înaintea Lui.

 

De ce trebuie sa slujim cu bucurie si sa venim inaintea lui cu veselie?

Pentru-ca bucuria este o lumina

 

 

Când îti întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, si nu ti se umple fata de rusine.

 

                                                    Ps 34 .5

Psalmi 105:43  A scos pe poporul Sãu cu veselie, pe alesii Sãi în mijlocul strigãtelor de bucurie.

 

Cand vine Mantuitorul tau ce stare ai

 

Zaharia 9:9  Saltã de veselie, fiica Sionului! Strigã de bucurie, fiica Ierusalimului! Iatã cã Împãratul tãu vine la tine; El este neprihãnit si biruitor, smerit si cãlare pe un mãgar, pe un mânz, pe mânzul unei mãgãrite.

 

Domnul Isus pricina de veselie

 

Luca 1:14  El va fi pentru tine o pricinã de bucurie si veselie, si mulþi se vor bucura de nasterea lui.

 

Ora 16

         Ne rugam pentru  vorbitori ,oratori ,vorbareti

         Pentru desavarsire

         Pentru cei distinsi

         Pentru cei inaltati

        Pentru cei ce incep sa iasa la iveala In lucrarea Lui Dumnezeu sau pentru          incepatori 

        Pentru fagaduintele Domnului

 

1 Corinteni 12:28  si Dumnezeu a rânduit în Bisericã, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învãtãtori; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tãmãduirilor, ajutorãrilor, cârmuirilor, si vorbirii în felurite limbi.

 

Efeseni 4:11  si El a dat pe unii apostoli; pe altii, prooroci; pe altii, evanghelisti; pe altii, pãstori si  invatatori

 

Toti acestia trebuie sa vorbeasca ne rugam pentru ei.

 

Ora 17.

      Ne rugam pentru 

                                  Reintoarcere acasa

                                  Pentru cei puternici si vigurosi (duhovniceste)

 

 

Ora 18.

       Ne rugam pentru:

                                    Risipitori

                                    Pentru imprastierea harului

                                    Pentru cei batuti sau invinsi

                                    Pentru petrecerea timpului cu Domnul

 

Ora 19.

          Ne rugam pentru:

                                     Deschiderea inimilor

                                     Pentru libertatea data de Dumnezeu

                                     Pentru ca Dumnezeu sa deschida ( fiecare in dreptul lui stie ce e inchis si sa se roage ca domnul sa deschida)

                                     Dumnezeu sa ne poarte in libertate pe aripi de Vultur

                                     Multumim pentru cei care i-am adus inaintea Domnului si aun fost eliberati.

 

Ora 20.

            Ne rugam pentru ca Dumnezeu sa intareasca

                                             Il laudam pe Dumnezeu caci este puternic

                                             Si pentru ca este tare

                                             SI –i  multumim pentru cei intariti de El

 

Ora 21:

           Ne rugam pentru ca Dumnezeu

                                            Sa stabileasca

                                            EL Dumnezeu sa intemeieze

                                            El sa de-a statornicie ca cei tari sa stea neclintiti si cei slabi sa le urmeze exemplu

 

Ora 22 :

          Ne rugam ca Dumnezeu

                                               Sa dezvete pe cei maturi de apucaturi  copilaresti

                                               Ne rugam pentru cei crescuti in credinta

                                               Pentru cei maturi

                                               Multumim Domnului  pentru rasplata  primita de la El

                                               Multumim pentru fratii lucratori care ne-au fost daruiti de Dumnezeu ca o rasplata

                                               Multumim pentru lucrurile pierdute ,uitate,sau neglijate care ne-au fost inapoiate

 

 

Ora 23:

             Ne rugam si-L laudam pe Dumnezeu

                                                 Pentru cei eliberati de El

                                                 Il laudam pe Dumnezeu pentru Domnul Isus Mantuitorul nostru

                                                 Il laudam caci a creiat si a eliberat

                                                 Il laudam pentru cei izbaviti de El

 

Ora 24.

           Ne rugam si –L laudam pe Dumnezeu pentru 

                                                    Mangaiere si taria mangaierii Lui

                                                    Il laudam pentru taria Lui

                                                    Il laudam pentru Domnia Lui

                                                    Il laudam pentru puterea Lui

                                                    Il laudam pentru mangaierea Domnului Isus Hristos

 

Gustati si vedeti ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

 

                        

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3063
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 8
  • Recomandări email: 1
  • Favorită: 1
  • Gramatical corect
  • Fără diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni