Toate lucrurile supuse Hristosului înviat
Autor: John Piper  |  Album: Diverse  |  Tematica: Paște
Resursa adaugata de Mada_O in 30/04/2016
    12345678910 0/10 X
Sursa originala: http://www.desiringgod.org/

    Din adâncul inimii Doamne strigăm către Tine în această dimineaţă de duminică în care sărbătorim Paştele. Ajută-ne să-L vedem pe Hristos! Ajută-ne să-L gustăm pe Hristos! Ajută-ne să ne întâlnim cu Hristos! Ajută-ne să ne minunăm de Hristos! Vino, Doamne, şi proslăveşte-L pe Fiul Tău acum, aşa cum ai făcut şi în jumătatea de oră ce-a trecut. Și fie ca viaţa noastră întreagă să fie una de proslăvire a lui Hristos. Și fie ca felul în care ne iubim unii pe alții, felul în care iubim lumea și modul în care suntem pentru viață, dreptate, adevăr, milă, să-L proslăvească pe Hristos în lumea aceasta. În Numele lui Isus m-am rugat. Amin!

 

    Referința: Filipeni 3:20: "Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile."

 

    Trebuie să privim cu uimire la Isus

    Aceste versete rostesc ceva măreț și trebuie să clarificăm care este presupunerea pentru a putea fi uimiți de ceea ce este scris aici. Și acesta este scopul meu în această dimineață. Țelul meu este să fim uimiți de Acela despre care se vorbește în versetele 20 și 21 din Filipeni 3. Acesta nu este doar țelul meu, pentru noi, ci este și țelul vostru, sper! Dar este, cu siguranță, și țelul lui Dumnezeu. Știu că este și țelul lui Dumnezeu pentru că citim urătoarele în 2 Tesaloniceni 1:10 "când va veni (Hristos) în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut.” Așadar, țelul istoriei, potrivit cu 2 Tesaloniceni 1 scopul istoriei, în viața ta, este ca oamenii lui Dumnezeu să privească cu uimire la Isus Hristos. Acesta este țelul istoriei! Tot ce se petrece în Univers este controlat de Dumnezeu cu acest scop: ca oamenii lui Dumnezeu să privească cu uimire la Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

 

    Trebuie să ne minunăm înțelegând

    Așadar, ne dăm seama că ceva este asumat aici, în acest text. Și dacă nu înțelegem ce, nu ne vom putea minuna așa cum ar trebui. Trebuie să ne minunăm înțelegând. Și nu te poți minuna înțelegând dacă nu știi ce se asumă în versetele 20 și 21. Iar motivul pentru care trebuie să ne minunăm înțelegând, singurul mod prin care Dumnezeu primește slavă, este pentru că, dacă cineva te păcălește să te minunezi de măreția lui, iar el nu este nicidecum măreț, lui nu i se va întâmpla nimic, dar tu te vei face de râs. Păcăleala nu va aduce nimănui vreo slavă. Trebuie să existe o înțelegere. Dacă vrei te minunezi într-un mod care să aducă slavă lui Dumnezeu și lui Hristos, atunci acea uimire trebuie să fie însoțită de înțelegere. Fără înțelegere, orice privire uimire nu va aduce cuiva onoare.

    Care este măreața asumare care stă în spatele versetelor 20 și 21? Ipoteza este că Isus este înviat din morți și că este viu și foarte, foarte puternic, ca să nu spunem mai mult. Pavel poate asuma aceasta pentru că a mai zis-o și a elaborat-o în versetele 6-11 din capitolul 2. Așadar, dacă doriți să dați înapoi o pagină la Filipeni 2:11; în aceste versete Pavel enumeră eterna dumnezeire a lui Hristos, întruparea lui Hristos, supunerea până la moarte a lui Hristos, învierea lui Hristos și domnia lui Hristos peste întregul Univers.

 

    Isus, Fiul lui Dumnezeu, S-a smerit și S-a făcut ascultător

    De fapt, eu aș spune că pasajul care urmează să-l citim din Filipeni 2 este cel mai concis, atotcuprinzător pasaj. Nu veți mai întâlni în nicio altă literatură nicăieri, un pasaj mai concis, mai atotcuprinzător mai adevărat și mai glorios pasaj, altul decât acesta. Versetele 6 la 11: “El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu” – lăsați ca fiecare frază să vă taie respirația. "El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu." Acesta un lucru ce trebuie sesizat și memorat. Filipeni 2:7: "ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece Orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul." Acesta este un pasaj uimitor din Scriptură.

    El este asemenea cu Dumnezeu, El este Dumnezeu, El a devenit om fără să înceteze a fi Dumnezeu, apoi El, dând dovadă de ascultare, a suferit și a murit. Iar cuvântul “ascultare” este foarte important! Pentru că înseamnă că cineva I-a spus să o facă. Cine oare? Dumnezeu, Tatăl Său I-a spus să o facă. “Fă asta Fiule! Devino om, deși ai existat dintotdeauna asemănând perfect și fiind egal cu Mine! Acum, devino om, trăiește o viață singuratică de tâmplar, petrece trei ani într-o milă, smerenie și dragoste desăvâșită. Iar apoi, să iei asupra Ta, pe o cruce, toată mânia pedepsei Mele care era rostită peste toți oamenii Mei. Și după ce ai reușit să iei asupra Ta și să porți întreg blestemul și întreaga pedeapsă pe care intenționasem să le revărs asupra lor, Eu te voi învia din morți, iar ei voi învia într-o zi cu Tine.”

    Știm că aceasta înseamnă “ascultarea” pentru că în Galateni 3:13 este scris: "Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii” – aceasta este Legea lui Dumnezeu! “Din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi,” El a devenit un Înlocuitor pentru pierirea ce era sortită tuturor celor ce cred în El.

    Aceasta este ceea ce înseamnă cuvântul”ascultător” din Filipeni capitolul 2. S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. Pentru că Tatăl Său a avut o viziune, Tată Său a avut un plan. Apoi Tată Său a avut o poruncă: “Du-te de fă asta Fiule! Pentru că Eu vreau să răscumpăr oameni. Pentru că Eu sunt drept, Eu sunt sfânt, iar Eu nu mătur păcatul sub preșul Universului. Ci Eu pedepsesc păcatul! Dar Eu nu vreau să-i pedepsesc pe ei. De aceea, Fiule, vrei ca Tu să porți pedeapsa pentru ei?” Aceasta înseamnă cuvântul “ascultător”. Aceasta este marea ipoteză din capitolul 3, versetele 20 și 21. Hristos a venit, s-a supus, a purtat pedeapsa, a purtat blestemul, ne-a purtat judecata ne-a purtat vina, ne-a purtat păcatul, a murit apoi s-a înălțat, iar acum El domnește. Avem o descriere a implicației acestui fapt în versetele 20 și 21 din capitolul 3.

    Așadar haideți să le recitim. Filipeni 3:20: "Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. " Iar acum știm cum a ajuns în cer. A ajuns în cer pentru că Dumnezeu l-a înviat din morți. Iar acum El este un Dumnezeu-om în cer. Nu este doar un spirit în eter, ci este și om, un Dumnezeu-om în cer. Filipeni 3:21: "El va schimba trupul stării noastre smerite” – trupurile noastre prădate de cancer, dependență, depresie. “şi-l va face asemenea trupului slavei Sale”. Și acum știm cum a obținut acel trup. Datorită ipotezei. A obținut trupul pentru că a ascultat de Tatăl, a venit, s-a întrupat, și n-a renunțat niciodată la acesta. Niciodată, niciodată, niciodată a încetat El să fie și omul Isus Hristos. "El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile." Iar acum vreau să ne minunăm la aceasta! Vreau să privim cu uimire la Acela despre care se vorbește aici. Identific trei motive care ne fac să ne minunăm, în aceste două versete.

    Numărul unu: să ne minunăm de puterea Hristosului înviat de a-Și supune toate lucrurile. Numărul doi: să ne minunăm că într-o zi, chiar această putere prin care Și-a supus întreg niversul, va avea scopul transformării trupului tău smerit într-unul asemenea trupului său de Slavă. Și să ne minunăm, în al treilea rând, că astăzi cetățenia ta este în cer, acolo unde este și Împăratul. Haideți să le luăm pe rând și să ne minunăm.

 

    Punctul 1: Să ne minunăm de puterea Hristosului înviat prin care Își supune toate lucrurile.

    Există două perspective prin care are această putere. El este Dumnezeu! Nu este nevoie de o autoritate mai mare decât aceasta pentru a-ți face supuse toate lucrurile. La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. Isus Hristos este Dumnezeu și de aceea El are puterea divină, creatoare, de a-Și face supuse toate lucrurile la picioarele Sale. Dar, mai este o perspectivă prin care El are această putere, pentru că învățăm în Noul Testament că Dumnezeu Tatăl a găsit de cuviință, și înțelept, și just, și frumos, și bine, și drept, ca Acela care va stăpâni peste oameni, și peste toată durerea oamenilor, și peste tot păcatul oamenilor, trebuie să fie unul dintre ei, înainte de a-și asuma rolul de Domnitor și jJudecător al lor. În mintea lui Dumnezeu se cuvenea, ca Acela care va domni va trebui să și mântuiască. Ca Acela care vine ca Leul din Iuda înaintea căruia oamenii să dorească să-și ia viața decât să fie judecați de El. Ca Leul din Iuda să fie, în primul rând, Mielul jertfit pe cruce pentru păcatul acelora pe care-i va osândi dacă-L vor respinge. Se cuvenea ca Acela care stă pe tronul Universului, Acela care ia decizia: rai sau iad, să vină în mijlocul oamenilor și să spună: „Eu vă voi mântui! Eu vă voi mântui! Dacă mă acceptați.” Se cuvenea așa de bine, iar Dumnezeu chiar așa a potrivit lucrurile.

    El nu stăpânește peste toate lucrurile doar datorită dreptului Său de Creator divin, ci El stăpânește peste toate lucrurile datortită dreptului de Său de a fi răscumpărătorul care a plătit prețul. A venit printre noi, ne-a purtat păcatul, a suferit pentru păcatele noastre, ne-a luat toată suferința, toată rușinea, așa că El nu are doar dreptul de Creator de a stăpâni lumea, El are și un drept de Răscumpărător. Iar acest lucru se cuvenea.

    Dați-mi voie să vă citesc un verset. Să ascultăm Evrei 2:10 : "Se cuvenea” - ce cuvânt minunat. Mi-aș dori să am 30 de minute ca să vorbesc despre cuvântul “cuvenea”. Potrivit, frumos, bine plănuit, făcând într-un mod desăvârșit sens din toată realitatea. Dar nu avem timp. "Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor." Aceste este un verset cu greutate! Este un verset minunat! Îl voi citi din nou. Evrei 2:10: “Se cuvenea, în adevăr ca Acela” - este vorbadespre Dumnezeu Tatăl, “pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii” - mulți dintre voi, mulți dintre voi, mă rog în această dimineață ca toți. “la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor" - adică pe Isus. Domnul, Judecătorul, Răscumpărătorul Universului a fost testat. Nu s-a dus, pur și simplu, pe tron. El a fost testat înainte. A umblat pe toate căile voastre, a suferit toate durerile voastre, ispitit de toate ispitele voastre, și a biruit! Satana l-a luat, și l-a omorât. Iar El l-a lăsat să o facă. “Nimeni nu-mi va lua viața! Eu mi-o dau de bunăvoie și dacă o dau de bunăvoie pot să o și iau înapoi.” El și-a dat viața pentru ca Satana să-și folosească ultima armă. Iar dinăuntru, El a spulberat-o! Pentru ca acum când El va primi tronul, și toate națiunile sunt adunate în fața Sa, ele vor vedea un leu care e și miel, și un miel care e și leu, și vor ști că sunt vinovate pentru că au respins un asemenea Salvator. Nu-L respingeți în această dimineață!

    Iar acum privind la versetul 21, și gândindu-ne la dreptul de Răscumpărător și de Creator, drepturile cumpărate și drepturile divine, gândindu-ne la toate acestea, citim următoarele la sfârșitul versetului 21: Filipeni 3:21 "prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile." Vreau ca să vă minunați de această putere. Și pentru a vă ajuta să vă minunați de această putere, vreau să spun 7 lucruri despre ea. Unu: scopul ei; doi: procesul ei; trei: omniprezența ei; patru: triumful ei; cinci: finalitatea ei pentru omenire; șase: durata ei, iar șapte: locul final unde va fi manifestată – aici, pe pământ! Ascultați acum când le discutăm.

    1. Minunați-vă de scopul puterii lui Hristos astăzi.

    Matei 28:18: “Toată puterea” - toată, absolut toată, este un cuvânt cu semnificație clară, „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. " Capitolul 2 din Filipeni adaugă că și sub pământ. Ceea ce înseamnă ca are puterea în cer, pe pământ și sub pământ. „Toată puterea Mi-a fost dată”. Nu există vreun loc, nicio sferă de realitate, nicio dimensiune a existenței, care nu este sub autoritatea lui Isus Hristos.

    Vreau să spun ceva în trecere legat de acest prim punct. Dacă în viața ta, sau doar privind în lume la cazuri precum Terri Schiavo (o femeie din SUA aflată mult timp într-o stare vegetativă), împușcările din Red Lake, tsunamiurile sau poate cancerul din propriul tău trup, sau stare căsniciei tale; dacă te uiți la acestă lume și zici: “Nu prea pare că e sub autoritatea lui Isus!”. Vă recomand un răspuns mai degrabă similar cu cel al apostolului Pavel, decât unul ca al batjocoritorilor. Și anume, pune-ți mâna peste gură și privește cu uimire la modul tainic în care Regele Regilor lucrează. Vă mai amintiți cum apostolul Pavel a spus-o? Romani 11:33: "O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!" El nu a zis: “Nu se poate! Dacă Dumnezeu domnește, așa ceva nu se poate! Dacă Dumnezeu domnește, nu se poate una ca asta!” Cine ești tu să judeci? Este uimitoare aroganța minții umane! Să îndrăznești să-I reproșezi Domnitorului și Creatorului Universului, că dacă domnești în: înțelepciune, dreptate, putere și milă, atunci așa ceva nu se poate.” Ți se taie respirația! Ce va întâmpina oare o astfel de persoană în ziua judecății? Câtă aroganță, ca să-I spui lui Dumnezeu: “Tu nu ai înțelepciunea ca să faci asta parte din înțelepciunea Ta!”

    2. Minunați-vă de mod, nu doar de scop.

    Nu vă minunați doar că puterea Sa este deasupra, pe și sub pământ, pretutindeni, ci minunați-vă și de modul în care Hristos își folosește puterea astăzi. Hristos, înviat și domnind, având toată autoritatea, nu-și folosește întreaga Sa putere pentru a-Și duce imediat toți dușmanii Săi la o supunere totală. Chiar nu o face? Oare chiar nu o face? Nu, El nu o face! El mandatează ca Împărăția și Domnia Sa să avanseze pe planeta pământ prin predicarea Evangheliei și prin faptele jertfitoare pline de dragoste ale supușilor Săi. Asta a poruncit El pentru acest veac. El a spus următoarele: „Va veni o zi când se vor împlini vremurile, nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Treaba voastră este să faceți voia Mea, să vă deschideți gura, să predicați Evanghelia, să vă iubiți dușmanii, și într-o bună zi când Evanghelia Mea a ajuns până unde am rânduit Eu să ajungă, voi interveni Eu și voi termina personal această lucrare, cu puterea Mea!”

    Modul prin care se exercită autoritatea ne explică mărețiile scopului pentru care ea există. El nu poruncește ca să intervină acum. El poruncește ca mult mai mulți oameni să fie mântuiți. Și ca mult mai multă iubire să fie arătată, înainte ca El să vină în slavă.

    3. Minunați-vă de omniprezența puterii lui Hristos astăzi.

    Cele mai mari și cele mai mici bucăți din realitate sunt străbătute de puterea Sa. Coloseni 1:17: "El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El." Inclusiv acest amvon, acest trup, această clădire, norii, cerul, galaxia, universul, toate moleculele, toți atomii, toate particulele subatomice, se țin împreună datorită autorității lui Hristos. Dacă nu Și-ar exercita autoritatea, totul ar înceta să existe. Adică ceva ce nu este Dumnezeu. Nicio galaxie, niciun atom, nici măcar un demon, n-ar mai exista fără autoritatea lui Isus Hristos.

4. Minunați-vă de triumful puterii lui Hristos astăzi.

    Triumful! În 1 Petru 3:22 scrie: "care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile." Cu alte cuvinte, după ce a murit, a rupt putere Satanei, a morții, a iadului, a tuturor vrăjmașilor Săi, le-a rupt puterile dinăuntru, a ieșit din mormânt, și domnește triumfător, triumfând peste ele. Știa aceasta înainte ca ele să se întâmple, pentru căi-a spus lui Petru în Matei 16:18 următoarele: “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.” Iadul nu-L poate învinge pe Isus! El Își va îndeplini toate scopurile pentru această lume și pentru banda de păcătoși numită “Biserica”. El Își va îndeplini scopurile!

    Dacă vă uitați în jur și priviți cu disperare la biserică... Chiar în dimineața aceasta am primt un email și – vă rog să-mi scuzați limbajul – titlul mesajului era: “Unde naiba sunt pastorii?” Era cu privire la Terri Schiavo. Dacă priviți în jur, prin lume, și vedeți o biserică care vă dezamăgește, opriți-vă din a vă uita la biserică! Și priviți la Hristos! Căci El a spus, „Porțile iadului nu vor birui această Biserică. Ea va ieși biruitoare! Eu mă voi ocupa de aceasta la timpul potrivit, și voi face un popor al Meu, care-mi sunt credincioși Mie!” Fiți parte din acești oameni, nu plecați pentru că vă uitați la biserică, ci priviți la Isus!

    5. Să ne minunăm de decizia finală privind omul, prin puterea lui Hristos astăzi.

    Decizia finală pentru tine. Ioan 5:27: "Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului." Isus Hristos te va chema la judecată. Fiecare persoană va da socoteală înaintea lui Hristos, pentru modul în care și-au trăit viețile și dacă s-au încrezut în El pentru a avea păcatele lor iertate. Și apoi, ca să o spunem într-un ton mai pozitiv, în Ioan 17:2 scrie: "după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu. "

    Judecata și viața sunt în mâinile Lui, la final, nu poți să-L iei pe Hristos în chip ușuratic și să fii liniștit că mergi în Rai. Vor exista oameni care vor merge în iad și oameni care vor merge în rai, iar la final, Judecătorul și dătătorul de viață va fi Isus Hristos, nimeni altul. De aceea nicio altă religie nu va fi de ajuns. Isus Hristos va decide cine merge în iad și cine merge în Rai. Iar ce va conta nu vor fi lucrările tale, ci dacă te-ai încrezut în El. Dacă ai zburat spre El. Dacă te-ai aruncat spre El pentru a primi mila Sa.,

    6.  Să ne minunăm de durata puterii lui Hristos.

    Apocalipsa 11:15 „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.” Durata este pe vecie. Nu există niciun alt capitol după Hristos. Nu există niciun alt capitol după Hristos! Hristos și atât! Când te întâlnești cu Hristos, acela este sfârșitul. Acel capitol va dura o veșnicie. Împărăția Sa e pe vecie, nu va exista un “Volumul 2” pentru istoria umană. Atunci se va sfârșit. Totul se va decide în această viață. Apoi, ultimul capitol, Hristos stăpânind peste oameni, aceștia minunându-se la El, pe deplin împliniți, pe vecie, pentru totdeauna.

    7. Să ne minunăm de locul final de operare a puterii lui Hristos – și anume, pe Pământ.

    Pământul va fi reînnoit, dar nu va fi nimicit cu desăvârșire. Va fi un cer și un Pământ nou, dar nu va fi un alt cer și un alt Pământ. De aceea El se va reîntoarce aici. El nu va pregăti o altă planetă. Când El merge să pregătească un loc, acel loc va fi făcut aici, îl va aduce înapoi aici. Matei 24:30: "toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă."

    De aceea minunați-vă că scopul, procesul, omniprezența, triumful, finalitatea și durata puterii lui Hristos, prin care El Își supune toate lucrurile, își va avea ca loc final de operare, pentru veșnicie și pentru totdeauna, acest pământ. Acesta este prima din cele trei perspective la care trebuie să ne minunăm. Să ne minunăm de puterea Hristosului înviat în a-Și supune toate lucrurile.

 

    Punctul 2: Să ne minunăm că într-o zi El Își va folosi puterea ca să transforme trupul tău smerit într-un trup glorios ca al Său.

    Haideți să vorbim la nivel individual. Să ne minunăm că puterea despre care am vorbit în tot acest timp, va fi folosită pentru a transforma trupul tău de muritor, trupul tău smerit, într-un trup ca al Său. Versetul 21, în prima jumătate scrie: "El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile." Va lua trupul descompus al soțului tău, trupul soției tale, trupul mamei tale și, dacă au crezut în Isus, îi va învia din morți, nu pentru a fi iar bolnav, sau cu dizabilități din nou, sau firav din nou, sau bolnav mintal din nou, sau dependent din nou, sau slab din nou, sau ispititor sau ispitit din nou.

    Acum, vă rog să fim atenți aici că putem face două greșeli. Putem fie să supra-spiritualizăm acest pasaj sau să-l sub-spiritualizăm. Poți să-l sub-spiritualizezi dacă crezi că ai putea să explici natura acelui trup pe care îl vei primi la înviere doar folosind termeni fizici ai realității materiale, identic cu toate procesele pe care le știi acum pe pământ. Asta ar fi o sub-spiritualizare pentru că el nu va fi identic. În 1 Corinteni 15:44 scrie: "Este semănat trup firesc şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc." Cu alte cuvinte, va fi potrivit perfect, în materialitatea sa, ca să poată purta greutatea slavei unui suflet sfințit. Acest trup nu-l l-ar putea purta! Trebuie să ai un trup transformat, numit trup duhovnicesc. Un trup care poate face unele lucruri, la fel cum știți că a făcut Isus, lucruri pe care acest trup nu le poate face. Dar aveți grijă ca să nu supra-spiritualizați acest lucru. Ca și cum ați spune: “Ei bine, nu vom mai mânca pește sau pizza” sau că “Nu vom mai fi recunoscuți de către prietenii noștri”. Greșit! Este un lucru uimitor că imediat înainte de înălțare, Isus li s-a arătat ucenicilor în mod repetat. Știți care a fost scopul Său principal? Să le arate că e real! Să-L poată atinge. Iar ei n-au crezut, ei credeau că văd o fantomă. Sunt mulți oameni care interpretează învierea în acest mod. Ei zic că n-a fost de fapt o înviere în trup, ci mai degrabă o arătare, ca și când ai vedenii, când halucinezi și spun că El așa a apărut, că El ar exista astăzi ca o realitate spirituală.

    Liberali din întreaga lume vorbesc despre înviere în acest mod. Isus Și-a dat silința ca să omoare această concepție! Să vă citesc un singur lucru pe care El l-a zis. Luca 24:39: “Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” Luca 24:40: "Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.” Fiindcă ei nu credeau. Aceștia n-au fost niște oameni creduli, nu-i desconsiderați. Ei trebuiau să fie convinși, nu erau creduli. Luca 24:41: "Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat şi a mâncat înaintea lor." De ce? Pentru că cu siguranță nu Îi era foame! A făcut-o pentru a demonstra că atunci când va învia, va veni pe pământ, va face toți peștii din mare, toate păsările de pe cer, mielul și leul, toate le va face noi! Și tot ce ai crezut că pierzi după ce mori, vei primi înapoi, însutit! Inclusiv mâncarea ta preferată. Totul e așa de real. E așa de real! Nu faceți din creștinism o spiritualizare ireală zicând că după ce mori vei fi un duh pe undeva într-un mod spiritual și cu asta se va termina totul. Nu credeți așa ceva. Asta nu e Platon! Ci e Isus Hristos! Acela care a făcut lumea, care iubește lumea, nu a făcut-o ca să o distrugă, ci ca să o regenereze și s-o reînnoiască. A venit pe pământ și a luat asupra divinității Sale să moară pentru a-l răscumpăra, s-a înălțat, va reveni și va termina lucrarea de mântuire. Minunați-vă că trupurile voastre sunt importante pentru El! Le va face trupuri de slavă. El spune într-o pildă din Matei 13 că vom străluci ca soarele în Împărăția Tatălui nostru. Credeți că există oameni urâți în lume? Ei bine, dacă ei sunt creștini, nu vor fi așa pentru multă vreme. Nu vor fi așa pentru multă vreme...

 

    Punctul 3: Ne minunăm că cetățenia noastră, astăzi, este în Cer

    Ultimul punct, numărul 3... Ne-am minunat de puterea Sa, ne-am minunat că acea putere va face și trupurile noastre precum trupul Său de slavă. Iar acum, în ultimul rând, ne minunăm că astăzi, cetățenia noastră este în Cer. Sper că și pentru voi ea este în Cer.

    Versetul 20: “Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm un Mântuitor pe Domnul Isus Hristos”. Dacă în dimineața aceasta ești unul care crede în Isus Hristos, nu trebuie să aștepți pentru a doua venire a lui Hristos, când va veni El pe tron și se va înfățișa în fața mulțimii pentru a-i separa în două grupuri, nu va trebui să aștepți ca să vezi în care grup vei fi plasat. Sunt unele religii care spun că trebuie să aștepți, că nu poți ști niciodată, că nu poți fi sigur niciodată. Unde e cetățenia mea, în iad sau în rai? Ei bine, nu poți ști până nu va veni El. Ba da, poți ști, Biblia o spune atât de clar. Cetățenia noastră este în cer! Există o listă! Există o listă cu cetățeni. Și când crezi În Isus, se pune un sigiliu pe numele tău.

    Este scris sânge peste acesta și nu va fi luat vreodată. Astăzi poți știi că cetățenia ta este în cer. Și nu pentru că vei trăi acolo pentru totdeauna. Există o teorie că ajungi în cer și rămâi acolo pentru totdeauna. Greșit! Motivul care face să conteze că cetățenia noastră este în cer este faptul că acolo este și Hristos. Și vă spun că, atunci când Regele și Domnitorul acelei colonii, va veni aici, cetățenia ta va veni odată cu El.  El nu este pe pământ iar tu ești acolo sus, în cer. Când El va veni, va aduce și lista cu El. Și dacă ai mers în rai, vei reveni cu El pe norii cerului. Iar apoi vei fi împreună cu cei înviați din morți când El va reveni. Și vom fi totdeauna cu Domnul pe planeta pământ.

    Așadar, o întrebare, o întrebare de final: Este cetățenia ta în cer? Dați-mi voie să vă mai adresez câteva întrebări care cred că vă pot face să înțelegeți răspunsul la această întrebare, și să vă facă să știți cum să schimbați răspunsul dacă el este: “nu sunt sigur”, sau “nu știu”, sau “nu”. Ai lăsat vreodată, sau ești dispus să lași chiar acum, în inima ta, să lași uneltele necredinței și răzvrătirii împortiva Regelui Regilor? Cu toții ne naștem rebeli, vrem să facem ce vrem noi, să fim ce vrem noi, să fim propriul nostru stăpân, să mergem pe calea noastră. Și asta vom face, vom merge pe calea nostră proprie, direct în iad. Dar apoi vine Isus, El moare, se înalță, își întinde mâinile așa cum fac eu în această dimineață, și spune: „Am un armistițiu! Am un armistițiu!” Știți ce înseamnă cuvântul armistițiu? Atunci când sunt mulți rebeli în Împărăție și domnitorul împotriva căruia se răzvrătesc are în sfârșit puterea decisivă.  El știe că poată să-i zdrobească pe toți, dar îl loc să facă asta, El nu dorește să-i zdrobească și scrie un document de armistițiu, cu condiții. Iar condițiile acestui armistițiu sunt: „Credeți-Mă! Aveți încredere în Mine! Nu mai fiți răzvrătiți împotriva Mea. Puneți deoparte uneltele slăvirii proprii și veniți la Mine. Aruncați-vă spre mila Mea. Eu vă voi primi și nu-Mi vă păsa de ce ați făcut împotriva Mea sau împotriva altor persoane. Armistițiul Meu este scris și semnat în sânge. Sângele Fiului Meu. Eu voi onora pe oricine va veni la Fiul Meu. Acesta este armistițiul.”

    Iar întrebarea mea este, după ce ați auzit de puterea Domnului, datorită învierii Sale și a drepturilor Sale de Creator, și văzând că El va folosi acea putere să transforme trupurile noastre în trupuri de slavă ca al Său, într-un cer nou și-un pământ nou, și că poți știi că azi că cetățenia ta este cu El în cer și într-o zi vei fi în acel rol aici pe pământ, nu vrei să te oprești din răzvrătire și să accepți armistițiul? Și atunci când vom cânta imediat “Mă voi bucura în Salvatorulmeu” – Salvatorul meu, al meu personal – să crezi ceea ce cânți? Dacă vei spune aceste cuvinte în aproximativ 60 de secunde, dacă le-ai spus și ai crezut, numele tău va fi scris acolo. Cetățenia ta va fi în cer. Toată puterea și toate promisiunile despre care am vorbit vor fi ale tale. Este atât de ușor! Nu a fost la fel de ușor pentru Isus, dar e ușor pentru tine. Iar El va veni la tine, și te va schimba, și va începe să te modeleze în imaginea Fiului Său.

 Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1002
  • Export PDF: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni
Neemia 9:17 n-au vrut să asculte şi au dat uitării minunile pe care le făcuseşi pentru ei. Şi-au înţepenit grumazul şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit