Intrebari folositoare
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Consolidare spirituala
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 18/03/2010
    12345678910 0/10 X
                        

                              Intrebari  folositoare

 

 

Luca 2:46  Dupã trei zile, L-au gãsit în Templu, sezând în mijlocul învãtãtorilor, ascultându-i si punându-le întrebãri.

 

Matei 17:10  Ucenicii I-au pus întrebarea urmãtoare: „Oare de ce zic cãrturarii cã întâi trebuie sã vinã Ilie?”

 

Luca 9:18  Într-o zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea urmãtoare: „Cine zic oamenii cã Sunt Eu?”

 

Matei 22:23  În aceeasi zi, au venit la Isus Saducheii, care zic cã nu este înviere. Ei I-au pus urmãtoarea întrebare

 

Marcu 11:29  Isus le-a rãspuns: „Am sã vã pun si Eu o întrebare; rãspundeti-Mi la ea, si apoi vã voi spune si Eu cu ce putere fac aceste lucruri.

 

Matei 15:1  Atunci niste Farisei si niste cãrturari din Ierusalim au venit la Isus, si I-au zis:

2  „Pentru ce calcã ucenicii Tãi datina bãtrânilor? Cãci nu-si spalã mâinile când mãnâncã.”

3  Drept rãspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce cãlcati porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre?

 

Marcu 12:15  Sã plãtim sau sã nu plãtim?” Isus le-a cunoscut fãtãrnicia, si le-a rãspuns: „Pentru ce Mã ispititi? Aduceti-Mi un ban (Greceste: dinar.) ca sã-l vãd.”

 

Domnul Isus a fost intrebat de ucenici de carturari de farisei , saduchei de norod si de orcine avea nevoie de El

 

. Luca 12:1  În vremea aceea, când se strânseserã noroadele cu miile, asa cã se cãlcau unii pe altii, Isus a început sã spunã ucenicilor Sãi: „Mai întâi de toate, pãziti-vã de aluatul Fariseilor, care este fãtãrnicia.

 

Fatarnicia te poate abate de pe cale . Ex:

 

1 Timotei 4:2  abãtuti de fãtãrnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnati cu ferul rosu în însusi cugetul lor.

 

La unele intrebari a raspuns la altele, nu , la altele a raspuns cu alte intrebari ,

prin altele a fost ispitit si le-a raspuns pentru ce ma ispititi atarnicilor

 

Ce trebuie noi de fapt sa dorim ?

Un nume bun.

 

Ce pretuieste mai mult decat arghintul si aurul ?

A fi iubit.

 

Proverbe 22:1  Un nume bun este mai de dorit decât o bogãtie mare, si a fi iubit pretuieste mai mult decât argintul si aurul.

 

                                    A fi iubit si a fi prea iubit

 

Daniel 9:23  Când ai început tu sã te rogi, a iesit cuvântul, si eu vin sã ti-l vestesc; cãci tu esti prea iubit si scump. Ia aminte, deci, la cuvântul acesta, si întelege vedenia!

 

Daniel 10:19  Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om prea iubit! Pace tie! Fii tare si cu inimã!”

 

Luca 3:22  si Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. si din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu esti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi gãsesc toatã plãcerea Mea!”

 

Ioan 13:34  Vã dau o poruncã nouã: Sã vã iubiti unii pe altii; cum v-am iubit Eu, asa sã vã iubiti si voi unii pe altii.

 

Ioan 14:21  Cine are poruncile Mele si le pãzeste, acela Mã iubeste; si cine Mã iubeste, va fi iubit de Tatãl Meu. Eu îl voi iubi, si Mã voi arãta lui.”

 

Ioan 15:9  Cum M-a iubit pe Mine Tatãl, asa v-am iubit si Eu pe voi. Rãmâneti în dragostea Mea.

 

Cand faci cunoscut NumeleLui Dumnezeu cei care asculta primesc dragostea Lui Dumnezeu .   Ex:

 

Ioan 17:26  Eu le-am fãcut cunoscut Numele Tãu, si li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, sã fie în ei, si Eu sã fiu în ei.”

 

Ce rasplata are cel smerit care se teme de Domnul ?

Bogatie slava si viata.

 

 

Proverbe 22:4  Rãsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogãtia, slava si viata.

 

Pe ce cale merge omul stricat ?

Prin spini si curse si ii este afectat sufletul .

 

Proverbe 22:5  Spini si curse Sunt pe calea omului stricat: cel ce-si pãzeste sufletul se depãrteazã de ele.

 

Cine activeaza cearta ,neintelegerile si ocarile ?

Batjocoritorul si clevetitorul

 

  Izgoneste pe batjocoritor, si cearta se va sfârsi, neîntelegerile si ocãrile vor înceta.

                                                                                                   Pr. 22.10

 

Proverbe 21:24  Cel mândru si trufas se cheamã batjocoritor: el lucreazã cu aprinderea îngîmfãrii.

 

Proverbe 26:20  Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; si când nu mai este nici un clevetitor, cearta se potoleste.

 

1 Corinteni 11:16  Dacã iubeste cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei si nici Bisericile lui Dumnezeu.

 

Cum cunosti pe omul care are iubeste curatia inimii ?

Omul acesta este binevoitor si are bunavointa pe buze.

                      

                                           Curatia inimii

 

Proverbe 22:11  Cine iubeste curãtia inimii, si are bunãvoinþa pe buze, este prieten cu împãratul.

 

1 Cronici 29:17  stiu, Dumnezeule, cã Tu cercetezi inima, si cã iubesti curãtia de inimã; de aceea ti-am adus toate aceste daruri de bunãvoie în curãtia inimii mele, si am vãzut acum cu bucurie pe poporul Tãu, care se aflã aici, aducându-ti de bunãvoie darurile lui.

 

Psalmi 73:26  Carnea si inima pot sã mi se prãpãdeascã: fiindcã Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele si partea mea de mostenire.

 

Luca 6:45  Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bunã a inimii lui, iar omul rãu scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; cãci din prisosul inimii vorbeste gura.

 

 

Evrei 4:12  Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este viu si lucrãtor, mai tãietor decât orice sabie cu douã tãisuri: pãtrunde pânã acolo cã desparte sufletul si duhul, încheieturile si mãduva, judecã simþirile si gândurile inimii.

 

1 Petru 3:4  ci sã fie omul ascuns al inimii, în curãtia neperitoare a unui duh blând si linistit, care este de mare pret înaintea lui Dumnezeu.

 

Ochii Domnului pazesc.

 

Pe cine pazesc ochii Domnului ?

Pe cei ce au stiinta.

 

  Ochii Domnului pãzesc pe cel ce are stiintã, dar înfruntã cuvintele celui stricat.

                                                                                           Pr 22 12

                                                Stiinta

 

Stiinta Lui Dumnezeu scapa.

 

Proverbe 11:9  Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele sãu, dar cei neprihãniti Sunt scãpati prin stiintã.

 

Proverbe 14:18  Cei prosti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiti Sunt încununati cu stiintã.

 

Proverbe 15:2  Limba înteleptilor dã stiintã plãcutã, dar gura nesocotitilor împroascã nebunie.

 

Proverbe 19:2  Lipsa de stiintã este o pagubã pentru cineva, si cine aleargã neghiobeste înainte, o nimereste rãu.

 

Proverbe 24:4  prin stiintã se umplu cãmãrile ei de toate bunãtãtile de pret si plãcute.

 

Eclesiastul 2:26  Cãci El dã omului plãcut Lui întelepciune, stiinþã si bucurie; dar celui pãcãtos îi dã grija sã strângã si s-adune, ca sã dea celui plãcut lui Dumnezeu! si aceasta este o desertãciune si goanã dupã vânt.

 

Daniel 1:17  Dumnezeu a dat acestor patru tineri stiinþã si pricepere pentru tot felul de scrieri, si înþelepciune; mai ales însã l-a fãcut pe Daniel priceput în toate vedeniile si în toate visele.

 

Daniel 5:12  si anume, pentru cã s-a gãsit la el, la Daniel, numit de împãrat Beltsatar, un duh înalt, stiinþã si pricepere, putinta sã tîlcuiascã visele, sã lãmureascã întrebãrile grele, si sã deslege lucrurile încîlcite. Sã fie chemat, deci, Daniel, si el îti va da tîlcuirea!”

 

Ce este o groapa adanca ?

Gura curvelor .

 

Proverbe 22:14  Gura curvelor este o groapã adâncã; pe cine vrea sã-l pedepseascã Domnul, acela cade în ea.

 

Iov 33:16  Atunci El le dã înstiintãri, si le întipãreste învãtãturile Lui,

17  ca sã abatã pe om de la rãu, si sã-l fereascã de mândrie,

18  ca sã-i pãzeascã sufletul de groapã si viata de loviturile sãbiei.

 

Psalmi 103:4  El îti izbãveste viata din groapã, El te încununeazã cu bunãtate si îndurare;

 

Proverbe 23:27  Cãci curva este o groapã adâncã, si strãina o fântânã strîmtã.

 

Proverbe 28:18  Cine umblã în neprihãnire, gãseste mântuirea, dar cine umblã pe douã cãi strîmbe cade într-o groapã.

 

Luca 6:39  Le-a spus si pilda urmãtoare: „Oare poate un orb sã cãlãuzeascã pe un alt orb? Nu vor cãdea amândoi în groapã?

 

Cum scapi copilul de nebunie sau cum deslipesti nebunia de inima lui ?

Cu nuiaua certarii .

 

Proverbe 22:15  Nebunia este lipitã de inima copilului, dar nuiaua certãrii o va deslipi de el.

 

Proverbe 13:24  Cine crutã nuiaua, urãste pe fiul sãu, dar cine-l iubeste, îl pedepseste îndatã.

 

Proverbe 29:15  Nuiaua si certarea dau întelepciunea, dar copilul lãsat de capul lui face rusine mamei sale.

 

1 Corinteni 4:21  Ce voiti? Sã vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste si cu duhul blândetei?

Evrei 12:6  Cãci Domnul pedepseste pe cine-l iubeste, si bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeste.”

 

                           Mania cursa pentru suflet

 

Proverbe 22:24  Nu te împrieteni cu omul mânios, si nu te însoti cu omul iute la mânie,

25    ca nu cumva sã te deprinzi cu cãrãrile lui, si sã-ti ajungã o cursã pentru suflet.

 

Proverbe 12:6  Cuvintele celor rãi sunt niste curse ca sã verse sânge, dar gura celor fãrã prihanã îi izbãveste.

 

Proverbe 22:5  Spini si curse sunt pe calea omului stricat: cel ce-si pãzeste sufletul se depãrteazã de ele.

 

Proverbe 24:15  Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuinta celui neprihãnit, si nu-i tulbura odihna.

 

Deci paziti-va de prietenia oamenilor maniosi sa sa nu cadeti in cursa.

 

  Si ce ar folosi unui om sã câstige toatã lumea, dacã si-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul sãu?

  Cãci Fiul omului are sã vinã în slava Tatãlui Sãu, cu îngerii Sãi; si atunci va rãsplãti fiecãruia dupã faptele lui.

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1441
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 4
  • Gramatical corect
  • Fără diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni