Epistola către Timotei - 1 -
Autor: Ioan Vasiu  |  Album: zbor spre lumina 2  |  Tematica: Slujire
Resursa adaugata de ioanraul in 02/02/2017
Motto:""Luptă-te lupta cea bună a credinței apucă viața veșnică, la care ai fost chemat și pentru
care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori."" Amin! 1 Timotei 6:12.

Pavel, din temnița Romei,
În lanțuri și suferință -
Către Timotei, la Efes,
Copilul meu în credință:

Har și pace, și-ndurare
Copilului meu credincios,
De la Dumnezeul Tatăl
Și de la Domnul Hristos.

Ai rămas, cum te-am rugat,
Alături de credincioși
Să înfrunți învățătorii
Ipocriți și mincinoși.

Să nu-i lași ca să aducă
Un alt fel de-nvățătură,
Decât Evanghelia slavei
Și cuvântul din Scriptură.

Se vor învățători ai Legii
Dar nici ei nu știu ce zic,
Cu înșirările de neamuri
Și alte lucruri de nimic

Care duc mai mult la ceartă...
Și certându-se mereu
Fac să nu înainteze
Lucrarea lui Dumnezeu.

Știm că Legea este sfântă
Și porunca este bună;
Ținta este dragostea
Ce ne strânge împreună

Și săracii, și bogații,
Și cei tineri, și moșnegii...
Căci iubirea de aproape
Este împlinirea Legii.

Legea nu este făcută
Pentru cei neprigăniți,
Ci, pentru cei fărădelege,
Nesupuși, nelegiuiți;

Pentru cei fără evlavie,
Orice fel de ucigași...
Pentru vânzători de oameni,
Mincinoși și cârcotași.

Pentru făcători de rele
Și de lucruri păcătoase,
Pentru tot ce este contra
Învățăturii sănătoase;

Învățătură potrivită
Cu Evanghelia mântuirii
Ce mi-a fost încredințată
Cu harul propo văduirii.

Adevărat este Cuvântul
Care spune că Hristos
A venit să mântuiască
Pe fiecare păcătos.

Și în lume sunt atâția
Ce păcătuiesc mereu,
Însă dintre toți aceștia,
Cel mai păcătos sunt eu.

Mulțumesc Domnului nostru -
Lui Isus cel răstignit
Care m-a socotit vrednic
Și în slujbă-I m-a-ntărit!

Măcar că înainte-am fost
Pentru mulți, prigonitor,
Și hulitor din cale-afară
A tuturor creștinilor.

Cum lucram din neștiință -
Căpătat-am îndurare,
Ca Domnul să-Și arate-n mine
Îndelunga Lui răbdare

Ca o pildă celor care
Cred în Domnul, neîndoios,
Și urmându-L, să primească
Viață veșnică-n Hristos.

Timotei, îți dau poruncă
Să păzești ce ți s-a dat!
Să te lupți lupta cea bună,
Cugetul să-l ai curat!

Sunt unii ce le-au pierdut:
Alexandru... Imeneu...
Dar pe oameni ca aceștia
Îi smerește Dumnezeu.

Și vă îndemn ca totdeauna,
Mai întâi să vă rugați
Pentru toată omenirea -
Chiar și pentru împărați;

Lucru' acesta este bun
Și de Dumnezeu primit,
Că El vrea ca orice suflet
Să poată fi mântuit.

Timotei, vreau ca bărbații
Să se roage-n orice loc
Și să ridice mâini curate,
Fără îndoieli deloc.

Femeile să se roage
Într-o bună rânduială,
Îmbrăcate cuviincios
Cu rușine și cu sfială.

Nu cu împletituri de păr,
Aur și mărgăritare;
Nici cu acele veșminte
Scumpe și strălucitoare;

Ci, cu fapte potrivite
Învățăturii sănătoase,
Cum se cuvine ca să fie
Femeile evlavioase.

Timotei, să iei aminte
La cei ce dau învățătură
Să nu strâmbe Adevărul
Care e scris în Scriptură,

Ca să nu nască-ntre voi
Pizmă, certuri de cuvinte
Și ciocnirile de vorbe
A celor stricați de minte.

Aceștia socotesc și cred -
Iscând multă dezbinare,
Că evlavia-i un izvor
De câștig și bunăstare;

Umblând după bogăție
Cad în laț și în ispite...
Cad în curse diavolești
Și-n pofte nesăbuite.

Se bucură în desfătări
Și-n plăceri vătămătoare
Care cufundă pe oameni
În prăpăd și în pierzare.

Fiindcă iubirea de bani
Face rău cu ușurință,
Și unii, umblând după ea,
Au rătăcit de la credință.

Noi, dacă avem ce-mbrăca
Și cu ce să ne hrănim,
E de-ajuns! Și-n rugăciune
Domnului să-i mulțumim!

Că venind în lumea asta
N-am adus nimic cu noi,
Nici nu vom lua nimic
Când ne-ntoarcem înapoi.

Tu îndeamnă-i pe bogați
Să nu cadă-n îngâmfare,
Și să nu-și pună nădejdea
În lucrurile trecătoare.

Ci în Dumnezeu Stăpânitorul -
Făcătorul a toate cele,
Că El ni le dă pe toate
Să ne bucurăm de ele.

Îndeamnă-i să facă bine,
Să fie primii-n fapte bune;
Pentru vremea viitoare
Comori în cer să-și adune;

Gata să-și ajute frații
Care trec prin încercare
Și să fie milostivi
Cu cei aflați în stâmtorare.

Tu păzește, Timotei,
Ce ți s-a încredințat
Și ferește-te cu grijă
De lumescul necurat;

Să fii cu luare-aminte
La împotrivirea științei,
Că pe mulți i-a rătăcit
De la căile credinței.

Tu, ostaș a lui Hristos,
Împlinește-ți juruința!
Caută neprihănirea;
Și evlavia; și credința;

Dar și dragostea, răbdarea,
Și blândețea ce-o au sfinții;
Luptă-te fără încetare
Lupta bună a credinței.

Înaintea lui Dumnezeu -
Care-a pus viață în toate,
Și înaintea lui Hristos -
Iertătorul de păcate,

Te îndemn ca să păzești
Ca un ostaș credincios,
Porunca - până la venirea
Domnului Isus Hristos.

Statistici
  • Vizualizări: 618
  • Export PDF: 5
  • Favorită: 3
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni