Prin credință
Autor: Lidia Cojocaru  |  Album: Armonii  |  Tematica: Slujire
Resursa adaugata de LidiaCojocaru09 in 21/03/2021
Nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui
Dumnezeu prin Lege este învederat, căci „cel
neprihănit prin credinţă va trăi”. Gal. 3:11.

Prin credință

Ref. : Gal. 3:11 (b); Gal. 3:2 (b); 2:16; 3:8-9;
5:22; 2:21; 3:17; Rom. 4:13; Gal. 3:27-29.

Cel neprihănit, prin credință va trăi,
Prin Fiul răstignit, mereu va propăși:

Prin auzirea credinței, fiind Duhul primit,
În urma pocăinței, botezat, înnoit,

Neprihănit prin Isus, binecuvântat prin Avraam,
Cu rodul Vieții spus, prin Har, din neam în neam.

Un testament întărit, nu-i desființat -
Prin fagaduință primit, pe deplin acceptat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Îmbrăcați cu Hristos, una în El,
Cu rod de bun prinos, pașim spre un vrednic țel!
Galateni 2:16 Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. Galateni 2:17 Dar, dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, și noi înșine am fi găsiţi ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! Galateni 2:18 Căci, dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Galateni 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, Galateni 5:23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Galateni 2:19 Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine. Galateni 2:21 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. Galateni 3:11 (b). Este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi”.


Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 209
Opțiuni