Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Despre intelepciune
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Ajutor la vreme de nevoie
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 01/03/2011
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

 

                          Despre intelepciune
 
Intelepciunea vine din Duhul Lui Dumnezeu
Exodul 31:3 
L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru
 tot felul de lucrări,
Isaia 11:2 
Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, 
duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
 
Ieremia 3:15 
Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune
 
 
 
Cand iti da Dumnezeu o lucrare de facut iti da si resursele necesare.
Exodul 36:1 
Beţaleel, Oholiab şi toţi bărbăţii iscusiţi în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie 
să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaş, au făcut totul după cum poruncise Domnul.
 
 Care este cartea care iti da intelepciune si cum sa o folosesti in lucrarile tale?
 
Iosua 1:8 
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot 
ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
2 Timotei 3:16 
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înţelepciune în neprihănire,
 
2 Timotei 3:15 
din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
 
 
 
 
Cine da intelepciunea ?Dumnezeu.
 
 
1 Împăraţi 4:29 
Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării.
 
Eclesiastul 2:26 
Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune, 
ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.
 
Daniel 2:21 
El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi!
Efeseni 1:17 
Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire,
 în cunoaşterea Lui,
Coloseni 1:9 
De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de 
cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească;
 
2 Cronici 1:12 
înţelepciunea şi priceperea îţi sunt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, 
cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta şi cum nici nu va mai avea după tine.”
 
1 Cronici 22:12 
Numai să-ţi dea Domnul înţelepciune şi pricepere şi să te facă să domneşti peste Israel în păzirea Legii Domnului Dumnezeului tău!
2 Cronici 1:10 
Dă-mi, dar, înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău,
 pe poporul acesta atât de mare?”
Iov 12:13 
La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt.
 
Iacov 1:5 
Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu,
 care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
 
Unde se arata intelepciunea? intelepciunea se arata in purtare, in sfaturi,in raspunsuri in lucrari etc.
Psalmi 101:2 
Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită.
Coloseni 4:5 
Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea.
1 Petru 3:7 
Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii 
ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.
 
Apocalipsa 17:9 
Aici este mintea plină de înţelepciune.
 
 
Iov 28:28 
Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”
 
 
Psalmi 2:10 
Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului!
 
Iov 26:3 
Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală!
 
Iov 15:2 
„Se cade să dea înţeleptul ca răspuns înţelepciune deşartă? Sau să-şi umfle pieptul cu vânt de răsărit?
Deuteronomul 4:6
Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor
 care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”
 
Cum se cheama oamenii care nesocotesc intelepciunea si invatatura?
Proverbe 1:7 
Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
 
Intelepciunea nu sta cu minciuna.
Psalmi 36:3 
Cuvintele gurii lui sunt mincinoase şi înşelătoare; nu mai vrea să lucreze cu înţelepciune şi să facă binele.
Proverbe 3:5 
Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
 
Proverbe 11:2 
Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
Proverbe 13:10 
Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. –
 
Nu batjocori pe nimeni  de ce? pentru-ca nu mai gasesti intelepciunea.
Proverbe 14:6 
Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n-o găseşte, dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. 
1 Corinteni 1:21 
Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, 
Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.
 
 
 
Unde sta intelepciunea ? in lucrarile Lui Dumnezeu.in gura celui neprihanit.
in inima,in minte
Proverbe 10:31 
Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. –
Psalmi 37:30 
Gura celui neprihănit vesteşte înţelepciunea, şi limba lui trâmbiţează dreptatea.
Proverbe 2:10 
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
 
Proverbe 8:11 
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
Proverbe 8:12 
Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.
 
Proverbe 10:13 
Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. –
 
 
 
Psalmi 104:24 
Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi pământul este plin de făpturile Tale.
 
Ce trebuie sa faci cas sa capeti intelepciunea ?
Proverbe 2:2 
dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
Proverbe 2:3 
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
Proverbe 2:6 
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
Cum era Domnul Isus Hristos ?
 
Luca 2:40 
Iar Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El.
Luca 2:52 
Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Luca 21:15 
căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.
 
                  Cine este intelepciunea noastra? Domnul Isus Hristos.
1 Corinteni 1:30 
Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
Proverbe 16:22 
Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are;
Intelepciunea si priceperea izvor de mantuire
Isaia 33:6 
Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului.
 
 
 
Intelepciunea Duhului
1 Corinteni 12:8 
De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;
 
    Intelepciunea iti deschide ochii
 
Proverbe 14:8 
Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. –
Unde se odihneste intelepciunea?
Proverbe 14:33 
Înţelepciunea se odihneşte într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol.
Cum se vede intelepciunea?
Proverbe 16:23 
Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui
Ce efect are intelepciunea asupra ta?
Proverbe 19:11 
Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile. 
Proverbe 24:14 
Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor şi nu ţi se va tăia nădejdea. –
Proverbe 29:3 
Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. –
Proverbe 29:15 
Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. –
Proverbe 30:3 
N-am învăţat înţelepciunea şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor.
 
Eclesiastul 7:11 
Înţelepciunea preţuieşte cât o moştenire, şi chiar mai mult, pentru cei ce văd soarele.
Eclesiastul 7:12 
Căci ocrotire dă şi înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai mult al ştiinţei este că 
înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au.
Eclesiastul 7:19 
Înţelepciunea face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate.
 
                          Propovaduitorii
 
1 Corinteni 2:7 
Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu,
 spre slava noastră, mai înainte de veci,
1 Corinteni 2:13 
Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.
1 Corinteni 3:19 
Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”
Efeseni 3:10 
pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,
Coloseni 1:28 
Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.
Coloseni 3:16 
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
 
                                    Intelepciunea de jos si intelepciunea de sus
Iacov 3:14-18
 
Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!
 Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.
 Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.
 Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.
 Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.
 Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.
 
 


un material foarte bun, Dumnezeu sa te binecuvinteze pentru munca depusa si sa-ti dea in continuare lumina Sa in orce vei face.
Adăugat în 25/01/2012 de ghilamm
Statistici
  • Vizualizări: 9200
  • Export PDF: 24
  • Comentarii: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni