Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

"Cine este acest Isus?"
Autor: Ioan Vasiu  |  Album: Zbor spre lumină  |  Tematica: Zidire spirituala
Resursa adaugata de ioanraul in 20/01/2018
Motto: "Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit
va trăi. Și oricine trăiește, și crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul
acesta? " " Da, Doamne, I-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu,
care trebuia să vină în lume. " Amin! Ioan 11: 25-27.

Sunt și astăzi oameni care -
Ca în vremea ce s-a dus,
Se-ntreabă precum iudeii:
"Cine este acest Isus? "

     În măiastra cuvântare -
     Cea din ziua Cincizecimii,
     Petru, pescarul de oameni,
     El a deslușit mulțimii

Taina ascunsă din Scriptură -
Încă nedestăinuită,
Dar sfinților lui Dumnezeu
De acum descoperită;

     Că Isus din Nazaret
     Care a fost răstignit
     Este Hristosul înviat,
     Cel de David prorocit.

Și apostolii sunt martori
Ai învierii lui Isus
Care S-a înălțat și șade
La dreapta Tatălui de sus,

     Mai presus de-orice putere,
     De orice dregătorie,
     De orice fel de stăpânire
     Și de orișice domnie;

Și de orice nume care
S-ar putea găsi sub soare,
Nu numai în veacu-acesta
Ci, și-n cele viitoare.

     E Cel Dintâi Născut din morți -
     Pârga celor adormiți,
     Nu-i sub cer alt nume-n care
     Să putem fi mântuiți.

Dintr-o mulțime de frați
El e Cel Întâi Născut,
El e-Începutul zidirii -
Prin El toate s-au făcut.

     E Hristos Mântuitorul
     Cel vestit prin profeții,
     Domnul Păcii de pe tronul
     Veșnicei Împărății.

E Fiul Celui Preaînalt,
Dumnezeul nostru tare,
Venit să ne izbăvească
De mânia viitoare,

     Cel venit să mântuiască
     Pe cei ce erau pierduti,
     Și să scoată din robie
     Pe cei în păcat căzuți;

Să poarte povara lumii,
Să-ndure păcatul greu,
Iar prin Jertfa de pe cruce
Ne-a împăcat cu Dumnezeu.

     Pentru noi, S-a dat pe Sine
     Ca preț de răscumpărare,
     Să fim un norod al Lui
     Curățit de-orice întinare;

Să ne putem înfățișa
La chemarea Lui divină,
Sfinți și fără de prihană
Curățiți de orice vină.

     Dumnezeu L-a înălțat
     Mai deasupra tuturor,
     L-a făcut să fie Domn
     Și al nost' Mântuitor

Ca să dea lui Israel -
Dar și neamurilor toate,
O pocăință adevărată
Și iertarea de păcate.

     Dumnezeu ne-a mântuit
     În dragostea-I de omenire,
     Nu prin faptele făcute
     De noi în neprihănire,

Ci prin îndurarea și botezul
Cu apă și prin Cuvânt,
Și prin înnoirea noastră
Făcută de Duhul Sfânt.

     Și de-om trăi în curăție
     Și o viață de credință,
     De rămânem veghetori
     Și statornici în credință,

De vom împlini Cuvântul
Și vom lucra cu folos.
Fiecare vom vedea
Mântuirea lui Hristos.

 
     Mărturisiți-L pe Isus
     Orișiunde veți putea,
     Lăudați Numele Lui
     Fiindcă dacă vom tăcea,

Pietrele vor prinde viață
Și vor mărturisi mereu,
Că Isus este Hristosul
Și Fiul lui Dumnezeu. Amin!
                                          Alba Iulia 20. 01. 2018
Statistici
  • Vizualizări: 924
  • Export PDF: 5
Opțiuni