Umblați după lucrurile de sus
Autor: John Piper  |  Album: Diverse  |  Tematica: Umblarea creștină
Resursa adaugata de Mada_O in 29/06/2020
    12345678910 0/10 X
Sursa originala: http://www.desiringgod.org/
Referințe

Tu ești viața noastră, Doamne Isuse! Noi am murit, și am fost înviați, și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Tu, Hristos, viața noastră, Te vei arăta, atunci și noi ne vom arăta împreună cu Tine în slavă. Fă ca aceste cuvinte să aibă claritate, putere și să fie transformatoare pentru noi acum. În Numele lui Isus mă rog, amin.

 

Am început colegiul în urmă cu 55 ani, în toamna anului 1964. Seminarul l-am început în urmă cu 51 ani, în 1968. Am menționat acest lucru pentru că, uitându-mă la voi toți, îmi aduc aminte de speranța și entuziasmul remarcabile pe care le simțeam în acea perioadă la Wheaton College și Fuller Seminary. Și mă gândesc ce lucru uimitor că majoritatea dintre voi, studenții, nu toți, dar cei mai mulți, aveți 50 de ani înaintea voastră. Uimitor! Nu sunteți uimiți? Aveți, probabil, 50 de ani de lucrare înaintea voastră. De viață! Și, atunci, mă gândesc la miile și miile de idei care vor ajunge la voi în timpul acestor 50 de ani. Idei despre ceea ce este real. Va trebui să te decizi cu privire la ceea ce este real. Și idei despre cum ar trebui ca mintea ta să fie modelată de ceea ce este real, ce fel de dispoziție sau mentalitate ar trebui să ai. Și idei despre care este calea către mentalitatea care este în acord cu ceea ce este real. Și idei despre felul de viață care ar trebui să decurgă dintr-o mentalitate care este conformă cu ceea ce este real. Idei, unele dintre ele abia clipocind sub barca ta, abia făcându-și simțită prezența. Iar alte idei vor fi ca niște valuri așa de mari încât vor amenința să-ți zguduie viața. Și atunci mă gândesc: ce ar trebui să se întâmple la Bethlehem College & Seminary? Ce ar trebui să se întâmple? Ce ar trebui să se întâmple în biserici ca aceasta? Ce putem face împreună, astfel încât voi să puteți vedea realitatea în acești 50 de ani? Să vedeți realitatea așa cum este și să vă fie modelată mentalitatea de ceea ce este real, cu adevărat real. Și să cunoașteți calea pe care să o urmați și supunerea pe care o implică aceasta.

Ce putem face? Un răspuns este că vă putem indica unele dintre aceste mari realități pe care Dumnezeu le-a dezvăluit. Mari certitudini. Și vă putem arăta modul de gândire pe care Dumnezeu ni-l cere și îl facilitează. Și vă putem arăta calea către un asemenea mod de gândire. Și poate că, dacă se întâmplă acest lucru, în următorii 50 de ani veți descoperi tot mai multe fațete ale realității pe care nu le-ați văzut înainte în Cuvântul lui Dumnezeu. Și poate că veți sta în fața unui grup de studenți, cuprinși de emoția amintirii acestor zile, cu o bucurie plină de recunoștință și îi veți ajuta să vadă realitatea și să fie modelați de realitate și să cunoască calea către realitate.

Așadar, Coloseni 3:1-4 este ca și cum ar da la o parte o perdea așa încât să poți vedea realitatea. O realitate de necrezut. Și literalmente este de necrezut fără intervenția miraculoasă a Duhului Sfânt. Nu veți crede aceasta. Nu veți crede ce este scris aici fără intervenția miraculoasă a Duhului Sfânt asupra minții și inimii voastre. Realitățile scrise aici sunt atât de uimitoare, încât, dacă le vezi și dacă ești modelat de ele vei fi, în mod vizibil și radical, diferit de oamenii din jurul tău care nu văd aceste lucruri. Ele îți arată un nou mod de a gândi. Îți arată o cale către modul de gândire care este în acord cu realitatea și îți arată o cale de supunere – începând cu versetul 5, până la finalul versetului 6, capitolul 4, pe care nu le abordez acum (vor fi abordate în următoarele două săptămâni).

Așadar, ne vom focaliza pe realitățile scrise aici, pe modul de gândire care este modelat de realitate și în acord cu aceasta și pe calea trasată în vederea urmăririi acestui mod de a gândi și a acestor realități. Aceasta este direcția în care mergem. Citim din nou, Coloseni 3:1-4: „Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, Viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.” Pentru început, ne focalizăm pe realitățile uimitoare care sunt cinci la număr, cel puțin; pe unele le-am combinat, ca să dea cinci și să ne putem încadra în timp, iar apoi ne vom focaliza pe modul de a gândi, iar, în cele din urmă, pe calea către acel mod de gândire. Haideți să vorbim acum despre realitate.

Numărul unu. Prima realitate, una fundamentală, revelată în acest text este realitatea cu privire la Dumnezeu. Versetul 1, a doua parte a versetului: „Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.” Versetul 3: „voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” Fără realitatea obiectivă, exterioară și a existenței prin Sine Însuși a lui Dumnezeu, nimic în aceste versete nu este real. Sunt numai închipuiri religioase. Și trebuie să știți că în zilele lui Pavel și în zilele noastre mulți oameni religioși din biserici își duc viața trăind o închipuire religioasă. Viața este mult mai complexă, mai complicată, decât împărțirea între atei și teiști pentru că sunt mii și mii de teiști care nu cred în Dumnezeu. Ei cred în ideea de Dumnezeu. Ei cred în puterea mitului. Iar mitul despre Dumnezeu este cel mai puternic dintre toate miturile. Îți poate schimba viața. Mii de pastori, numiți-i liberali, progresiști, moderniști, post-moderniști, nici nu mai contează, spuneți-le cum vreți, nu cred că ideea ta despre Dumnezeu trebuie să corespundă cu ceva obiectiv, din afara ta. Ceea ce contează, spun ei, este ca ideea ta despre Dumnezeu să aibă un bun efect asupra vieții tale. Dacă are, aceasta este tot ceea ce contează. Trebuie să fie bună pentru oameni. Religia este valoroasă. Mitul este benefic. Ideea de adevăr este folositoare, dacă te ajută să fii o persoană pozitivă și tolerantă.

Însă, când Pavel spune în versetul 1 că „Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu” și, în versetul 3, „viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu”, el nu vrea să spună că Hristos este la dreapta unei idei. Și nici că viața voastră este ascunsă cu Hristos într-o idee. Dumnezeul din Coloseni 3 este același Dumnezeu din capitolul 1. El este Creatorul tuturor lucrurilor, Coloseni 1:16. El a fost acolo înainte ca cineva să aibă vreo idee despre faptul că El a fost acolo. El este creatorul fiecărei minți omenești, chiar și a celor care cred că El nu este real. El există în mod obiectiv. El este în exterior. El există prin Sine Însuși, El are un Chip al Său care nu este creat – Fiul Său, așa Îl numește în capitolul 1:15, Fiul Său Preaiubit, în care locuiește plinătatea dumnezeirii. Și, prin Fiul Său, El susține toate lucrurile în ființă – versetul 17. Și acest Fiu a fost trimis în lume ca să poarte pedeapsa pentru poporul Său versetul 14. El nu este un Dumnezeu imaginar. Această lume este creația lui Dumnezeu și nici ea nu este imaginară. Așadar, prima realitate din versetele 1-4 care este descoperită este că, în acest pasaj și în toată Scriptura, cea mai importantă realitate cu care avem de-a face este Dumnezeu.

A doua realitate descoperită în aceste versete este Hristos, așezat la dreapta lui Dumnezeu. Versetul 1, a doua parte a versetului: „Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.” Așadar, aici este Fiul etern, iubit din capitolul 1, versetul 13. El a fost mort la un moment dat – capitolul 2, versetul 12. El este acum Viu (capitolul 2, versetul 12), înviat din morți și prezintă trei aspecte cu referire la poziția Lui. Unu – El este sus. Doi – El este la dreapta lui Dumnezeu. Și trei – El șade. El este sus (deasupra). Aceasta înseamnă nu doar deasupra norilor și nu doar deasupra unor aștri și a unor spații cosmice. El se află, în mod absolut, deasupra acestei ordini create. Dar aici este un mister, nu-i așa? Pentru că, tot așa cum întruparea lui Isus a însemnat pătrunderea divinului în sfera a ceea ce a fost creat, înălțarea omului-Dumnezeu reprezintă pătrunderea a ceea ce a fost creat în sfera divinității. Aici este un mare mister. El este la dreapta lui Dumnezeu, fiind Dumnezeu și fiind lucrător pentru Dumnezeu. El este omul-Dumnezeu aflat, în mod absolut, deasupra ordinii create și reprezentând, totuși, o întrepătrundere a ordinii create și a ordinii divine, căci aceasta este El.

El este la dreapta lui Dumnezeu. Locul de onoare. Cea mai înaltă onoare, cea mai înaltă demnitate, cea mai înaltă putere, cel mai înalt nivel de autoritate. El nu este sub Dumnezeu. Nu este mai sus de Dumnezeu. El este la dreapta lui Dumnezeu, manifestându-se ca Dumnezeu. Dumnezeu, manifestându-se prin El, aspect descris în mod minunat în capitolul 1, versetele 15-19. Petru descrie acel loc ca fiind locul puterii absolute. El spune (Petru 3:22): El „stă la dreapta lui Dumnezeu și Și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile.” Așadar, la dreapta lui Dumnezeu, totul este sub picioarele Lui. Iar Pavel spune că locul acesta L-a capacitat cu puterea de a mijloci pentru noi. Romani 8:34: „Ba mai mult, El [... ] stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!” Și El șade. Măreața Lui lucrare decisivă de salvare este încheiată. Evrei 1:3: după ce „a făcut curățirea păcatelor”, după ce lucrarea Lui a fost realizată, finalizată, completă, „a șezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte”. Hristos este sus; Hristos este la dreapta lui Dumnezeu. Hristos șade.

Cea de a treia realitate pe care Pavel o dezvăluie este că, în calitate de persoană care crede în Hristos, moartea ta este înapoia ta. Ea s-a produs deja, iar viața ta nu este ceea ce crede lumea că este. Este ascunsă de lume. Mai mult, este ascunsă de tine cu Hristos în Dumnezeu. Așadar, aceasta este realitatea. Moartea înapoia ta, viața ta ascunsă de lume și ascunsă de tine. Ceea ce vezi în oglindă nu este viața ta. Ea este cu Hristos în Dumnezeu, versetul 3: „voi ați murit”. Prin urmare, ceea ce este mai rău este înapoia ta. Indiferent cât trebuie să suferi în această viață. Versetul 1: „ați înviat împreună cu Hristos”, învierea pe care o aștepți este tot atât de sigură ca cea pe care ai experimentat-o. Versetul 3, a doua parte a versetului: „viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” tot atât de sigur ca legătura dintre Tatăl și Fiul. Infinit de glorioasă și sigură, dar nu este încă manifestată. Ea este ascunsă.

Acum, motivul pentru care am vorbit despre toată această realitate este pentru voi, cei care credeți, nu pentru toată lumea. Nu toți au viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și acest lucru se datorează celor două cuvinte din versetul 12 și vă invit să vă uitați la acestea – capitolul 2, versetul 12. Acest verset – fac o paranteză – este unul dintre principalele motive pentru care sunt încă baptist. Studiind la trei școli în care nu am fost neapărat încurajat să fiu baptist, mai ales la ultima dintre ele – în Munich, eram singurul baptist de acolo. Și era considerată o sectă; dacă erai baptist, erai sectant. În privința acestui verset, nu au putut da un răspuns, cel puțin nu unul care să mă mulțumească îndeajuns. „[... ] fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credință – nu credința părinților tăi – în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți”. Așadar, botezul semnifică faptul că am murit, am fost îngropați și am înviat, iar Pavel face explicit referire la faptul că instrumentul interior al Duhului Sfânt care ne unește cu Hristos astfel încât acea realitate a morții și a învierii să fie valabilă pentru noi este prin credință. Nu apa a făcut acest lucru, nu preotul/pastorul a făcut aceasta și nu părinții tăi au făcut aceasta. Prin credință suntem uniți cu Hristos, astfel că am murit și am înviat atunci când El a murit și a înviat.

Una dintre cele mai mari realități din univers este aceea că tu, ca și fiecare om care crede, tu ai trecut de la moarte la viață – 1 Ioan 3:14. Cea mai îngrozitoare experiență a morții este înapoia ta. Cea mai glorioasă experiență a vieții te așteaptă. Oricât de groaznice ar fi suferința și moartea care te așteaptă, ele sunt nimic, în comparație cu ceea ce este înapoia ta. Oricât de încântătoare s-ar dovedi viața de aici pentru tine, este nimic în comparație cu viața care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, gata să fie descoperită când va veni El. A înțelege această realitate, a fi susținut de această realitate este absolut crucial pentru supraviețuirea ta ca creștin. Nu vei fi creștin fără această realitate. Vei deveni un legalist, fără această realitate, sau un necredincios. Este esențial, pentru a prospera în lucrare, pentru ceilalți.

Două realități glorioase pe care să îți sprijini viața. Ele îți susțin durerea, frustrarea, ambiguitățile, incertitudinile. Mai spun o dată: viața ta este susținută de aceste două mari realități, iar în mijloc – durere, frustrare, ambiguitate, incertitudine. Înapoia ta este faptul glorios că moartea ta s-a produs. S-a terminat. Ai murit. S-a terminat. Și înaintea ta, deasupra ta, este faptul glorios că viața ta este, în mod absolut, asigurată în Dumnezeu, cu Hristos. Va fi descoperită în glorie când El va veni. Acestea sunt elementele care susțin ascunderea. Un cuvânt atât de important. Trecem peste el prea repede.

Versetul 3, partea de mijloc a versetului: „viața voastră este ascunsă”. Nu o poți vedea. Nu se vede în oglindă, asta este sigur. Nimeni nu o poate vedea; este ascunsă. Partea glorioasă este ascunsă. Moartea ta cu Hristos este ascunsă. Învierea ta este ascunsă. Ceea ce ești tu cu adevărat, adevărata reflexie a sufletului tău este ascunsă, cu mult mai glorioasă decât viața ta actuală. Când guști din viața aceea, vei spune: aproape că nu am știut ce înseamnă viața. Tocmai am ținut un serviciu de înmormântare, în urmă cu o oră (de acea sunt îmbrăcat astfel) și am spus: Pavel a spus că suntem acasă cu Hristos atunci când murim și cei mai mulți dintre noi ne simțim acasă aici, chiar aici, acasă – în pielea mea, acasă – la BCS (Bethlehem College & Seminary). Da, acasă – în Minneapolis, acasă – cu soția mea. Și am spus: este de ajuns o clipă, acasă – cu Isus și vei ști că aici ai fost pe un pământ străin, toată viața ta. Viața ta este ascunsă. Nu aceasta este viața ta. Nu aceasta este viața ta. 2 Corinteni 5:7: „Umblăm prin credință, nu prin vedere.” Subliniez, ca să fim siguri, credința are vederea ei, corect? 2 Corinteni 4:4 – credința vede. Dar vederea credinței nu este o vedere care să îndepărteze ascunderea. Viața noastră este ascunsă și fie ca Dumnezeu să vă dea harul să vedeți că ceea ce nu poți vedea este mai real și mai de preț decât tot ceea ce poți vedea.

Numărul patru. Cea de-a patra realitate pe care Pavel o descoperă în Coloseni 3:1-4 este aceea că Hristos se va arăta. Versetul 4: „Când se va arăta Hristos, viața voastră”. Hristos este aici, acum, în această încăpere. El împărățește peste lume acum, peste toate lucrurile, în mod deplin. Nu poți ridica un deget fără Isus Hristos – acum. Donald Trump nu-și poate aranja un fir de păr fără Isus. Brexit-ul va avea loc sau nu, în funcție de Isus. Eu voi trăi până la finalul acestui mesaj sau nu, cum va voi Isus Hristos. El are putere de control peste toate lucrurile, aici, în această încăpere, precum și în această lume. Însă, acest lucru este ascuns, puterea Lui este ascunsă. Prezența Lui este ascunsă. Nu o poți vedea. Ca și vântul, nu vezi de unde vine și unde se duce. Iar Pavel spune în acest verset că nu va fi așa pentru totdeauna. Această ascundere va avea un sfârșit și toți cei care au crezut că ar conta doar ideile noastre despre Dumnezeu, că ceea ce contează este puterea mitului și plăcerile imaginației, aceștia vor striga să fie ascunși de mânia Mielului, atunci când munții și stâncile vor cădea peste ei. Munți reali, stânci reale, nu imaginare. Ei vor dori atunci ca stâncile reale să se prăbușească peste ei și să-i omoare pentru a evita mânia Mielului pentru că este real și vor ști asta prea târziu. Tit 2:13: „Arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.” El va veni. El se va arăta și toată ascunderea acestei vieți din prezent va înceta.

În cele din urmă, numărul cinci. Cea de a cincea realitate este: ascunderea ta va lua și ea sfârșit. Tu te vei arăta împreună cu El în slavă. Versetul 4: „Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi.” Tu este invizibil acum, nimeni nu te poate vedea. Viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nimeni nu te poate privi și vedea. Tu nu te poți vedea pe tine însuți în oglindă. Cine ești tu cu adevărat este invizibil. Tu te vei manifesta. Acest lucru a spus Isus că se va întâmpla cu siguranță. „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Atunci pot să vadă, pot să-mi vadă viața! Și o să-L slăvească pe Tatăl meu care este în ceruri! Nimeni nu a făcut mai multe fapte bune decât Isus Hristos. Nimeni nu a făcut mai multe fapte revelatoare ale slavei manifestate a lui Dumnezeu, decât Isus. Și cât oameni au văzut aceasta? O mână de oameni. Restul L-au omorât. Nu ai niciun motiv să te aștepți la mai mult în ceea ce te privește. Niciunul. Vi se pare surprinzător că încercări grele ca de foc vin asupra voastră? Nu este surprinzător. Face parte din realitatea ascunderii. Face parte din realitatea ascunderii! El era ascuns de ochii lor și tu ești ascuns de ochii lor. Așa că o mână de oameni, ici și colo, s-ar putea să vadă faptele tale bune și să-L slăvească pe Tatăl tău care este în ceruri, dar cei mai mulți nu o vor face.

Așadar, da, categoric, să căutăm să reflectăm slava lui Dumnezeu, trebuie să facem acest lucru, după ne-a spus Isus. Dar ce învinsă și lipsită de speranță ar fi viața noastră dacă am gândi: „Aceasta este viața mea reală! Aceasta este măsura sfințeniei! Aceasta este măsura purității vieții mele. Aceasta este măsura vredniciei înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este măsura bucuriei; aceasta este măsura slavei. Acesta sunt eu cu adevărat!” Nu! Nu acesta ești tu cu adevărat! „Când Hristos, viața voastră”... Viața voastră! Creatorul vieții tale, Susținătorul vieții tale, Răscumpărătorul vieții tale, Stăpânul vieții tale, Modelul vieții tale, Comoara vieții tale – când El se va arăta, doar atunci când El se va arăta și se manifestă fără a mai fi ascuns, se va vedea cine ești cu adevărat. Și vei străluci ca soarele în Împărăția Tatălui tău! C. S. Lewis a spus că vom fi tentați să ne închinăm unii altora, doar că atunci vom fi sfințiți, așa că nu ne vom închina unii altora, deși vom arăta ca dumnezei căci vom fi copii de Dumnezeu pe deplin.

Acestea sunt cele cinci realități: Dumnezeu; Hristos – așezat la dreapta lui Dumnezeu; viața ta, ca fiind înviat, ascunsă în Dumnezeu și moartea ta, înapoia ta; Hristos se va arăta, nemaifiind ascuns și tu te vei arăta, fără a mai fi ascuns, strălucind ca soarele.

În al doilea rând, modul nostru de gândire va fi modelat de această realitate. Versetul 2: „Gândiți-vă la lucrurile de sus – la realitățile de sus – nu la cele de pe pământ.” În opinia mea, „lucrurile de sus” din acest verset sunt cele despre care am vorbit în ultimele 25 de minute. Aceste cinci realități sunt „lucrurile de sus”, „nu la cele de pe pământ”. „Lucrurile de pe pământ” sunt orice idei, comportamente sau instituții din această lume care nu sunt înrădăcinate în aceste realități și nu sunt modelate de ele. Iar Pavel le punctează în versetul 5 și în următoarele versete. El spune: „Lăsați-vă de ele!” Iată care este problema cu traducerea cuvintelor lui Pavel prin „gândiți-vă la”. Este o problemă cu traducerea în felul acesta. Nu trebuie să știi limba greacă ca să-ți dai seama că este o problemă. Ajută, chiar ajută în acest caz, dar, pentru vorbitorii de limba engleză, simplul fapt de a fi atenți la context va rezolva 99% din problema pe care credem că greaca o rezolvă. „Sa phrona o” este expresia îndrăgită de apostol. Îi place această expresie. Nu avem un corespondent pentru aceasta în limba noastră. Aceasta este expresia tradusă prin „gândiți-vă la”. „Phroneite” – mai exact, acesta este cuvântul, aceasta este forma exactă a cuvântului folosită și în Filipeni 2:5: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus.” Cât de diferit sună față de „gândiți-vă la”, expresia „gândul acesta, care era și în Hristos Isus”! Aceasta este o chemare de a avea niște gânduri, de a avea un mod de gândire, niște atitudini, niște dispoziții, niște înclinații și preferințe, reflectate în felul în care îți petreci timpul liber, în îmbrăcămintea ta și în orice altceva experimentezi în viața ta. Să aveți un mod de gândire modelat de cele cinci realități – asta este ceea ce spune el. Să fiți modelați în gândurile voastre, în atitudinea voastră, în tânjirile voastre, în dorințe.

Problema cu traducerea prin „gândiți-vă la” este următoarea: te poți gândi la ceva anume și să nu fii de acord cu acel lucru. Poți să te gândești la ceva și să nu agreezi acel lucru. Credeți-mă, Pavel nu se referă la asta, când spune „Gândiți-vă la lucrurile de sus”; nu înseamnă că putem să le acceptăm sau să nu le acceptăm. În niciun caz! Lăsați-vă modelați, lăsați-vă mintea să fie formată de aceste realități, nu de televiziune, nu de filme, nu de rețelele de socializare. Lăsați-vă mintea modelată și formată de lucruri reale, de adevărata realitate – aceasta este ceea ce spune el. Dumnezeu, Hristos așezat la dreapta lui Dumnezeu, adevărata ta viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, moartea înapoia ta, arătarea publică spectaculoasă a lui Hristos și arătarea ta împreună cu El în slavă. Lăsați ca acestea să vă modeleze modul în care vedeți lumea, să modeleze ceea ce credeți despre lume, să modeleze ceea ce simțiți despre lume – aceasta vrea să spună versetul 2. Abordați un mod de gândire care este conform cu aceste realități.

Ultimul punct: Cum? Calea – vedeți, sunt realitățile, este modul de gândire, este calea la care ne cheamă în vederea obținerii acelui mod de a gândi. Ea se găsește în versetul 1: „Dacă, deci, ați înviat, să umblați”! Ce verb activ! „Să umblați după lucrurile de sus”. Să umblați după aceste realități. Căutați-le! Aceasta este calea către modul de a gândi. Căutați-le, urmăriți-le, stăruiți asupra lor, descoperiți-le, aveți-le în vedere, țineți-vă de ele, insistați asupra lor, aprofundați-le, înțelegeți-le, gustați-le, savurați-le, prețuiți-le. Nu este ceva pasiv. Nimeni nu obține modul de a gândi al cerului în mod pasiv. Nu se întâmplă așa. Dacă nu îl cauți, nu îl obții. Cu toate acestea, luați aminte: singura căutare care are succes este căutarea celor care au murit. Singura căutare a vieții ascunse cu Hristos în Dumnezeu este căutarea de către cei a căror viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu cauți cu scopul de a face ca moartea sau viața să se producă. Cauți pentru că ele deja s-au produs. Priviți la versetul 3: poate fi mai specific de atât? „Căci voi ați murit” – Căutați! Nu cauți să mori. Nu cauți transformarea, nu cauți înnoirea – s-a terminat. Nu cauți învierea – aceasta a avut deja loc, când Isus a înviat. S-a terminat. S-a sfârșit. A trecut. S-a finalizat. Este înapoia ta. Căutați! Acestea sunt singurele modalități de căutare care reușesc. Celelalte nu au nicio șansă. Nu urmărești învierea ta, ai fost înviat – versetul 1: „ați înviat”; versetul 3: „voi ați murit”. Nu poți căuta să fii înviat, deja ai înviat. Nu poți căuta să mori cu Hristos; deja ai murit cu Hristos.

Așadar, căutați realitățile de sus. Ați murit, ați înviat; acestea sunt bazele căutării tale, nu obiectul căutării tale. Aceasta este însăși esența efortului de a fi creștin. Oh, câtă confuzie domnește în Biserică cu privire la efortul de a fi creștin! Căutarea înseamnă efort. Dis de dimineață, la trezire, căutare; la prânz, căutare; după-amiaza, căutare; seara, căutare; la culcare, căutare. Caut lucrurile de sus pentru că sunt viu! Am murit împreună cu Hristos, sunt viu cu Hristos. Viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, Îl urmez întrucât căutarea este dovada și proba faptului că sunt viu! Este dovada faptului că ai murit! Dovada faptului că viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Călătoria ta – nu conta pe faptul că ar fi ușoară! Căutați! Căutați. Realitățile de sus – le căutăm, tânjim după ele, le urmărim pentru că noi suntem sus.

Așadar, dați-mi voie să spun din nou: calea către modul de gândire modelat de realitatea acestor versete, este calea unei căutări permanente, cu pasiune. Umblați după realitățile de sus. Ele se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni, capitolul 3 și în toată Biblia. Peste tot în Biblie! Realități glorioase demne de a fi căutate cu pasiune timp de 50 de ani! Eu am 73 de ani. Nimic nu mă încântă mai mult decât să caut comorile din această Carte și să spun altora despre ele. Niciodată nu ajungi să le epuizezi, niciodată nu ajungi să le parcurgi în întregime. Căutați, căutați, căutați! Vârsta la care sunteți acum este una de aur! Ani prețioși! Nu risipiți acești ani jucând jocuri video sau făcând orice altceva care vă risipește viața, nu faceți asta! Dedicați-vă acestei căutări. Nu fiți pasivi. Găsiți-le, meditați asupra lor, prețuiți-le până când întregul mod de gândire, de a simți și de a răspunde, întregul mod de a vă comporta este modelat de realitate. Voi creșteți într-o lume care este atât de determinată să vă modeleze realitatea. Dacă nu preluați această expresie „să umblați” și nu vă dedicați acesteia, mica voastră barcă cu acele mii de idei ca niște valuri care se rostogolesc în fiecare zi nu va supraviețui.

Dumnezeu, Hristos așezat la dreapta lui Dumnezeu, viața ta ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și moartea ta înapoia ta, Hristos arătându-se în slavă, fără a mai fi ascuns și arătarea ta, împreună cu El, strălucind ca soarele. Aceste cinci realități sunt mai reale decât orice, în această lume. Haideți să ne rugăm.

 

Tată, Te rog ca pentru anii sau minutele care mi-au rămas și pentru timpul, anii, cei 50 de ani pe care acești studenții și alții îi au înainte, să nu ne conformăm acestei lumi, ci să fim transformați, prin căutarea realităților de sus. Modelează-ne modul de gândire, astfel încât ceea ce iubim și ceea ce preferăm să fie în acord cu aceste realități, cu aceste adevăruri glorioase. Mă rog în Numele lui Isus, amin!Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 625
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni