Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Despre săraci
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Credinta
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 30/07/2011
    12345678910 0/10 X

 

                
 
                         Despre săraci
 
O poruncă pe care o dă Dumnezeu este să ajutăm pe cei săraci.
Deuteronomul 15:11 
Întotdeauna vor fi săraci în ţară; de aceea îţi dau porunca aceasta:
 „Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.
Oamenii dispreţuiesc şi urăsc necazurile celui nenorocit dar 
Dumneze unici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit
Ps.22 :24-26
Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit
şi nu-Şi ascunde faţa de el,
ci îl ascultă când strigă către El.
25 În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele:
şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine.
26 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura,
cei ce caută pe Domnul, Îl vor lăuda:
veselă să vă fie inima pe vecie!
Una din beneficiile în favoarea celor săraci este că 
Domnul ascultă pe cei săraci ?
Psalmi 69:33 
Căci Domnul ascultă pe cei săraci şi nu nesocoteşte pe prinşii Lui de război.
Proverbe 22:7 
Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul 
celui ce-i dă cu împrumut. 
Sărăcia celor bogaţi
Proverbe 10:15 
Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociţi este
 sărăcia lor. –
Sărăcia ca pedeapsă
 
Proverbe 13:18 
Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, 
dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. –
 
Lenea aduce săracie sau alergarea după lucruri de nimic
Proverbe 28:19 
Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine,
 dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. –

Oameni care se tem de bogăţie şi de sărăcie
Proverbe 30:8 
Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; 
nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.
Proverbe 30:9 
Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?”
 Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu. 
 
Oameni care s-au săturat de necazuri si sarăcie dar nu pot scăpa
Proverbe 31:7 
ca să bea să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui. –
 
 
Proverbe 28:8 
Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă le strânge
 pentru cel ce are milă de săraci.
Ce întăreşte un scaun de domnie judecata săracilor după adevăr
Proverbe 29:14 
Un împărat care judecă pe săraci după adevăr,
 îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.
Legile celor bogaţi pot apăsa pe săraci 
dar răspunsul Lui Dumnezeu este acesta:
Isaia 3:15 
Cu ce drept călcaţi voi în picioare pe poporul Meu şi apăsaţi pe săraci?
 – zice Domnul Dumnezeul oştirilor.”
Ce aduce stăpânirea Domnului Isus ?
Isaia 11. 2-5 
2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere,
 duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
3 Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare,
 nici nu va hotărî după cele auzite,
4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire 
asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui,
 şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.
5 Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, şi credincioşia, brâul mijlocului Său.
 
Sărăcia din punctul de vedere al Domnului Isus
Matei 5:3 
„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Ce mai trebuie ca sa fii desăvârşit ?
Matei 19:21 
„Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, 
dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”
Cănd dai la săraci  intri in neprihănire 
şi ei dacă n-au cu ce sa-ti răsplătească vei fi răsplătit
 la învierea celor neprihăniţi
Luca 14.12-14
12 A zis şi celui ce-L poftise: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi,
 nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, 
ca nu cumva să te cheme şi ei la rândul lor pe tine, şi să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut.
13 Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi.
14 Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească;
 dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”
Ce inseamnă inaintea Lui Dumnezeu cănd dai din ce ai şi nu mai ai ?
                                                 Văduva săracă
Marcu 12. 41-44
41 Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie.
 Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult.
42 A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan.
43 Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis:
 „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi 
cei ce au aruncat în vistierie;
44 căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, 
a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”

Săracii sănt dispuşi mereu să audă evanghelia
Luca 14:21 
Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. 
Atunci stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: 
„Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.”
Ce dă naştere sărăcia lucie împreună cu bucuria ?
2 Corinteni 8:2 
În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare 
şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
Exemplul Domnului Isus
2 Corinteni 8:9 
Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat,
 S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.
Cum vede Dumnezeu pe un sărac care este slujitorul Său ?
Apocalipsa 2:9 
„Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile 
din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.
 
Cei credinciosi care-s săraci ei îmbogăţesc pe cei cei angajează 
ex (De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea,
 Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif; 
şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp.)
2 Corinteni 6:10 
ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, 
şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.
Ce zic apostolii ?
Galateni 2:10 
Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, şi chiar aşa am şi căutat să fac.
Ce bogăţie dă Dumnezeu  celor săraci ?
Iacov 2:5 
Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în
 ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori
 ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?

Deci cum trebuie să-i privim pe săraci acum asta depinde de noi dacă am înţeles
Cuvântul Lui Dumnezeu îi vom privi cum îi priveşte el şi îi vom ajuta.
Dumnezeu să ne ajute la asta
 
 
 
 
 
 
 
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1173
  • Export PDF: 12
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni