Eu sunt Calea, Adevărul și Viața
Autor: John Piper  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de emasuciu in 14/12/2021
    12345678910 0/10 X

Tată drag, săptămână după săptămână, e tot mai zguduitor, ceea ce vedem. Cuvintele Tale ne taie răsuflarea. „Vreţi să-L vedeţi pe Tatăl? “Ce crezi că aţi văzut până acum, Filip? Am fost cu voi timp de trei ani, trei ani uimitori. Tată, trebuie să-l respingem pe Isus ca pe ceva nebunesc, sau să-L acceptăm ca Domn al Domnilor. Nu ne lasă să ne jucăm, să nu luăm lucrurile acestea în serios. Ne prosternăm în faţa Împăratului gloriei, Creatorul Universului, în Numele lui Isus Cristos, ori suntem cu toţii nebuni. Doamne vino, şi fă lucrarea Ta de întărire a credinţei, descoperă-ni-L pe Hristos. Mă rog lucrul acesta în Numele Lui Sfânt şi divin. Amin.

Evanghelia lui Ioan, în mod special pasajul acesta, este foarte practic. Foarte relevant cu privire la una dintre cele mai mari lupte din vieţile voastre. Lupta pe care o duc eu este cu tendinţa, zi după zi, de a mă frământa de diferite probleme. Despre aceasta vorbeşte paragraful acesta. Pe cât de uimitor şi glorios ni se prezintă, vorbeşte despre lucrul acesta. Vă aduceţi aminte că acum două săptămâni am vorbit din Ioan 13:21. Isus a fost tulburat în duhul Lui, deci trebuie să existe o tulburare sfântă a sufletului. El nu a păcătuit niciodată, dar aici îl găsim tulburat, zguduit. Iar apoi ajungem în versetul 1 din textul nostru care spune: „Să nu vi se tulbure inima. “ Concluzionez că există o tulburare nesfântă a sufletului, pe care n-ar trebui să o avem. Şi totuşi o avem în mod constant! „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. “ Psalmul 56:3. Este unul din primele versete pe care îl memorează copiii noştri. Când, nu „dacă! “Când mă te, eu mă încred în Tine. Cum progresează textul acesta, şi Isus ne ajută să nu ne tulburăm, s-ar putea să începeţi să vă gândiţi că argumentele Lui nu sunt suficiente. Pentru că problema mea nu are nimic de a face cu ceea ce experimentau ucenicii. Deci nu mi-e de mare folos. Vreau să vă încurajez, dacă începeţi să gândiţi în felul acesta, să aşteptaţi pentru că între al treile şi al patrulea argument, dintre cele cinci prezentate, Isus face o întorsătură surprinzătoare. Şi vă va include chiar în momentul în care vă simţiţi excluşi. Lucrul acesta mi s-a întâmplat şi mie. Cred că este normal în ceea ce priveşte teama, şi gândurile pline de anxietate.

Aţi mai citit evanghelia acesta de multe ori. Ioan 20:31 prezintă scopul evangheliei: „Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi (să fiţi asiguraţi, să aveţi încredere, să preţuiţi realitatea aceasta) Că Isus este Hristosul, (Mesia Cel promis) Fiul lui Dumnezeu, (prezenţa lui Dumnezeu însuşi în Fiul Lui, prezent printre noi) Şi, crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui. “ Acesta este motivul scrierii evangheliei, să Îl descopere pe Isus ca Mesia, împlinitorul tuturor profeţiilor, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuşi, ca voi să credeţi şi să primiţi viaţa veşnică. Acesta este scopul! Am discutat despre lucrurile acestea, pentru mai multă credinţă în cei credincioşi, şi ca necredincioşii să ajungă la credinţă. Ce întâlnim în evanghelia acesta este Dumnezeul cel viu, Creatorul Universului, prezent printre noi, prin Fiul Său preaiubit, imaginea eternă şi strălucitoare a esenţei Lui Dumnezeu. Conectarea cu Fiul se realizează prin credinţă şi Fiul este conectat cu Tatăl, ca viaţa care a fost totdeauna în Tatăl şi Fiul să ajungă la noi cu scopul veşniciei. Despre lucrurile acestea vorbeşte evanghelia lui Ioan.

În capitolul 14:1-11, Isus împreună cu Tatăl ne arată cum să depăşim tulburarea sufletului. Ne oferă cinci motive pentru care nu trebuie să vi se tulbure sufletul. Cel puţin cinci motivele pe care le-am numărat eu. Primul motiv, observaţi ideea principală, versetul 1 la început, şi la final versetul 11. Versetul 1 „Să nu vi se tulbure inima! “Aceasta este ideea principală a paragrafului. Sau dacă ar fi exprimat în mod pozitiv: „Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în Mine! “ Mergeţi la final în versetul 11: „Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine! Dacă nu, credeţi măcar datorită lucrărilor înseşi! “ În alte cuvine, spune, nu vă tulburaţi şi credeţi, şi încheie cu „credeţi-Mă! “ Aveţi încredere în Mine, primiţi-Mă, bazaţi-vă pe Mine! Ca să nu aveţi parte de o pulburare nesfântă a inimii, cu privire la problemele voastre. În versetul 1 unde spune: „Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în Mine “ Modul în care ar trebui să abordaţi capitolul 14, după ce aţi ascultat până în prezent, ne duce cu gândul la capitolul 12:44 „Cel ce crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel Ce M-a trimis pe Mine. “Ar trebui să ştim lucrurile acestea. Isus este prezenţa lui Dumnezeu în persoana Fiului, imaginea divină, luminoasă, care reflectă gloria Tatălui. Deci crezând în Tatăl, crezi în Fiul. Sunt incluşi unul în altul. Dacă crezi cu adevărat în Dumnezeu, atunci crezi şi în Isus. Dacă crezi cu adevărat în Isus, atunci crezi şi în Tatăl Lui.

Aici suntem la cina cea de taină unde doar ce le-a spus în capitolul 13:33 „Unde Mă duc Eu voi nu puteţi veni. “ De fapt îi spune lui Petru că se va lepăda de El înainte de a cânta cocoşul. În alte cuvinte, Eu plec şi voi nu puteţi veni cu Mine, Şi nu veţi putea depăşi nici măcar noaptea aceasta fără ajutorul Meu. Acesta este un motiv bun pentru a fi tulburat, nu-i aşa? Dacă aş fi fost în locul lui Petru şi mi-ar fi spus cuvintele acestea, aş fi fost tulburat. Foarte tulburat! Dar următoarele cuvinte din gura Lui sunt: „Să nu vi se tulbure inima! “ Oare S-a uitat la Petru când a spus cuvintele acestea? Posibil... A spus cuvintele acestea pentru Petru şi ceilalţi zece ucenici.

Apoi dă cinci motive pentru Petru, pentru tine, pentru Filip, Toma şi ceilalţi, să nu li se tulbure inimile. Isus aşteaptă ca atunci când dă motive inspirate de Duhul Sfânt, când acestea sunt aplicate în vieţile voastre, Duhul Sfânt să ridice anxietatea din vieţile voastre, pe măsură ce acceptaţi prin credinţă aceste motive. Asta aşteptă Isus să se întâmple şi acelaşi lucru mă rog şi eu, rugaţi-vă şi voi chiar acum. Credinţa vine prin ascultare, prin ascultare în următoarele 30 de minute.

Primul argument, nu vă tulburaţi ci aveţi încredere în Mine, pentru că, „În casa Tatălui Meu sunt multe lăcaşuri. “Şi fiecare dintre voi va avea un loc. Versetul 2 „În casa Tatălui Meu sunt multe lăcaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, “ şi trebuie să ne oprim aici pentru că restul versetului prezintă următorul argument. De două ori în versetul 2 iar apoi în versetul 3 spune: „Mă duc să vă pregătesc un loc. “ Încercaţi să primiţi în suflet acest prim argument. Casa lui Dumnezeu este mare, cu multe locaşuri, nu vă îngrijoraţi, este destul loc, va fi un loc pentru voi. Voi pregăti un loc pentru voi specific, nu doar în general. Un loc special pentru aceşti unsprezece ucenici şi e casa Lui, nu un hotel. Face foarte mare diferenţă. Copiii stau în casă, cei care sunt doar în trecere, merg la hotel. Este un lucru măreţ să pot fi în casa Tatălui meu pentru totdeauna. Deci Petru, şi toţi ceilalţi ucenici care L-au urmat între-un mod imperfect, nu lăsaţi ca o tulburare nesfantă să îşi găsească loc în inima voastră. Aveţi încredere în Isus, şi în Dumnezeu, „Mă duc să vă pregătesc un loc. “ Veţi ajunge acolo pentru că voi veni să vă duc cu Mine, pe tine Petru. Iar când veţi ajunge acolo veţi locui în calitate de copii nu de vizitatori. „Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele lui, Le-a dat autoritatea să devină copii ai lui Dumnezeu. “ Le-a spus, voi pleca, nu puteţi veni cu mine, veţi fi împrăştiaţi în noaptea aceasta, Păstorul va fi lovit, dar nu lăsaţi ca întristarea şi teama voastră( şi privind înspre Pentru) nu lăsaţi ca ruşinea voastră, să vă tulbure sufletele. Aveţi încredere în Mine, voi veni să vă duc acolo.

Al doilea argument, nu vă tulburaţi ci credeţi în Isus, pentru că Isus însuşi va pregăti locul unde vom locui cu Dumnezeu. Isus va pregăti locul acesta. Versetul 2 şi 3 din nou: „În casa Tatălui Meu sunt multe lăcaşuri, Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, “ De două ori spune că va merge şi va pregăti. Pentru mine se ridică o întrebare aici. Este casa mea din ceruri în ruină? Are nevoie de pregătire? Scumpa părtăşie cu Dumnezeu este oarecum defectă? Şi are nevoie de „reparaţii? “ Cum spune Isus în Matei 25:34 „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu! Moşteniţi Împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii? “ Dar nu spune că lăcaşurile au fost pregătite de la întemeierea lumii. Casa lui Dumnezeu nu este în ruină în rai. Părtăşia scumpă cu Dumnezeu nu poate fi îmbunătăţită. Lăcaşul lui Dumnezeu a fost adecvat pentru credincioşi înainte de creerea lumii. Am fost ales şi răscumpărat în Cristos înainte de întemeierea lumii. Deci ce vrea să spună atunci când zice că merge să pregătească un loc?

Cred că sunt două moduri prin care putem privi lucrul acesta. Într-un sens putem înţelege că spune: locul vostru e bine aşa cum e. Nu am nimic de pregătit cu privire la locul acesta în sine. Problema este că voi nu puteţi ajunge acolo, dacă nu Mă duc să fac ceea ce trebuie să fac. Ceea ce trebuie pregătit, este o uşă deschisă în locaşul acesta. Locaşul acesta este închis pentru păcătoşii care nu sunt iertaţi. Şi nu va fi iertare pentru păcatele voastre, dacă nu Mă duc acum să împlinesc ceea ce trebuie împlinit. Mă duc să pregătesc ceva ce se va petrece în aproximativ nouă ore. Pe Golgota voi împlini lucrarea aceasta imensă de pregătire a uşii deschise în locaşul acesta pentru voi. Cred că acesta este primul sens în care au fost spuse cuvintele acestea. Plata păcatului trebuie plătită iar Eu sunt Mielul lui Dumnezeu gata pentru jertfă. Mânia lui Dumnezeu, condamnarea, şi pedeapsa, nu sunt achitate, iar în următoarele ore, Eu voi lua asupra Mea blestemul vostru. Voi purta vina, condamnarea şi moartea trebuie să fie învinsă, ca voi să puteţi fi înviaţi din moarte când Mă voi întoarce, ca voi să puteţi merge în lăcaşul acesta. Eu sunt gata să mă predau ghiarelor morţii pentru a Mă elibera pe Mine şi pe voi. Nici unul dintre lucrurile acestea nu s-au împlinit încă şi nu puteţi merge acolo. Uşa e închisă, intrarea este blocată! Până ce Mă duc să pregătesc locaşul, prin a deschide uşa.

Priviţi confirmarea acestui argument. Priviţi în versetele 4-6: „Ştiţi calea spre locul unde Mă duc Eu. “ (Ar fi trebuit să ştie). „Toma I-a zis: „Doamne, nu ştim unde Te duci. Cum putem să ştim calea? “ Isus i-a răspuns: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. “ În alte cuvinte, voi pregăti un loc pentru voi, voi deveni „Calea“ să ajungeţi acolo. Voi împlini „Adevărul “de care vă veţi agăţa pentru a ajunge acolo. Voi distruge moartea şi mă voi înălţa în glorie, ca voi să ajungeţi la lăcaşul pregătit. Până nu voi împlini lucrurile acestea, nu va fi niciodată „Adevăr “şi „“Viaţă “pentru voi. Deci am multe lucruri de împlinit pentru a „pregăti“ lăcaşul vostru. De aceea Petru, Filip, Toma, biserca Bethlehem, aveţi incredere în Mine. Până mâine dimineaţă lucrurile acestea vor fi împlinite. Aveţi încredere în Mine, voi pregăti o cale. „Eu sunt Calea. “ Eu voi fi adevărul de care aveţi nevoi, Eu voi fi viaţa de care aveţi nevoie. Toate lucrurile acestea se vor împlini datorită următoarelor trei zile. Aveţi încredere în Mine şi nu lăsaţi ca inimile voastre să aibă o tulburare păcătoasă Cu privire la lucrurile prin care treceţi în perioada aceasta.

Mai există încă un sens în care a spuns: „Mă duc să vă pregătesc un loc. “ Al treile argument spune, să nu vi se tulbure inima, pentru că Eu însumi voi fi lăcaşul vostru. Versetul 3: „Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Voi veni şi vă voi lua cu Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. “ Cred că aceasta este cea mai puternică afirmaţie din paragraful acesta. „Pentru că acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. “ Afirmaţia aceasta mută focusul de pe un „loc“pe o Persoană. Care este esenţa raiului? Nu mă refer în totalitate, ci esenţa. Care este esenţa raiului? Este prezenţa constantă a lui Isus. Ori putem întreba, care este prezenţa directă a lui Isus? Raiul. În noaptea aceasta voi trece prin moarte pentru voi, iar în duminica învierii ies din moarte pentru voi, să devin lăcaşul vostru. Eu voi deveni „locul“ vostru. Eu sunt locul vostru în casa Tatălui vostru şi urmează să fiu „pregătit. “ „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc, voi veni din nou şi vă voi lua cu Mine, Pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. “ Trebuie să pregătesc, Eu, singurul care poate mijloci cu propriul sânge. Eu trebuie să Mă duc să pregătesc, Eu, care nu mai pot gusta moartea! Fără nici cea mai mică vulnerabilitate cu privire la orice durere! Eu voi deveni toate acestea în următoarele trei zile. Ori nu voi putea deveni locul în care să locuiţi pentru veşnicie. Trebuie să plătesc toată datoria voastră, să îndepărtez toată mânia lui Dumnezeu, pentru ca voi să aveţi locul cel mai sigur din Univers în prezenţa lui Dumnezeu, Care vrea să vă fie Tată, Tătic. Am o lucrare de făcut în noaptea aceasta şi o voi împlini. Voi deveni, voi pregăti, Mă voi pregăti în aceste trei zile şi vă voi lua cu Mine. Nu folosiţi versetele acestea pentru a arăta că la a doua venire a lui Isus, vă va duce în rai. Versetele acestea nu spun lucrul acesta. Spune: „Voi veni din nou şi vă voi lua cu Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. “ Şi unde va fi El? „Căci Domnul Însusi, la o poruncă, la sunetul vocii arhanghelului, şi la sunteul trâmbiţei lui Dumnezeu, Se va coborâ din cer şi mai întâi vor învia cei morţi în Hristos. “ Iar în final „Iată, creez ceruri noi şi un pământ nou! “Iar noi vom învia în neputrezire. Veţi fi în prezenţa Lui, în lăcaşul vostru pentru că El va fi cu voi. Deci, Petru, Filip, Toma, aveţi încredere în Mine, aveţi încredere în Tatăl, Nu trebuie să vă tulburaţi în seara aceasta. Nu trebuie să vă frământaţi. Mă voi pregăti pentru voi şi Voi veni şi vă voi asigura că sunteţi ai Mei.

Acestea a fost al treile argument şi încep să mă gândesc că par îndepărtate de experienţele mele. Precum moartea, a doua venire a lui Isus, iar în clipa aceasta nu ştiu ce să fac cu copiii mei. Te frămânţi cu privire la căsătoria ta în care există atât de puţină încredere şi afecţiune, sau nu ai un loc de muncă, sau poate ţi-ai pierdut credinţa, sau sănătatea. Poate te simţi singur şi nu găseşti nimic pentru tine personal în argumentele acestea. Nu te frămânţi cu privire la moarte sau la a doua venire când va veni să te ia la Sine. Sună foarte bine, dar este vreun mesaj pentru mine în seara aceasta?

În continuare El face ceva surprinzător, lucru pe care Îl face de multe ori. Filip I-a zis: „Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns! “ Nu a spus, sperăm să îl vedem pe Tatăl la a doua venire, ci „Arată-ni-L pe Tatăl! “ Iar apoi spune acele cuvinte incredibile: „şi ne este de ajuns. “ Sunt aceleaşi cuvinte din 2 Corinteni 12:9 unde Hristos îi spune lui Pavel, „Harul Meu îţi este de ajuns “, este suficient. Aceleaşi cuvinte. Dacă ni-L arăţi pe Tatăl, vorm trece cu bine de noaptea aceasta, ne este de ajuns!

Al patrulea argument este: nu vă tulburaţi, pentru că Tatăl care are lăcaşul vostru în casa Lui, Tatăl care are un loc pentru voi, este prezent cu voi acum, în locul acesta şi când mergeţi acasă. Haideţi să ne oprim aici în versetele 7-11, care clarifică lucrurile. Am să vi le citesc iar când voi termina veţi înţelege mai bine răspunsul Lui pentru Filip. „Dacă M-aţi cunoscut pe Mine, Îl veţi cunoaşteţi şi pe Tatăl Meu. iar de acum încolo Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut. “ În versetul 9 ca răspuns dat lui Filip la cererea de a-L vedea pe Tatăl. „Isus i-a răspuns: „De atât de mult timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: „Arată-ni-L pe Tatăl? “ În versetul 10: “Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi că Tatăl este în Mine? În versetul 11: Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine! “ Deci, Filip, sunt aici! Este de ajuns? Ai spus că va fi suficient. Ai spus, „Arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns! “ Niciodată nu veţi primi ceva mai mult de atât. Pentru că Eu sunt reprezentarea Tatălui. Este de ajuns? Dar voi, Filip cel din secolul XXI aţi putea spune, da El a fost acolo, în noaptea aceea, şi a plecat, dar nu S-a mai întors, cel puţin nu încă. Era atât de aproape de ei că Îl puteau atinge în noaptea aceea. Puteau atinge faţa Tatălui, „Iar noi am privit slava Lui. “ Dar lucrul acesta nu se mai întâmplă în timpul nostru, nu aici în biserica Bethlehem. Deci primim cuvintele acestea ca o veste bună doar pentru finalul nostru? Nu.

Mai există încă un argument. Dar pentru a-l vedea trebuie să sărim cinci versete înainte. Al cincilea argument, nu vă tulburaţi pentru că Eu voi fi cu voi totdeauna, Şi nu doar la întoarcerea Mea. Haideţi să citim versetele 16-18: „Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi pe veci, şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nici nu-L vede, nici nu-l cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi în voi. “Ce înseamnă lucrurile acestea? Înseamnă că Eu sunt cu voi şi voi fi în voi, prin Apărătorul, Eu voi fi Ajutorul. Eu şi Duhul Sfânt suntem de asemene una. Versetul 18: „Nu vă voi lăsa orfani. “Este acelaşi lucru precum a spune Ajutor. Versetul 18 şi Eu vă voi da un alt Apărător, Care să fie cu voi pe veci, Iar în versetul 18 spune: „Nu vă voi lăsa orfani; voi veni iarăşi la voi. “ Sunt cu voi în mod fizic şi voi fi atunci cu voi în mod spiritual, pentru că atunci când Apărătorul va veni, El este Duhul lui Isus şi al Tatălui. Mă gândesc la unul dintre textele lui Pavel care explică lucrurile acestea. Romani 8:9-10 „Voi însă nu sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci acesta nu este al Lui. Dacă însă Hristos este în voi, trupul este mort din cauza păcatului, dar Duhul este viaţa voastră, din cauza dreptăţii. “ Nu sunteţi în fire, ci în duh dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Cine nu are Duhul lui Hristos acesta nu este al Lui. Dar dacă Hristos locuieşte în tine, atunci ai viaţă. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Hristos, sunt toţi termeni folosiţi cu acelaşi sens. De aceea spun aici în versetul 16 că vă va da un alt Apărător, nu vă va lăsa orfani. Vă voi trimite un Ajutor şi nu trebuie să aşteptaţi până la a doua venire să-L aveţi pe Tatăl şi să-L aveţi pe Fiul. Vă voi trimite Apărătorul. În versetul 18 „Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăşi la voi. “ De aceea spune la sfârşitul evangheliei lui Matei: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i... Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului! “ E adevărat că am mers la cer, dar nu v-am părăsit. Nu există orfani în familia Lui, nu sunt copii abandonaţi, nu sunteţi singuri. Acesta este al şaselea argument.

Din experienţa mea, mi se pare că în momentele cele mai disperate, când tulburarea sufletului se datorează unor probleme de familie, căsătorie, sănătate, sau slujba de la biserică, în mementele acelea, remediul este să mă încred în El. Nu doar pentru că în final toate se vor rezolva şi vom fi cu El, în cea mai intimă părtăşie, ci chiar acum, nu ne-a părăsit, ci ne-a dat un Apărător. Nu ne-a dar un Observator, cineva care doar să supravegheze toate lucrurile. Nu este lucrul de care avem nevoie. Avem cine să ne privească. Am nevoie de un Ajutor, de un Apărător, de un Sfătuitor, de Duhul Sfânt. Unul care să fie alături de mine, în jurul meu şi în mine! Unul care să lucreze prin mine. Pentru că nu pot găsi soluţii singur.

Haideţi să facem un sumar şi vom încheia. Biserica Bethlehem, orice probleme vă frământă, nu lăsaţi să vi se tulbure inima. Aveţi încredere în El, pentru că El are un lăcaş pentru voi în casa Tatălui. Nu vă tulburaţi pentru că Isus a pregătit un loc pentru voi, deschizând calea şi eliminând absolut orice obstacol. În mod special pentru tine, Petru, pentru păcatul tău. Nu vă tulburaţi pentru că Isus Însuşi este locul vostru, Şi a promis că va veni şi vă va lua la Sine. Cine vrea un loc? Nu vreau doar un lăcaş ci vreau o Persoană. Nu vă tulburaţi pentru că Eu şi Tatăl suntem una. Dacă Îl ai pe Isus, Îl ai şi pe Tatăl. Iar în ultimul rând, Îl aveţi pe Isus chiar acum. Pentru că v-a trimis Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul adevărului. Şi nu e doar o persoană care observă ci un Ajutor atotputernic, pentru problemele cu care vă confruntaţi în seara aceasta. Pentru problemele de mâine, pentru clipa morţii şi a învierii.

Tată, îmi saltă inima văzând lucrarea pe care ai făcut-o pentru a ne câştiga încrederea, lucrare prezentată în cartea lui Ioan. Lucrurile acestea sunt scrise să nu ne tulburăm, ci să credem. Prin Duhul Sfânt fă să acceptăm argumentele acestea, şi să le preţuim. Şi sper că putem spune ca Filip, Isus, este de ajuns pentru noi. Ajută-ne să avem tot mai multă încredere în Tine. În Numele Tău ne rugăm. Amin.

 Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 385
  • Export PDF: 7
  • Favorită: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut complet
Opțiuni