Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Despre dreapta Lui Dumnezeu si cum deosebim dreapta Lui Dumnezeu
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Atentionari si Sfaturi
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 19/04/2010
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

Dreapta Lui Dumnezeu


                                        Despre dreapta Domnului

                                       Si cum deosebim dreapta

 

Exodul 15:6  Dreapta Ta, Doamne, si-a fãcut vestitã tãria; mâna Ta cea dreaptã, Doamne, a zdrobit pe vrãjmasi.

 

Psalmi 16:8  Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mã clatin.

1.Dreapta Lui Dumnezeu te sprijineste si nu te clatini

Psalmi 16:11  Îmi vei arãta cãrarea vietii; înaintea Fetei Tale Sunt bucurii nespuse, si desfãtãri vesnice în dreapta Ta.

2.In dreapta Lui Dumnezeu sant desfatari vecinice

Psalmi 17:7  Aratã-ti bunãtatea Ta cea minunatã, Tu, care scapi pe cei ce cautã adãpost, si-i izbãvesti de potrivnicii lor, prin dreapta Ta!

3.Dreapta Lui Dumnezeu izbaveste de potrivnici

Psalmi 18:35  Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mã sprijineste, si îndurarea Ta mã face mare.

Psalmi 21:8  mâna ta, împãrate, va ajunge pe toti vrãjmasii tãi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urãsc,

Psalmi 44:3  Cãci nu prin sabia lor au pus mâna pe tarã, nu bratul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta, bratul Tãu, lumina Fetei Tale, pentru cã îi iubeai.

4.Dreapta Lui Dumnezeu mantuieste .

Psalmi 45:4  da, slava Ta! Fii biruitor, suie-te în carul tãu de luptã, apãrã adevãrul, blândetea si neprihãnirea, si dreapta ta sã strãluceascã prin isprãvi minunate!

5. Dreapta Lui Dumnezeu face ispravi minunate

Psalmi 77:10  Atunci îmi zic: „Ceeace mã face sã sufãr, este cã dreapta Celui Prea Înalt nu mai este aceeas”...

Cand Dreapta Lui Dumnezeu nu mai este aceasi oamenii sufera

Psalmi 80:15  Ocroteste ce a sãdit dreapta Ta, si pe fiul pe care ti l-ai ales!...

Psalmi 89:13  Bratul tãu este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înãltatã.

Psalmi 89:25  Voi da în mâna lui marea, si în dreapta lui râurile.

6. in stanga Domnului Isus  este lumea  si in dreapta cei credinciosi

Psalmi 98:1  (Un psalm.) Cântati Domnului o cântare nouã, cãci El a fãcut minuni. Dreapta si bratul Lui cel Sfânt I-au venit în ajutor.

7.Dreapta Lui Dumnezeu face minuni

Psalmi 108:6  Pentru ca prea iubitii Tãi sã fie izbãviti, scapã-ne prin dreapta Ta, si ascultã-ne!

8.Scaparea tot prin Dreapta Lui Dumnezeu

Psalmi 109:31  cãci El stã la dreapta sãracului, ca sã-l izbãveascã de cei ce-l osîndesc.

 9.Dreapta lui Dumnezeu izbaveste pe saraci

Psalmi 118:15  Strigãte de biruintã si de mântuire se înaltã în corturile celor neprihãniti: dreapta Domnului câstigã biruinta!

10. Dreapta Lui Dumnezeu aduce strigate de biruinta in casa celor neprihaniti.

Psalmi 118:16  Dreapta Domnului se înaltã; dreapta Domnului câstigã biruinta!

Eclesiastul 10:2  Inima înteleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui.

11.Dreapta Lui Dumnezeu a intins cerurile

Isaia 48:13  mâna Mea a întemeiat pãmântul, si dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am chemat, s-au si înfãtisat îndatã.

Iona 4:11  si mie sã nu-Mi fie milã de Ninive, cetatea cea mare, în care se aflã mai mult de o sutã douãzeci de mii de oameni, care nu stiu sã deosebeascã dreapta de stânga lor, în afarã de o multime... de vite!”

Noul testament

Matei 6:3  Ci tu, când faci milostenie, sã nu stie stânga ta ce face dreapta,

Matei 22:44  „Domnul a zis Domnului Meu: „sezi la dreapta Mea, pânã voi pune pe vrãjmasii Tãi sub picioarele Tale?

Matei 25:33  si va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.

Ce este in Dreapta Lui Dumnezeu ?

Psalmi 16:11  Îmi vei arãta cãrarea vietii; înaintea Fetei Tale Sunt bucurii nespuse, si desfãtãri vesnice în dreapta Ta.

 

Matei 25:34  Atunci Împãratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniti binecuvântatii Tatãlui Meu de mosteniti Împãrãtia, care v-a fost pregãtitã de la întemeierea lumii.

Matei 26:64  „Da” i-a rãspuns Isus „Sunt! „Ba mai mult, vã spun cã de acum încolo veti vedea pe Fiul omului sezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, si venind pe norii cerului.”

Faptele Apostolilor 2:33  si acum, odatã ce S-a înãltat prin dreapta lui Dumnezeu, si a primit de la Tatãl fãgãduinta Duhului Sfânt, a turnat ce vedeti si auziti.

Faptele Apostolilor 7:55  Dar Stefan, plin de Duhul Sfânt, si-a pironit ochii spre cer, a vãzut slava lui Dumnezeu, si pe Isus stând în Dumnezeu;picioare la dreapta lui

Efeseni 1:19  si care este fatã de noi, credinciosii, nemãrginita mãrime a puterii Sale, dupã lucrarea puterii tãriei Lui,

20  pe care a desfãsurat-o în Hristos, prin faptul cã L-a înviat din morti, si L-a pus sã sadã la dreapta Sa, în locurile ceresti,

Coloseni 3:1  Dacã, deci, ati înviat împreunã cu Hristos, sã umblati dupã lucrurile de sus, unde Hristos sade la dreapta lui Dumnezeu.

Evrei 8:1  Punctul cel mai însemnat al celor spuse este cã avem un Mare Preot, care S-a asezat la dreapta scaunului de domnie al Mãririi, în ceruri,

Evrei 10:12  El, dimpotrivã, dupã ce a adus o singurã jertfã pentru pãcate, S-a asezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,

                         Cum deosebim Dreapta Lui Dumnezeu?
Cateva lucruri de baza

Lauda este in dreapta Lui Dumnezeu daca il lauzi intri in puterea dreptei Lui

Este si lauda pentru cel rau atunci esti in stanga Lui . Matei 25.

Sa da-I din castigul tau celui care este lipsit  te pune in Dreapta Domnului Isus

A fura  prin orce mijloace din bunurile altora te pune in stanga  Lui.

A avea o locuinta fie si saraca dar sa fie curata si bine ingrijita te pune in Dreapta Domnului Isus

A avea o locuinta neingrijita  cu lucruri imprastiate mizerie ,dezordine poate duce la certuri ca nu gasesti lucrul de care ai nevoie si aceasta duce in stanga Lui .

Toata roada Duhului adica ,dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de bine, credinciosia, te duce in dreapta Lui Dumnezeu.

Toata roada firii adica, preacurvia, curvia, necurãtia, desfrînarea,

  închinarea la idoli, vrãjitoria, vrãjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neîntelegerile, desbinãrile, certurile de partide,

  pizmele, uciderile, betiile, îmbuibãrile, si alte lucruri asemãnãtoare cu acestea te duc in stanga Lui Dumnezeu

Daca cineva ti-a gresit si ai suferit din pricina aceasta si daca-l ierti ,iertarea te duce in Dreapta Domnului Isus.

Daca cineva ti-a gresit si ai suferit si nu-l ierti ci vrei sa te razbuni pe el neiertarea te duce in stanga.

Daca esti drept in toate lucrurile dreptatea te duce in Dreapta Domnului Isus

Daca esti nedrept  nedreptatea te duce in stanga Domnului  Isus

Daca cauti intelepciunea si o gasesti intelepciunea te duce in dreapta  Domnului Isus

Daca cauti nebunia bancuri glume ras pe seama altora ,clevetire acestea te duc in stanga Domnului Isus.

Daca stii sa asculti de Dumnezeu ascultarea te duce la dreapta Lui

Daca nu vrei sa asculti de Dumnezeu  neascultarea te duce in stanga Lui

Daca esti un om al binecuvantarii si-ti place sa-L binecuvintezi pe Dumnezeu binecuvantarea  te duce in dreapta Lui Dumnezeu

Daca iti place sa ocarasti oamenii si sa arunci vorbe murdare aceste te vor duce la nenorocire si in stanga Lui.

Daca judecata ta  este dupa adevar si este dreapta , judecata dreapta te va duce in dreapta Domnului Isus

Daca judecata ta este stramba si tu iti aduci amaraciune tie si celor cei judeci prin aceasta ajungi in stanga Domnului Isus.

Ascultarea de parinti si cinstirea lor  iti aduce fericire si te duce in Dreapta Domnului Isus.

Neascultarea de parinti ,necinstirea lor iti aduce nefericire si te duce in stanga Domnului Isus

Lupta cea buna a credintei  sau propovaduirea  evangheliei te Duce in Dreapta Domnului Isus impreuna cu cei ce te asculta.

 

Lupta cea rea adica certurile intre frati duc atat biserica respectiva cat si pe cei ce se cearta in stanga Domnului  Isus. E mult si o saptamana sa stai in stanga Domnului Isus

 

Deci in stanga  Domnului Isus este saracia , lipsa , mizeria .vorbele de ocara blestemul  toate lucrurile rele  etc…

Si in dreapta toate lucrurile bune.

Exemplu:

 

Matei 25:31  „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toti sfintii îngeri, va sedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.

32  Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despãrti pe unii de altii cum desparte pãstorul oile de capre;

33  si va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.

34  Atunci Împãratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniti binecuvântatii Tatãlui Meu de mosteniti Împãrãtia, care v-a fost pregãtitã de la întemeierea lumii.

35  Cãci am fost flãmând, si Mi-ati dat de mâncat; Mi-a fost sete, si Mi-ati dat de bãut; am fost strãin, si M-ati primit;

36  am fost gol, si M-ati îmbrãcat; am fost bolnav, si ati venit sã Mã vedeþi; am fost în temnitã, si ati venit pe la Mine.”

37  Atunci cei neprihãniti Îi vor rãspunde: „Doamne, când Te-am vãzut noi flãmând, si ti-am dat sã mãnânci? Sau fiindu-ti sete, si ti-am dat de ai bãut?

38  Când Te-am vãzut noi strãin, si Te-am primit? Sau gol, si Te-am îmbrãcat?

39  Când Te-am vãzut noi bolnav sau în temnitã, si am venit pe la Tine?”

40  Drept rãspuns, Împãratul le va zice: „Adevãrat vã spun cã, ori de câte ori ati fãcut aceste lucruri unuia din acesti foarte neînsemnati frati ai Mei, Mie mi le-ati fãcut.”

41  Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceti-vã de la Mine, blestematilor, în focul cel vesnic, care a fost pregãtit diavolului si îngerilor lui!

42  Cãci am fost flãmând, si nu Mi-ati dat sã mãnânc; Mi-a fost sete, si nu Mi-ati dat sã beau;

43  am fost strãin, si nu M-ati primit; am fost gol, si nu M-ati îmbrãcat; am fost bolnav si în temnitã, si n-ati venit pela Mine.”

44  Atunci Îi vor rãspunde si ei: „Doamne, când Te-am vãzut noi flãmând sau fiindu-ti sete sau strãin sau gol sau bolnav sau în temnitã, si nu ti-am slujit

In incheiere sa cautam cu totii sa facem in asa fel ca sa stam in dreapta Domnului Isus pentru-ca nu e greu sa fii bun .Dumnezeu sa ne ajute pe fiecare care-si pun pe inima aceste lucruri si cauta sa le implineasca. Amin.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3371
  • Export PDF: 23
  • Gramatical corect
  • Fără diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni