Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Din ce trebuie să fim eliberaţi
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 30/07/2011
    12345678910 0/10 X

 


Din ce trebuie să fim eliberaţi

Ce reprezintă luna iulie

Luna iulie este luna spicelor.
 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

Adevărata slobozenie

Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
Exodul 13.3.4
3 Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă aminte de ziua aceasta,
 când aţi ieşit din Egipt, din casa robiei; căci cu mână puternică
 v-a scos Domnul de acolo. 
4 Astăzi ieşiţi, în luna spicelor.
Luna aceasta reprezintă luna eliberării din casa robiei.Ce fac azi oamenii
să fie eliberaţi ? dar să vedem din ce trebuie să fim eliberaţi:
Să zicem eliberare din necaz 
              eliberare de asuprire
( Psalmi 9:9 
Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.
Psalmi 32:7 
Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. 

 eliberare din singurătate , din nepăsare

Psalmi 142:4 
Aruncă-Ţi ochii la dreapta şi priveşte! Nimeni nu mă mai cunoaşte,
 orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu.
Psalmi 25:16 
Priveşte-mă şi ai milă de mine, căci sunt părăsit şi nenorocit.


Eliberare de apăsare, de pustiire 
Isaia 16:4 , fii un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului!
 Căci apăsarea va înceta, pustiirea se va sfârşi, cel ce calcă ţara în picioare va pieri.
eliberare de trecut dureros
eliberare de sentimente nedorite şi resentimente
Psalmi 41:4 
Eu zic: „Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul! Căci am păcătuit împotriva Ta.”

eliberare de păcate şi boli
Psalmi 6:2 
Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele.

eliberare de robia lucrurilor materiale
eliberare de patimi, pofte păcătoase 
Psalmi 44:26 
Scoală-Te, ca să ne ajuţi! Izbăveşte-ne, pentru bunătatea Ta!
Eliberare de ticăloşie şi neputinţe
Psalmi 119:153 
Vezi-mi ticăloşia şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta.
Psalmi 86:16 
Îndreaptă-Ţi privirile spre mine şi ai milă de mine: dă tărie robului Tău şi scapă pe fiul roabei Tale!


Eliberare de prigonitori
Psalmi 7:1 
Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă,
Eliberare de fărădelegi şi ruşine
Psalmi 31:1 
Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta!
Psalmi 39:8 
Izbăveşte-mă de toate fărădelegile mele! Nu mă face de ocara celui nebun!
Eliberare de vicleşug şi făţărnicie
Psalmi 43:1 
Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos!
 Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!
Eliberare de răufăcători
Psalmi 59:2 
Scapă-mă de răufăcători, izbăveşte-mă de oamenii setoşi de sânge!

Psalmi 71:4 
Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!
Eliberare din nenorocire
Psalmi 142:6 
Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot.
 Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine.
Eliberare din măna fiilor celor străini
Psalmi 144:11 
izbăveşte-mă şi scapă-mă din mâna fiilor celui străin,
 a căror gură spune neadevăruri, şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…

Eliberare de oamenii lumii acesteia
Psalmi 17:14 
Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, 
care îşi au partea lor în viaţa aceasta
 şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui,
 şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor.

Psalmi 22:21 
Scapă-mă din gura leului şi scoate-mă din coarnele bivolului!

Psalmi 31:16 
Fă să lumineze faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă, prin îndurarea Ta!

Eliberare de duşmani şi potrivnici
Psalmi 59:1 
Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de potrivnicii mei!
Eliberare de duhuri rele
Psalmi 109:26 
Ajută-mi, Doamne Dumnezeul meu! Scapă-mă prin bunătatea Ta!
Eliberare de strîmtorare , sărăcie , lipsuri
Psalmi 4:1 
Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg,
 când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!

Eliberare din dispreţ
Psalmi 123:3 
Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ;

Eliberare din orbire
Matei 20:30 
Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
Copii munciţi rău de draci
Matei 15:22 
Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El:
 „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac.”

Matei 17:15 
„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: 
de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.

Psalmi 79:9 
Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău!
 Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău!

Luca 11:4 
şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator;
 şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.”

Mai sănt multe lucruri din care noi ar trebui să fim eliberaţi
dar fiecare are problemele specifice lui dacă până acum
nu aţi avut rezultate pozitive incercaţi in luna spicelor luna 
eliberări poporului din casa robiei Dumnezeu să vă binecuvinteze. 
 
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 932
  • Export PDF: 11
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni