Despre neprihanire
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: fara album  |  Tematica: Consolidare spirituala
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 23/04/2010
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

                                                        Despre neprihanire 

 

Ce este neprihanirea ?

Ce spune Domnul Isus despre neprihanire?

Matei 6:1  Luati seama sã nu vã îndepliniti neprihãnirea voastrã înaintea oamenilor, ca sã fiti vãzuti de ei;

Acuma Domnul Isus enumara cateva lucruri care se incadreaza in neprihanire:

  Tu, deci, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiþa înaintea ta,………….deci milostenia face parte din neprihanire .

  Ci tu, când te rogi, intrã în odãita ta, încuie-ti usa, si roagã-te Tatãlui tãu, care este în ascuns; si Tatãl tãu, care vede în ascuns, îti va rãsplãti.

Alt lucru care face parte din neprihanire este rugaciunea .

 Ci tu, când postesti, unge-ti capul, si spalã-ti fata,

  ca sã te arãti cã postesti nu oamenilor, ci Tatãlui tãu, care este în ascuns; si Tatãl tãu, care vede în ascuns, îti va rãsplãti.

Alt lucru care face parte din neprihanire este postul

 

La Matei cap.6 Domnul Isus arata cateva lucruri sant mai multe dar trei lucruri es in evidenta cel mai mult si acestea sant :

                         Milostenia

                         Rugaciunea

                         Postul

Cate-va versete biblice care arata despre lucrurile de mai sus:

Milostenia

2 Corinteni 9:8  Si Dumnezeu poate sã vã umple cu orice har, pentruca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, sã prisositi în orice faptã bunã,

9  dupã cum este scris: „A împrãstiat, a dat sãracilor, neprihãnirea lui rãmâne în veac.”

2 Corinteni 9:10  „Cel ce dã sãmântã semãnãtorului si pâine pentru hranã” vã va da si vã va înmulti si vouã sãmânta de semãnat si va face sã creascã roadele neprihãnirii voastre.

Te iubeste Dumnezeu?Vezi din versetul acesta de mai jos

2 Corinteni 9:7  Fiecare sã dea dupã cum a Hotãrât în inima lui: nu cu pãrere de rãu sau de silã, cãci „pe cine dã cu bucurie, îl iubeste Dumnezeu.”

Proverbe 15:9  Calea celui rãu este urâtã Domnului, dar El iubeste pe cel ce umblã dupã neprihãnire.

 

Cate-va versete de mai jos cu privire la milostenie:

 

Matei 6:3  Ci tu, când faci milostenie, sã nu stie stânga ta ce face dreapta,

Milostenia din lucrurile din launtru aduce curatie

Luca 11:41  Dati mai bine milostenie din lucrurile dinãuntru, si atunci toate vã vor fi curate.

Milostenia iti face rost de comori nesecate

Luca 12:33  Vindeti ce aveti si dati milostenie. Faceti-vã rost de pungi, care nu se învechesc, o comoarã nesecatã în ceruri, unde nu se apropie hotul, si unde nu roade molia.

Rugaciunea

Rugaciunea trebuie sa fie curata nelegiuirea pateaza rugaciunea

Iov 16:17  Totusi n-am fãcut nici o nelegiuire, si rugãciunea mea totdeauna a fost curatã.

Psalmi 6:9  Domnul îmi ascultã cererile, si Domnul îmi primeste rugãciunea!

Psalmi 65:2  Tu asculti rugãciunea, de aceea toti oamenii vor veni la Tine.

Psalmi 141:2  Ca tãmâia sã fie rugãciunea mea înaintea Ta, si ca jertfa de searã sã fie ridicarea mânilor mele!

Proverbe 15:29  Domnul Se depãrteazã de cei rãi, dar ascultã rugãciunea celor neprihãniti.

Luca 11:1  Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprãvit rugãciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învatã-ne sã ne rugãm, cum a învãtat si Ioan pe ucenicii lui.”

2  El le-a zis: „Când vã rugati, sã ziceti: Tatãl nostru care esti în ceruri! Sfinteascã-se Numele Tãu; vie Împãrãtia Ta; facã-se voia Ta, precum în cer, asa si pe pãmânt.

3  Pânea noastrã cea de toate zilele dã-ne-o nouã în fiecare zi;

4  si ne iartã nouã pãcatele noastre, fiindcã si noi iertãm oricui ne este dator; si nu ne duce în ispitã, ci izbãveste-ne de cel rãu.”

 Rugaciunea impletita cu milostenie

Faptele Apostolilor 10:31  si a zis: „Cornelie, rugãciunea ta a fost ascultatã, si Dumnezeu si-a adus aminte de milosteniile tale.

Rugaciunea facuta cu credinta mantuieste:

Romani 10:1  Fratilor, dorinta inimii mele si rugãciunea mea cãtre Dumnezeu pentru Israeliti, este sã fie mântuiti.

Iacov 5:15  Rugãciunea fãcutã cu credintã va mântui pe cel bolnav, si Domnul îl va însãnãtosi; si dacã a fãcut pãcate, îi vor fi iertate.

Iacov 5:16  Mãrturisiti-vã unii altora pãcatele, si rugati-vã unii pentru altii, ca sã fiti vindecati. Mare putere are rugãciunea fierbinte a celui neprihãnit.

Postul

Postul aduce smerirea

Ezra 8:21  Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca sã cerem de la El o cãlãtorie fericitã pentru noi, pentru copiii nostri, si pentru tot ce era al nostru.

Psalmi 35:13  si eu, când erau ei bolnavi, mã îmbrãcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post, si mã rugam cu capul plecat la sîn.

Cateva lucruri ce trebuie sa stim despre post ca sa fie placut inaintea Lui Dumnezeu

Isaia 58. 6  Iatã postul plãcut Mie: desleagã lanturile rãutãtii, desnoadã legãturile robiei, dã drumul celor asupriti, si rupe orice fel de jug;

7  împarte-ti pâinea cu cel flãmând, si adu în casa ta pe nenorocitii fãrã adãpost; dacã vezi pe un om gol, acopere-l, si nu întoarce spatele semenului tãu.

8  Atunci lumina ta va rãsãri ca zorile, si vindecarea ta va încolti repede; neprihãnirea ta îti va merge înainte, si slava Domnului te va însoti.

9  Atunci tu vei chema, si Domnul va rãspunde, vei striga, si El va zice: „Iatã-Mã!” Dacã vei îndepãrta jugul din mijlocul tãu, amenintãrile cu degetul si vorbele de ocarã,

10  dacã vei da mâncarea ta celui flãmând, dacã vei sãtura sufletul lipsit, atunci lumina ta va rãsãri peste întunecime, si întunericul tãu va fi ca ziua nãmeaza mare!

11  Domnul te va cãlãuzi neîncetat, îti va sãtura sufletul chiar în locuri fãrã apã, si va da din nou putere mãdularelor tale; vei fi ca o grãdinã bine udatã, ca un izvor ale cãrui ape nu seacã.

12  Ai tãi vor zidi iarãsi pe dãrîmãturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile strãbune; vei fi numit „Dregãtor de spãrturi” „Cel ce drege drumurile, si face tara cu putintã de locuit.”

 

 Anumite soiuri de draci nu ies decat cu post si rugaciune

Matei 17:15  „Doamne, ai milã de fiul meu, cãci este lunatic, si pãtimeste rãu: de multe ori cade în foc, si de multe ori cade în apã.

16  L-am adus la ucenicii Tãi, si n-au putut sã-l vindece.”

17  „O, neam necredincios si pornit la rãu!” a rãspuns Isus. „Pânã când voi fi cu voi? Pânã când vã voi suferi? Aduceti-l aici la Mine.”

18  Isus a certat dracul, care a iesit afarã din el. si bãiatul s-a tãmãduit chiar în ceasul acela.

19  Atunci ucenicii au venit la Isus, si I-au zis, deoparte: „Noi de ce n-am putut sã-l scoatem?”

20  „Din pricina putinei voastre credinte” le-a zis Isus. „Adevãrat vã spun cã, dacã ati avea credintã cât un grãunte de mustar, ati zice muntelui acestuia: „Mutã-te de aici colo” si s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputintã.

21  Dar acest soi de draci nu iese afarã decât cu rugãciune si cu post.”

Suflete care-l slujesc pe Dumnezeu cu post si rugaciuni

Luca 2:37  Rãmasã vãduvã, si fiind în vârstã de optzeci si patru ani, Ana nu se depãrta de Templu, si zi si noapte slujea lui Dumnezeu cu post si cu rugãciuni.

.Cateva versete ce vorbesc despre neprihanire:

Geneza 15:6  Avram a crezut pe Domnul si Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihãnire.

Proverbe 11:19  Adevãrata neprihãnire duce la viatã, dar cel ce urmãreste rãul gãseste moartea.

Proverbe 14:2  Cine umblã cu neprihãnire, se teme de Domnul, dar cine apucã pe cãi strîmbe, Îl nesocoteste.

Proverbe 16:12  Împãratilor le este scârbã sã facã rãu, cãci prin neprihãnire se întãreste un scaun de domnie.

A vorbi cu neprihanire atragi dragostea imparatilor

Proverbe 16:13  Buzele neprihãnite Sunt plãcute împãratilor, si ei iubesc pe cel ce vorbeste cu neprihãnire.

Daca cauti bunatatea ,viata , slava neprihanirea trebuie sa urmaresti neprihanirea si le vei gasi.

Proverbe 21:21  Cine urmãreste neprihãnirea si bunãtatea, gãseste viatã, neprihãnire si slavã.

Un scaun de domnie se intareste prin neprihanire

Proverbe 25:5  Scoate si pe cel rãu dinaintea împãratului, si scaunul lui de domnie se va întãri prin neprihãnire.

Proverbe 28:18  Cine umblã în neprihãnire, gãseste mântuirea, dar cine umblã pe douã cãi strîmbe cade într-o groapã.

Isaia 28:17  Voi face din neprihãnire o lege, si din dreptate o cumpãnã;

In legaturile de logodna a domnului intra si neprihanirea

Osea 2:19  Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihãnire, judecatã, mare bunãtate si îndurare;

Mica 2.7…… „Da, cuvintele Mele Sunt prielnice celui ce umblã cu neprihãnire!

Matei 5:6  Ferice de cei flãmânzi si însetati dupã neprihãnire, cãci ei vor fi sãturati!

Faptele Apostolilor 10:35  ci cã în orice neam, cine se teme de El, si lucreazã neprihãnire este primit de El.

 

Ascultarea duce la neprihanire

 

Romani 6:16  Nu stiti cã, dacã vã dati robi cuiva, ca sã-l ascultati, Sunteti robii aceluia de care ascultati, fie cã este vorba de pãcat, care duce la moarte, fie cã este vorba de ascultare, care duce la neprihãnire?

Imparatia Lui Dumnezeu este neprihanire….

Romani 14:17  Cãci Împãrãtia lui Dumnezeu nu este mâncare si bãuturã, ci neprihãnire, pace si bucurie în Duhul Sfânt.

 

Domnul Isus facut pentru noi neprihanire……

 

1 Corinteni 1:30  si voi, prin El, Sunteti în Hristos Isus. El a fost fãcut de Dumnezeu pentru noi întelepciune, neprihãnire, sfintire si rãscumpãrare,

 

 Roada luminii sta in neprihanire bunatate si adevar.

 

Efeseni 5:9  Cãci roada luminii stã în orice bunãtate, în neprihãnire si în adevãr.

Intelepciunea Scripturii ni se descopera in neprihanire:

2 Timotei 3:16  Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu si de folos ca sã învete, sã mustre, sã îndrepte, sã dea întelepciune în neprihãnire,

Ca sa ajungi la neprihanire trebuie crestere:

Evrei 5:13  si oricine nu se hrãneste decât cu lapte, nu este obisnuit cu cuvântul despre neprihãnire, cãci este un prunc.

1 Petru 3:14  Chiar dacã aveti de suferit pentru neprihãnire, ferice de voi! „N-aveti nici o teamã de ei, si nu vã tulburati!

Cand traesti in neprihanire se vede ca esti nascut din Dumnezeu

1 Ioan 2:29  Dacã stisi cã El este neprihãnit, sã stiti si cã oricine trãieste în neprihãnire este nãscut din El.

Neprihanirea arata copii Lui Dumnezeu si copii diavolului:

1 Ioan 3:10  Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu si copiii diavolului. Oricine nu trãieste în neprihãnire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeste pe fratele sãu.

Din aceste lucruri rezulta o traire si trairea este in neprihanire si se spune de la amvoane ca trebuie sa avem o traire dupa voia Lui Dumnezeu da dar cine incearca trairea fara sa tina cont de aceste lucruri nu stiu daca va atinge aceea performanta ce-si doreste de aceia trebuie fiecare dintre noi sa-si cultive trairea tinand cont de Cuvantul Lui Dumnezeu ca sa nu ne trezim ca avem o neprihanire a noastra insine si nu pe aceia care vine de la Dumnezeu

Acestea sant cateva lucruri care duc la neprihanire dar sant mai multe Dumnezeu sa ne ajute sa le implinim.Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 6799
  • Descărcări: 1
  • Export PDF: 15
  • Gramatical incorect
  • Fără diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni