MIREASA LUI HRISTOS
Autor: Zac Poonen  |  Album: Traind cum a trait Isus  |  Tematica: Revenirea Domnului
Resursa adaugata de floridinmaracineni in 12/06/2021
    12345678910 0/10 X
MIREASA LUI HRISTOS

   În ultimile pagini ale Scripturii întâlnim rodul lucrării Duhului Sfânt  - MIREASA LUI HRISTOS. De asemeni întâlnim rezultatul lucrării false a lui Satan: curva.

   Ioan spune:

   Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o Mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și m-a dus, în Duhul, pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Apocalipsa 21.2,10, 11

   Înainte de a vedea această imagine cu privire la Mireasa lui Hristos, lui Ioan i-a fost dată o imagine a curvei - soția adulteră spiritual care pretinde că-L iubește pe Dumnezeu dar, de fapt, iubește lumea (Iacov 4.4) Acesta este creștinismul fals, având o formă de evlavie, o doctrină corectă dar fără putere, fără viață divină (2 Timotei 3.5)

   Ioan spune:

   Și am văzut o femeie, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. El a strigat cu glas tare, și a zis: A căzut, a căzut Babilonul cel mare! (... ) când vor vedea fumul arderii ei (... ) Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor (Apocalipsa 17.3,5; 18.2,9; 19.3).

   Contrastul este izbitor - Mireasa rezistă focului judecății luminând ca o piatră prea scumpă, curva este redusă la cenușă, fumul ei înălțându-se spre ceruri, deoarece era formată din lucruri pieritoare.

   Ierusalim - Mireasa și Babilonul - sunt două sisteme unul de la Dumnezeu, iar celălalt, lumesc, sufletesc, drăcesc.

   Babilonul își are originea în turnul Babel care a fost construit conform palnului omului, prin puterea omului și pentru slava omului.

   Și au zis unul către altul (DIN OM): Haidem! să ne zidim o cetate (PRIN OM) și să ne facem un nume (PENTRU OM) -Genesa 11.3,4.

   Cu ani mai târziu, împăratul Nebucadnețar, având deja construit semețul oraș al Babilonului, capitala mărețului său imperiu mondial, a privit într-o zi asupra orașului și a rostit cu un ton de înfumurare:

   Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care l-am zidit eu (DIN OM)... prin puterea bogăției mele (PRIN OM)... SPRE SLAVA MĂREȚIEI MELE (PENTRU OM)? Daniel 4.30

   Turnul Babel a sfârșit-o în judecată. Mândria lui Nebucadnețar a adus asupra lui judecata imediată a lui Dumnezeu. Sfârșitul tuturor lucrurilor născute din înțelepciunea și puterea omului, și pentru slava acestuia, va fi, de asemeni, judecata lui Dumnezeu.

   TOT CEEA CE ESTE ÎNFĂPTUIT PRIN PUTEREA FIREASCĂ VA PIERI CHIAR DACĂ SE NUMEȘTE LUCRARE CREȘTINĂ!

   Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate, și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel, popoarele (LUCRĂTORII CREȘTINI?) muncesc degeaba, și neamurile se trudesc  pentru foc (Ieremia 51.58)

   Pe de altă parte, Ierusalimul este CETATEA LUI DUMNEZEU (Evrei 12.22). În Vechiul Testament, acesta este locul unde se afla Templul lui Dumnezeu. Ierusalimul, sălașul lui Dumnezeu își avea originea în Locașul Sfânt construit de Moise (Exod 25.8).

   Locașul Sfânt a fost construit întocmai după planul lui Dumnezeu:

   (... )  întocmai cum îi poruncise Domnul (Exod 40.16) *DIN DUMNEZEU.

   A fost construit de oameni înzestrați cu puterea lui Dumnezeu:

   Bețaleel (... ) L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu (... ) (Exod 31.1-5) *PRIN DUMNEZEU

   A fost construit pentru gloria lui Dumnezeu:

   (... ) slava Domnului a umplut cortul (Locașil sfânt) (Exod 40.34) *PENTRU DUMNEZEU

   Ceea ce își are originea în Dumnezeu și este înfăptuit prin puterea divină, pentru gloria lui Dumnezeu Însuși, va rămâne pentru totdeauna. Va rezista focului strălucind ca o piatră scumpă pentru că este construit din aur, argint și pietre scumpe.

 


Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 288
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni