Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Despre unele denumiri ale duhurilor
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Ajutor la vreme de nevoie
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 21/02/2011
    12345678910 0/10 X

Despre unele denumiri ale duhurilor

 

Duh de viaţă                    Geneza 7:22

Duh de pricepere,           Exodul 28:3

Duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă Exodul 31:3  Isaia 11:2

Duh de gelozie                  Numeri 5:14

Duh rău                               Judecători 9:23    1 Samuel 16:14 ,15  Luca 7:21

Luca 8:2   Matei 12:45    Faptele apostolilor 19:13

Duh de minciună              1 Împăraţi 22:22,23    2 Cronici 18:21,22

Duh nou şi statornic        Psalmi 51:10

Duh de bunăvoinţă           Psalmi 51:12

Duh zdrobit                        Psalmi 51:17

Duh mâhnit                        Proverbe 17:22  Isaia 61:3

Duhul Domnului                Isaia 11:2

Duh de înţelepciune şi de pricepere, Isaia 11:2

Duh de sfat şi de tărie          Isaia 11:2

Duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. Isaia 11:2

 

Duh de ameţeală    Isaia 19:14

Duh de dreptate      Isaia 28:6

Duh de adormire     Isaia 29:10  Romani 11:8

Duh nou            Ezechiel 11:19  Ezechiel 18:31  Ezechiel 36:26   Romani 7:6

Duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele şi să dezlege lucrurile încâlcite   Daniel 5:12

Duh înalt     Daniel 6:3

Duh de curvie  Osea 5:4

Duh de îndurare şi de rugăciune   Zaharia 12:10

Sfântului Duh.    Matei 28:19  Faptele apostolilor 2:38

 

Duh necurat  Marcu 1:23   Marcu 3:30   Marcu 5:2  Marcu 5:8  Marcu 7:25        Luca 6:18               Apocalipsa 18:2  Faptele apostolilor 5:16  Faptele apostolilor 8:7

Duh mut        Marcu 9:17

Duh mut şi surd, Marcu 9:25

Duh de drac necurat  Luca 4:33   Apocalipsa 18:2  Luca 6:18  Apocalipsa 16:13  Apocalipsa 16:14

Duh de neputinţă   Luca 13:11

Eu sunt duh şi viaţă. Ioan 6:63

 

 

Duh Sfânt  Ioan 20:22  Faptele apostolilor 2:4  Faptele apostolilor 19:2

 

Duh de ghicire  Faptele apostolilor 16:16

Duh înfocat      Faptele apostolilor 18:25

Duh de gâlceavă  Romani 2:8

Duh de robie      Romani 8:15

Duh de înfiere    Romani 8:15

Duh dătător de viaţă.  1 Corinteni 15:45

 

Duh de credinţă      2 Corinteni 4:13

 

Duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,  Efeseni 1:17

 

Duh de ceartă     Filipeni 1:15 ,17  Filipeni 2:3    Iacov 3:14  Iacov 3:16

 

Duh de frică,        2 Timotei 1:7

 

 Duh de putere     2 Timotei 1:7

 

Duh blând şi liniştit  1 Petru 3:4

 

 Duhuri înşelătoare    1 Timotei 4:1

Duhuri slujitoare         Evrei 1:14

Sapte duhuri               Apocalipsa 1:4

Sapte Duhuri ale lui Dumnezeu. Apocalipsa 4:5   Apocalipsa 5:6

 

Texte din biblie cu ce se refera la duhuri si bune si rele

 

Geneza 7:22

Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit.


Exodul 28:3

Vorbeşte cu toţi cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veşmintele lui Aaron, ca să fie sfinţit şi să-Mi împlinească slujba de preot.


Exodul 31:3

L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări,


Exodul 35:31

L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări.


Numeri 5:14

şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care nu s-a pângărit; –


Numeri 5:30

şi pentru împrejurarea când un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului şi să-i facă întocmai după legea aceasta.


Numeri 14:24

Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însufleţit de un alt duh şi a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus, şi urmaşii lui o vor stăpâni.


Judecători 9:23

Atunci Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec şi locuitorii Sihemului, şi locuitorii Sihemului au fost necredincioşi lui Abimelec,


1 Samuel 16:14

Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul.


1 Samuel 16:15

Slujitorii lui Saul i-au zis: „Iată că un duh rău de la Dumnezeu te munceşte.


1 Împăraţi 22:21

Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Eu îl voi amăgi.”


1 Împăraţi 22:22

Domnul i-a zis: „Cum?” „Voi ieşi”, a răspuns el, „şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui.” Domnul a zis: „Îl vei amăgi şi-ţi vei ajunge ţinta; ieşi şi fă aşa!”


1 Împăraţi 22:23

Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de faţă. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta.”


2 Împăraţi 19:7

Voi pune în el un duh care îl va face ca, la auzul unei veşti pe care o va primi, să se întoarcă în ţara lui; şi-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui.”


2 Cronici 18:20

Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului, şi a zis: „Eu îl voi amăgi.” Domnul i-a zis: „Cum?”


2 Cronici 18:21

„Voi ieşi”, a răspuns el, „şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui.” Domnul a zis: „Îl vei amăgi şi vei izbuti; ieşi şi fă aşa.”


2 Cronici 18:22

Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de faţă. Dar Domnul a vorbit rău împotriva ta.”


Ezra 1:5

Capii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi leviţii, şi anume toţi aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului.


Iov 4:15

Un duh a trecut pe lângă mine… tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul…


Iov 26:4

Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Şi al cui duh vorbeşte prin tine?


Psalmi 51:10

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!


Psalmi 51:12

Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!


Psalmi 51:17

Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.


Psalmi 78:8

Să nu fie, ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!


Proverbe 17:22

O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. –


Isaia 11:2

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.


Isaia 19:14

Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de ameţeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă,


Isaia 28:6

sau un duh de dreptate pentru cel ce şade pe scaunul de judecată şi o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaş înapoi până la porţile lui.


Isaia 29:10

Ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis ochii, prorocilor, şi v-a acoperit capetele, văzătorilor.


Isaia 31:3

Căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, şi caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-Şi întindă Domnul, şi ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea, şi vor pieri cu toţii.


Isaia 37:7

Căci voi pune în el un duh de aşa fel, încât la o veste pe care o va primi, se va întoarce în ţara lui; şi-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui.”


Isaia 61:3

să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.”


Ezechiel 2:2

Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat duh în mine şi m-a făcut să stau pe picioare; şi am ascultat la Cel ce-mi vorbea.


Ezechiel 11:19

Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne,


Ezechiel 18:31

Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou. Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?


Ezechiel 36:26

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.


Ezechiel 37:5

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: „Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia!


Ezechiel 37:6

Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.”


Ezechiel 37:8

M-am uitat şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut şi le-a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă duh în ele.


Daniel 5:12

şi anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Beltşaţar, un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele şi să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat, dar, Daniel, şi el îţi va da tâlcuirea!”


Daniel 6:3

Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe dregători, pentru că în el era un duh înalt; şi împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia.


Osea 5:4

Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor şi nu cunosc pe Domnul!


Habacuc 2:19

Vai de cel ce zice lemnului: „Scoală-te”, şi unei pietre mute: „Trezeşte-te!” Poate ea să dea învăţătură? Iată că este împodobită cu aur şi argint, dar în ea nu este un duh care s-o însufleţească.


Zaharia 12:10

Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.


Matei 5:3

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!


Matei 28:19

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.


Marcu 1:23

În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:


Marcu 3:30

Aceasta pentru că ei ziceau: „Are un duh necurat.”


Marcu 5:2

Când a ieşit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieşea din morminte, stăpânit de un duh necurat.


Marcu 5:8

Căci Isus îi zicea: Duh necurat, ieşi afară din omul acesta!”


Marcu 7:25

Căci îndată, o femeie, a cărei fetiţă era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre El şi a venit de s-a aruncat la picioarele Lui.


Marcu 9:17

Şi un om din norod I-a răspuns: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut.


Marcu 9:25

Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat şi i-a zis: Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta şi să nu mai intri în el.”


Luca 1:80

Iar pruncul creştea şi se întărea în duh. Şi a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.


Luca 4:33

În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat şi care a strigat cu glas tare:


Luca 9:39

Îl apucă un duh, şi deodată răcneşte; şi duhul îl scutură cu putere, aşa că băiatul face spumă la gură, şi cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropşit de tot.


Luca 9:55

Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!


Luca 13:11

Şi acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.


Luca 24:37

Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh.


Luca 24:39

Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.”


Ioan 3:5

Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.


Ioan 3:6

Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.


Ioan 4:23

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.


Ioan 4:24

Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”


Ioan 6:63

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.


Ioan 20:22

După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!


Faptele apostolilor 2:4

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.


Faptele apostolilor 2:38

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.


Faptele apostolilor 16:16

Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei.


Faptele apostolilor 18:25

El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan.


Faptele apostolilor 19:2

şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.”


Faptele apostolilor 23:8

Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă.


Faptele apostolilor 23:9

S-a făcut o mare zarvă; şi câţiva cărturari din partida fariseilor, s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă şi au zis: „Noi nu găsim nicio vină în omul acesta; dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger…?”


Romani 2:8

şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.


Romani 2:29

Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.


Romani 7:6

Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.


Romani 8:15

Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!”


Romani 11:8

după cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”


1 Corinteni 6:17

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.


1 Corinteni 12:4

Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;


1 Corinteni 12:8

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;


1 Corinteni 12:9

altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;


1 Corinteni 12:11

Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.


1 Corinteni 12:13

Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.


1 Corinteni 15:45

De aceea este scris: „Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.


2 Corinteni 4:13

Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!”, şi noi credem, şi de aceea vorbim.


2 Corinteni 7:13

De aceea am fost mângâiaţi. Dar, pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat şi mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toţi.


2 Corinteni 11:4

În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine!


2 Corinteni 12:18

Am rugat pe Tit să vină să vă vadă; şi împreună cu el am trimis şi pe fratele; a cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziţi de acelaşi Duh şi n-am călcat noi pe aceleaşi urme?


2 Corinteni 13:14

Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.


Efeseni 1:17

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,


Efeseni 2:18

Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.


Efeseni 4:4

Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.


Efeseni 5:18

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.


Filipeni 1:15

Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii, din bunăvoinţă.


Filipeni 1:17

cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele.


Filipeni 1:27

Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei,


Filipeni 2:3

Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.


2 Tesaloniceni 2:2

să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.


2 Timotei 1:7

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.


Iacov 2:26

După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.


Iacov 3:14

Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.


Iacov 3:16

Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.


1 Petru 3:4

ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.


1 Petru 3:18

Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,


1 Petru 4:6

Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh.


1 Ioan 4:1

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.


1 Ioan 4:2

Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;


1 Ioan 4:3

şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.


Apocalipsa 18:2

El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte;

 

Alte texte

Matei 12:45

Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.”


Luca 6:18

Cei chinuiţi de duhuri necurate erau vindecaţi.


Luca 7:21

Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea.


Luca 8:2

şi mai erau şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli; Maria, zisă Magdalena, din care ieşiseră şapte draci,


Luca 11:26

Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el; intră împreună în casă, se aşază în ea, şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”


Faptele apostolilor 5:16

Mulţimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau.


Faptele apostolilor 8:7

Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau tămăduiţi.


Faptele apostolilor 19:13

Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!”


1 Timotei 4:1

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,


Evrei 1:14

Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?


Apocalipsa 1:4

Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,


Apocalipsa 3:1

Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: „Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.


Apocalipsa 4:5

Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.


Apocalipsa 5:6

Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul.


Apocalipsa 16:13

Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.


Apocalipsa 16:14

Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. –

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1248
  • Export PDF: 20
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni