Alegerea, calitățile și lucrarea episcopului (supraveghetorului) într-o biserică (1 Timotei 3:1-7)
Autor: Simion Ioanas  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de cioanas in 30/09/2022
    12345678910 0/10 X

Alegerea, calitățile și lucrarea episcopului (supraveghetorului) într-o biserică (1 Timotei 3:1-7)

1 Timotei 3:1. Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.” 2. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. 3. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; 4. să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa. 5. Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului. 7. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.

Termenul episcop vine din greacă,”episkopoi”, care înseamnă supraveghetor.
În NT:
– este folosit cu privire la Domnul:
1 Petru 2:25. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre.
– este folosit cu privire la apostoli:

Fapte 1:20. În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: „Locuinţa lui să rămână pustie, şi nimeni să nu locuiască în ea!” şi: „Slujba lui s-o ia altul!”
– este folosit cu privire la slujitorii unei adunări locale:
Filipeni 1:1. Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii:
Tit 1:7. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; nu încăpăţânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav; 8. ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat; 9. să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici.
Fapte 20:17,28
17. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe prezbiterii bisericii.
28. Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

Introducere
În lecția de astăzi Pavel ne prezintă o rânduială cu privire la supraveghetorii (episcopii) din biserică, oameni chemați de Duhul sfânt și înzestrați cu daruri, care trebuie să aibă calități duhovnicești și morale deosebite, fiind exemple în familiile lor, în cârmuirea familiei, având o bună mărturie și-n afara bisericii, în societate.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI
1. Dorința de-a fi un slujitor care supraveghează (episcop) pe alții este un lucru bun (vezi vers 1)
1 Cor 14:1. Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi.
2. Pe lângă dorința de-a sluji și supraveghea, trebuie ca cel chemat să aibă calități duhovnicești
– fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Evrei 13:1. Stăruiţi în dragostea frăţească. 2. Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri.

3. Cei care doresc să slujească ca supraveghetori (episcopi) trebuie să aibă integritate și să se reflecte aceasta în moralitatea și viața de fiecare zi
– Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mârşav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;

4. Un rol important în slujirea de episcop (supraveghetor) îl are familia, cârmuirea propriei case
– să-şi chivernisească bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.

5. Cel care dorește să slujească și să aibă autoritate și responsabilitate în biserică trebuie să nu fie întors de mult în credință
– Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe şi să cadă în osânda diavolului.

6. Cel care dorește slujirea ca episcop în biserică trebuie ca să aibă o bună mărturie de la cei de afară, din societate
– Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.

APLICAREA LECȚIEI

Ca să fi un slujitor și să supraveghezi peste alții ca un episcop este un lucru bun, însă aceasta necesită chemarea lui Dumnezeu, calități duhovnicești, morale, deosebite și-o bună mărturie prin administrarea și exemplul propriei familii, pe lângă acestea o bună mărturie între cei din afara Bisericii și să nu fiu întors de curând la Dumnezeu, toate acestea ca o cerință a lui Dumnezeu pentru bunul mers al Bisericii și-o bună mărturie pentru Evanghelie și pentru Mântuitorul nostru Isus Hristos.

ÎNTREBĂRI
Ce implică slujirea în Biserică și chemarea de-a supraveghea lucrarea într-o Biserică?
Cum trebuie să fie familia unui slujitor și mărturia lui în mijlocul celor din afara Bisericii?
Trebuie să urmărim să slujim în Biserică și să veghem la bunul mers al Bisericii văzând aceste cerințe stricte ale lui Dumnezeu pentru a ne califica ca slujitori?
Simion Ioanăș

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 163
  • Export PDF: 1
Opțiuni