Așa strigă către Domnul
Autor: Ioan Vasiu  |  Album: zbor spre lumina 2  |  Tematica: Lauda si inchinare
Resursa adaugata de ioanraul in 11/05/2017
Motto: ""Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece
de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor a-
puca, iar durerea și gemetele vor fugi!"" Amin! Isaia 35:10.

Așa-i omul pe pământ:
Se trudește totă viața
Și de multele necazuri
I se înnegrește fața.

Are fruntea înnegrită
De la griji, nu de la soare,
Istovit și gârbovit
Umblă plin de întristare.

Duhul lui e tulburat
Și de griji îi piere somnul...
Ridicând ochii spre cer,
Omul strigă către Domnul:

"Doamne, Tu auzi-mi glasul
Dimineața când îndrept
Rugăciunea mea fierbinte
Către Tine și aștept!

Ai milă de mine, Doamne,
C-am ajuns în strâmtorare,
Fața, sufletul și trupul
Mi se topesc de întristare!

Ia aminte și ascultă-mi
Nesfârșitele suspine,
Că Tu ești mântuirea celor
Care se încred în Tine!

Ochii-mi se topesc în lacrimi
Necurmat, fără răgaz...
Numai Tu îmi ești scăparea
Într-o vreme de necaz.

Privește la mine, Doamne,
Cu milă și îndurare,
Scoate-mă la locul larg
Din această strâmtorare.

Nu Te depărta de mine,
Doamne-al meu izbăvitor,
Că s-a apropiat necazul
Și nimeni nu-mi stă-n ajutor.

Numai Tu îți pleci urechea
La rugăciunea înlăcrimată,
Numai Tu îmi asculți, Doamne,
Pricina nevinovată.

Scapă-mă-n dreptatea Ta,
Izbăvește-mă de rele
Că Tu ești veșnic Dumnezeu,
Stânca mântuirii mele!

Tu ești cetățuia mea,
Stânca-n care mă ascund,
Mâna care mă ridică
Din noroi, să nu m-afund.

Tu ești Cel ce ia aminte
La a mele rugăciuni,
Dumnezeu din veșnicie
Care faci și azi minuni.

Tu ești Domnul și Împăratul
Îngereștilor oștimi,
Dumnezeu adevărat
Care șezi pe heruvimi!"

Așa strigă către Domnul
Sufletele-ngrijorate
Și Domnu-aude și îi scapă
De necazurile toate.

Iar cei izbăviți de Domnul
Se vor întări-n credință
Și vor merge spre Sion
Cu cântări de biruință. Amin!
Statistici
  • Vizualizări: 1016
  • Export PDF: 5
  • Favorită: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni