Lepadarea de credinta - Leganati de somnul mortii
Autor: Marian Condrat  |  Album: Se aud paşii lui Isus  |  Tematica: Revenirea Domnului Isus
Resursa adaugata de FullGospel in 09/02/2013
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

LEPĂDAREA DE CREDINŢĂ LEGĂNAŢI DE SOMNUL MORŢII

1. CE ESTE LEPĂDAREA DE CREDINŢĂ?

Este prima lecţie din studiul – Se aud paşii lui Isus, studiu prin care vom căuta să descoperim adevărul Cuvîntului despre vremurile din urmă. Vom încerca cît de cît să le urmărim şi cronologic pentru a avea o imagine în timp a evenimentelor sfîrşitului.

Lepădarea de credinţă este un fenomen actual ce caracterizează creştinismul contemporan. Este un fenomen care se manifestă în paralel cu alte zone marcate de treziri spirituale.

· Un fenomen global ce va pregăti apariţia lui Anticrist şi va fi înaintea veirii lui Hristos.

· 2 Tes. 2:3 - Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,

· Nu este acceptarea semnului sau numărului  Fiarei!!!!

· Cineva care a crezut şi a renunţat, neascultare de adevăr.

· Să nu crezi adevărurile de bază a Scripturii.

· Se referă la credincioşi, ( creştini), nu la cei din lume!

· Va include pe ce CEI MAI MULŢI!

· Mt 25:5 -  Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate, şi au adormit.

· Mt. 24:12 - Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.

· Noi ne uităm cînd apare Anticristul dar putini cînd apare lepădarea.

2. CARE E SITUAŢIA BISERICII ÎN LUME?

· Marea Britanie (UK) - 100,000 au semnat certificate de dez-botezare, renuntînd la creştinism

· Italia - 2000 pe lună completează certificatele de dez-botezare. 25 Oct. – ziua naţională a dezbotezării!

· Olanda – un sfert din biserici s-au închis în ultimii 10 ani. Bisericii au fost transformate în librării, centre de sănătate, restaurante sau moschei!!!

· Germania – 400 de biserici catolice şi 100 protestante s-au închis pînă în 2000!!! Alte 700 aşteaptă să fie închise!! În contrast cu 200 de moschei deschise din care 40 mega-moschei, (2600 de participanţi). 128 de moschei sunt în construcţie.

· Doar 10% dintre creştini mai merg la biserică în Europa de Vest!

· Franţa – 35% musulmani!!! Numărul moscheielor s-a dublat la 2000 în numai 10 ani! Bisericilese închid mai repede decît se deschid moscheile! Doar 10% mai merg la biserică!

· Russia – doar 2% merg la o biserică

· Moldova – doar 10% merg la o biserică

· Romania - doar 20% merg la o biserică

· Ucraina - doar 10% merg la o biserică

· USA - Majoritatea tinerilor intre 18 – 30 de ani nu merg la biserica!!!!

· În anii 2000 – 3700 de biserici s-au închis pe an

· Jumătate din biserici nu au adăugat nici un membru anul trecut!

· 2, 765,000 în fiecare an trec la secularism, (ateism)

· 1,400 de pastori părăsesc lucrarea în fiecare lună

· Doar 15% din biserici cresc şi doar 2.2% din biserici cresc cu noi convertiţi!

· 10,000 de biserici s-au închis în 5 ani.

· 17.7% din populaţie, merg la biserică săptămînal

3. CUM SE MANIFESTĂ FENOMENUL LEPĂDĂRII DE CREDINŢĂ?

· 2 Tes. 2:3 - Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,

· apostasion – divorţ, apostasia – a cădea,a uita - FA 21:21

· Sunt 7 pasaje care vorbesc despre pericolul lepădării

· 1 Tim 4:1-3 - Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, 2. abătuţi de făţărnicia unor oameni cari vorbesc minciuni, însemnaţi cu ferul roş în însuş cugetul lor. 3. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe cari Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţămiri de către ceice cred şi cunosc adevărul.

· 2 Tim 3: 1-5 - Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, 3. fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine, 4. vînzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu; 5. avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

· Iacov 5:1-8 – v. 3. Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănînce carnea! V-aţi strîns comori în zilele din urmă!

· 2 Petru 2:1-22 – v. 21. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decît, dupăce au cunoscut-o, să se întoarcă dela porunca sfîntă, care le fusese dată.

· 2 Petru 3:3-6 - 3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, cari vor trăi după poftele lor, 4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de cînd au adormit părinţii noştri, toate rămîn aşa cum erau dela începutul zidirii!“5. Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pămînt scos prin Cuvîntul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, 6. şi că lumea de atunci a perit tot prin ele, înecată de apă.

· 2 Tim 4:3, 4 - 3. Căci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 4. Îşi vor întoarce urechea dela adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

· Iuda 1-25 - v. 17. Dar voi, prea iubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, cari vor trăi după poftele lor nelegiuite.19. Ei sînt aceia cari dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, cari n-au Duhul.

4. CARE SUNT SEMNELE DISTINCTIVE ALE LEPĂDĂRII DE CREDINŢĂ?

· Învăţătură falsă – 2 Tim 4:3, 4

· Prigonirea adevăraţilor creştini 2 Timotei 3:12, 13 – (dioko - ostili, răuintenţionaţi, a urmări, a pîndi pentru a prinde pe cineva, Mt. 24:10 – scandalizo – a pune piedică, să faci o persoană să-şi piardă încrederea în cineva în care a avut încredere, să produci judecată nedreaptă, indignare…

· Apariţia de cristoşi si profeţi mincinoşi  Mt 24:5, 11, 24 – (planao – schimba direcţia)

· Lipsa dragostei – Mt 24:12 – (agape – se va răci!!!) – Apoc 3: 15 – 17 – Laodiceea

· Batjocoritori – 2 Petru 3:3-5, Juda 18, 19

· Lepădarea de credinţă - 2 Timotei 3: 1-5 – se referă la biserică nu l-a oamenii din lume!!! Vezi şi 2 Timotei 4:3 – oamenii în v. 5 – (morfosis – faţadă de evlavie), 1 Timotei 4:1

· De ce se vor lepăda? – 2 Tes. 2:10-12 compară cu Evrei 3:13-19 şi 4:2. SĂ CITIM!!!

5. CUM SE LEAPĂDĂ UN OM DE CREDINŢĂ?

· Să-l negi pe Dumnezeu - Denial of GodLuca17:25 Dar mai întîi trebuie să sufere multe, şi să fie lepădat de neamul acesta. 2 Tim 3:3, 4 -  3. fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine,4. vînzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu;

· Să-l negi pe Hristos - Denial of Christ – 1Ioan 4:3 - şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este dela Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

· Să negi revenirea Lui - Denial of Christ's return – 2 Petru 3: 3,4 - 3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, cari vor trăi după poftele lor,4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de cînd au adormit părinţii noştri, toate rămîn aşa cum erau dela începutul zidirii!“

· Să negi credinţa -  Denial of the faith – 1 Tim 4:1 - Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,

· Să negi învăţătura sănătoasă - Denial of sound doctrine – 2 Tim 4:3, 4 -  3. Căci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 4. Îşi vor întoarce urechea dela adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

· Negarea că trebuie să trăim despărţiţi de lume - Denial of the separated life – 2 Tim 3:1-7 – v.5 avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

· Negarea libertăţii în Hristos - Denial of Christian liberty – 1 Tim 4:3-5 - 3. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe cari Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţămiri de către ceice cred şi cunosc adevărul. 4. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţămiri; 5. pentrucă este sfinţit prin Cuvîntul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

· Negarea vieţii morale - Denial of morals – 2 Tim 3:1-8, 13 şi Iuda 18, 19 - 18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, cari vor trăi după poftele lor nelegiuite. 19. Ei sînt aceia cari dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, cari n-au Duhul.

· Negarea autorităţii - Denial of authority – 2 Tim 3:4, 5  - 4. vînzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu; 5. avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

6. CUM SĂ NU NE LEPĂDĂM DE CREDINŢĂ?

· VEGHEAŢI!! - Mt 24:42-44 - 42. Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.43. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. 44. Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi.

· Mîngîiaţi-vă – 1 Tes 4:18 -  Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.î

· Rămîneţi tari – 2 Tes 2:15 - Aşa dar, fraţilor, rămîneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe cari le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.

· Slujiţi – 1 Tim 4:1-16 – v. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mîntui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 7145
  • Export PDF: 11
Opțiuni