Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Imaginea corectă despre Dumnezeu
Autor: Rely Tarniceri  |  Album: fara album  |  Tematica: Meditatii
Resursa adaugata de guardiangel in 22/08/2007
    12345678910 0/10 X
Imaginea corectă despre Dumnezeu
Ieremia 29:11 "Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca sã vã dau un viitor şi o nădejde."

Ioan 3:16 "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piară, ci sã aibă viaţa veşnicã."

Sunt atâtea versete care ne vorbesc de dragostea necondiţionată a Lui Dumnezeu pentru noi, de faptul că El ne acceptă aşa cum suntem, cunoscând din ce suntem făcuţi, natura, slăbiciunile şi neputinţele noastre şi totuşi... IUBINDU-NE şi DORINDU-NE AŞA CUM SUNTEM. Plătind preţul suprem pentru a ne avea.

Ioan 15:13 "Nu este mai mare dragoste, decât sã-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi."

Dacă Adam şi Eva ar fi avut această imagine despre Dumnezeu, nu s-ar fi lăsat păcăliţi de şarpe, îndoindu-se de intenţiile Lui Dumnezeu cu privire la ei. Şarpele le-a sugerat că interdicţia de a mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului avea la bază egoismul Lui Dumnezeu, adică El nu dorea ca omul să devină ca El!!! Dacă ei ar fi avut certitudinea dragostei şi bunătăţii Lui Dumnezeu pentru ei, ar fi fost convinşi că interdicţia este spre binele lor, chiar dacă nu înţelegeau totul şi ar fi depistat minciuna lui Satan.

Din momentul creaţiei şi până la Golgota a acţionat îndurarea Lui Dumnezeu, pentru că omul nu era în stare să ţină legea. Începând de la cruce până în zilele noastre şi mai departe, acţionează HARUL şi ÎNDURAREA Lui Dumnezeu. (grace and mercy).

Îndurare = a fi iertat de o pedeapsă meritată (Legea aduce după ea pedeapsa, iar plata păcatului este moartea. Până când Isus a adus jertfe răscumpărătoare, doar îndurarea Domnului putea scuti de pedeapsă).

Har
= un dar nemeritat, desigur, dar şi o promisiune care-l însoţeşte:

Matei 6:33 "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra."

Planul Lui Dumnezeu pentru toţi oamenii de pe pământ este ca ei să-L cunoască pe El, să fie mântuiţi şi să aibă o relaţie personală cu El.

Planul Lui Dumnezeu pentru copiii Lui este ca ei să trăiască şi aici pe pământ o viaţă prin har, viaţă ilustrată în 2 Corinteni:18 şi prin ei să ajungă şi alţii la mântuire. De ce??? Pentru că văd viaţa ta cu Dumnezeu, o viaţă bună, de biruinţă, plină de pace şi bucurie, care te face entuziast.

Cum poţi să ai o astfel de viaţă??? Uită-te în oglindă la imaginea pe care o are Dumnezeu despre tine: preaiubit, liber, fără vină, copil al Lui, după chipul şi înfăţişarea Sa... acceptat aşa cum eşti... moştenitor... Dumnezeu te iubeşte, eşti copilul Lui, eşti dorit de El, preţios în ochii Lui... Aici pe pământ suntem străini şi călători... cetăţenia noastră este în ceruri.

Cum să ai motivaţia corectă în a-L iubi pe Dumnezeu??? Realizând măreţia şi unicitatea a ceea ce a făcut Isus pentru tine, imensa dragoste pe care o are Dumnezeu pentru tine, chiar şi atunci când faci lucruri stupide, obţii o perspectivă corectă a situaţiei, motivaţia corectă pentru a-L iubi pe Dumnezeu.

Dar chiar şi această dragoste nu vine de la noi ci de la El.

1 Ioan 4:10şi dragostea stã nu în faptul cã noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul cã El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Sãu ca jertfã de ispăşire pentru păcatele noastre."

OBSERVAŢIE: Dumnezeu nu va binecuvânta, dacă astfel îţi vei construi o imagine greşită despre El. A avea o imagine corectă despre modul în care El te vede este mult mai important decât a fi binecuvântat. De ce???

De exemplu: ştim din Maleahi 3:10 că dacă dăm zeciuiala, vom primi mai mult, deci vom fi binecuvântaţi. Dacă ne considerăm îndreptăţiţi să primim o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că ne-am făcut partea şi am dat zeciuiala, iar Dumnezeu ne-ar onora această aşteptare, imaginea noastră despre Dumnezeu s-ar contura în mod greşit, adică putem să ne târguim cu El pentru binecuvântări, ne putem cumpăra, merita dragostea, favorurile, atenţia Lui, ca şi cum ar avea un preţ. Ca şi cum ar putea ieşi ceva bun din propria noastră fire. Dar dacă din compasiune pentru cineva plătim preţul timpului, sentimentelor sau banilor noştri sau pur şi simplu din prea plinul inimii noastre, aceasta aduce cu siguranţă binecuvântare, deoarece compasiunea a fost sădită în noi de Însuşi Dumnezeu.

Totuşi Dumnezeu doreşte şi te va binecuvânta, dar pentru că vrea El, şi nu pentru că meriţi.

Singurul care nu vrea ca tu să ai o imagine corectă despre Dumnezeu este Satan, datorită sfârşitului său, care este tot mai aproape. Isus a spus că în casa Tatălui Său a pregătit multe încăperi pentru cei care cred în El. Atunci când se va împlini numărul celor care vor ocupa încăperile, Isus se va întoarce pe pământ, grăbind sfârşitul. Satan ştie lucrul acesta şi vrea ca să-l prevină.

DE ACEEA ESTE ATÂT DE IMPORTANTĂ ÎNVĂŢĂTURA CORECTĂ, CARE DEZVOLTĂ O IMAGINE CORECTĂ A LUI DUMNEZEU.

Vechiul Testament nu ne oferă o imagine completă a Lui Dumnezeu. Isus este imaginea completă a Lui Dumnezeu!!!

Ioan 8:19 "Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?" Isus a răspuns: „Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacã M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu."

Ioan 14:7 "Dacã M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut."

A cunoaşte pe Dumnezeu (Versete din Biblie)

Osea 4:6 "Poporul Meu piere din lipsã de cunoştinţã. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tãi!"

Osea 6:6 "Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţã de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot!"

Isaia 11:2 "Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţã şi de fricã de Domnul."

Isaia 11:9 "Nu se va face nici un rău şi nici o pagubã pe tot muntele Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mãrii de apele care-l acopăr."

Romani 15:14 "În ce vã priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi Sunt încredinţat cã sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţã, şi astfel Sunteţi în stare sã vã sfătuiţi unii pe alţii."

Filipeni 1:9 "Şi mă rog ca dragostea voastră sã crească tot mai mult în cunoştinţã şi orice pricepere"

Coloseni 1:10 "pentru ca astfel sã vã purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca sã-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu:"

1 Timotei 2:4 "care voieşte ca toţi oamenii sã fie mântuiţi şi sã vinã la cunoştinţa adevărului."

2 Petru 3:18 "ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi mântuitorului nostru Isus Cristos. A Lui sã fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin."

2 Petru 1:8 "Căci, dacã aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vã vor lăsa sã fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţã a Domnului nostru Isus Cristos."

Ieremia 22:16 "Judeca pricina săracului şi a celui lipsit, şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul."

Ioan 17:3 "Şi viaţa veşnicã este aceasta: sã Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos pe care L-ai trimis Tu."

Efeseni 3:19 şi sã cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoştinţã, ca sã ajungeţi plini de toatã plinătatea lui Dumnezeu."

1 Ioan 2:3, 4 "Şi prin aceasta ştim cã Îl cunoaştem, dacã păzim poruncile Lui. Cine zice: „Îl cunosc" şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el."

1 Ioan 4:7, 8 "Prea iubiţilor, sã ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru cã Dumnezeu este dragoste."

1 Ioan 5:20, 21 "Ştim cã Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere sã cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi Suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Cristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnicã. Copilaşilor, păziţi-va de idoli. Amin."

Deuteronom 31:21 "Când va fi lovit atunci cu o mulţime de rele şi necazuri, cântarea aceasta, care nu va fi uitatã şi pe care uitarea n-o va şterge din gura urmaşilor, va sta ca martorã împotriva acestui popor. Căci Eu îi cunosc pornirile, care se aratã şi azi, înainte chiar ca sã-l fi dus în ţara pe care am jurat cã i-o voi da".

Romani 14:4 "Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacã stã în picioare sau cade, este treaba stăpânului sãu; totuşi, va sta în picioare, căci Domnul are putere sã-l întărească ca sã stea."

Ieremia 1:5 „Mai bine înainte ca sã te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca sã fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor."

Responsabilitatea în situaţii.

Întotdeauna lasă-L pe Dumnezeu să vorbească. Nu te lăsa condus de nevoie ci de spirit. Există întotdeauna mai multe opţiuni decât îţi poţi imagina. Dumnezeu este un Dumnezeu al imposibilului aşa că încrede-te în El. Gândurile noastre nu sunt gândurile Lui şi planurile noastre nu sunt planurile Lui, aşa că lasă îngrijorările, nu mai căuta tu soluţiile ci lasă-l pe El în control.

Matei 6:31-34 "Nu vã îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?" Sau: „Ce vom bea?" Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?"  Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le căuta. Tatăl vostru cel ceresc ştie cã aveţi trebuinţã de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vã îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei."
Am cunoscut...
Am cunoscut si cunosc zilnic dragostea lui Dumnezeu in viata mea.
Nu pot decat sa-I multumesc, in fiecare clipa, ca m-a ales sa-I fiu fiica!
Statistici
  • Vizualizări: 3157
  • Favorită: 1
  • Comentarii: 1
Opțiuni