Despre batjocoritori
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Atentionari si Sfaturi
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 25/07/2011
    12345678910 0/10 X

 

                            Despre batjocoritori
 
 
 
Sânt oameni care le place batjocora sau să batjocorească pe alţi
Căteva sfaturi când întîlnim asemenea oameni şi ce trebuie să facem ?
 
1 În primul rând când întâlnim asemenea oameni ne vine  
să-i mustrăm sau sa-i îndreptămşi ne alegem
 cu dispreţ sau cu ocară căci cuvântul ne spune clar:
Proverbe 9:7 
Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară.
Proverbe 9:8 
Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi!
Proverbe 9:12 
Uneori batjocoritorul confundă mustrarea cu batjocura şi in urma
acestor lucruri în loc să vină bucuria vine suferinţa
Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi.
Evrei 10:29 
Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu,
 va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
Proverbe 19:25 
O metodă de-a căpăta înţelepciunea
Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. –
Proverbe 20:1 
Sursa batjocoritorilor
Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. –
Proverbe 21:24 
Lucrarea mândriei este batjocora
Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării.
Proverbe 22:10 
Batjocoritorii produc certuri , neînţelegeri, ocări metoda de a opri 
este să-i izgoneşti.
Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. –
Ezechiel 25:6 
Bucuria batjocoritorului
Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că ai bătut din mâini şi ai dat din picior, 
pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor şi din adâncul sufletului de ţara lui Israel,
Ezechiel 25:15 
Răsbunarea batjocoritorilor
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare,
 pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor şi din adâncul sufletului,
 voind să nimicească totul în ura lor străveche,
Batjocoritorii lucrează în necredinţă
1 Timotei 1:13 
măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor.
 Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă!
Ce fac batjocoritorii la un om bolnav
Iov 17:2 
Sunt înconjurat de batjocoritori, şi ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor.
Scaunul celor batjocoritori nu are restricţii poate să-l folosească orişicine
Psalmi 1:1 
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe 
calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Relaţile Lui Dumnezeu cu cei batjocoritori
Proverbe 3:34 
Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
Din ce cauză vin pedepsele ?
Proverbe 19:29 
Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, şi loviturile pentru spinările nebunilor. –
Au batjocoritorii poftele înfrânate ?
2 Petru 3:3 
Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori
 plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
Iuda 1:18 
Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, 
care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
 
Scrisori batjocoritoare
2 Cronici 32:17 
Şi a trimis o scrisoare batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeul lui Israel, 
vorbind astfel împotriva Lui: „După cum dumnezeii neamurilor 
celorlalte ţări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mâna mea, 
tot aşa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbăvi pe poporul Său din mâna mea.”
Ce fac batjocoritorii când sânt învinşi de cei neprihăniţi
Psalmi 35:16 
Scrâşnesc din dinţi împotriva mea împreună cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.
Judecăţi batjocoritoare
2 Petru 2:11 
pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor.
 
 
2 Împăraţi 19:22 
Pe cine ai batjocorit şi ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul? Şi împotriva cui ţi-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel!
 
Prietenii lui Iov
Iov 19:3 
Iată că de zece ori m-aţi batjocorit; nu vă este ruşine să vă purtaţi aşa?
 
Isaia 37:23 
Pe cine ai batjocorit şi ai ocărât tu? Împotriva cui ţi-ai ridicat glasul şi ţi-ai îndreptat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel
Slujitori care batjocoresc pe Dumnezeu
Isaia 37:24 
prin slujitorii tăi tu ai batjocorit pe Domnul şi ai zis: „
Cu mulţimea carelor mele m-am suit pe vârful munţilor, pe coastele Libanului, 
şi voi tăia cedrii lui cei mai înalţi, cei mai frumoşi chiparoşi ai lui, şi voi ajunge
 pe culmea cea mai înaltă, în pădurea lui care este ca un pomet.
Când poporul este înfrânt se intâmpla acest fenomen
Isaia 52:5 
Şi acum, ce am să fac aici – zice Domnul – când poporul Meu a fost luat pe nimic? 
Asupritorii lui strigă de bucurie – zice Domnul 
– şi cât e ziulica de mare este batjocorit Numele Meu.
Necredincioşia faţă de Dumnezeu  privită ca batjocoră
Ezechiel 20:27 
De aceea, fiul omului, vorbeşte casei lui Israel şi spune-le:
 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Părinţii voştri M-au batjocorit şi mai mult,
 arătându-se necredincioşi faţă de Mine.
 
Marcu 12:4 
A trimis iarăşi la ei un alt rob; ei l-au rănit la cap şi l-au batjocorit.
Luca 20:11 
A mai trimis un alt rob; ei l-au bătut şi pe acela, l-au batjocorit şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale.
Galateni 6:7 
Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.
Evrei 6:6 
şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă 
să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, 
pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.
Atitudinea Domnului Isus când era batjocorit
1 Petru 2:23 
Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri;
 şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.
 
Rugăciune
Psalmi 74:10 
Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul şi va nesocoti vrăjmaşul fără curmare Numele Tău?
Stia Domnul Isus ce Îl asteaptă
Luca 18:32 
Căci va fi dat în mâna Neamurilor; Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa;
Cum sânt comparaţi batjocoritorii
2 Petru 2:12 
Dar aceştia, ca nişte dobitoace fără minte,
 din fire sortite să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, 
vor pieri în însăşi stricăciunea lor
Acesrtea sânt câteva lucruri ca să ne dăm seama despre imoralitatea celor
batjocoritori şi noi nu am vrea să fiu ca ei Doamne păzeşte-ne.
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
 • Vizualizări: 4327
 • Descărcări: 1
 • Export PDF: 15
 • Favorită: 1
 • Gramatical 1
 • Dannyelle  "Acesrtea sânt" "sânt oameni care le place batjocora..." Corect ar fi (la prima propoziţie) : Sunt oameni care iubesc batjocura şi cărotra le face plăcere să batjocorească pe alţii.

  Gramatical 0 1
 • Conținut 1
 • Dannyelle  Această schiţă ar fi mai accesibilă dacă s-ar lucra puţin la aspect: marcări cu bold, italic, underline...

  Conținut 0 1
Opțiuni