Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Despre unitate
Autor: Constantin Sferciuc  |  Album: Directii  |  Tematica: Consolidare spirituala
Resursa adaugata de COSTELMARYA in 09/04/2010
    12345678910 0/10 X

Unitate

               Despre unitate

1 Corinteni 1:10  Vã îndemn, fratilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, sã aveti toþi acelasi fel de vorbire, sã n-aveþi desbinãri între voi, ci sã fiti uniþi în chip desãvârsit într-un gând si o simtire.

 Acest verset de mai sus arata unitatea.

Pentru a fi uniti ne trebuie urmatoarele:

             1)  Acelasi fel de vorbire
              2) Aceleas gand sau ganduri
              2) Aceeas simtire

    Acelasi fel de vorbire

Ce spune Cuvantul Lui Dumnezeu despre vorbirea noastra cum trebuie sa fie ?

   Matei 5:37  Felul vostru de vorbire sã fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rãu.
1 Corinteni 4:6  Fratilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoanã de vorbire, cu privire la mine si la Apolo, ca prin noi însine, sã învãtati sã nu treceti peste „ce este scris”: si nici unul din voi sã nu se fãleascã deloc cu unul împotriva celuilalt.
1 Timotei 4:12  Nimeni sã nu-ti dispretuiascã tinereþea; ci fii o pildã pentru credinciosi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credintã, în curãtie.
Tit 2:7  Si dã-te pe tine însuti pildã de fapte bune, în toate privintele. Iar în învãtãturã, dã dovadã de curãtie, de vrednicie,
8  de vorbire sãnãtoasã si fãrã cusur, ca potrivnicul sã rãmânã de rusine, si sã nu poatã sã spunã nimic rãu de noi.
Iacov 1:19  Stiti bine lucrul acesta, prea iubitii mei frati! Orice om sã fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zãbavnic la mânie;
Iacov 3:2  Toti gresim în multe feluri. Dacã nu greseste cineva în vorbire, este un om desãvârsit, si poate sa-itinã în frâu tot trupu


                       Aceleas gand

2 Corinteni 10:5  Noi rãsturnãm izvodirile minti siorice înãlþime, care se ridicã împotriva cunoºtinþei lui Dumnezeu; ºi orice gând îl facem rob ascultãrii de Hristos.

1 Corinteni 2:2  Cãci n-am avut de gând sã ºtiu între voi altceva decât pe Isus Hristos ºi pe El rãstignit.

Faptele Apostolilor 8:6  Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit ºi au vãzut semnele pe care le fãcea.
Faptele Apostolilor 15:25  noi, dupã ce ne-am adunat cu toþii laolaltã, cu un gând, am gãsit cu cale sã alegem niºte oameni, ºi sã-i trimitem la voi, împreunã cu prea iubiþii noºtri Barnaba ºi Pavel,
Romani 1:13  Nu vreau sã nu ºtiþi, fraþilor, cã, de multeori am avut de gând sã vin la voi, ca sã culeg vreun rod printre voi, ca printre celealte neamuri, dar am fost împiedicat pânã acum.
Filipeni 1:17  cei dintâi, din duh de ceartã vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca sã mai adauge un necaz la lanþurile mele.
Filipeni 2:2  faceþi-mi bucuria deplinã, ºi aveþi o simþire, o dragoste, un suflet ºi un gând.
Filipeni 4:2  Îndemn pe Evodia ºi îndemn pe Sintichia sã fie cu un gând în Domnul.
1 Timotei 5:21  Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus ºi înaintea îngerilor aleºi, sã pãzeºti aceste lucruri, fãrã vreun gând mai dinainte, ºi sã nu faci nimic cu pãrtinire.
Iacov 4:3  Sau cereþi ºi nu cãpãtaþi, pentru cã cereþi rãu, cu gând sã risipiþi în plãcerile voastre.

                Aceeas simtire

Filipeni 2:2  faceþi-mi bucuria deplinã, ºi aveþi o simþire, o dragoste, un suflet ºi un gând.
1 Petru 3:8  Încolo, toþi sã fiþi cu aceleaºi gânduri, simþind cu alþii, iubind ca fraþii, miloºi, smeriþi.
Iov 36:4  Fii încredinþat, cuvântãrile mele nu Sunt minciuni, ci ai a face cu un om cu simþãminte curate.
Psalmi 119:108  Primeºte, Doamne, simþimintele pe care le spune gura mea, ºi învaþã-mã legile Tale!
Filipeni 4:10  Am avut o mare bucurie în Domnul, cã, însfârºit, aþi putut sã vã înoiþi iarãºi simþimintele voastre faþã de mine. Vã gândeaþi voi la aºa ceva, dar vã lipsea prilejul.

Si bogatii trerbuie sa simta.

1 Timotei 6:17  Îndeamnã pe bogaþii veacului acestuia sã nu se îngîmfe, ºi sã nu-ºi punã nãdejdea în niºte bogãþii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dã toate lucrurile din belºug, ca sã ne bucurãm de ele.
18  Îndeamnã-i sã facã bine, sã fie bogaþi în fapte bune, sã fie darnici, gata sã simtã împreunã cu alþii,

Ce simt cei care vad ce ravagii face pacatul chiar cu cu copii Lui Dumnezeu.

Romani 9:2  cã simt o mare întristare, ºi am o durere necurmatã în inimã.
2 Corinteni 12:10  De aceea simt plãcere în slãbiciuni, în defãimãri, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorãri, pentru Hristos; cãci când Sunt slab, atunci Sunt tare.
Galateni 4:19  Copilaºii mei, pentru care iarãºi simt durerile naºterii, pânãce va lua Hristos chip în voi!
 Aceste lucruri aduc unitate  si anume vorbirea , gandirea la fel cu fratele tau ,simtirea la fel ca el ,dragostea de aceea sa fim asa cum ne invata Cuvantul Lui Dumnezeu :
Plini de Duhul Sfant si le vom avea pe toate acestea si Dumnezeu sa ne ajute.Amin.Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 5533
  • Export PDF: 18
  • Gramatical incorect
  • Fără diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni