Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Despre scăpare
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Ajutor la vreme de nevoie
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 07/07/2011
    12345678910 0/10 X

 

           Despre scăpare
 
„Domnul este stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu.
 Dumnezeu este stânca mea,
la care găsesc un adăpost,
scutul meu şi puterea care mă mântuieşte,
turnul meu cel înalt şi scăparea mea.
Mântuitorule! Tu mă scapi de silnicie.
                                       2 Samuel 22
 
Avem nevoie de scăpare şi atunci strigăm la Domnul 
Căutăm scăparea şi n-o găsim la oameni ci o găsim la Domnul.
Scăparea ne aduce libertate sau slobozenie. 
Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi  Ioan 8 32
Deci cine ne face pe noi slobozi ?
Adevărul. Toţi cei ce umblă în adevăr sânt liberi căci adevărul le dă adevărata libertate.
Cum ajungem la adevăr?
2 Timotei 2:25 
să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;
Pocăinţa ne duce la cunoaşterea adevărului şi adevărul ne duce la libertate
 
24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.
Ce ne mai dă adevărul ?
neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4: 24..25
Copii care umblă în adevăr.
M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
 
Căteva versete care ne arată ca scăparea noastră e la Domnul şi nu la oameni
Psalmi 3:8 
La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)
Psalmi 7:1 
Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă,
Psalmi 9:9 
Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.
Psalmi 14:6 
Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…, dar scăparea lui este Domnul.
Psalmi 37:39 
Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului.
 
Psalmi 17:14 
Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care îşi au partea lor în viaţa aceasta şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui, şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor.
Psalmi 22:21 
Scapă-mă din gura leului şi scoate-mă din coarnele bivolului!
Psalmi 25:20 
Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă! Nu mă lăsa să fiu dat de ruşine când mă încred în Tine!
Psalmi 31:15 
Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!
Psalmi 31:16 
Fă să lumineze faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă, prin îndurarea Ta!
Psalmi 54:1 
Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta!
Psalmi 59:2 
Scapă-mă de răufăcători, izbăveşte-mă de oamenii setoşi de sânge!
 
Psalmi 140:1 
Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi! Păzeşte-mă de oamenii asupritori,
Psalmi 143:9 
Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost.
Psalmi 144:7 
Întinde-Ţi mâinile de sus, izbăveşte-mă şi scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin,
Psalmi 144:11 
izbăveşte-mă şi scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri, şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…
Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 971
  • Export PDF: 13
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni