Un martor înflăcărat al Luminii
Autor: John Piper  |  Album: Diverse  |  Tematica: Nasterea Mantuitorului
Resursa adaugata de Mada_O in 09/12/2015
    12345678910 0/10 X
Sursa originala: http://www.desiringgod.org/
Referințe

    Textul din dimineaţa aceasta este din Evanghelia lui Ioan. Ioan capitolul 1 versetul 1 până la versetul 8. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină."

    Haideţi să ne aducem aminte de ce a fost scrisă Evanghelia aceasta. Vom face lucrul acesta în fiecare săptămânăpe parcursul studiului acestor 18 versete. Ioan 20:31 "Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu: şi crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui." Deci ca slujitor al lui Dumnezeu, scopu mesajului meu este ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Şi crezând să aveţi viaţă nouă în Numele Lui. Să aveţi o viaţă nouă, şi spun lucrul acesta, pentru că atunci când citeşti Evanghelia aceasta, în mod special capitolul 10, versetul 10 unde Isus se deosebeşte de hoţul care vine să fure, să omoare şi să distrugă, spune: "Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug." Cuvântul folosit în greacă pentru "belşug" înseamnă exces, mai mult decât de-ajuns. Deci dacă această Evanghelie vă aduce la credinţa în Isus, înseamnă că vă aduce şi la punctul la care aveţi viaţă din viaţă, din abundenţă, ca şi cum aţi fi născuţi din morţi. Şi aţi fost născuţi din morţi prin Cuvânt. De fapt, spune în Ioan 5:24: "Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă." Nu spune că va veni la viaţă cândva, ci aţi intrat într-o viaţă pe care Ioan o descrie în capitolul 10:10 ca "viaţă din belșug." Viaţă din abundenţă, din prisos, viaţă din viaţă. Scopul mesajului e simpu, dacă reuşesc să prezint autentic Evanghelia. Dacă sunt un slujitor credincios Cuvântului, Duhul lui Dumnezeu mă va folosi pentru a mări credinţa credincioşilor şi pentru a da naştere credinţei în necredincioşi. 

    Şi, în al doilea rând, pentru ca voi să primiţi viaţa. Dar dacă aţi venit aici disperaţi, dacă aţi venit împovăraţi şi apăsaţi, iar ultimul lucru pe care îl simţiţi în momentul acesta este viaţa din abundenţă, puteti pleca acasă atinşi de Dumnezeu. Am fost atins de Cuvântul lui Dumnezeu şi acum am viaţă din viaţă. Am viaţă pentru că Dumnezeu S-a întâlnit cu mine în dimineaţa aceasta. Haideţi să ne rugăm.

 

    Tată, scopul şi dorinţa mea pentru prietenii mei sunt prea grele pentru mine şi nu le pot oferi. Dar Tu le poţi oferi şi mă rog să vii cu Duhul Tău Sfânt şi să te coborî peste biserică. Adună laolaltă sufletele şi inimile. Unele în răzvrătire, unele ruinate de poveri, unii speriaţi, unii flămânzi şi însetaţi, unii fericiţi. Doamne, Tu îi cunoşti pe fiecare. Doamne, împlineşte-ţi lucrarea prin Cuvântul Tău scris de Ioan, de sfântul Ioan. Fă ca mărturia lui să aducă credinţă şi viaţă, în Numele lui Isus. Amin.

 

    Textul acesta este scurt şi poate şi rezumat în trei propoziţii:
    1) Dumnezeu a trimis un om cu numele Ioan, versetul 6.
    2) Ioan a venit să mărturisească despre Lumină.
    3) Scopul mărturiei lui era ca toţi să creadă. Vedem asta în versetele 6 şi 7.

    Haideţi să le privim mai de aproape şi să vedem cum ne apropie mai mult de scopurile noastre: credinţă şi viaţă. În primul rând, versetul 6. "A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan." Întrebarea pe care mi-am pus-o în timp ce citeam versetele acestea este, de ce este prezentat Ioan aici? Pentru că pare a fi o introducere abruptă. Citim în versetul 5: "Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a biruit-o." Iar apoi în versetul 9: "Lumina aceasta era adevărata Lumină." De ce întrerupe tema aceasta despre lumină, cu prezentarea lui Ioan Botezătorul? Face acelaşi lucrul într-un alt paragraf despre care vom discuta peste două săptămâni. De ce nu termină descrierea lui Isus, iar apoi să spună că a venit Ioan? Întrerupe prologul de două ori pentru a-l menţiona pe Ioan. Ar fi putut scrie diferit, dar nu a făcut-o şi noi trebuie să descoperim şi să experimentăm efectul felului în care a scris lucrurile acestea. Efectul pe care îl are asupra mea şi poate şi asupra voastră, este că felul lui Dumnezeu de a face să lumineze Lumina şi de a o răspândi şi nu poate în învinsă, este prin a folosi fiinţe umane. În alte cuvinte, ar fi putut continua şi am fi înţeles că toată răspundere este pe umerii lui Isus, şi El va veni, va lumina, El e Dumnezeu, şi El va umple lumea cu lumina Lui. Imediat după ce spune că Lumina nu poate fi învinsă, spune că a fost un om care a venit să mărturisească. Ceea ce înseamnă că Lumina care a venit în lume, avansează prin mijloace umane şi prin mărturia lor. A fost un om, o fiinţă umană trimisă de Dumnezeu, a cărui nume a fost Ioan. Dumnezeu a fi putut lucra prin îngeri, ar fi putut scrie Evanghelia cu litere mari şi strălucitoare pe cer, în aşa fel încât toată lumea să poată citi: Isus este lumina lumii, Isus este Fiul lui Dumnezeu. Credeţi în Isus, voi cei din Minneapolis!” Dacă ar fi fost scris cu litere mari, albe pe cer, nimeni n-ar fi putut spune că nu a văzut şi toată lumea ar crede că vine de la Dumnezeu. Ar fi putut folosi vântul să şuiere cuvintele acestea: Crede în Isus!” Ar fi putut în orice fel vrea El, dar a ales un om cu numele Ioan, şi v-a ales pe voi pe toţi. A ales oameni să facă lumina de cunoscut. Este un principiu extraordinar care are putere prin faptul că Ioan a fost trimis să mărturisească în timp ce Lumina era acolo. Din momentul în care a venit Lumina, Dumnezeu l-a chemat şi l-a pregătit pe Ioan şi el a fost alături de Isus să mărturisească despre Lumină. Când Lumina luminează, nu mai are nevoie de martor. Doar când Lumina merge înapoi în rai ar trebui să fie nevoie de martori, nu-i aşa? Greşit! Modul prin care Dumnezeu poate aduce bucurie la cât mai mulţi oameni şi să aducă glorie Fiului Meu, este să folosesc oameni care să mărturisească. Vreau oameni care să vestească şi să proclame Numele Lui. Vreau să-i binecuvântez pe oameni cu privilegiul de a-L prezenta pe Fiul Meu.” Acesta este felul lui Dumnezeu de a lucra. Dacă am înţeles bine lucrul acesta, sunt două implicaţii pentru voi şi pentru mine aici, din principiul acesta, că Dumnezeu răspândeşte Lumina, folosindu-se de fiinţe umane.

    Prima implicaţie este că toţi ar trebui să fiţi treji cu privire la o posibilă trimitere din partea lui Dumnezeu pentru vieţile voastre. Ar trebui să aveţi ochii deschişi şi urechile atente, an după an, pentru că s-ar putea să te aleagă pe tine să te trimită să mărturiseşti despre Lumină. Ştiu că Matei 5:16 spune că toţi suntem lumina lumii şi că în Fapte 1:8 şi 1 Ioan 2:9 că toţi trebuie să mărturisim despre Lumină, dar Dumnezeu, în mod special, pentru lucrări speciale, trimite anumiţi oameni. De exemplu, texte precum cel din Matei 9:38 arată lucrul acesta."Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său." Romani 10:14 "Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?" Sau Fapte 20:28 unde vorbeşte despre păstori şi lucrători "Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus."Dumnezeu pune, Dumnezeu trimite, cheamă oameni într-un mod unic, pentru lucrări speciale. Voi trebuie să fiţi gata, să fiţi pregătiţi. S-ar putea să vă dea o lucrare pentru care nu sunteţi pregătiţi, s-ar putea să vă cheme pentru o lucrare de un an de zile sau una care durează o jumătate de oră. S-ar putea să fie o lucrare peste ocean, sau peste drum de tine, o lucrare unică şi fără îndoială mai apoi cineva să poată spune, a fost un om cu numele Jerry, trimis de Dumnezeu în după-masa aceasta.

    A doua implicaţie este că nu numai trebuie să fii gata pentru trimiterea lui Dumnezeu, dar trebuie să fii gata să asculţi despre misiunea altora pe care i-a trimis Dumnezeu. Dumnezeu vrea să comunice cu tine în aceeaşi măsură prin oameni ca şi prin Biblie. Altfel, ordinarea păstorilor, învățătorile şi evangheliştilor şi profeţilor, în biserică nu ar mai avea nici un rost. Ar trebui să te rogi ca Dumnezeu nu doar să-ţi deschidă ochii cu privire la Biblie, dar ar trebui să te rogi să-ţi deschidă urechile când predică pastorul Ioan. Ajută-mă să aud vocea Ta la şcoala duminicală. Dacă eşti copil, roagă-te să auzi vocea lui Dumnezeu prin părinţii tăi. Dumnezeu vrea să ne vorbească prin oameni. Rugăciunea mea pentru mine şi viaţa mea, când am încheiat alergarea, este să fie mii şi mii de oameni care au auzit Cuvântul prin gura mea, încât să spună la înmormântarea mea, "a venit un om de la Dumnezeu: numele lui era Ioan." Şi nu pot să nu mă gândesc că vor fi multe tinere în biserica aceasta şi nu numai, care vor privi în urmă la grupele de studiu biblic pentru femei şi vor spune, a fost o femeie trimisă de Dumnezeu şi numele ei a fost Marlene. Mă întreb câţi oameni vor spune "a fost o femeie trimisă de Dumnezeu, numele ei a fost Lola? Nu cădeţi în ispita de a crede că singurii oameni trimişi de Dumnezeu, sunt doar cei ordinaţi. Sau lideri creştini de profesie. Trăiţi în aşa fel încât să auziţi chemarea voastră, pentru a putea ajunge ca unul din aceştia. Acesta este lucrul pe care îl văd în text, că Dumnezeu foloseşte oameni să-şi răspândească Lumina.

    A treia aplicaţie. Versetul 7: "El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină. " Ioan a venit ca martor. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu foloseşte oamenii prin mărturia lor. Ce înseamnă să fii martor şi să mărturiseşti? Un martor este o persoană care are cunoştinţă şi experienţă, care are valoare cu privire la lucruri discutabile, adesea în tribunal. O persoană care are cunoștință şi experienţă, lucruri de care avem nevoie şi sunt folositoare pentru a lămuri lucruri care sunt controversate. Dumnezeu foloseşte asemenea oameni pentru a răspândi Lumina. Foloseşte mărturia şi nu doctorate, nu educaţia de la seminar neapărat, ci mărturia sfântă, credibilă şi întemeiată. Stiți de ce aveţi nevoie pentru a putea mărturisi? Trebuie să ai experienţă. Experienţe autentice şi credibile cu Dumnezeul cel viu. Ioan ştia despre Isus şi a avut experienţe cu Isus. Vreau să vă uitaţi la versetele 33-34. Ioan capitolul 1:33. "Eu nu-L cunoşteam." Deci când a venit Ioan, nu-L cunoştea pe Mesia. "Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis." Deci a avut experienţe cu Dumnezeu în pustiu. Dumnezeu a vorbit cu el şi i-a zis "Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt." Lucrurile s-au întâmplat cum a spus el, a venit porumbelul şi L-a văzut. "Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu." Dumnezeu l-a luat pe Ioan şi l-a dus în pustiu şi poate mulţi dintre noi trebuie să mergem în pustiu, şi Dumnezeu S-a ocupat de el. Dumnezeu i-a spus unele lucruri. Nu i-a dat detalii cu privire la cum va arăta Isus. Nu L-a cunoscut pe Isus. I-a spus că Îl va cunoaşte pe Isus când va veni, pentru că Duhul Sfânt se va cobărî şi se va aşeza peste El. Şi din ziua aceea, mărturia lui Ioan a fost despre Isus Hristos, până când a fost omorât pentru mărturia lui.

    În luna august în 1744, Jonathan Edwards a predicat la ordinarea unui tânăr cu numele Robert Edward Cromby. A predicat din Ioan 5:35. Textul acesta reprezintă o privire de ansamblu asupra mărturiei lui Ioan. Isus spune doar câteva cuvinte despre mărturie lui Ioan. "Ioan era lumina aprinsă și înflăcărată şi voi aţi vrut să vă veseliţi câtăva vreme la lumina lui." Edwards a luat cuvintele acestea: "Ioan era lumina aprinsă şi înflăcărată" şi a dezvoltat două idei. Un martor credibil arde cu zel şi luminează adevărul. Căldură şi lumină. El a fost o lumină aprinsă care luminează. De aceea vrem Betleemul. Vrem focul şi lumina, dragostea şi vrem lumina clară a adevărului logic. Haideţi să privim la lucrarea lui Ioan ca martor.

    În primul rând, lumina adevărului a venit prin gura lui. Dumnezeu l-a învăţat multe despre venirea lui Mesia când era în pustiu. Vreau să menţionez 4-5 lucruri din primul capitol din Ioan şi vreau să vă amintesc că scopul Evangheliei acesteia este ca voi să credeţi în Isus. Deci haideţi să-L vede pe Isus în care se merită să credem. Versetul 23 "Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Neteziţi calea Domnului."" Primul lucrul pe care îl spune este că Isus este Domnul. În Isaia 40:3 Domnul este Iehova. Ioan îndrăzneşte să spună că a venit să pregătească calea Domnului. În alte cuvinte El S-a întrupat. Dumnezeu îi spunea lucrurile acestea lui Ioan în pustiu. Nimeni nu ar fi putut visa aşa ceva.

    A doua observaţie, în versetul 27 Ioan vorbeşte despre Isus. "El este Acela care vine după mine - şi este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor Lui." Deci al doilea lucru pe care îl spune Ioan în mărturia lui este că Isus este atât de măreţ, încât el, deşi este un profet chemat de Dumnezeu, nu e vrednic să-I atingă picioarele. Martorul spune despre măreţia lui Isus.

    A treia observaţie este în versetul 29. "Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!" Isus este Mielul lui Dumnezeu. De unde a auzit Ioan lucrurile acestea? Dumnezeu i-ar fi putut spune, dar cred că Ioan a meditat mult şi adânc asupra cărţii lui Isaia pentru că îl citează. Isaia 53:7 spune: "ca un miel pe care îl duci la măcelărie." Isaia 53: 6 spune: "dar Dumnezeu a lăsat să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră." Nu a trebuit să audă lucrurile acestea de la Dumnezeu pentru a ştii că Mesia va fi Mielul lui Dumnezeu care să poarte păcatele lumii. A avut nevoie doar de o direcţie cu privire la profeţia aceasta biblică.

    A patra observaţie este în versetul 33: "Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt." Ioan spune că El e cu mult mai măreţ pentru că Ioan ii boteza doar în apă, dar El îi va boteza cu Duhul Sfânt. Va turna Duhul Sfânt încât veţi fi învăluiţi în Duhul Lui Dumnezeu. Acesta este Isus Hristos şi pe acest Om Îl mărturisim. În ultimul rând, spune în versetul 34: "Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu." Isus este Fiul Tatălui. Lucrurile acestea, venite din gura unui martor uman ca noi, au devenit adevărate. Lumina luminează, realitatea lui Isus Hristos. Acesta este scopul mărturiei, ca lumina să-L lumineze pe Isus Hristos, frumos, vrednic, adevărat şi credibil. Martorul trebuie să lumineze cu adevăr şi să ardă cu zel. Toţi ştim că Ioan Botezătorul a făcut lucrurile acestea.

    Voi menţiona trei moduri în care a făcut lucrul acesta. Simplitatea lui Ioan. A petrecut mulţi ani în pustiu şi era îmbrăcat cu o haină pe piele ca Elisei, se hrănea cu miere şi lăcuste sălbatice. Nu avea luxul perioadei respective. Viaţa lui a fost o acuzare pentru cei ce caută confortul şi simplitatea lui avea putere atunci când a spus: "Cine are două haine, să împartă cu cine nu are nici una." Nimeni nu putea să râdă de Ioan. Nimeni n-ar fi putut să deschidă dulapul lui şi să-l acuze de falsitate.

    În al doilea rând, umilinţa lui Ioan. Viaţa lui a fost o viaţă tragică din multe puncte de vedere. A fost chemat de Dumnezeu, a fost hotărât de Dumnezeu, a fost credincios în lucrarea lui, a început mişcarea creştină şi a fost omorât de dorinţele capricioase ale unei femei şi de teama unui împărat. Isus a spus că Ioan a fost cel mai mare om care a trăit vreodată. În ciuda acestor lucruri, Ioan şi-a acceptat rolul fără urmă de resentimente. A trait 100 % "ca El să crească, iar eu să mă micşorez." În versetul 27 spune că nu e vrednic să-I dezlege cureaua încălţămintelor Lui, dar ascultaţi cuvintele din capitolul 3 versetul 29. "Cine are mireasă, este mirele, dar prietenul mirelui, care stă şi ascultă, se bucura foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie care este a mea, este deplină. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez." Mărturia unei persoane singuratice şi umile este foarte autentică. El se ascunde în umbra lui Isus şi Îl slăveşte pe Isus.

    Al treilea lucru este curajul arzător al lui Ioan. Simplitatea, umilinţa şi curajul lui Ioan. Ioan şi-a dus mesajul credincios până la capăt. Şi când a fost arestat… Câţi dintre noi am fi gândit în felul acesta? Cine aş fi riscat închisoarea doar pentru că un conducător a ales să ia o nevastă în timp ce era căsătorit cu o altă femeie? Nu se merită să ajungem în închisoare pentru că nu am putea fi folositori acolo. Am avea mai multă valoare dacă am rămâne liberi şi am aduce oameni la Isus. De ce să ne riscăm viaţa? Ioan a trăit după princiupiu, nu cu precauţie. Nici nu-mi place cuvântul acesta. Nu-mi place să-l folosesc când vorbim despre finanțe în biserica noastră. Nu-mi place cuvântul precauţie. A fost un om curajos şi de aceea mărturia lui a fost puternică. Repet ce am spus până acum. Dumnezeu foloseşte oamenii să răspândească lumina. Dumnezeu foloseşte oamenii prin mărturia lor. Oameni care luminează în adevăr şi ard cu zel.

    Iar în ultimul rând, versetul 7 spune: "ca toți să creadă prin el." Observaţi că spune "prin el" nu din el. Pentru că tot ce a făcut şi a spus a fost ca oamenii să creadă în Isus. Dumnezeu a ales şi l-a trimis pe Ioan ca noi să credem în Isus. Ioan a mărturisit despre Lumină ca noi să credem în Isus. Ioan a ars cu zel ca noi să credem în Isus. Celălalt Ioan a scris Evanghelia aceasta ca noi să credem în Isus. Iar eu, Ioan, predic în această zi ca voi să credeţi în Isus în dimineaţa aceasta. Vreau să ne plecăm în rugăciune şi să ne rugăm să credem în Isus.

 

    Tată, Fiul Tău Isus este vrednic, te rog în momentul acesta, apleacă-ne inimile să credem că El este Domnul, Iehova întrupat. Să credem că a fost atât de măreţ, încât cel mai mare om care a trăit vreodată, nu a fost vrednic să-i dezlege încălţămintea. Să credem că El a fost şi este Mielul lui Dumnezeu care a purtat păcatul lumii. Păcatul fiecărui om din lume care crede în El. Că El este Mirele şi oricine Îl urmează face parte din Mireasa Lui dragă, preţioasă şi protejată. Să credem că El botează cu Duhul Sfânt şi că Îşi revarsă Duhul Sfânt în aşa măsură încât suntem total acoperiţi şi învăluiţi în dragostea Duhului. Tată, fă ca toţi să primească credinţa în această dimineaţă, ca cei ce Te cunosc, să Te cunoască şi să Te iubească mai mult. Să creadă mai mult în Tine şi să se încreadă mai mult în Tine. Şi cei care nu au încrederea în Tine şi au intrat cu necredinţa în locul acesta, să audă acum vocea Duhul Sfânt în aşa fel încât să creadă în momentul acesta.


    Daţi-mi voie să vă spun, că dacă credeţi că sunteţi împiedicaţi într-un fel sau altul să credeţi total în Isus, vreau să-mi spuneţi mie sau unei persoane aici la biserică, pe care o cunoaşteţi şi aveţi încredere. Pentru ca să putem să-ţi arătăm mai multe motive pentru ca poţi avea încredere în Isus şi pentru a ne rugăm împreună cu tine pentru harul de a crede. Crăciunul este un timp minunat să crezi, să ai credinţă din abundenţă și să ai viaţă în exces şi în prisos. Şi tot poporul să spună "amin".Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1330
  • Export PDF: 3
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni