Credinţă plus cunoaşterea adevărului egal transformare
Autor: Rely Tarniceri  |  Album: fara volum  |  Tematica: Meditatii
Resursa adaugata de guardiangel in 22/08/2007
    12345678910 0/10 X
Credinţă plus cunoaşterea adevărului egal transformare


Galatians 3:2 Iată numai ce voiesc sã ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?

Titus 2:14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca sã ne răscumpere din orice fărădelege, şi sã-şi cureţe un norod care sã fie al Lui, plin de râvnã pentru fapte bune.

Râvna pentru faptele bune nu izvorăşte din dorinţa de a-I plăcea Lui Dumnezeu, căci faptele cu o astfel de motivaţie duc la concluzia că Dumnezeu poate fi cumpărat sau că acceptarea noastră poate fi negociată.

Cunoaşterea tot mai mult a naturii şi caracterului Lui Dumnezeu dă naştere râvnei pentru fapte bune, fapte pregătite mai dinainte de El pentru ca noi să umblăm în ele.

Nu este acelaşi lucru să îi spui iubitei : "dragă, eu nu te înşel pentru că ştiu că nu-ţi place!" sau " cu cât te cunosc mai mult, cu atât te iubesc mai mult şi tu îmi umpli întreg universul sufletului meu, nu mai am nevoie de nimic altceva!"

John 17:3 şi viaţa veşnicã este aceasta: sã Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos pe care L-ai trimis Tu.

Cum Îl poţi cunoaşte pe Dumnezeu dacă nimeni nu L-a văzut???

John 1:18 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut."

Deci :
John 15: 9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
10 Dacã păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui.
11 V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sã rămână în voi, şi bucuria voastră sã fie deplinã.

Care sunt poruncile care trebuiesc păzite?

Joh 15:12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

Titus 3:5 El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.

1 John 5: 10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Sãu.
11 şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnicã, şi aceastã viaţã este în Fiul Sãu.
12 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.

1 John 3:2 Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim cã atunci când Se va arãta El, vom fi ca El; pentru cã Îl vom vedea aşa cum este.

1 John 2:12 Vã scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vã Sunt iertate pentru Numele Lui.
13 Vã scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vã scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.

Cum a fost cel rău biruit??? Prin credinţa în Cel care l-a biruit!!!

1 John 2:1 Copilaşilor, vã scriu aceste lucruri, ca sã nu păcătuiţi. Dar dacã cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Cristos, Cel neprihănit.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

Ephesians 4:17 Iată, deci, ce vã spun şi mărturisesc eu în Domnul: sã nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor,
18 având mintea întunecatã, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se aflã în urma împietririi inimii lor.
19 Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare, şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.
20 Dar voi ....
22 ..... sã vã dezbrăcaţi de omul cel vechi care se stricã după poftele înşelătoare;
23 şi sã vã înnoiţi în duhul minţii voastre,
24 şi sã vã îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dã adevărul.

Cum te poţi dezbrăca de omul cel vechi şi îmbrăca în omul cel nou??? Poate firea prin propriile forţe a se dezbrăca de sine însăşi pentru a se înnoi???

Neprihănirea şi sfinţenia ne-o dă ADEVĂRUL. Care adevăr??? Adevărul care mărturiseşte dragostea şi acceptarea necondiţionată a Lui Dumnezeu pentru noi. Adevărul care are puterea să ne transforme prin Duhul Lui Dumnezeu. Cu cât cunoaştem mai mult din adevăr, cu atât mai mult se produce înnoirea minţii noastre şi transformarea în omul cel nou.

Galatians 1:4 El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca sã ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.
5 A Lui sã fie slava în vecii vecilor! Amin!

The knowledge thereof gives us communion with God and Christ (1Jo_1:3), and joy (1Jo_1:4)

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 2797
  • Export PDF: 2
Opțiuni