Căsătorie, celibat și virtutea ospitalității
Autor: John Piper  |  Album: Căsătorie, Hristos, Legământ  |  Tematica: Familie
Resursa adaugata de ch_andreea_93 in 09/02/2016
    12345678910 0/10 X

    Mă rog ca acest serviciu și acest mesaj să fie glorios pentru Isus Hristos, a Cui este domnia în veci de veci. Și mă rog ca o nouă, adâncă, transformată și transformatoare dragoste să producă o așa ospitalitate radicală, potrivită cu sfârșitul veacurilor, care să ÎL glorifice pe Hritos, acoperitoare de păcat, ospitalieră în biserica noastră. Deci, fă Cuvântul Tău cel Sfânt să fie auzit și ca Duhul Tău cel Sfânt să vină, și să deschidă inimi pe măsură ce îmi deschide gura și să fim schimbați în toate modurile ca să Îl glorificăm pe Hristos. Cer acestea în numele lui Isus. Amin.

    Ceea ce conduce acest mesaj este o dorință ca Hristos să fie glorificat, în așa fel încât cei căsătoriți și cei necăsătoriți să arate ospitalitate unii altora. Aceasta este o continuare din urmă cu mai multe săptămâni cu privire la celibat. Sau să expun în alt mod, dacă este adevărat că așa cum am arătat în acel mesaj de mai demult cu privire la celibat, dacă este adevărat că familia lui Dumnezeu vine în ființă prin nașterea din nou și prin credință și acea familie este mai central și mai de durată decât familiile care se înfăptuiesc prin căsătorie, procreare și adopție - dacă aceasta este adevărat, înseamnă că modul prin care familiile spirituale se relaționează una cu cealaltă este crucială în a arăta lumii că noi nu suntem conduși doar de simple relații, ci de relații supranaturale. Noi nu suntem ca lumea. Noi considerăm lucrurile supranaturale mai importante decât cele natural și punem relațiile cu rădăcină supranaturală deasupra relațiilor firești. Aceasta este prioritatea noastră. Așa că atunci când vine vorba de a ne întâlni într-o zi memorabilă, aceasta este de la sine înțeles. Deci ceea ce conduce acest mesaj este un nou mod care să Îl glorifice pe Hristos de a da ospitalitate între cei care sunt căsătoriți și cei necăsătoriți și între cei necăsătoriți și cei căsătoriți. Acolo ne îndreptăm. Isus a spus, "Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți, în numele unui ucenic adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata." Minunat! Știm că El a mai spus: "Iubește-ți dușmanul!" Și Pavel a interpretat aceasta în Romani 12:20 prin a da o cană de apă dușmanului tău. Aceasta ne va da o recompensă, cu siguranță. Amin! Aceasta înseamnă să fim ca și Hristos și să îl mărim pe Hristos. Nu este ceea ce a spus aici în Matei 10:42, El spune: "Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți, în numele unui ucenic adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata." Cu alte cuvinte, arată acte simple de bunătate credincioșilor, pentru simplul fapt că Hristos este Regele lor. Pentru că sunt urmași ai lui Isus; vezi și uită-te în ochii unui alt credincios și vezi imaginea lui Hristos. Și pentru aceasta iubește-i cum nu ai iubit pe nimeni. O, cum ar trebui să Îl adorăm pe Hristos! Atât de mult încât oricine ia numele Lui în creierul și inima lui și spune că este al Lui să ne facă să fim uimiți și plini de iubire. Atât de mult încât îi invităm în casa noastră și vrem să fim împreună.

    Încă câteva cuvinte despre introducere. Vă avertizez, acest mesaj este aproape 60% introducere. Așa că dacă crezi că nu voi mai ajunge la text, nu este adevărat. Decât dacă leșin... Sau cad mort. Așa că așteaptă, împachetez multe lucruri pe care vreau să le spun ca introducere. Cred că este relevant. Joi am fost în Deerfield, Illinois și am predicat un mesaj mai multor păstori - cam 300-400 de păstori - numit "Triumful Evangheliei în noul cer și noul pământ". Și pregătindu-mă pentru acel mesaj s-au ivit în mine atât de multe întrebări și am putut să mă adresez lor doar un pic. Întrebări cum ar fi: "De ce ar crea Dumnezeu un univers material? Și de ce ar crea oameni în asemănarea lui cu trupuri care au nevoi cum ar fi foamea și setea, sex-ul și suflete care au nevoie de prietenie? De ce ne-a făcut așa dacă scopul Lui era să fie glorificat în noi? De ce nu ne-a făcut suflete spectaculoase care nici nu pot comunica cu alți oameni, ci doar să Îl vadă pe El și să aducă laude lui Dumnezeu în moduri minunate cum o fac îngerii?

    "Binecuvântați pe Dumnezeu voi toți îngerii Lui, voi cei care faceți lucrările lui minunate, Îl ascultați și nu aveți trupuri." Deci ce se întâmplă cu trupurile noastre? Sunt într-adevăr o problemă. O astfel de întrebare. Pentru că ghici ce? Biblia ne spune că nu ne vor fi aruncate aceste trupuri, le va învia din morți. Dumnezeu nu este platonist care spune: "Bleah, cu cât scăpăm de aceste trupuri mai repede cu atât mai bine." Ei bine, nu vei scăpa de acest trup, va fi făcut nou. Și vei avea mereu un trup. Un trup spiritual, un trup misterios și spiritual care să poată mânca pești și să poată umbla de colo-colo. Deci de ce a făcut El trupuri? Copaci, verdeață, apă, foc, vânt, lei, miei, crini, păsări, pâine, vin. Și sunt mai multe răspunsuri la această întrebare. Dar vă voi da doar unul singur legat de căsătorie și celibat. Dumnezeu a făcut trupuri în mod material pentru că atunci când sunt văzuțe în mod corect, - și vederea așa cum o cunoaștem este una dintre acele creații - când sunt văzuți în mod corect și folosiți în mod corect, gloria lui Dumnezeu este cunoscută mai deplin și expusă mai deplin decât dacă nu le-ar fi făcut.

    "Cerurile spun slava lui Dumnezeu" (Psalmul 19:1).

    "Uitați-vă cu băgare de seamă la păsarile cerului și la crinii de pe câmp" și vei vedea și mai multe despre providență, dragoste și grijă (Matei 6:26-28).

    "De la începutul veacurilor au văzut în cele făcute atributele invizibile ale Lui, puterea și dumnezeirea Lui" (Romani 1:20).

    "Uitați-vă la căsătorie și vedeți-L pe Hristos și Biserica" (Efeseni 5:23-25).

    "Cât timp mâncați din această pâine și beți din acest vin, declarați moartea Domnului până va veni El."

    "Orice faceți, fie că mâncați, fie ca beți, să faceți totul spre gloria lui Dumnezeu."

    Lumea materială nu este finalul ei înșiși. Este făcută să arate gloria lui Dumnezeu și să trezească inima noastră să Îl cunoască și să Îl prețuiască pe El mai mult. Totul se rezumă la închinare. Ai un trup cu care trebuie să Îl faci pe Dumnezeu să arate bine. Realitatea fizică este bună. Dumnezeu a făcut-o ca o revelație a gloriei Sale. El intenționeaza ca noi să o sfințim, într-un act de închinare. Cu ea, fie în bucătărie, fie în dormitor. Astfel, el intenționează ca noi să o vedem, să vedem aceste lucruri fizice, în relație cu El și să o folosim în așa mod încât să Îl înalțe pe El. Deci făcând asta, avem bucurie. Toate acestea au o relație directă cu căsătoria și celibatul. Iată ce face. Ne protejează de a idolatriza sex-ul și mâncarea ca dumnezei. Și ne protejează de a ne fie frică de sex și mâncare ca idoli. Nu îndrăznim să îi idolatrizăm, ei nu sunt dumnezei. Dumnezeu este Dumnezeu. Și nu îndrăznim să ne fie frică de ei, ca și cum Dumnezeu nu le-a făcut și proiectat pentru gloria Sa. Ele nu sunt rele. Ele sunt instrumente de închinare. Sunt moduri de a Îl face pe Hristos să arate bine. Și aș vrea să vă duceți, nu la text, aceasta este tot introducerea. Duceți-vă împreună cu mine la 1 Timotei 4. Și vă duc aici pentru ca eu cred că aș spune - știu că aș spune și cred că este adevărat - Este unul dintre cele mai importante texte din Biblie cu privire la semnificația sex-ului, semnificația mâncării și a tuturor celorlalte apetite fizice. Acest text pe care îl vom citi acum, este unul dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important text, cu privire la cum să ne raportăm la sex-ul și foame. Și să găsim semnificația în ele, pe care Dumnezeu a proiectat-o. Se referă la o eroare și la o erezie, ascultă să vezi dacă îți dai seama.

    Versetele 1-5 din 1 Timotei 4: "Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor." Care ar fi acelea? "Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor." Care, iată ce fac, asta fac demonii aceștia și învață: "Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul." Aceasta este ceea ce încerc să explic acum: "Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune." Aceasta este important pentru viața reală. Sex-ul și mâncarea sunt cele două probleme puse aici. Căsătoria și mâncarea - sexul este problema în mod clar, pentru că este îngrijorat cu privire la aceste apetite, oricine ar fi acești învățători falși, spun: "Ooo, căsătoria poate da prea multă poftă. Mâncarea - abține-te." Și apostolul vine și spune că acest lucru este demonic. Sună așa de bine, nu? Sună așa de plin de auto-control, sună atât de ascetic, este din iad, spune Pavel. Ciudat. O altă privire asupra celor vrednice de iad. Deci care este soluția lui Dumnezeu dacă există o amenințare de idolatrizare a sexului și dacă există o amenințare cu privire la idolatrie și mâncare, dependență și poftă? Care este soluția lui Dumnezeu? Nu este abstinența - în căsătorie. Și nu este abținerea de la mâncare ca și cum ar fi rea. Deci ce spune Dumnezeu? Este foarte clar ceea ce spune. Tot ce este creat de Dumnezeu este bun, nimic nu trebuie respins, dacă este primit cu Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul autentic al lui Dumnezeu de mulțumire, pentru că în acel act de mulțumire este făcut sfânt. Nu este sfințit intrinsec, ci este sfințit, pus deoparte. Făcut sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciuni. Faci mâncarea sfântă folosind-o după voia lui Dumnezeu în rugăciune dependentă de Hristos. Și faci sex-ul sfânt, folosindu-l după voia lui Dumnezeu și cu rugăciune dependentă de Hristos. Ceea ce este diferit pentru cei necăsătoriți și cei căsătoriți și pot să își sfințească sexualitatea. Ne vom uita la ele în mod diferit.

    Toate acestea ca introducere - și tot nu am terminat cu ea, ca să fac clar că tot ce am spus despre căsătorie și tot ce am spus despre celibat, vom vedea căsătoria ca o pildă fizică pentru iubirea legământului între Hristos și Biserica. Și vom vedea celibatul ca o pildă fizică a spirtului și naturii familiei lui Hristos care crește natural și nu prin căsătorie, regenerare, îmi cer scuze, prin căsătorie și procreare și adopție, ci mai degrabă prin regenerare, naștere din nou și credință. Aceasta este ceea ce celibatul poate arăta. Nu idolatriza căsătoria, nu idolatriza celibatul. Nu-ți fie frică de căsătorie, nu-ți fie frică de celibat. Am auzit destule să știu câteva feluri de pericole. Căsătoria și celibatul pot fi idoli. Amândoi, nu doar unul dintre ele. Soții se pot închina unul altuia, se pot închina la sex, se pot închina la copii și se pot închina de puterea unui salar dublu, fără copil. Cei necăsătoriți se pot închina autonomiei și independenței. Cei necăsătoriți se pot uita la căsătorie ca la o plăcere sexuală de clasa a doua care compromite. Cei căsătoriți se pot uita la cei necăsătoriți ca la imaturitate și lipsa de responsabilitate, incompetență și chiar homosexualitate. Și eu încerc să evit toate acestea. Ceea ce încerc să clarific este că există moduri care Îl glorifică pe Hristos în a fi căsătorit și există moduri care Îl glorifică pe Hristos în a fi necăsătorit. Există moduri de a ne folosi trupurile, poftele noastre în căsătorie și celibat care să îl glorifice pe Hristos.

    O să mai adaug doar un singur comentariu introductiv, pentru că vreau cu adevărat să am de-a face cu 1 Corinteni 7:9. Pentru că știu că și eu m-am zbătut cu el în zilele mele de necăsătorit și alții o fac la fel. Pavel a spus: "Dacă nu se pot stăpâni, ar trebui să se căsătorească. Mai bine să se căsătorească decât să ardă de pasiune." Luați aminte că în versetul precedent, vorbește despre bărbați și despre femei. "Mai bine să se căsătorească decât să ardă de pasiune." Uitați un singur lucru pe care vreau să îl spun despre aceasta. Când o persoană caută să se căsătorească știind ca dacă rămâne necăsătorită - el sau ea - va arde de pasiune, asta nu face căsătoria o modalitare de împlinire sexuală. Pavel nu ar fi spus aceasta nicioadată având în vedere Efeseni 5:25. În loc de aceasta, când o persoană se căsătorește, - și lăsați-mă să mă adresez doar bărbaților căci este mai ușor cu pronumele la singular - când o persoană se căsătorește, își ia dorințele sexual - și aici vorbesc despre un bărbat care a citit acel verset și spune: "Acesta sunt eu, ard. Orice imagine văd îmi trezește dorință, orice gând cu privire la posibilitate căsătoriei îmi da o stare de dorință, abia dacă pot stăpâni să nu mă gândesc la asta." Asta este în ordine, este normal. Nu orice necăsătorit este așa, să nu punem oamenii în această categorie. Dar unii sunt așa, altfel Pavel nu ar fi spus că unii sunt așa. Eu am fost. Bine. Deci căsătoria este doar o eliberare sexuală? Asta e tot ce fac aici? Nu. Când un om ca acesta ajunge la acest verset și în mod preferențial îi cere lui Dumnezeu să îl conducă la femeia pe care I-a pregătit-o să își petreacă întreaga viată, își ia dorința sexuală și o aduce conform Cuvântului lui Dumnezeu în căsătorie. Doi, el se supune normelor supreme de dragoste și grijă. Trei, el transofrmă muzica plăcerii fizice în muzica plăcerii spirituale. Patru, el ascultă ecoul lui Dumnezeu în orice nerv. Cinci, el caută plăcere dublă făcând plăcerea ei plăcerea lui. Și șase, el Îi mulțumește din tot sufletul lui Dumnezeu pentru că știe că nu ar merita nici un minut din această plăcere. Și așa totul se schimbă. Nu este un animal, nu este un armăsar, este un om evlavios. Cu modul în care l-a făcut Dumnezeu. Acesta este sfârșitul introducerii.

    Ideea principală a acestor 11 mesaje, 12 cred, până acum este: Căsătoria este frumoasă - în primul rând ca o pildă a legământului ce ne ține în această romanță. "Până moartea ne va despărți." Și celibatul este o chemare magnifică a lui Dumnezeu de a îi da inima total Lui, arătând lumii că există o familie mai minunată și mai mare, creată prin naștere din nou și credință, nu căsătorie și procreare. Asta e ceea ce încerc să spun. Și vreau să ne aratăm ospitalitate unii altora, pentru că dacă este adevărat că celibatul este o chemre mai înaltă, este de asemenea și una mai grea. În special în cultura noastră, în orice cultură. Și cum să ne purtăm unii cu alții, de-a lungul liniilor căsătoriților și necăsătoriților, este un lucru foarte important pentru Dumnezeu și Hristos.

    1 Petru capitolul 4, versetul 7 spune: "Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape." Petru știe că Mesia a venit, sfârșitul a venit, Împărăția lui Dumnezeu este aici, astfel consumarea tuturor lucrurilor poate începe oricând. Era adevărat atunci, este adevărat și acum. Ar trebui să avem un sentiment de urgență. Spune, în a doua parte a versetului: "Fiți înțelepți (sau autocontrolați, cu mintea trează), dar, și vegheați în vederea rugăciunii." Ceea ce vrea să spună este că sfârșitul este apropape și avem nevoie de rugăciune. De ce? Două motive cel puțin. Unu - trebuie să stai lângă Cel pe care poți să Îl vezi în orice lună de-acum. Nu vrei să Îl întâlnești pe Isus ca un Străin, îți garantez că nu vrei să Îl întâlnești pe Isus ca un Străin. În rugăciune avem de-a face cu El, Îl iubim, vorbim cu El, Îl cunoaștem prin Cuvânt. Ce faci? Îl cunoști pe El? Conversezi cu El în fiecare zi? Ca să nu fi luat prin surprindere să spui, "Uau, nu știam că ești așa!" Acesta este primul motiv. Și al doilea motiv este că în ultimele zile stresul va fi imens în privința căsătoriei, celibatului, afacerilor, copiilor și nu mulți vor rezista. Va scurta zilele pentru ca cei aleși să nu fie șterși, așa de greu va fi să fii creștin în ultimele zile. O, dacă nu te rogi acum, ar fi bine să îți formezi un obicei acum, spune Petru.

    Versetul 8: "Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate." Dragostea este cea mai mare dintre toate spune el, va fi nevoie de ea în ultimele zile. De ce? Avem nevoie unii de alții când presiunile sunt mari asupra relațiilor, presiunile sunt mari din partea lumii, presiunile sunt mari pentru că există păcate. Trebuie să avem un mod să le acoperim. Adică vom fi șterși pentru mânia noastră unii pentru alții, pentru că ghici ce? Vom păcătui unii împotriva altuia în ultimele zile. Altfel acest verset nu ar fi aici. "Dragostea acoperă o sumedenie de păcate" pe măsură ce vor veni ultimele zile, vom avea nevoie unii de alții mult de tot. Și dacă spunem, "Nu îmi place de tine așa că plec de aici", vom pierde ceea ce avem nevoie. Dragostea este imensă pe măsură ce vin zilele din urmă, pentru ca avem nevoie unul de altul ca să ne îmbărbătam unii pe alții în credință, să ne chemăm unii pe alții înapoi și să spunem că "Acel semn sau acea minune nu a însemnat acel lucru pentru că este un semn demonic și mincinos și ești pe cale să fii înșelat." și vreau să te apuc de mână și să te scot din flăcări. Și dacă te-ai supărat pe mine pentru că sunt păcătos, îmi vei reproșa asta și vei pieri. Trebuie să ne acoperim păcatele unii altora în ultimele zile și suntem în ele. Cei necăsătoriți acoperă păcatele celor căsătoriți. Nu pleca de la acest serviciu divin spunând: "Ei bine, ei nu o fac!" Acoperă aceasta și roagă-te pentru noi.

    Suntem orbi, suntem orbi ca niște lilieci când ne planificăm picnicul. Dar sper că nu suntem orbi și acum. "Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii." Știți ce înseamnă aceasta? Să nu depindeți de spontaneitate în privința rugăciunii. Sunt atât de mulți între voi care fac asta. "Mă rog când îmi aduc aminte de asta. Mă rog dacă am timp. Mă rog când simt nevoia să mă rog." Nu asta spune! Spune să "vegheați în vederea rugăciunii", folosiți-vă creierul pentru a planifica rugăciunea, folosiți-vă sufletul treaz. Trez înseamnă care nu este beat, adică oameni se împiedică și fac ceea ce cred ei de cuviință. Oamenii care nu sunt beți se opresc la începutul străzii și nu traversează în fața mașinii și trec pe lângă drum. Sunt ghidați de o intenționalitate și acest text face aceasta pentru rugăciune. Pentru că este foarte important în zilele din urmă, vom avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Așa că să ne rugăm!

    Versetul 9: "Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire." Aceasta este doar o formă a iubirii despre care tocmai a vorbit. Deci iubiți-vă unii pe alții, pentru că "dragostea acoperă o sumedenie de păcate". Acum, nu este interesant - uitați-vă - că "iubirea acoperă păcate" și ospitalitatea ar trebui să fie "fără cârtire". Vedeți conecțiunea? Vedeți paralela? Dragostea acoperă ceea ce ne face să cârtim. "Nu îmi place de tine! Deci dacă trebuie să îți arăt ospitalitate voi cârti. Nu vreau să îi am la mine acasă, nu vreau să îi am la mine acasă, sunt greu de înțeles!" Cârtit, cârtit și iar cârtit. Am crezut că tocmai ai acoperit asta! Nu, nu ai acoperit. Vezi cum sunt conectate? Biblia este o carte supranaturală. Nu este o chemare, nu este un curs cu privire la cum câștigi putere și interes în viața celui de lângă tine, pentru că nu poți să scapi de cârtire. Cârtirea vine din inimă, să scapi de ea este o lucrare a lui Dumnezeu! Trebuie să Îl ai pe Dumnezeu, de aceea te rogi. "Doamne, sunt un cârtitor, îmi pare rău, te rog să vii și să mă umpli de dragoste pentru oameni, cei căsătoriți și cei necăsătoriți, pentru ca să nu mă mai gândesc la preocupările mele și să îi includ în viața mea." Așa ar trebui să arate stilul de viață a bisericii din ziele din urmă.

    Carol Mains a scris o carte acum mai mulți ani, "Inimă deschisă, casă deschisă". Iubesc acel titlu. "Inimă deschisă, casă deschisă". Apostolul Ioan a vorbit despre cum inimile noastre sunt deschise altora mai ales celor care ne fac să cârtim. Iată ce spune, puteți să memorați, pentru că cu toții sunteți familiarizați cu Ioan 3:16. Astfel puteți să vă familiarizați cu 1 Ioan 3:16. Puteți memora în felul acesta? Iată ce spune: "Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați." "Dar cine are bogățiile lumii acesteia (să zicem un coș de picnic), și vede pe fratele său în nevoie (căsătorit sau necăsătorit), și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?" Cu alte cuvinte inimile noastre sunt deschise celor în nevoi prin faptul că am fost iubiți de Isus pe cruce. Dacă inima ta nu înclină măcar spre a se deschide altora, problema ta nu este că nu ai lista potrivită, ci că nu vezi crucea atât de clar pe cât ar trebui să o vezi. Nu te simți iubit de Isus atât de iubit pe cât ar trebui să te simți.

    Versetul 10. Ce facem când ne adunăm împreună? Căsătoriți sau necăsătoriți - sau amândouă. Versetul 10: "Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit." Nu pot să vă spun cât iubesc această frază, "ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu". Ce este un ispravnic? Manager, tutore, administrator, distribuitor, servitor. Înseamnă că nu arăți ospitalitate din propriile resurse, ci ai grijă de harul care a venit. Harul a venit, inima s-a deschis, harul a izbucnit. Și tu ce ești? Ispravnic! Ispravnic! Este atât de încurajator, pentru că mulți stați acolo și spuneți: "Apartamentul meu este așa de mic!" Sau: "Eu nu am nici un fel de personalitate, ca tine sau ca orice om respectabil din această biserică. Cine ar vrea să petreacă timp cu mine?" Acela este un răspuns minunat pentru că te face un candidat pentru har minunat. Este vorba de har, nu de tine și de personalitatea ta. Nu este vorba de tine și mărimea apartamentului tău. Știi ce dacă ești așa ești minunat pentru că nu o să intimidezi pe nimeni. Cei mai mulți dintre noi suntem intimidați că atunci când vom merge într-un apartament vom... Știi tu nu vom suna destul de bine, nu mă voi îmbrăca destul de bine, voi sta prea mult, voi mânca prea mult... O, dacă Dumnezeu ne-ar elibera de această preocupare egoistă! Pentru că prin har trăim. Sunt un păcătos care are nevoie de har în fiecare zi în fiecare noapte, care se roagă: "Doamne fă-mă util în a canaliza cuvântul Tău și dragostea Ta. Vreau, pur și simplu, să fac asta!

    O să închei cu niște aplicații destul de evidente cred eu. Tocmai am văzut virtutea creștină a ospitalității, strategia care Îl înalță pe Hristos, în zilele din urmă. Isus ne cheamă la aceasta. "Toată lumea, toată lumea, primiți-vă bine unii pe alții așa cum Hristos v-a primit pe voi!" A doua aplicație, cei căsătoriți. Planificați-vă ospitalitatea ca să includă și pe cei celibați. Grupuri mici, construiți-le în acel mod! Mesele de duminică, picnicuri, sărbători de vacanță. Știam că vei sta acolo, Ross! Și știam că nu te vei supăra dacă voi spune aceasta. Pentru că Ross a fost necăsătorit cu mai mult timp în urmă. Și nu știu cât timp, dar ne-a plăcut mult de tot! Era unul dintre băieți. Era acolo de ziua recunoștinței, de Crăciun și era parte din celebrarea familiei noastre, era parte din intimitatea sărbătorii familiei noastre. Era acolo, ne plăcea de el și l-am primit în familia noastră. Dacă nu era acolo toată lumea întreba unde este Ross. Orice familie ar trebui să aibă pe cineva, nu-i așa? Pare atât de natural și bun! Deci acesta este un cuvânt pentru cei căsătoriți. Gândește, gândește, gândește!

    Un cuvânt pentru cei celibați și aproape am terminat. Cei necăsătoriți, arătați ospitalitate celor necăsătoriți și celor căsătoriți! Poate sună ciudat să inviți un cuplu la tine acasă. Ciudat! Oare? Ar trebui să fie ciudat? Nu ar fi un semn al maturități, stabilității pe care o are celibatul? Nu ar fi un semn al maturități și stabilității? Să inviți cupluri. Tu să iei inițiativa și nu doar cei căsătoriți. Noi am fost invitați de nu știu câte ori de mai multe fete singure: "Ați dori să veniți pe la noi, avem o mulțime de întrebări să vă punem."

    Așa că am terminat și închei cu această dorință. Mă rog ca Domnul să facă acest lucru minunat între noi, această strategie radicală vrednică de zilele din urmă a ospitalității. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Să fim trezi în rugăciunile noastre, pentru rugăciunile noastre. Hai să ne iubim unii pe alții și să acoperim o mulțime de păcate. Să fim buni ispravnici ai harului care vine de sus curgând afară, și să oferim ospitalitate fără cârtire, "primindu-ne unii pe alții așa cum ne-a primit și Hristos pe noi." Să ne rugăm.

    Tată mă rog ca Noel și cu mine, pe durata timpului cât vom mai sta pe această planetă, să fim exemplu bun în aceasta.Mese de duminică și picnicuri, sărbatori de vacanță. Și peste această biserică, în toate aceste trei campusuri, ca mii de oameni să își lărgească inimile în puterea lui Hristos. Să iubească în acest mod. Cer acestea în numele lui Isus. Amin!Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1878
  • Export PDF: 2
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni