În gloria Lui
Autor: Andrew Murray  |  Album: Asemenea lui Hristos  |  Tematica: Isus Hristos
Resursa adaugata de floridinmaracineni in 09/10/2020
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot
În gloria Lui

   Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat. 1 IOAN 3.2,3

   De aceea vă pregătesc Împărăția, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie. Luca 22.29

   Gloria Lui Dumnezeu este sfințenia Lui. A-L glorifica pe Dumnezeu înseamnă a ne dărui lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-Și poată arăta gloria în noi. Doar când dorința noastră este aceea de a fi sfinți, de a lăsa ca sfințenia Lui să ne umple viața, atunci gloria Lui poate fi reflectată prin noi. Singura lucrare a lui Hristos a fost aceea de a-L glorifica pe Tatăl, de a arăta ce Dumnezeu sfânt și glorios este El. Singura noastră lucrare este, asemenea lui Hristos, ca, prin ascultare, mărturia și viața noastră, să-L facem cunoscut pe Dumnezeu ca fiind MINUNAT ÎN SFINȚENIE (Exodul 15.11), ca El să fie glorificat în cer și pe pământ.

   Când Domnul Isus L-a glorificat pe Tatăl pe pământ, Tatăl L-a glorificat pe Isus cu Sine în cer. Dar aceasta nu a fost doar răsplata Lui dreaptă. A fost o necesitate în chiar natura lucrurilor. Nu este alt loc pentru o viață dăruită slavei lui Dumnezeu, așa cum a fost viața lui Hristos, decât acea glorie. Și cu noi e la fel: o inimă care tânjește și însetează după gloria lui Dumnezeu, care e gata să trăiască și să moară pentru această glorie, devine pregătiră și potrivită să trăiască în ea. A TRĂI PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU pe pământ este ușa către TRĂIREA ÎN GLORIA LUI DUMNEZEU ÎN CERURI.

   TATĂL ne va glorifica împreună cu Hristos și pe noi. Da, vom fi ca El în gloria Lui!

   Vom fi ca El în GLORIA LUI DUHOVNICEASCĂ, GORIA SFINȚENIEI LUI. Din cele două cuvinte care alcătuiesc Numele Duhului Sfânt, observăm că este o legătură strânsă între ceea ce este SFÂNT și ceea ce este DUHOVNICESC. Când Isus, ca om, L-a glorificat pe Dumnezeu făcându-L cunoscut, onorându-L și dăruindu-Se pe Sine sfințeniei Lui, El, ca om, a fost luat și făcut părtaș gloriei divine.

   Și tot așa va fi și cu noi. Dacă aici, pe pământ, ne dăruim ca gloria lui Dumnezeu să ne cuprindă în totalitate, iar sfințenia lui Dumnezeu -Duhul Sfânt al lui Dumnezeu - locuiește și strălucește în noi, atunci, naturii noastre umane, create după chipul lui Dumnezeu, cu toate facultățile ei, i se va transmite, într-un mod care depășeșete orice înțelegere, puritatea, sfințenia, viața și strălucirea gloriei lui Dumnezeu.

   VOM FI CA EL ÎN TRUPUL LUI GLORIFICAT! S-a spus pe bună dreptate:

   Întruparea este finalul căilor lui Dumnezeu.

   Crearea omului trebuia să fie capodopera lui Dumnezeu. Fusesră și înainte duhuri fără trup și trupuri vii fără duh, dar omul trebuia să fie un duh într-un trup, care să ridice trupul și să-i dea o dimensiune spirituală oferindu-i o puritate și perfecțiune cerească. Omul, ca întreg, este chipul lui Dumnezeu, atât trupul cât și duhul. În Isus, un  trup omenesc - ce taină mare! - stă așezat pe tronul lui Dumnezeu și este considerat un partener vrednic și un depozitar al gloriei divine. Trupurile noastre sunt menite să fie obiectele celui mai uimitor miracol al puterii divine transformatoare:

   El va schimba trupul stării noastre smerite, și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile. Filipeni 3.21

   Gloria lui Dumnezeu, văzută în trupurile noastre care vor fi făcute asemenea trupului glorios al lui Hristos, va fi ceva mult mai minunat decât cea din duhurile noastre. Noi:

... așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Romani 8.23

   VOM FI CA EL LA LOCUL LUI DE CINSTE.

   FIECARE OBIECT TREBUIE SĂ AIBĂ UN LOC POTRIVIT CA SĂ I SE VADĂ GLORIA. LOCUL LUI HRISTOS ESTE LOCUL CENTRAL DIN UNIVERS: TRONUL LUI DUMNEZEU!

   El le-a spus ucenicilor Lui în Ioan 12.26:

   Și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl Îl va cinsti.

   Iar în Luca 22.29-30:

   De aceea vă pregătesc Împărăția, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie, ca să mâncați și să beți la masa Mea în Împărăția Mea, și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel.

   Bisericii din Tiatira i-a spus:

   Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste neamuri... cum am primit și Eu putere de la Tatăl Meu. (Apocalipsa 2.26-27)

   Iar Bisericii din Laodicea:

   Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. (Apocalipsa 3.21)

   Mai sus și mai aproape nu se poate:

   Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul Celui ceresc.

   Asemănarea va fi completă și desăvârșită! (1 Corinteni 15.49).

   „A TRĂI PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU pe pământ este ușa către TRĂIREA ÎN GLORIA LUI DUMNEZEU ÎN CERURI.” Și ce poate fi mai extraordina , mai glorios decât a ședea cu Ceistos pe scaunul Lui de domnie și ce poate fi mai minunat decât a fi servit de Cristos Însuși la masă? Știu că superlativele absolute nu au termen de comparație.
Adăugat în 29/11/2020 de loredanam
Statistici
  • Vizualizări: 149
  • Comentarii: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni