Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Biruitori, ci nu biruiţi
Autor: Igor Opincă  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 13/04/2019
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

 

Uneori nu corect reacţionăm la încercările vieţii. În loc să devenim "biruitorii" acestor împrejurări, suntem "biruiţi" de ele. Este momentul potrivit să ne gândim la apostolul Pavel şi la Sila, care au ajuns în temniţa din Filipi, răniţi, cu picioarele băgate în butuci. (Faptele apostolilor 16:22-34).

 

"Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei şi au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau."

 

Ce au făcut ei în această situaţie din viaţă? S-au plâns de milă pe ei însuşi, unul pe celălalt? Au cârtit împotriva căpeteniei temniţei, temnicerului? Şi-au exprimat nemulţumirea faţă de Dumnezeu din pricina lucrării diavolului? Nu! Ei s-au unit într-o închinare jertfitoare înaintea Aceluia, Căruia Îi slujeau, şi Care întotdeauna ştie, ce face. Ei nu ştiau de ce se află în închisoare, şi ce le-a pregătit Dumnezeu. Dar aceasta ştia Dumnezeu. Iar în El poţi să te încrezi, când treci prin felurite necazuri. Când a venit miezul nopţii, ei s-au rugat, şi-au găsit mângâierea în cântările de laudă la adresa Lui Dumnezeu.

 

"Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau."

 

Ei au preamărit nu lanţurile şi durerea lor, ci pe Dumnezeu. Nu problemele lor erau în centrul atenţiei, ci Dumnezeu. Ei au cântat nu din cauza, că au fost izbăviţi, ci din cauza, că Dumnezeul lor - Izbăvitorul! Credinţa lor a mers mai departe decât împrejurările lor dificile. Căci după cum vedem, Dumnezeu în bunătatea Lui nu doar a dorit să-L izbăvească pe Pavel şi pe Sila de la necazuri, ci de asemenea să facă o slujire la închisoare, pentru ca să "elibereze pe cei care sunt chinuiţi" (printre care a fost şi însuşi Temnicierul). Uneori, preţul mântuirii celorlalţi - suferinţa noastră, şi închinarea jertfitoare (2 Timotei 2:9,10). Să spunem împreună cu David: "Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea." (Psalmii 34:1)

 

Planul Lui Dumnezeu constă în aceea, ca "loviturile" vieţii să ne zdrobească, pentru ca noi "să ne îndreptăm" privirea spre Dumnezeul, Care este vrednic de laudă. Doar aşa putem "să gustăm şi să vedem cât este de bun Domnul" (Psalmii 34:8). Să ştii că această laudă a lui Pavel şi Sila era suficientă, pentru ca slava Lui Dumnezeu să se coboare din cer, şi să se arate lor. Căci "Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit." (Psalmii 34:18)

 

Probabil, citind aceste versete, de asemenea te afli "într-o temniţă." Procedezi corect în toate, Îl slujeşti pe Dumnezeu, dar eşti în împrejurări dificile. Probabil, vreo situaţie "te-a închis într-o cameră" şi te-a lăsat fără cheie. Dar există o cale de scăpare! Închină-te înaintea Lui Dumnezeu, cu o inimă zdrobită, şi El te va vizita."Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor." (Psalmii 34:15,17)

 

26 Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia. 27 Temnicerul s-a deşteptat şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. 28 Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” 29 Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila, 30 i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31 Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta.” 32 Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât şi tuturor celor din casa lui. 33 Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. 34 După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Faptele apostolilor 16

 

Atrage atenţia, că manifestarea prezenţei Lui Dumnezeu nu doar i-a eliberat pe aceia, care I s-au închinat, dar de asemenea a deschis toate uşile, şi i-a izbăvit de lanţuri pe toţi, cei întemniţaţi! Închinarea noastră cu o inimă zdrobită poate să elibereze pe cei "întemniţaţi!" De la puterea vizitei Lui Dumnezeu a primit salvare chiar şi acel temnicer, care i-a pus picioarele lui Pavel şi a lui Sila în butuci. Vizita Lui Dumnezeu a creat oportunitatea de propovăduire a Vestei salvatoare despre Iisus Hristos, care l-a făcut pe temnicer, şi pe cei din casa lui să creadă în Dumnezeu."Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!" (Psalmii 34:8)

 

Eşti biruitor (biruitoare) sau biruit(ă). Cine vei fi în împrejurări dificile din viaţa ta? Alege singur(ă)!

 

Pur şi simplu fă ceea ce-a făcut Sila şi Pavel în temniţă. Dacă poţi să cânţi în întunericul beznă, cu un spate rănit, şi cu picioarele în butuci, aflându-te într-o cameră închisă, atunci înseamnă că poţi prin închinarea ta să contribui la aceea, că prezenţa şi slava Lui Dumnezeu se va manifesta. Orice obstacol cade de la "greutatea " slavei Lui! Domnul să te binecuvânteze la aceasta!

 

Fie ca rugăciunea ta să fie:

 

Doamne! Ferice de omul, care se încrede în Tine, care Te binecuvântează în orice vreme, şi se laudă cu Tine în sufletul lui! Îţi mulţumesc, că Tu mă zdrobeşti şi mă smereşti, pentru ca privirea mea să fie îndreptată nu spre "lanţurile" şi durerile mele, ci spre Tine, bunul Dumnezeu. Mă smeresc cu duhul meu înaintea Ta şi caut o relaţie strânsă cu Tine, deoarece cei, care te caută pe Tine, Doamne, nu duc lipsă de niciun bine. Primeşte închinarea mea cu un duh zdrobit - laudă Ţie pentru că Tu eşti bun şi izbăveşti! Ascultă-mă şi scapă-mă de toate necazurile mele.  Proslăveşte-L pe Fiul Tău Iisus Hristos, prin împrejurările din viaţa mea, în vieţile altor oameni şi în viaţa vrăjmaşilor mei. Îţi mulţumesc, că m-ai auzit, şi pentru că îmi vei dărui bunătatea Ta. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.

 

Traducere: Repalov Veaceslav

Autor: Igor Opincă

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 104
Opțiuni