Rugăciunea și victoria lui Dumnezeu
Autor: John Piper  |  Album: Diverse  |  Tematica: Rugăciune
Resursa adaugata de Mada_O in 03/07/2017
    12345678910 0/10 X
Sursa originala: http://www.desiringgod.org/
Referințe

    Tată, Te rog ca în cadrul acestui serviciu divin de duminică dimineața și duminică seara și dimineața și ajunul Anului Nou, să faci asta: să inoculezi prin spirit puternică convingere că o glorioasă victorie a lui Hristos asupra lumii va veni și că, deși ne simţim mici, rugăciunile noastre o vor aduce. Doamne, fă asta! Te rog dă-ne această convingere puternică că vine, că este glorioasă și că rugăciunile noastre o vor aduce. Te rog acestea în Numele lui Isus. Amin.

 

    Lăsaţi-mă să clarific pentru dumneavoastră ce vreau să spun prin victoria lui Dumnezeu citindu-vă câteva versete din Scriptură.

    · Matei 24:29-31: “Îndată după aceste zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai dă lumină ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.” Aceasta este victoria lui Dumnezeu!
    · Apocalipsa 1:7: “Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea și cei ce L-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” Aceasta este victoria lui Dumnezeu!
    · 2 Tesaloniceni 1:6-10: “Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut.” Aceasta este victoria Dumnezeului nostru şi a venirii Lui!
    · Tesaloniceni 4:15-17: “Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi...” Acesta este cel mai răsunător verset din Biblie: “Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”
    · Încă unul, Isaia 9:7: “El va face că domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit vă da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor.” Victoria lui Dumnezeu este venirea fiului lui Dumnezeu, Regele Regilor, Domnul Domnilor, venit să pedepsească pe cei ce au respins îndurarea Lui, să alunge pe cei necredincioși din lume în iad, să adune pe cei aleși din toate națiunile, să instituie dreptatea, pacea și bucuria pe pământ și să fie venerat cu o afecțiune fără sfârșit. Aceasta este victoria lui Dumnezeu și vine. Pavel o numește “nădejdea noastră binecuvântată” în Tit 2:13: “arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor”. Acest lucru se va întâmpla și s-ar putea întâmpla în timpul vieții tale. Ține-ți respiraţia!

    Și totuși este mai măreț decât viața ta sau decât viața mea. Lui Dumnezeu îi pasă de lucrurile mici, chiar îi pasă. Îi pasă de căsnicia ta, îi pasă de durerea de ureche a micuțului tău în vârstă de 1 an, Îi pasă de lucrurile acestea. O, dar cât de mare este Dumnezeul nostru în comparație cu aceste lucruri și grija Lui față de acestea. Victoria Lui este mai măreață decât mica ta viață și decât mica mea viață. Scopul meu, rugăciunea mea este că mesajul acesta, anul acesta, să producă în dumneavoastră sentimentul că sunteți capturați de o cauză și de o viziune de o sută de ori mai măreață decât viaţa dumneavoastră.

    Știu că mulți dintre dumneavostră credeți: “Uite pastore John, tu nu știi cu ce avem noi de-a face! Eu nu vreau decât să mai supraviețuiesc încă o zi. Nu vreau decât să-mi mențin căsnicia, nu am gânduri mari. Vreau să cresc decent câțiva copii și vreau să-mi menţin nasul curat, nu sunt chiar așa de...” Acum, ascultă... Și eu!!! Nu mă opun acestor lucruri: căsnicii fericite, menținerea nasului curat, creșterea decentă a câtorva copii... Amin! Să nu eşuăm acolo! Dar, eu nu vreau să te împovărez și am o adâncă convingere că în spatele a ceea ce fac în slujire va fi ceva eliberator și energizant să vezi mica ta viață cu toate probemele ei este în strânsă conexiune cu această victorie. Dacă înțelegi bine, nu vei considera asta o povară. O, trebuie să am gânduri mari sau să intru într-o stare măreață, într-o stare eroică! Dacă nu vei fi ca un copil nu vei moșteni Împărăția Cerului, deci trebuie să conectăm vieţile noastre mici, vieţi ce par atât de mici, de obişnuite cu cel mai magnific eveniment ce se va întâmpla vreodată în istorie. Exista o conexiune şi cred că o dată ce obții acea conexiune, o dată ce simţi acea conexiune se va transforma rostul tuturor lucrurilor mici din viaţa ta. Îţi promit, îţi promit din Biblie şi din experienţa mea că nu este apăsător să vezi micimea vieţii tale în conexiune cu măreţia victoriei lui Dumnezeu.

    Fiecare război corect care a fost purtat a avut un ideal măreţ ce a dat un sens singurătăţii şi amputărilor şi văduviei. Fiecare bătălie mare, fiecare conflict mare, fiecare angajament global ce are o cauză dreaptă în spatele său, cauza cum ar fi cea a lui Hristos, este ceea ce dă sens văduvei ce îşi pierde soţul în conflict, dă sens amputărilor, dă sens lungilor perioade de singurătate când el este în Irak. Nu este o întoarcere de la problemele mari ale vieţii pentru că viaţa mea este făcută din lucruri mici. Nu! Nu te întoarce! Fuzionează! Scufundă-te în oceanul măreţiei lui Dumnezeu şi în măreţia victoriei Lui şi lasă-L să sature El toate lucrurile mici.

    Lasă-mă să-ţi arăt acum ce vreau să spun prin conexiune. Conexiunea despre care vorbesc este rugăciunea. Rugăciunile tale sunt calea prin care vine victoria. Sunt mijloacele stabilite de Dumnezeu prin care El aduce propria Sa victorie şi din nou, ştiu că mulţi oameni vor spune,Acesta nu este modul în care mă rog eu, eu nu mă rog pentru mari victorii, eu mă rog pentru câte o mică victorie, pe rând.” Și eu cred că Domnul ar vrea să schimbe asta în această seară, azi. Nu cred că ar trebui să fii satisfăcut. Oricât de mic te-ai simţii, oricât de slab te-ai simţi, oricât de insignificant global, universal său istoric, aminteşte-ţi că Domnul a ales o fa de la ţară să-I poarte fiul.  Este un non-sens să spui,Sunt mic, insignificant şi, prin urmare, nu pot să fiu semnificativ conectat cu victoria Domnului”. Acest lucru nu are nici un relevanţă în economia Domnului. Poate chiar pentru că tu te simţi mic şi nesemnificativ eşti, de fapt, perfect îndreptăţit să fii o legătură principal între acest moment şi victoria ce va să vină. Este o dezonoare faţă de Domnul să foloseşti micimea ta ca o scuză pentru că rugăciunile tale să nu aducă cea de-a doua venire.

    Aşa că lasă-mă să-ţi prezint această legătură. Dacă te întrebi unde este Isaia 37, textul vine... Acesta este planul meu. O să citez foarte sumar 9 pasaje din Scriptură astfel încât să vă arăt legătura dintre viaţa ta de rugăciune şi victoria Domnului. Apoi, voi încheia cu unul dintre cele mai excepţionale exemple pe care îl ştiu, exemplu al rugăciunii şi victoriei Domnului – Isaia 37. Nu vă deranjaţi să le căutaţi. Voi parcurge foarte rapid. Notaţi-le pentru a le putea revedea mai târziu, dar ascultaţi cu atenţie şi rugaţi-vă ca Domnul să trezească o pasiune pentru rugăciune în noi anul acesta, vorbeşte-ne, fă-ne să participăm la venirea victoriei tale aşa cum ar trebui.

    Matei 6:9 – rugăciunea Domnului este: “Isus a spus: rugaţi-vă aşa: Tatăl nostrum care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău; vie Împărăţia Ta, Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.” Este extraordinar! Vine! Împărăţia va veni! Victoria va veni! Numele Domnului va I înălţat! Va acoperi pământul aşa cum apa a acoperit marea! Înălţarea Numelui Domnului! Voia Domnului se va face într-o zi perfect pe pământ aşa cum îngerii o fac în cer acum. Dar.. ia ghiceşte! Vine prin rugăciune! Rugaţi-vă aşa, oamenii mei! Rugaţi-vă aşa! Spune: “Vino împărăţie!” Spune “Vino proslăvire universală a Numelui Domnului!” Spune “Vino, voie a lui Dumnezeu făcută pe pământ aşa cum este făcută în cer! Vino, vino! Rugaţi-vă aşa! E extraordinar! Nu spune că tu nu poţi face diferenţa în cazul acesta. Dacă te-ai rugat vreodată rugăciunea Domnului cu înţelegere şi credinţa, El va veni pentru că tu L-ai rugat să o facă.

    Al doilea text, Matei 24:14: “Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească ca mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Cu alte cuvinte, vestea cea bună a Regelui Isus şi a salvării Lui, se va răspândi peste toate naţiunile ca o introducere a victoriei finale. Se va răspândi şi va fi un martor înaintea tuturor oamenilor şi atunci victoria va veni, sfârşitul va veni. Şi ştii cum se răspândeşte? Se răspândeşte prin oameni, oameni laici, evanghelisi, misionari, păstori care-şi deschid gurile şi vorbesc Evanghelia. Din această cauză Isus spune în Matei 9:37: “Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!” Din această cauză, roagă-te serios Domnului secerişului să trimită lucrători în recolta Sa. Nu este niciun dubiu! Matei 24:14 se va întâmpla! Această Evanghelie a Împărăţiei va fi predicată în toată lumea că o mărturie pentru toate naţiunile şi apoi sfârşitul va veni. Nu este niciun dubiu. Promisiunea aceasta se va îndeplini, iar Isus spune să te rogi pentru oamenii ce vor contribui, să te rogi ca ei să iasă în faţă. Uimitor! Locul rugăciunii în istoria Universului.

    Numărul 3. Isus a spus o parabolă în Luca 18, versetul 1 şi următoarele. Parabola este despre un judecător nedrept şi o văduvă care îl tot solicită. Ideea parabolei, spune în versetul 1, este să te rogi neîncetat şi nu te laşi. Să te rogi mereu şi să nu te laşi. Văduva aceasta tot venea la el şi-I spunea: “Fă-mi dreptate împotriva adversarului meu.” El era foarte împotrivitor. În final. El cedează şi-I face dreptate în fata adversarului său pentru că ea a perseverat. Isus scoate în evidenţă: “Auziţi ce spune judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând.” Ziua vine cu o viteză de necrezut şi se va face dreptate din cer pentru că aleşii plâng către El zi şi noapte. Cât de mult, Domnul meu? Revendică-ţi poporul! Ei suferă peste tot în lume. Sunt batjocoriţi, sunt rupţi în bucăţi, umbla în haine de oi, se ascund în peşteri. Cât de mult? Cât de mult vor fi prinţii cerului batjocoriţi? Te rogi vreodată aşa? Zi şi noapte? Când se va împlini vremea, va veni.

    Numărul 4. Bătăliile ce se vor duce pe drumul înspre victoria final, bătăliile ce se pregătesc pentru venirea lui Hristos ne mută înainte, ne mută înainte prin rugăciune. Fapte 4:31. Biserica primară adunată, când s-a rugat, locul unde era adunată s-a cutremurat, iar ei erau plini de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul Domnului cu îndrăzneală. Cum avansează Evanghelia în lume? Avansează prin oameni obişnuiţi ce se roagă, prin Duhul Sfânt ce coboară, prin îndrăzneala crescândă, prin guri deschise şi prin Evanghelia irezistibilă ce converteşte păcătoşi. Acesta este modul prin care Evanghelia se răspândeşte şi, prin urmare, modul în care bătăliile de pe drum sunt câştigate prin rugăciune. Dacă nu ai îndrăzneală acum, atunci ai un scop de stabilit şi de realizat anul acesta, scop numit rugăciune.

    Numărul 5. Acesa este o culegere de texte din Pavel. Îl iubesc pe Pavel. Este atât de real, de vulnerabil, atât de frânt. Este atât de puternic, atât de slab. Este atât de rănit şi este atât de dependent de rugăciune. Cel mai mare misionar care a existat vreodată. A experimentat cele mai multe reuşite în expansiunea Evangheliei în veacul acela şi a spus în scrisorile sale: “Trebuie s-o spui mai des ca să fie simţită. Rugaţi-vă pentru mine! Rugaţi-vă pentru mine!” Lăsaţi-mă să vă citez câteva dintre aceste îndemnuri.

    · 2 Tesaloniceni 3:1: “Încolo fraţilor, rugaţi-vă pentru noi că Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi.” Ştia că nu poate s-o facă fără Dumnezeu şi Dumnezeu a spus: “O voi face prin rugăciunile lor! Aşa că Pavel a spus: Rugaţi-vă pentru mine astfel încât Cuvântul să circule şi să triumfe.
    · Efeseni 6:19: “Rugaţi-vă şi pentru mine, că ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei.” Pavel este foarte îndrăzneţ. Acest om ce pare un om deasupra tuturor oamenilor, le spune unor sclavi obişnuiţi din Roma, Efes, Colose, Tesalonic să se roage pentru el asfel încât să nu se mai teamă. Uimitor!
    · Romani 15:30: “Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezru pentru mine.” Pavel era un luptător grozav împotriva diavolului, a necredinţei şi împotriva propriilor sale păcate în Romani 7, împotriva leilor în Efes, împotriva iudeilor în Cezareea şi Ierusalim. Era un luptător grozav. Şi ce spune el? – “Alăturaţi-vă mie! Vă rog, alăturaţi-vă mie! Luptaţi alături de mine! Ce mărturie impresionantă despre puterea uimitoare a rugăciunii oamenilor obişnuiţi.
    · Ultimul text din Pavel, numărul 8 din total, Coloseni 4:3. Coloseni 4:3: “Rugaţi-vă totdeauna şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri.” Aşa că, dacă vor exista uşi deschise, dacă China se va deschide, dacă Vietnam-ul se va deschide, dacă Coreea de Nord se va deschide, Cuba se va deschide, şi Irak, şi Afganistan, și Oman, şi Emiratele Arabe Unite, se vor deschide pentru că o mamă simplă ce schimba scutece îşi pleacă capul şi spune: “Doamne! Deschide o uşă în Cuba!” şi Domnul aduce izbânda prin braţul Său. Ce lucru minunat este rugăciunea!

    Textul final pe care-l vom folosi în evidenţierea legăturii dintre rugăciune şi Victoria Domnului, este Apocalipsa 8:3-5. Este uimitor! Iubesc această imagine! Încercați să vă imaginaţi! “Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu”. Imaginați-vi-L pe Dumnezeu! Ei bine... nu Ți-l poţi chiar imagina pe Dumnezeu, dar uite... un altar, Dumnezeu, tronul... “Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.” Imaginaţi-vă! Milioane de sfinţi... este o imagine a cerului la final, la final, nu la începuturi aşa că milioane, miliarde de rugăciuni stocate în ceruri şi niciodată uitate, nici măcar una. “Sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta!” nu va fi fost niciodată uitată. “Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.”

    Noi ne cam oprim aici şi spunem: Bine. Am înţeles că tămâia îi generează un miros plăcut Domnului şi asta e foarte bine! Însă, vrei să-L faci pe Dumnezeu fericit? Roagă-te! Vrei să generezi un miros plăcut în bucătăria cerului? Roagă-te!Cu toate acestea, textul nu asta vrea să spună. Vrea să vorbească despre victorie. Versetul 5: “Apoi îngerul a luat caldenita, a umplut-o din focul de pe altar (unde ard milioanele de rugăciuni) şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ.” Te întrebi de unde vin toate aceste semne în final? Din rugăciunile tale! “Binecuvântat fie Numele Domnului pe pământ! O, Doamne... Lasă să vină Împărăţia Ta! O, Doamne, las-o să vină! Adu-o, Doamne! Facă-se voia Ta pe planeta aceasta aşa cum îngerii o fac în cer!” Solicită ziua venirii Domnului! Asta instaurează tronul de domnie pe pământ. Victoria Domnului vine şi vine prin rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu.

    Şi acum, ilustraţia de final din Isaia 7:37 şi puteţi merge acolo cu mine de această dată dacă doriţi. Va fi rapid, dar, cred eu, memorabil. Cel puţin, de când am descoperit-o, cam în anul 1980, nu am uitat-o. A rămas mereu cu mine, întipărită în mintea mea şi poate să reprezinte o ancoră a acestui mesaj astfel încât să vă rămână şi în minţile dumneavoastră şi să ajute rugăciunilor dumneavoastră. Isaia 37. Lăsaţi-mă să vă prezint situaţia şi apoi vom citi câteva versete împreună. Sanherib, un rege uimitor, un rege înspăimântător al regatului Asiriei s-a ridicat asupra tutiror cetăţilor fortificate ale lui Iuda unde Ezechia era rege. Ierusalimul era neajutorat în faţa acestui rege. Nu exista nimic ce ar fi putut fi făcut de către Ierusalim în apăsarea sa împotriva atacurilor asiriene, aşa că regale îl trimite pe robul sau Rabșache (general sau mâna dreaptă a regelui). Rabșache îşi bate joc de Dumnezeul cel viu: “Crezi că ai un Dumnezeu mare?”

    Versetul 10. Capitolul 37, versetul 10: “Nu te lasă amăgit de Dumnezeul tău în care te încrezi şi zici Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei’. Ezechia i-a răspuns astfel, începem de la versetul 14 acum: “Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului, a întins-o înaintea Domnului şi i-a făcut următoarea rugăciune: Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, care şezi pe heruvimi! Tu eşti singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile şi pământurile! Doamne, pleacă-ţi urechea şi ascultă! Versetul 20: “Acum Doamne Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărăţiile pământului să ştie că numai Tu, Doamne, eşti Dumnezeu!” Vedeţi cum cele 2 lucruri se împletesc? Versetul 20 – “Da! Vreau să fiu salvat! Vreau ca oamenii mei să nu fie subjugați! Dar Doamne... mărească-se Numele Tău peste toate naţiunile. Cele două lucruri întotdeauna se împletesc. Noi suntem salvaţi, El este preamărit. Noi primim ajutor, iar El primeşte gloria.

    Şi apoi, urmează fraza cheie, versetul 21: “Atunci, Isaia (acesta era profetul trimis), fiul lui Amoț, i-a spus lui Ezechia: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel şi fraza următoare am subliniat-o, încercuit-o pentru că te-ai rugat și acum, priviţi ce se întâmplă – cu privire la sanherib, împăratul Asiriei, acesta este Cuvântul Domnului spus cu privire la el’.” Dumnezeu vorbeşte efectiv şi asta datorită rugăciunii. Mergem direct la versetul 33 şi ajungem la deznodământ: “De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre împăratul Asiriei: ‘El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeţi în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi şi nu va ridica întărituri de şanţuri împotriva ei, ci se va întoarce pe drumul pe care a venit şi nu va intra în cetatea aceasta’, zice Domnul, cai Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s-o scap din pricina Mea şi din pricina robului Meu, David!” Uitaţi-vă la versetul 36: “Îngerul Domnului a ieşit şi a ucis în tabăra asirienilor 185.000 oameni.”

    Aceasta este o rugăciune destul de eficientă! Îţi ia răsuflarea! Ezechia nu este un om perfect! Nici măcar nu a sfârşit bine, dar de această dată a făcut ceea ce trebuia. A mers în Casa Domnului disperat şi şi-a ridicat vocea şi a spus: “Tu eşti Dumnezeu! Noi suntem neajutoraţi! Fă-ţi un Nume şi salvează-ne!” Dumnezeu a ucis 185.000 oameni. I-a omorât! Dacă asta nu v-a rămas întipărit în memorie... în a mea a rămas! O rugăciune şi Domnul a ucis 185.000 oameni. Aceasta este o victorie uimitoare prin rugăciune.

    Să încheiem. Duşmanii de astăzi ai Bisericii, ai lui Isus Hristos, nu sunt duşmani politici, naţionali sau etnici. Nu ne luptăm împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cerești. Nu suntem într-un război, noi ca şi creştini împotriva Irakului. Nu suntem în război împotriva politicii, eticii, naţiunilor. Creştinii nu-şi omoară inamicii. Noi murim, suferim cu scopul de a face cunoscut faptul că bătălia aparţine Domnului şi este câştigate prin deschiderea gurilor noastre cu adevăr şi întinderea mâinilor noastre cu dragoste şi dreptate. Aşa se răspândeşte Evanghelia. Aşa va veni victoria. Marea bătălie de azi nu este cu săbii, ci cu Evanghelia crucificatului şi înviatului Hristos. Este dată pentru sufletele oamenilor. Este dată prin puterea Duhului Sfânt. Este dată prin Cuvântul Adevărului şi este dată cu fapte de iubire. Toate acestea susţinute de rugăciune duc la venirea victoriei. Va veni! Va veni prin rugăciune!

    Aşadar, în noul an rugaţi-vă pentru victoria Domnului. Planul este să ne rugăm pentru revenirea rapidă a Domnului. Vă invit să vă alăturaţi! Vie Împărăţia Ta! Facă-se voia Ta pe pământ! Trimite lucrători mai departe, Doamne! Deschide uşi pentru Evanghelie, Doamne! Fă-ne curajoşi şi martori, Doamne! Salvează oamenii, Doamne! Revendică-Ți aleşii, Doamne, pe cei ce plâng zi şi noapte! Vino! Vino, Doamne Isuse! Să ne rugăm.

 

    Mă rog acum Tată, din nou, ca ideea cum că împărăţia Ta vine şi că vine prin rugăciune şi convingerea fermă fie întipărită în minţile noastre şi o dată ce s-a întipărit, Doamne, să vedem aceasta ilustraţie a plânsului lui Ezechia şi a intervenţiei ale dramatice. Oamenii obişnuiţi să nu mai spună: Rugăciunea mea nu contează!” Mai degrabă, fă-i pe cei mai simpli dintre noi să se roage cele mai îndrăzneţe rugăciuni. Vino, Doamne Isuse! Grăbeşte ziua venirii Tale! Hristoase, Te rog! Amin!

 

 

 Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 975
  • Export PDF: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni