A câta oară Florin Pal V1 V2 V3 V4 V5 [V1] A câta oară viaţa lui Hristos Aşterne iarăşi flori pe ramuri vechi, Şi cântă rândunelele perechi, Iar tu rămâi tot mort, tot neguros. /: A câta oară slava lui Isus Aduce iar zambile şi cicori, Un rai ce-mparte veşnic noi fiori, Iar tu rămâi tot crunt, tot nesupus. :/ [V2] A câta oară spunem: A-nviat! Şi El, Cel Viu, în zbor de ciocârlii, Te-aşteaptă iar între ai Lui să vii, Iar tu tot sub povara de păcat. /: A câta oară în lumini de gând, El vine iar ca vântul printre brazi, Şi tu nu spui: Rabuni! Şi nu cazi, Ca să-i cuprinzi picioarele plângând. :/ [V3] A câta oară, seara spre amurg, Tu vezi către Emaus un străin, Un Om ciudat, cu chip de lacrimi plin, Şi nu ştii pentru cine I se scurg. /: A câta oară, în cămara ta, Prin uşa ferecată cu zăvor, Coboară iar Divinul Salvator Şi tu măcar nici nu-L întrebi ce vrea. :/ [V4] A câta oară ca să-ţi dea dovezi Te-ndeamnă iarăşi: Nu fi ne-nţelept, Ci pune-ţi mâna-n rana Mea din piept, Iar tu-ţi-astupi şi ochii să nu vezi. /: A câta oară El te-aşteaptă blând, Cu pâini şi peşte ca pe un ucenic, Iar tu iei hrana şi nu spui nimic, Cât vrei să te mai rabde? Până când? :/ [V5] A câta oară ziua spre Damasc Se-arată o lumină-n jurul tău, Iar tu alergi, mai crâncen şi mai rău, Să-i strângi ciorchinii şi să-i storci în teasc. /: Nu înţelegi că totuşi într-o zi Îl vei vedea cum va zbura spre cer, Iar noi vom fi cu El, iar tu stingher. O, vino astăzi, nu mai zăbovi! :/