PASTE
Autor: Rîpă Ioan  |  Album: fara album  |  Tematica: Adevarul
Resursa adaugata de Ioan1950 in 29/04/2021
    12345678910 0/10 X

 

ADEVĂRUL DESPRE PAŞTE

 

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, PAŞTELE nostru, a fost jertfit. 1 Cor. 5:7  

 

Fie că ascultaţi, fie că nu ascultaţi – bine ar fi să ascultaţi, ca să ajungeţi la cunoştinţa adevărului (1 Tim. 2.4), şi să fiţi mântuiţi -, am să vă spun adevărul de la Dumnezeu, - „căci noi, care iubim pe Dumnezeu, nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Domnul Hristos (2 Cor. 2:17).

În legătură cu aşa zisele sărbători religioase şi în special cu acest aşa zis paşte, ca să ajungeți, să cunoașteți adevărul şi să fiţi sfinţiţi prin adevărul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul şi TOATE poruncile Lui (Ioan 17.17; Ps. 119.151).

Oameni buni, 99%, din ce se face şi ce se spune, este minciună. Oameni buni, spun aceasta, fiindcă, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul, NUMAI în gura oamenilor lui Dumnezeu (1 Împărați 17.24). Cine a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, să spună întocmai Cuvântul Domnului, NU se poate amesteca paiele cu grâul (Ier. 23.28).

NU este Cuvântul Domnului ca un ciocan care sfărâmă stânca (Ier. 23.29)? De aceea, Domnul are necaz pe cei care ascund unul altuia cuvintele Lui (Ier. 23.30), şi iau cuvintele lor şi-l dau drept cuvânt al Domnului. Oameni buni, am să vă vorbesc despre acest paşte, despre care vorbesc toţi oamenii, şi care este o mare batjocură la adresa Domnului, așa cum spune Domnul în Ps. 139.20, , Ei vorbesc despre Domnul în chip nelegiuit. Iau numele Domnului ca să mintă și să înșele, ei vrăjmașii Domnului, .

Oameni buni, cei care vorbesc astăzi despre așa-zisul paște, despre așa-zisa înviere, despre așa-zisa slujbă de înviere în mijlocul nopți, în puterea întunericului, sunt NEGHINA, fiii celui rău, cei despre care Domnul Iisus, ne spune în Matei 13.38. Ei sunt, cei ce au venit în puterea nopții după Domnul Iisus să-L aresteze, și despre care Domnul Iisus le spune: , , acesta este ceasul vostru și puterea ÎNTUNERICULUI (Luca 22.52,53). Ei sunt, cei despre care vorbește Domnul în Matei 23.27-35. De la Domnul Iisus încoace, este o mare batjocură, de, a mai vorbi despre  acel Paşte din vechime, care a fost dat doar poporului Israel, şi a fost valabil, doar, până la venirea Domnului Iisus. Nu avem NIMIC scris (Luca 10.26; 1 Cor. 4.6) de la Domnul Iisus sau de la apostoli, poruncă scrisă, despre nici una din sărbătorile religioase pe care le ţin unii în „Numele Domnului”. Prin aceasta, se face cum au făcut și fiii lui Aaron (Lev. 10), se aduce foc străin înaintea Domnului. Sunt MINCIUNI de la tatăl minciunii (Ioan 8.44), de la vrăjitorii religioşi care vând sufletele oamenilor (Apo. 18.13) Diavolului, puterea morții, și care amăgesc toate popoarele cu vrăjitoriile lor (Apo. 18.23) pentru un câştig mârşav (1 Petru 5.2), pentru bani, aşa cum spune Domnul: „preoţii lui învaţă pe popor pentru plată, şi proorocii lui proorocesc pe bani; şi mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul şi zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nici o nenorocire!” (Mica 3:11); ei spun numai minciuni în Numele Domnului. „Gura lor păcătuieşte la fiecare vorbă, care le iese de pe buze: căci nu spun decât blesteme şi minciuni (Psalmi 59:12): „cum se umple o colivie de păsări, aşa se umplu casele lor, adunările lor de partide religioase, prin vicleşug; aşa ajung ei puternici şi bogaţi (Ier. 5.27), şi cine face aşa, nu va scăpa nepedepsit. Căci iată ce zice Domnul: „Prin minciuni, ei întristează inimile celor neprihăniţi – şi tare mi se mâhneşte sufletul şi inima în mine (2 Petru 2.7,8), când aud atâta minciună spusă în Numele Domnului - când El însuşi nu le-a întristat, şi întăresc mâinile celor răi ca să-i împiedice să se lase de calea lor cea rea, făgăduindu-le viaţa (Eze. 13:22), prin minciunile lor. Oameni făţarnici, oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu ferul roşu în însuşi cugetul lor (1 Tim. 4:2,3), oameni care opresc căsătoriile şi întrebuinţarea bucatelor –spunând că este post, că nu este voie să se facă nunţi, şi m. a -, pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cunosc adevărul.

Oameni buni, Paştele adevărat, la avut doar poporul evreu – nici unei alte naţiuni de pe faţa pământului, nu ia fost dat să mănânce din el – numai poporului evreu când a fost scos din ţara robiei, din Egipt, după 430 de ani de sclavie. Doar lui Israel ia fost dat să mănânce acel Paşte, când li s-a spus: „Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în luna când ia scos din Egipt: „Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună a anului (Exod 12.2).

În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, de fiecare casă. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de UN AN; veţi putea lua un miel sau un ied. Să-l păstraţi până în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui, şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar ÎN NOAPTEA ACEEA, friptă la foc; s-o mănânce cu azimi şi cu verdeţuri amare. SĂ NU lăsaţi NIMIC din El până a doua zi dimineaţa; şi, dacă va rămânea ceva din El pe a doua zi dimineaţa, să-L ardeţi în foc. Să-L mâncaţi în grabă; căci sunt Paştele Domnului (Exod 12.1-11).

Astăzi, mai toată lumea batjocoreşte pe Domnul cu paştele pe care zic ei că-l ţin: ia un miel de două trei săptămâni de o lună, îl taie în sute de bucăţi, îl dau prin maşina de tocat, îl fac în toate felurile, cu cozonaci cu alcool şi cu multe alte destrăbălări…. !

Paştele acela dat de Dumnezeu poporului Israel, prefigura jertfa de mai târziu a Domnului Iisus, de aceea li sa spus, să nu i Se zdrobească nici un os (Exod 12.46) şi să fie mâncat într-un singur loc ales de Dumnezeu. Vă rog să citiţi în detaliu, Exod capitolele 12,13 şi 16.1-12. Astăzi, majoritatea oamenilor, îL sfidează pe Dumnezeu, făcând multe, multe lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a lăsat (Apo. 22.18,19), şi care de fapt înseamnă, să aduci foc străin înaintea Domnului. Şi, de a aduce foc străin înainte lui Dumnezeu, avem exemplu fiilor lui Aaron, şi vedem cum au fost pedepsiţi de Domnul (Lev. 10.1).

Paştele din vechime, dat, doar poporului Israel, a fost valabil până la venirea Domnului Iisus, şi sa păstrat de către Israel din an în an, ceea ce evreii, , , dacă îl mai fac şi astăzi, îl fac la data hotărâtă (Exod 13.10) de către Dumnezeu, adică în luna întâia a anului, luna  Nisan, în ziua a patrusprezecea (14) (Exod 12.2), luna spicelor (Exod 13.4). De exemplu, în 2021, evreii au sărbătorit acel paște, în ziua de 14 Nisan, adică 27 martie. Și atunci cum, Domnul Iisus este jucăria partidelor religioase, este clovnul lor, moare și învie pentru fiecare religie după cum vor vrăjitorii religioși? ? ? Pentru evrei, pe 27 martie, pentru așa zișii catolici, pe 04 aprilie, pentru religia ortodoxă pe 02 mai? ? ? ! ! ! Veniți-vă în fire oameni buni, treziți-văăăăăă, și întoarceti-vă la Cel ce a murit pentru păcatul nostru și păziți cuvintele lui din Noul Testament. NIMIC în plus, NIMIC în minus…

Oameni buni, şi pentru mine a fost jertfit Paştele, dar, de către Dumnezeu (Ioan 1 29; 1 Cor. 5.7) pentru spălarea păcatelor mele (Evr. 9.14), ca, şi eu, să pot sluji lui Dumnezeu, cu jertfa trupului meu (Rom. 12.1), de la păcat la neprihănire (Rom. 6.16). Şi eu sărbătoresc Paştele –adică pe Domnul Iisus -, dar Îl sărbătoresc zi de zi cu viaţa mea prin pocăință după voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu este, SĂ NE FERIM NEÎNTINAȚI de lume, și să ascultăm şi să trăim după TOATE  cuvintele Lui, aduse de Domnul Iisus (Ioan 12.47-50; 17.8), cuvintele legii slobozeniei, cuvintele legii desăvârşirii mântuirii (Iacov 1.25), fără să mai am vreo treabă cu lucrurile fireşti din lume şi cu învăţătura ei drăcească (1 Tim. 4.1), le socotesc pe toate ca un GUNOI (Filipeni 3.8), ca să câştig pe Domnul Hristos.

Voi care mai ţineţi de învăţătura lumii, învăţătura dracilor, ori nu L-aţi cunoscut pe Domnul, ori va-ţi lepădat de El (Gal. 5.4; F. A. 3.14), voind să fiţi cu tatăl minciunii, stăpânitorul și Nimicitorul acestei lumi, care a pus aceste sărbători în lume. Fraţi români, şi eu, ca şi mulţi alţii de pe pământ, aştept să vină Paştele nostru(1 Cor. 5.7) – la lume se spune că vine paştele, dar nu se vede nimeni, nu vine decât nevăzutul Nimicitor al lumii acesteia, tatăl minciunii (Ioan 8.44) cu minciunile lui, cu falsurile lui, cu înşelăciunile lui, cu dezmăţ şi îmbuibare cu mâncăruri şi băutură, până se ajunge la spital sau chiar în pământ -, dar când va veni Paştele meu, El va veni pe norii cerului cu oaste de îngeri după El, şi-L va vedea orice ochi omenesc (Apoc. 1.7), şi toţi aceia care astăzi hulesc Numele Domnului (2 Sam. 12.14; Ps. 10.13; F. A. 26.11; 1 Tim. 1.20; Apo. 13.6) prin ceea ce fac, prin minciunile lor, atunci vor intra în crăpăturile (Isaia 2.19-22) pământului de frica Lui.

Se spune minciuna, că prin acest paşte se „sărbătoreşte” învierea Domnului! ! ! MINCIUNĂ, MINCIUNĂ, MINCIUNĂ! Dacă vrei să cinstești pe Domnul, să ții ceva pentru Numele Lui, DE CE nu ții ce ți-a lăsat El scris, DE CE întorci spatele și dai cu piciorul la ce ți-a lăsat El scris, și faci de la tine, lucruri pe care nu ți le-a cerut El, și prin care îi stârnești mânia? ? ? ?

 Învierea Domnului NU a avut nici o legătură cu Paştele de atunci de la evrei. Evreii au sărbătorit Paştele chiar în seara zilei când L-au omorât pe Domnul, în ziua de 14 Nisan. În această zi, evreii se pregăteau să jertfească şi să mănânce Paştele la apusul soarelui, iar pe Domnul Iisus, de la miezul nopții când L-au prins, L-au judecat pînă la ora 09.00, când L-au răstignit (Marcu 15.25), iar la ora 15.00 Şi-a dat duhul (Marcu 15.34-37), a murit. Ca să nu rămână trupurile condamnaţilor pe lemn în ziua aceea de Sabat, seara, înainte de a jertfi evreii Paştele, au dat trupurile jos de pe lemn.

Pentru Domnul Iisus, a venit Iosif din Arimatea care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu şi a luat trupul Domnului şi L-a pus într-un mormânt al lui (Marcu 15.42-46). Conform Scripturii, El NU putea fi ţinut în mormânt (F. A. 2.31; 13.35), şi tot conform Scripturii 1 Petru 3.18-20, El a fost înviat în trupul duhovnicesc (1 Cor. 15.44,49), trupul ceresc – acela cu care Sa arătat ucenicilor împreună cu Moise și Ilie (Matei 17.2-6) --, de către Duhul Sfânt, imediat după ce a fost pusă piatra la uşa mormântului, și a fost dus în Locuinţa Morţilor, unde a vestit timp de trei zile şi trei nopţi, aceiaşi Evanghelie pe care a propovăduit-o pe pământ, iar în a treia zi – adică 17 Nisan – a venit dintre cei morţi, şi S-a arătat ucenicilor cu acelaşi trup duhovnicesc în care vom fi şi noi transformaţi la venirea Lui (1 Cor. 15.51).

Iată după Sfintele Scripturi, care sunt cele trei zile şi trei nopţi, în care, după învierea Sa prin Duhul Sfânt (1 Petru 3.18), a propovăduit (1 Petru 3.19) Evanghelia în Locuința morților.

Prima ZI, este ziua în care a fost răstignit, 14 Nisan (Ioan 19.14) începând din ceasul al noulea, adică ora 15.00. Prima noapte, 15 Nisan. A doua ZI, 15 Nisan. A doua noapte, 16 Nisan. A treia ZI, 16 Nisan. A treia noapte, 17 Nisan. În dimineaţa zilei de 17 Nisan, nişte femeii s-au dus de dimineaţă la mormânt, când încă era întuneric şi nu L-au găsit pe Domnul (Ioan 20.1-17), chiar dacă se duceau după o jumătate de ceas de când îL îngropase, tot nu-L găseau. Ziua de 17 Nisan din calendarul evreilor, corespunde în 2021 cu data de 30 martie.

În continuare am să vă redau aici calendarul evreiesc, Eu am să iau lunile aşa cum a lăsat Dumnezeu scris în Biblie (Exod. 12.2,18; 13.4) că: „ACEASTA să fie pentru voi, cea DINTÂI lună a anului”. Prima lună a anului după rânduiala lui Dumnezeu (Exod 12.2; 13.4) este NISAN (Est. 3.7).

Luna a doua este ZIV (1 Împ. 6.1) sau YIAR.

Luna a treia este SIVAN (Est. 8.9).

Luna a patra este TAMUZ.

Luna a cincia este AV.

Luna a şasea este ELUL (NE. 6.15).

Luna a şaptea este ETANIM (1 Împ. 8.2) s-au TIŞHREI.

Luna a opta este BUL (1 Împăraţi 6.38) s-au HEŞVAN.

Luna a noua este KISLEV (Zah. 7.1).

Luna a zecea este TEVET (Est. 2.16).

Luna a unsprezecea este ŞVAT (Zah. 1.7) s-au ŞEBAT.

Luna a douăsprezecea este ADAR (Est. 3.7; 8.12; 9.1).

Dumnezeu a stabilit (poruncit) ca luna Nisan (Est. 3.7), luna spicelor, la seceratul grâului (Exod 13.4; 16.1-12), când iese pâinea nouă, să fie prima lună (Exod 12.1-2) a anului (adică anul nou). Pentru că numai când iese ceva nou, poţi spune anul nou, şi aceasta este nou în an, grâul, pâinea pământului. În ianuarie când spun că este anul nou, ce este nou? Zăpada? Frigul? Gerul?

Fraţi români şi voi toţi oamenii, ascultaţi NUMAI de învăţătura Domnului Iisus Hristos (2 Ioan 9,10), nu de învăţăturile dracilor (1 Tim. 4.1). Nu știu, mă îngrozesc, Domnul Iisus, spune omenirii, foarte clar și lămurit, negru pe alb, de cine să se ferească, ca să nu se lase amăgiți și înșelați și să asculte doar de Domnul Iisus. Dar ei nu vor să țină cont de porunca și sfatul Domnului, și tocmai de cei de care Domnul lea spus să se ferească, ei pe aceia îi caută și de ei ascultă! ! !

„Ţineţi minte aceste lucruri, şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor” (Isaia 46:8), de orice religie aţi fi. Dacă vreţi să fiţi mântuiţi, ţineţi sus Cuvântul Domnului Iisus, Cuvântul vieţii, cuvântul adevărului (Ps. 119.43; 2 Cor. 6.7; Efe. 1.13; Col. 1.5; 2 Tim. 2.15; Iacov 1.18); aşa ca, în ziua Domnului Hristos, să ne putem lăuda că n-am alergat, nici nu ne-am ostenit în zădar (Filipeni 2:16). „Veniţi-vă în fire şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine, până nu se împlineşte hotărârea – ca pleava trece vremea – până nu vine peste noi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste noi ziua mâniei Domnului! Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, cari ÎMPLINIŢI poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate (ce cuvânt înfricoșător, POATE) veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului (Ţef. 2.1,2). Lăsaţi sărbătorile dracilor şi învăţătura lor, crăciun, paşte, duminica florilor, bobotează, duminica tomii ş. m. a. , întoarceţi-vă la Domnul cu toată inima, oameni cu inima împărţită (Iacov 4.8). Nu mai ascultaţi de vrăjitori religioşi, ascultaţi numai de cuvintele Domnului! NU MAI FACEŢI CE NU AVEŢI PORUNCĂ DE LA DOMNUL. Porunca Domnului este clară, negru pe alb, , , feriți-vă de cărturarii cu poale lungi, ȘI DE TOȚI acei care NU vă dau strict învățătura Domnului Iisus, așa cum ne spune în 2 Ioan 9 - 11, căci ei țin oamenilor Împărăția cerului închisă, nici ei NU intră și nici pe oameni NU îi lasă să intre (Matei 23.13-15), și fac din oameni FII ai iadului. Luaţi seama la fiii lui Aaron, ce au păţit când au făcut ce nu a avut poruncă de la Domnul! Luaţi seama la poporul lui Israel, cum au pierit din cauza neascultării (1 Cor. 10.6-11). Din Egipt au plecat șase sute de mii două sute (Numeri 3.34) de oameni, parte bărbătească, oameni de război, iar după 40 de ani, dintre cei ce plecaseră din Egipt, au intrat în Canaan decât doi, Iosua şi Caleb (Num. 14.30,38). Iar voi credeţi, că dacă faceţi ce nu aveţi poruncă de la Dumnezeu, şi NU vă ţineţi de învăţăturile care ne-au fost date (Col. 2.7-12), veţi putea intra în Canaanul ceresc? NUUUUUU! NUUUUUU, nu se poate aşa ceva, vă amăgiţi. Dacă cei ce încălcau Legea lui Moise erau omorâţi fără milă, cu cât mai aspră pedeapsă va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu (Ev. 10.26-30), făcând lucruri, care El nu ni le-a lăsat? Unde avem în Noul Testament, porunci ca cele din: Lev. 23.4,37, , , Iată sărbătorile cu adunări sfinte, pe care le veți vesti la VREMILE HOTĂRÂTE. Acestea sunt sărbătorile Domnului în care veți vesti adunări sfinte la ZIUA HOTĂRÂTĂ, Exod 13.10; 23.15; 34.18; din an în an la vremea HOTĂRÂTĂ, Numeri 9.2-13. Dacă NU avem asemenea hotărâri în Noul Testament, cum de facem noi, ca și fiii lui Aaron? ?

Puţin aluat face să dospească toată plămădeala, iar prietenia cu lumea, este vrăjmăşie cu Dumnezeu (Iacov 4.4-10). El stă împotriva celor mândri, iar pe cei ce cred că pot să facă ce vor ei după ce a auzit cuvintele Noului Legământ (Ev. 12.24,25), Dumnezeu nu-i va ierta, mânia Lui se va aprinde împotriva lor, şi le va şterge numele de sub ceruri (Deut. 29.20).

Sunt multe de vorbit pentru mântuirea noastră de obşte, dar vă spun numai atât: AVEŢI DE GRIJĂ OAMENI BUNI DE PRETUTINDENI; ÎN IAD NU ESTE CA PE PĂMÂNT! ! ! Acolo vreți să ajungeți? Dumnezeu NU vrea lucrul acesta, fiindcă Dumnezeu ne-a dat în dar viaţa prin Fiul Său, şi ne-a pus înainte, viaţa şi moartea (Deut. 30.15-20; Ier. 21.8), TU alegi! Alegi moartea? s-au alegi viaţa, iubind pe Domnul Iisus, păzind Cuvântul Lui din legea Duhului de viață (Rom 8.2)?

Dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, PURTAŢI-VĂ cu frică în timpul pribegiei voastre; căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, am fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moștenirăm de la părinţii noştri, ci cu sângele scump al Domnului Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi, cari, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat slavă, pentru ca, credinţa şi nădejdea noastră să fie în Dumnezeu. 1 Petru 1:17-21  

Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care Sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui, şi care ascultaţi de glasul Cuvântului Lui. Ps. 103:20Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 579
Opțiuni