Ajutorul Lui Dumnezeu
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Versete biblice  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Connstanntinn in 04/09/2018
    12345678910 0/10 X

 

                                                      Ajutorul Lui Dumnezeu

 

Exodul 18:4

iar celălalt se numea Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu), căci zisese: „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat şi m-a scăpat de sabia lui Faraon.”

Iov 12:4

Eu sunt de batjocura* prietenilor mei când* cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocură!

Geneza 2:18

Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac* un ajutor potrivit pentru el.”

Exodul 14:10

Faraon se apropia. Copiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi iată că egiptenii veneau după ei. Şi copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare şi au strigat* către Domnul după ajutor.

1 Samuel 7:12

Samuel a luat* o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.”

Psalmii 10:14

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă* cel nenorocit şi Tu vii în ajutor orfanului*.

Psalmii 12:1

Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi*, pier credincioşii dintre fiii oamenilor!

Psalmii 20:2

să-ţi trimită ajutor din locaşul* Său cel Sfânt şi să te sprijine din Sion!

Psalmii 46:1

Dumnezeu este adăpostul* şi sprijinul nostru, un ajutor* care nu lipseşte niciodată în nevoi.

Psalmii 60:11

Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este zadarnic*.

Psalmii 72:12

Căci el va* izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.

Psalmii 119:173

Mâna Ta să-mi fie într-ajutor, căci am* ales poruncile Tale!

Psalmii 146:3

Nu* vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

Psalmii 146:5

Ferice* de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!

Isaia 41:10

nu* te teme, căci* Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.

Isaia 41:13

Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ‘Nu* te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!

Isaia 41:14

Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov şi rămăşiţă slabă a lui Israel, căci Eu îţi vin în ajutor’, zice Domnul, ‘şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.’

 

 

 

Isaia 63:9

În toate necazurile* lor, n-au fost fără ajutor şi Îngerul* care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El Însuşi i-a răscumpărat, în dragostea* şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit* şi i-a purtat în zilele din vechime.

Plângerile 3:8

Să tot strig* şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.

Habacuc 1:2

Până când voi striga către Tine, Doamne, fără* s-asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor?

Faptele apostolilor 11:30

ceea ce* au şi făcut, şi au trimis acest ajutor la prezbiteri^ prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.

Iov 22:29

Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel* cu ochii plecaţi.

Psalmii 30:10

Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!”

Psalmii 31:2

Pleacă-Ţi* urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!

Psalmii 37:40

Domnul îi* ajută şi-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă, pentru că* se încred în El.

Psalmii 70:1

Grăbeşte, Dumnezeule*, de mă izbăveşte! Grăbeşte de-mi ajută, Doamne!

Psalmii 70:1

Grăbeşte, Dumnezeule*, de mă izbăveşte! Grăbeşte de-mi ajută, Doamne!

Psalmii 71:2

Scapă-mă în dreptatea Ta şi izbăveşte-mă*! Pleacă-Ţi* urechea spre mine şi ajută-mi.

Psalmii 79:9

Ajută-ne*, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele* Tău!

Psalmii 109:26

Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu! Scapă-mă prin bunătatea Ta!

Psalmii 118:25

Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!

Psalmii 119:86

Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioşie; ei mă prigonesc* fără* temei: ajută-mă!

Isaia 50:9

Iată*, Domnul Dumnezeu Mă ajută: cine Mă va osândi? Într-adevăr, se prefac cu toţii în zdrenţe ca o haină: molia* îi va mânca.

Proverbele 14:26

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El şi copiii lui au un loc de adăpost la El.

Isaia 46:4

până la bătrâneţea voastră Eu* voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi* sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc.

Psalmii 84:11

Căci Domnul Dumnezeu este un soare* şi un scut*, Domnul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de niciun* bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.

Psalmii 116:5

Domnul este milostiv* şi drept* şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.

 

 

Luca 4:19

şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”


Luca 9:38

Şi un om din mijlocul mulţimii a strigat: „Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el.


Romani 10:12

În adevăr, nu* este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi* Domn, care* este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.


Evrei 4:16

Să* ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.


Iacov 3:17

Înţelepciunea* care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică*.

 

 

Matei 15:25

Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!”Marcu 9:22

„Şi, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.”


Marcu 9:24

Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!”


Faptele apostolilor 16:9

Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om* din* Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!”


Romani 8:26

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu* ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi* Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.


1 Corinteni 16:16

Fiţi şi voi supuşi* unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se* osteneşte.

 Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2189
  • Export PDF: 5
Opțiuni