Ești născut(ă) de sus (din nou)?
Autor: Igor Opincă  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 10/10/2019
    12345678910 0/10 X

 

Întrebare: Răspundeți-mi vă rog: când are loc nașterea din nou (nașterea de sus), care sunt simptomele (semnele) ei, cum se vede aceasta într-un om, și unde în Scriptură se vorbește despre aceasta, în afară de conversația cu Nicodim? ? ? Poate un om, care nu este născut din nou, să intre în Împărăția Cerurilor?

 

~& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ,"& ~. .

 

Fiecare om cunoaște ziua nașterii lui, ziua în care prin mama sa a apărut pe lume aceasta. Biblia ne spune că omul poate să fie născut a doua oară. În același timp, Dumnezeul măreț este Tatăl lui (ei), și prin Duhul Sfânt el (ea) se naște în familia Lui Dumnezeu. Aceasta este nașterea din nou (nașterea de sus).

 

Nașterea de sus (nașterea din nou) – de la Dumnezeu. Prin expresia „nașterea din nou,” Noul Testament se referă la evenimentul, prin care Dumnezeu îl înviază pe om din punct de vedere duhovnicește, și îl face copilul Său. Nașterea din nou – acțiunea Lui Dumnezeu asupra omului, care, personal s-a întors la Dumnezeu. „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18).

 

Nașterea de sus (nașterea din nou) – nu este de la noi. Nu putem de sinestătător să ne naștem din nou. De asemenea nu putem s-o merităm și nici s-o câștigăm. „El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru” (Tit 3:5-6). Ai încercat vreodată să te „naști din nou” cu eforturile tale?

 

Dacă vom privi mai detaliat partea Lui Dumnezeu, atunci când are loc nașterea din nou, atunci vom evidenția următoarele. Nașterea din nou are loc:

 

  1. prin voia Lui Dumnezeu: „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:11-13) Dumnezeu ne dă o viață nouă, din cauza că așa dorește. Aceasta are loc pe baza voii Lui: „El, de bunăvoia Lui ne-a născut... ” (Iacov 1:18).

  2. prin Duhul Sfânt: „Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duh este duh.” (Ioan 3:6)

  3. prin Cuvântul Lui Dumnezeu: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru 1:23) Iacov 1:18, de asemenea vorbește despre aceasta: „El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului... ” Cuvântul Lui Dumnezeu nu se schimbă și este un adevăr absolut (poți să te bizui pe El), Dumnezeu Îl folosește pentru nașterea noastră din nou.

 

Pentru nașterea din nou, este nevoie de credința vie a omului. Aceasta este partea omului, dacă dorește să fie salvat. Tot, ce trebuie să facă omul, să recunoască cât de mult a căzut, să se căiască sincer de păcatele sale înaintea Domnului Iisus, și să se încreadă în El. „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:11-13) Fiindcă Dumnezeu iubește fiecare om, pe fiecare îl cheamă să se întoarcă la El. Din dragoste El L-a trimis pe Fiul Său în această lume, pentru ca El să ia păcatul lumii asupra Sa, și dorește ca toți să creadă în El (1 Timotei 2:4). Înainte ca să aibă loc nașterea din nou, trebuie ca omul să ia o decizie de bunăvoie. Dacă cineva decide să-I deie Lui Iisus viața sa, Dumnezeu îi dă o viață nouă prin nașterea din nou. Ai făcut așa un pas important în viața ta?

 

Nașterea din nou are loc, doar când un om a crezut cu adevărat. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Un duh religios fără o inimă schimbată – nu este nașterea din nou. Uneori, un om religios merge la biserică, se roagă, citește Biblia, slujește... dar aceasta nu este dovada adevărată a nașterii lui din nou. Ba chiar și ziua pocăinței, nu întotdeauna este o zi, când omul se naște din nou, când se naște duhovnicește. Nu fiecare, care se numește creștin, este un creștin născut din nou. Nașterea din nou adevărată, poate să apară și după „perioada, când omul a avut o formă de evlavie, când practica niște obiceiuri religioase,” când nu cu urechile, ci cu inima, omul aude glasul iubitor a Lui Dumnezeu, Care îl cheamă la Sine, și se duce la Domnul cu păcatele sale, în timp ce se încrede în Domnul în inima sa. Dumnezeu dorește salvarea omului. Omul aude Cuvântul Său adevărat. Duhul Sfânt îl mustră pe om pentru păcatele comise (El aplică acest adevăr față de om, în conformitate cu voia Lui Dumnezeu). Omul răspunde cu pocăință și cu credință în Evanghelie. Doar atunci, Dumnezeu îl naște din nou pe păcătos, pentru o viață nouă, pentru o viață cu Dumnezeu. Deci, doar când omul, sincer și fără fățărnicie se căiește de păcate, și crede, atunci el este născut din Dumnezeu: „Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu” (1 Ioan 5:1). Ai așa o mărturie? Nu te întreb, dacă te-ai căit? Probabil, da. Te întreb: ai fost născut(ă) din nou (de sus)?

 

Nașterea din nou – viața nouă, pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu! „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Nașterea din nou se manifestă destul de real. Prin ea primim din partea Lui Dumnezeu o viață absolut nouă! O ilustrație, care se aseamănă cu aceasta, este transformarea omidei în fluture. Omida trebuie să treacă prin procesul de transformare (devine o pupă), înainte ca ea să devină un fluture frumos. Iar viața fluturelui frumos este complet nouă în comparație cu viața omidei. „Cele vechi au trecut.” La care etapă de afli? La auto-evaluare, ce notă ți-ai fi pus?

 

Nașterea din nou a avut loc în viața ta, când „totul este nou.” Iată câteva simptome ale nașterii din nou:

 

  1. Mărturia interioară, pe care ne-o dă Duhul Sfânt: „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:16) Sfântul Duh ne dă o convingere deplină, că acum prin Hristos, suntem copiii Lui Dumnezeu, parte din familia Lui cerească.

  2. Te atrage la Cuvântul Lui Dumnezeu: „şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire” (1 Petru 2:2). Biblia – Cuvântul Lui Dumnezeu. Mulți o numesc scrisoarea de dragoste scrisă de Dumnezeu, adresată nouă. În interior, trebuie să te atragă permanent la Cuvântul Lui Dumnezeu, la fel precum pruncii doresc fierbinte laptele mamei. Aceasta este o necesitate vitală. Anume prin dragostea față de laptele Cuvântului Lui Dumnezeu, vine și maturitatea spirituală.

  3. Duci un mod de viață fără păcate: „Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire (nu păcătuiește) este născut din El.” (1 Ioan 2:29) Să ducă un mod de viață în neprihănire (să nu păcătuiască) - aceasta trebuie să fie dorința fiecărui creștin sincer. Precum Dumnezeu este neprihănit, la fel și noi trebuie să ducem un mod de viață în neprihănire (să nu păcătuim).

  4. Dragostea față de alți oameni: „Preiubiților! Să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu” (1 Ioan 4:7). Dragostea – o calitate importantă, care arată că un creștin este născut din nou. Căci Dumnezeu este dragoste, de aceea, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții (1 Ioan 5:1). Dar ce s-a schimbat în viața ta din ziua, când ai fost născut(ă) din nou (dacă a avut loc aceasta)?

 

Este nevoie de nașterea din nou pentru a putea vedea și pentru a putea intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Iisus a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu... dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3,5) Cel, care nu a fost născut din nou, nu va moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Doar prin nașterea din nou putem să devenim cetățenii Împărăției Cerurilor. Ești convins(ă), că ești salvat(ă) de la pierzarea veșnică? Pe ce loc pui nașterea din nou și roadele ei, atunci când este vorba de mântuirea sufletului tău?

 

Domnul să te binecuvânteze cu Cuvântul Adevărului, care naște din nou, și hrănește pe fiecare, care Îl caută pe Dumnezeu și Împărăția Lui!

 

Autor: Igor Opinca

Traducere: Repalov Veaceslav

 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 785
Opțiuni