Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

Iubirea
Autor: Dan Viorica  |  Album: Bobite de roua  |  Tematica: Lauda si inchinare
Resursa adaugata de fidelitate in 11/07/2012
Iubirea

*
Iubirea născută din jertfire,
Trăirea sfântă din Dumnezeire,
Pecetluiesc în suflet mântuire,
În harul ce revarsă izbăvire.

Iubirea-n strălucirea blândeţii,
Soarbe-n suflet roua dimineţii.
Şi raza din Soarele eternităţii,
Mă-nfăşoară-n harul divinităţii.

Jertfa pe cruce a-nmugurit iubire,
Şi-a picurat în inimă mântuire.
Ce-a dăruit sufletului simţire,
Pe Calea ce duce în nemurire.

Suflul Duhului Sfânt, pocăinţa
Clocoteşte mărindu-mi credinţa.
Rodeşte sfinţire, îmi ia suferinţa,
Învăluie-n iubire, toată fiinţa.

Iubirea, crin al sufletului pur,
Arde-n focul curăţirii ce-i impur,
Străluceşte pe-al cerului contur,
Diamant veșnic în eternul azur.

Iubirea, har necurmat, pentru vecie
Fericire deplină, viaţă fără mânie,
Pe drumul milei, bunătatea adie,
Mâna-i întinsă, nelipsită-n pustie.

Imensa iubire, ce spulberă norii,
Arde străpunsă de geana fiorii,
E splendoare ce s-arată cu zorii,
Neprihănire șlefuită cu dalta sfințirii.

Iubirea deplină pe altar, primită
Bunătate de Samaritean, dăruită,
În divina lucrare de viaţă împlinită,
Prin iubirea aproapelui tău, preţuită.

Dragostea unui nucleu, care vine,
Prin fibra firii din dumnezeire,
E Iubirea jertfă, uitare de sine,
Ce nu cunoaşte ura, nici suspine.

Ce face din om, o nouă făptură.
Iubire ce nu lasă orfanul,sub ură,
Floare a milei, nobilă creatură.
Mă-nvăluie în a bunătăţii căldură.

Dragostea, foc în inimă purificată,
Rodeşte neprihănire-n viaţa mea toată,
Înmugurind bobocul cu petale de iartă,
Ce dă pace deplină în trăire curată.

Iubirea e tot în totul totului tot,
Crede totul, nădăjduieşte în tot.
Ea face totul, nu numai ce pot,
Poate şi acoperă tot, Slăvitul Savaot.

Iubirea suferă totul şi nu se mânie,
Nu urăşte, nu pizmuieşte, ea, mângâie.
Nu se umflă niciodată de mândrie,
Se dăruieşte, se jertfeşte, îngăduie.

Întinde mâna, celui în strâmtorare,
În necaz sare-n ajutor, alinătoare,
Plină de bunătate răbdătoare,
La greu te sprijină stăruitoare.

Dragostea nu va pierii niciodată,
E nucleul vieţii din Dumnezeu,luată,
Ea prin jertfa ţi-a fost ţie dată,
Ea supune Domnului eul tău de-ndată.

"Tu să te ţii în totul totului tot,
Numai de Domnul Dumnezeul tău."în tot.
Să fi asemenea Lui în toate şi-n tot,
Şi tu ai să fi ocrotit de rău, de tot.

Amin!


Frumos. Dumnezeu sa te binecuvanteze!
Adăugat în 27/08/2012 de thysbe
Statistici
  • Vizualizări: 1239
  • Export PDF: 3
  • Comentarii: 1
Opțiuni