Isus Hristos în trup
Autor: Maria Nechita  |  Album: Ploaia târzie  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Maria18 in 21/08/2022
    12345678910 0/10 X

                                              Isus Hristos venit în trup   

   Ioan 1:14.”Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”La împlinirea vremii, Domnul Isus S-a făcut trup, născîndu-se fizic prin Maria, mama Lui, pe acest pământ. Scopul venirii Lui, a fost aducerea din nou la Tata pe omul care căzuse în Eden și care pierduse relația cu El, prin păcat. Apoi descoperirea și cunoașterea Tatălui, în El, în Isus Fiul Său. Isus a zis: ”Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.” ”Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine.” Înainte de Domnul Isus, Tata nu era cunoscut în lume, ca ”Tata”, ci ca ”Dumnezeu” pentru că în Vechiul Legământ, Dumnezeu se descoperea pentru ei, aspru și dur, datorită legământului făcut cu ei, că ei vor ține și face tot ce El va spune. Dar nu au reușit, iar Dumnezeu în dreptatea Lui, i-a pedepsit cum le zise. Slava și harul lui Dumnezeu s-au revărsat peste pământ și om, când S-a născut Isus. Oastea cerească cânta împreună cu păstorii: ”Osana” binecuvântat este Cel ce vine. . Osana înseamnă ”Salvează-ne”. Și ne-a salvat, glorie Lui, Marelui Împărat, Domnul Isus Hristos. Lucrarea crucii Lui este salvarea noastră. Când Isus a fost făcut păcat, cu păcatul meu și al tău, relația cu Tatăl Lui s-a întrerupt, vinovăția noastră era pe El, L-a făcut păcat. Când a zis Isus: ”s-a sfârșit” atunci Tatăl a declarat ”omul” neprihănit, după care Hristos a înviat, socotind omul neprihănit cu neprihănirea Lui. Păcatul nu mai este, Hristos l-a aruncat în adânc, iar învierea lui Isus, Tatăl o numește ”naștere”, pentru că Isus S-a născut din nou la viață, la CINE EL era din veșnicii, Fiul preaiubit al Tatălui, Sămânța care S-a semănat la cruce, a rodit și rodește mulți, mulți fii preaiubiți ai Tatălui. El, Isus Hristos fiind ”Întâiul născut” din toată zidirea.  

   Psalmul 2:7b.”Domnul Mi-a zis: ”Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.”

   Coloseni 1:15.”El este chipul Dumnezeului nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.”

   Evrei 5:5.”Tot așa și Hristos nu Și-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce a zis: ”Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” 

   Dacă Isus este Întâiul născut din nou, prin Duhul Lui, cine sunt următorii născuți din nou, prin Duhul Lui? Duhul Sfânt L-a înviat pe El și când am crezut asta și noi am înviat împreună cu El, la o viață cerească, duhovnicească și mai mult ”noi ne-am născut în Hristos, în Trupul Lui”. Noi nu ne-am născut undeva, ne-am născut în ”Trup”. Noi suntem Trupul Lui pe pământ și mădulare unii altora, în Trupul lui Hristos. Astăzi Dumnezeu vestește, Vestea Bună a Evangheliei prin Trupul lui Hristos pe pământ. Un Trup viu, bine echipat cu Cuvântul. Un Trup sănătos, plin de dragostea LUI, care ascultă tot ce El zice, vrea și poruncește, ca omul să poată primi dragostea Lui și mântuirea gata, gata să se descopere oricăror doresc să-L primească ca Domn și Mântuitor.     

   Romani 12:5.”. . tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur ”Trup în Hristos”, dar, fiecare în parte suntem mădulare unii altora.”

    Efeseni 1:22-23.”El I-a pus totul sub picioare și L-a dat Căpetenie peste toate lucrurile Biserici, care este Trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți”.   

   Mulțumesc Tată drag că ne-ai dat acest statut de „fiu„ al Tău și că ne-ai iubit cum L-ai iubit pe Fiul Tău, încă parcă și mai mult, fiindcă El a fost dat morții în locul nostru, atât de mult ne-ai iubit. Ne-ai salvat din moartea noastră de drept, prin ”nașterea din nou ”, în ”Trupul lui Hristos”. Și dacă ne-ai așezat la acest standard glorios și slăvit în Fiul Tău, prin Tine și puterea care lucrează astăzi în noi, ne vei face și ne vei da mai mult decât știm noi să cerem sau să gândim. Efeseni 3:20. Îți mulțumim frumos Tatăl nostru, Domnului Isus Hristos și Duhului Sfânt. Suntem ai Tăi pentru veșnicie. Amin!


Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 114
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni