Adevăruri fundamentale ale vieții de credință (Matei 16:24-26)
Autor: Simion Ioanas  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de cioanas in 27/05/2020
    12345678910 0/10 X

Adevăruri fundamentale ale vieții de credință (Matei 16:24-26)

Matei 16:24. Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. 25. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. 26. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

Contextul versetelor citite vorbește despre lucrarea Domnului în părțile Cezareii lui Filip și dialogul cu Petru, totul are loc imediat după a doua înmulțire a pâinilor, după ce fariseii care vin să-l ispitească pe Domnul cu un semn din Cer și Domnul le spune să se păzească de aluatul fariseilor.
Aici Domnul îi întreabă pe ucenici: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”,
„Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” răspunde Petru.
Domnul după aceasta vorbește despre patimile lui și Petru a început să-L mustre pe Domnul zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple așa ceva!”

Aici Domnul îl mustră pe Petru după care spune: “Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.”

Privind la textul de astăzi observăm patru adevăruri fundamentale valabile și pentru noi astăzi în viața de credință:

1. Să-l urmezi pe Domnul

Cand îl urmez pe Domnul?

a) Când ajung la concluzia că El este Mântuirea
Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată. (Ioan. 6:35)
Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. (Ioan. 6:47)
Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. (Ioan. 11:25)
În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său (Efes. 1:7)
Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. (Efes. 2:13)

b) Când caut relația cu El în fiecare zi (El Vița și eu Mlădița)
Dacă aude cineva cuvintele Mele, şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48. Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi (Ioan. 12:47-48)
1 Ioan 4:12. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. 13. Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 14. Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.
Ioan 15:9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. 10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.

c) Când relația personală cu El este prioritatea vieții tale
Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.” (Marc. 10:21)
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Mat. 6:33)

Următoarele trei adevăruri sunt un răspuns la întrebarea: Cum să-L urmez pe Domnul?

2. Să mă lepăd de mine personal
Ce înseamnă asta pentru mine astăzi care sunt în biserică?
– Asta înseamnă să renunț la a mă ghida după sentimente
Judecatori 14:1. Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. 2. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă.” 3. Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.”
Galateni 5:16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

– Asta înseamnă să renunți la a fi egoist
1 Petru 2:1. Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 2. şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, 3. dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. 4. Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 5. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.
De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. (Iac. 1:21)
– Asta înseamnă să-mi recunosc starea și să mă pocaiesc
Apocalipsa 2:3. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit. 4. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 5. Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

. 3. Să-mi iau crucea în fiecare zi
Ce înseamnă să-mi iau crucea?
– Înseamnă să fiu gata de a fi batjocorit oricând pentru credința mea
Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. (Mat. 10:22)
– Înseamnă că lucrurile cu care sunt batjocorit să nu fie adevărate
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! (Mat. 5:11)
– Înseamnă să fiu un martor al lui Hristos în orice circumstanță a vieții
Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapt. 1:8)

4. Să-L urmezi pe Domnul

a) Luându-L ca Model de caracter
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Mat. 11:29)
b) Luându-L ca Model în lucrare
•Ioan 17:18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. 20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
1 Corinteni 12:4. Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; 5. sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; 6. sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. 7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

c) Luandu-L ca model in ascultare
Filipeni 2:5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Simion Ioanas

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 596
  • Export PDF: 1
Opțiuni