Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Despre zidire
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Moralitate
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 10/04/2010
    12345678910 0/10 X

Despre zidire

 

Romani 14:19  Asa dar, sã urmãrim lucrurile, care duc la pacea si zidirea noastrã.

Apostolul Pave ne arata ca in relatiile cu fratii ,surorile, copiii , familia sau cu oricare dintre oameni sau stapanirile, in aceste relatii sa urmarim
lucrurile care duc la pacea si zidirea noastra nu la darmarea noastra.

In aceste relatii pacatul trebuie darmat.

Deci zidirea nu se face cu nelegiuire:

Mica 3:10  Voi care ziditi Sionul cu sânge, si Ierusalimul cu nelegiuire!

Proverbe 14:31  Cine asupreste pe sãrac, batjocoreste pe Ziditorul sãu, dar cine are milã de cel lipsit, cinsteste pe Ziditorul sãu.

Prin ce se face zidirea ?

1 Corinteni 14:26  Ce este de fãcut atunci, fratilor? Când vã adunati laolaltã, dacã unul din voi are o cântare, altul o învãtãturã, altul o descoperire, altul o vorbã în altã limbã, altul o tãlmãcire, toate sã se facã spre zidirea sufleteascã.

2 Corinteni 10:8  si chiar dacã m-as lãuda ceva mai mult cu stãpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastrã, iar nu pentru dãrîmarea voastrã, tot nu mi-ar fi rusine.

 Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos; si toate aceste lucruri, le spunem, prea iubitilor, pentru zidirea voastrã.

Cine sant destinati pentru slujba aceasta de zidire:

Efeseni 4:11  si El a dat pe unii apostoli; pe altii, prooroci; pe altii, evanghelisti; pe altii, pãstori si învãtãtori,
12  pentru desãvârsirea sfintilor, în vederea lucrãrii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

Suflarea Lui Dumnezeu sau Duhul Sfant zideste si inoieste toata fata pamantului.


:Psalmi 104:30  Îti trimiti Tu suflarea: ele Sunt zidite, si înoiesti astfel fata pãmântului.
31  În veci sã tinã slava Domnului! Sã Se bucure Domnul de lucrãrile Lui!

Si despre Domnul ni se spune:

Geneza 14:19  Melhisedec a binecuvântat pe Avram si a zis: „Binecuvântat sã fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului si al pãmântului.


Coloseni 1:15  El este chipul Dumnezeului celui nevãzut, cel întâi-nãscut din toatã zidirea.

Apocalipsa 3:14  Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iatã ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios si adevãrat, începutul zidirii lui Dumnezeu:

Pe ce trebuie sa ne zidim noi:

Iuda 1:20  Dar voi, prea iubiþilor, ziditi-vã sufleteste pe credinþa voastrã preasfântã, rugati-vã prin Duhul Sfânt,

Efeseni 2:10  Cãci noi Suntem lucrarea Lui, si am fost ziditi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregãtit Dumnezeu mai dinainte, ca sã umblãm în ele.

Efeseni 2:20  fiind ziditi pe temelia apostolilor si proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

Efeseni 2:22  si prin El si voi Sunteti ziditi împreunã, ca sã fiti un lãcas al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Coloseni 2:7  fiind înrãdãcinati si ziditi în El, întãriti prin credintã, dupã învãtãturile care v-au fost date, si sporind în ea cu multumiri cãtre Dumnezeu.

1 Petru 2:5  si voi, ca niste pietre vii, Sunteti ziditi ca sã fiti o casã duhovniceascã, o preotie Sfântã, si sã aduceti jertfe duhovnicesti, plãcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Ce trebuie sa facem noi in vederea zidirii altora :

Romani 15:2  Fiecare din noi sã placã aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.

1 Corinteni 14:12  Tot asa si voi, fiindcã rîvniti dupã daruri duhovnicesti, sã cãutati sã le aveti din belsug, în vederea zidirii sufletesti a Bisericii.

O zidirea rea

Mica 3:9  „Ascultasi, deci, lucrul acesta, cãpetenii ale casei lui Iacov, si mai mari ai casei lui Israel, voi, cãrora vã este scârbã de dreptate, si care sucisi tot ce este drept;
10  Voi care zidiþi Sionul cu sânge, si Ierusalimul cu nelegiuire!
11  Cãpeteniile cetãtii judecã pentru daruri, preotii lui învatã pe popor pentru platã, si proorocii lui proorocesc pe bani; si mai îndrãznesc apoi sã se bizuie pe Domnul si zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nici o nenorocire!”

Matei 23:29  Vai de voi, cãrturari si Farisei fãþarnici! Pentru cã voi ziditi mormintele proorocilor, împodobiti gropile celor neprihãniti,

O zidire pe care oamenii au inceput s-o zideasca dar nu era timpul ei si  Domnului  a oprit zidirea si a ramas neterminata.


Geneza 11:3  si au zis unul cãtre altul: „Haide sã facem cãrãmizi si sã le ardem bine în foc.” si cãrãmida le-a tinut loc din piatrã, iar smoala le-a tinut loc de var.
4  si au mai zis: „Haide sã ne zidim o cetate si un turn al cãrui vârf sã atingã cerul si sã ne facem un nume, ca sã nu fim împrãstiaþi pe toatã fata pãmântului.”
5  Domnul S-a pogorât sã vadã cetatea si turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
6  si Domnul a zis: „Iatã, ei Sunt un singur popor si toti au aceeasi limbã; si iatã de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica sã facã tot ce si-au pus în gând.
7  Haide sã Ne pogorâm si sã le încurcãm acolo limba, ca sã nu-si mai înteleagã vorba unii altora.”
8  si Domnul i-a împrãstiat de acolo pe toatã fata pãmântului; asa cã au încetat sã zideascã cetatea.

O alta zidire zidita de Solomon.

Rugaciunea ascultata:

1 Împãratii 9:3  si Domnul i-a zis: „Îti ascult rugãciunea si cererea pe care Mi-ai fãcut-o, sfintesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca sã pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, si ochii Mei si inima Mea vor fi acolo pe vecie.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2156
  • Export PDF: 18
  • Gramatical corect
  • Fără diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni