Ce facem și cum reacționăm în vremurile tulburi pe care Dumnezeu le îngăduie în umblarea noastră pe acest pământ? (2 Samuel 15:13-18)
Autor: Simion Ioanas  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de cioanas in 21/10/2020
    12345678910 0/10 X

 

Ce facem și cum reacționăm în vremurile tulburi pe care Dumnezeu le îngăduie în umblarea noastră pe acest pământ? (2 Samuel 15:13-18)
 

2 Samuel 15:13. Cineva a venit şi a dat de ştire lui David şi a zis: "Inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom." 14. Şi David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: "Sculaţi-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiţi-vă de plecare; altfel, nu va întârzia să ne ajungă şi va arunca nenorocirea peste noi şi va trece cetatea prin ascuţişul sabiei." 15. Slujitorii împăratului i-au zis: "Slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru împăratul." 16. Împăratul a ieşit, şi toată casa lui mergea după el; şi a lăsat zece ţiitoare pentru paza casei. 17. Împăratul a ieşit astfel, şi tot poporul îl urma. Şi s-au oprit la cea din urmă casă. 18. Toţi slujitorii lui, toţi cheretiţii şi toţi peletiţii, au trecut alături de el; şi toţi gatiţii, în număr de şase sute de oameni, veniţi din Gat, după el, au trecut înaintea împăratului.


Este o întrebare care ne frământă gândurile și inimile în circumstanțele care le trăim astăzi în țara aceasta unde Dumnezeu a îngăduit să ajungem. O situație de confuzie, de frică, de distrugere, de criză, în care noi ca biserică sau popor al lui Dumnezeu, trebuie să acționăm cu înțelepsiune de Sus și să acționăm în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Norma lui Dumnezeu lăsată pentru copii Săi.


Haideți să privim împreună la tabloul acesta al detronării și evenimentelor din viața lui David și să învățăm de la el cum să ne comportăm ca și oameni ai lui Dumnezeu în vremuri tulburi de încercare pe care Dumnezeu le îngăduie peste viața noastră:

1. În vremuri tulburi, de încercare, vino înaintea lui Dumnezeu
2 Samuel 13:31. Împăratul s-a sculat, şi-a rupt hainele şi s-a culcat pe pământ, şi toţi slujitorii lui stăteau acolo cu hainele sfâşiate.

În vremuri tulburi, de încercare vino la Domnul și să rămânem sub autoritatea Lui, să stăm în post și rugăciune
- Amnon se lasă mânat de pofta sexuală și-și violează sora. El nu se consultă cu tatăl său sau să caute voia lui Dumnezeu, ci acționează mânat de sfaturi rele primite de la sfătuitori răi, precum Șimea.
2 Samuel 13:11. Pe când i le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o şi i-a zis: "Vino, soro, şi culcă-te cu mine." 12. Ea i-a răspuns: "Nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face aşa în Israel; nu face mişelia aceasta. 13. Unde mă voi duce eu cu ruşinea mea? Şi tu vei trece drept un mişel în Israel. Acum, vorbeşte, te rog, împăratului, şi nu se va împotrivi să fiu a ta." 14. Dar el n-a vrut s-o asculte; a silit-o, a necinstit-o şi s-a culcat cu ea.

- Absalom fratele lui Amnon îl urăște pe fratele său pentru fapta sa și plănuiește uciderea lui
2 Samuel 13:22. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon; dar a început să-l urască, pentru că necinstise pe sora sa Tamar. 23. După doi ani, pe când Absalom avea tunsul oilor la Baal-Haţor, lângă Efraim, a poftit pe toţi fiii împăratului.
- Absalom era însă mânat de aceeași poftă și mai târziu după cel detronează pe David intră la țiitoarele tatălui său

2 Samuel 16:21. Şi Ahitofel a zis lui Absalom: "Intră la ţiitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei; astfel, tot Israelul va şti că te-ai făcut urât tatălui tău, şi mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări." 22. Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiş, şi Absalom a intrat la ţiitoarele tatălui său, în faţa întregului Israel. -
Matei 24:8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. 9. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. 10. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. 11. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. 12. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. 13. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.
 
2. În vremuri tulburi lasă-te călăuzit de înțelepciunea lui Dumnezeu
Absalom fuge la împăratul Gheșurului și trei ani se ascunde acolo. Ioab slujitorul lui Dumnezeu aduce o femeie la David care printr-o istorisire emoțională îl face pe David să-l ierte pe fiul său.

2 Samuel 14:13. Femeia a zis: "Pentru ce gândeşti tu astfel cu privire la poporul lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca şi vinovat când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a gonit? 14. Trebuie negreşit să murim şi vom fi ca nişte ape vărsate pe pământ, care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viaţa, ci doreşte ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui.

- Înțelepciunea lui Dumnezeu te duce la iertare
2 Samuel 14:21. Împăratul a zis lui Ioab: "Iată, vreau să fac lucrul acesta; du-te, dar, de adu înapoi pe tânărul Absalom."
- Înțelepciunea lui Dumnezeu te duce la a ajuta pe vinovat să se apropie de Dumnezeu
- Înțelepciunea lui Dumnezeu te duce la dragoste față de cei vinovați
2 Samuel 14:33. Ioab s-a dus la împărat şi i-a spus lucrul acesta. Şi împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom.
Iacov 3:17. Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.
 
3. În vremuri tulburi lasă-te sub autoritatea lui Dumnezeu și du-ți crucea îngăduită de Dumnezeu în integritate
- Absalom câștigă într-un mod mârșav inima oamenilor lui Israel, iar la momentul oportun hotărăște detronarea lui David
2 Samuel 15:6. Absalom se purta aşa cu toţi aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Şi Absalom câştiga inima oamenilor lui Israel. 7. După trecere de patruzeci de ani, Absalom a zis împăratului: "Dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruinţă pe care am făcut-o Domnului.
2 Samuel 15:10. Absalom a trimis iscoade în toate seminţiile lui Israel, să spună: "Când veţi auzi sunetul trâmbiţei, să ziceţi: "Absalom s-a făcut împărat la Hebron!" 11. Două sute de oameni din Ierusalim, care fuseseră poftiţi, au însoţit pe Absalom; şi l-au însoţit în prostia lor, fără să ştie nimic.

- David fuge și  ieșind din cetate preotul Țadoc îl însoțește cu chivotul, însă David se lasă cu totul în mâinile și sub autoritatea lui Dumnezeu
2 Samuel 15:25. Împăratul a zis lui Ţadoc: "Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi şi mă va face să văd chivotul şi Locaşul Lui. 26. Dar dacă va zice: "Nu-mi place de tine", iată-mă, să facă ce va crede cu mine."
2 Samuel 15:30. David a suit dealul măslinilor. Suia plângând şi cu capul acoperit şi mergea cu picioarele goale; şi toţi cei ce erau cu el şi-au acoperit şi ei capul şi suiau plângând. 31. Au venit şi au spus lui David: "Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori." Şi David a zis: "Doamne, nimiceşte sfaturile lui Ahitofel!" 32. Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Huşai, architul, a venit înaintea lui, cu haina sfâşiată şi capul acoperit cu ţărână.
Luca 9:23. Apoi a zis tuturor: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. 24. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. 25. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?

4. În vremuri tulburi încrede-te în protecția și purtarea de grijă a lui Dumnezeu și nu răspunde răului cu rău, ci lasă totul în mâna lui Dumnezeu
2 Samuel 16:1. Când trecuse David puţin de vârf, iată că Ţiba, slujitorul lui Mefiboşet, a venit înaintea lui cu doi măgari înşeuaţi, pe care erau două sute de pâini, o sută de turte de stafide, o sută de roade de vară şi un burduf cu vin. 2. Împăratul a zis lui Ţiba: "Ce vrei să faci cu acestea?" Şi Ţiba a răspuns: "Măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile şi roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor, şi vinul pentru potolirea setei celor ce vor fi obosiţi în pustiu."
- Șimei, fiul lui Ghera blestemă pe David și dă cu pietre după el, însă deși David avea putere să-l ucidă, n-o face, ci lasă totul în Mâna lui Dumnezeu
2 Samuel 16:11. Şi David a zis lui Abişai şi tuturor slujitorilor săi: "Iată că fiul meu, care a ieşit din trupul meu, vrea să-mi ia viaţa; cu cât mai mult beniamitul acesta! Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. 12. Poate că Domnul Se va uita la necazul meu şi-mi va face bine în locul blestemelor de azi."
- Chiar Fiul lui David, Absalom, plătește cu viața răzvrătirea lui și moare
2 Samuel 18:14. Ioab a zis: "Nu voi zăbovi atâta cu tine!" Şi a luat trei săgeţi în mână şi le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viaţă în mijlocul stejarului. 15. Zece tineri, care duceau armele lui Ioab, au înconjurat pe Absalom, l-au lovit şi l-au omorât.
Luca 6:27. Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, 28. binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. 29. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa. 30. Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi. 31. Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.
 
1. În vremuri tulburi, de încercare, vino înaintea lui Dumnezeu
2. În vremuri tulburi lasă-te călăuzit de înțelepciunea lui Dumnezeu
3. În vremuri tulburi lasă-te sub autoritatea lui Dumnezeu și du-ți crucea îngăduită de Dumnezeu în integritate
4. În vremuri tulburi încrede-te în protecția și purtarea de grijă a lui Dumnezeu și nu răspunde răului cu rău, ci lasă totul în mâna lui Dumnezeu

 

Simion Ioanăș

Puteți vedea predica și aici.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 159
Opțiuni