O revenire sau doua reveniri?
Autor: Marian Condrat  |  Album: Se aud paşii lui Isus  |  Tematica: Revenirea Domnului Isus
Resursa adaugata de FullGospel in 10/04/2013
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 2 voturi

O REVENIRE SAU DOUĂ REVENIRI?

1. Renunţînd la cursa vieţii:

· De aprox. 20 de ori s-a dat o dată pentru răpirea bisericii

· 61 de ori pentru a doua venire

· Înşelăciunea satanei – încercarea de a descoperii o dată a venirii

· Aşteptarea neîmplinită duce la dezamăgire

· Dovedeşte că nu este adevărat ce spune Scriptura

· Dezamăgirea scade interesul asupra subiectului

· Dezinteres faţă de profeţii

· Ignoranţă – oricum vine ca un hoţ!!! Ce mai trebuie să ştim!!!

· Luarea în rîs a credincioşilor – 2Petru 3:9

· 22 Oct 1844 – William Miller - Marea Dezamăgire

· Povestea cu: vine lupu!!!

 2. Putem şti cînd vine Isus?

· Matei 24:42-44 - Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi.

· 1 Tes. 5:4, 5 - Dar voi, fraţilor, nu sînteţi în întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.Voi toţi sînteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu sîntem ai nopţii, nici ai întunerecului.

· V. 9 - Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,

· 1 Ioan 2:27 - Cît despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o dela El, rămîne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci,după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămîneţi în El, după cum v-a învăţat ea.

· 1 Cor. 2:9-12 - Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sînt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.“ Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adînci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.

· Evrei 10:25 - Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.

· Amos 3:7 - Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.

· Luca 12:36, 37 - Şi să fiţi ca nişte oameni, cari aşteaptă pe stăpînul lor să se întoarcă dela nuntă, ca să-i deschidă îndată, cînd va veni şi va bate la uşă. Ferice de robii aceia, pe cari stăpînul îi va găsi veghind la venirea lui! 

· Ca pe vremea lui Noe – Gen. 7:4, 10

· Ca pe vremea lui Lot -  Gen. 19:16

· Exod – Moise

· Ilie – Elisei şi fiii proorocilor

· Simeon şi Ana

3. Diferenţe dintre venirea în văzduh şi venirea vizibilă:

· 1 Tes. 4:17 – harpazo – 13 ori în NT luat dintr-o dată – răpire

· FA 1:9 – Isus la cer

· FA 8:39 – Filip, (Enoh, Ilie)

· 2 Cor. 12:2, 4 – Pavel în al treilea cer

· Apoc. 12:5 – copilul luat la cer

· Porousia – 24 de ori in NT, 17 ori se referă la venirea Domnului – venirea specială, cu alai a unei  persoane regale.

1. Prima diferenţă

—La Răpire credincioşii îl întîmpină pe Isus în văzduh

—La a II-a Venire, Isus coboară pe Muntele Măsinilor să fie întîlnit de Israel şi ceilalţi credincioşi.

2. A doua diferenţă

—La Răpire, Muntele Măslinilor e neschimbat

—La a II-a Venire se va despica Valea de Est a Ierusalimului

3. A treia diferenţă

—La Răpire, credincioşii vii primesc trupuri schimbate

La a II-a Venire, credincioşii vii rămîn în aceleaşi trupuri

4. A patra diferenţă

La Răpire, credincioşiise înalţă la cer

La a II-a Venire, credincioşii vin din cer

5. A cincea diferenţă

La Răpire, lumea e nejudecată trăind în păcat

La a II-a Venire, lumea e judecată şi reînnoirea e restabilită

6. A şasea diferenţă

La Răpire, biserica e scăpată de mînie

La a II-a Venire a duce izbăvire celor ce au trecut prin mînie

7. A şaptea diferenţă

La Răpire, nu este nici un semn care să preîntîmpine

La a II-a Venire sunt semne

8. A opta diferenţă

Despre Răpire se vorbeşte doar în NT

Despre a II-a Venire şi în VT şi în NT

9. A noua diferenţă

Răpirea area de a face doar cu cei mîntuiţi

A II-a Venire are de a face şi cu unii şi cu alţii

10. A zecea diferenţă

—La Răpire, satan rămîne liber

—La a II-a Venire, el va fi legat şi aruncat în adînc

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 1876
  • Export PDF: 6
Opțiuni