Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

De ce Hristos Domnul este Unicul și Adevăratul Păstor peste Israel și Biserică?
Autor: Simion Ioanas  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de cioanas in 11/12/2018
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot
De ce Hristos Domnul este Unicul și Adevăratul Păstor peste Israel și Biserică?

De ce Hristos Domnul este Unicul și Adevăratul Păstor peste Israel și Biserică?

Am considerat că  trebuie să abordez acest subiect, deoarece am văzut că oamenii greșesc și astăzi la fel ca în trecutul istoriei, își lipesc viața de oameni și ajung la dezamăgiri majore. Așa a fost și în Israel, așa s-a ajuns și astăzi în multe biserici, marea vină este a noastră, asta deoarece n-am realizat că Dumnezeu vrea să ne păstorească, n-am realizat că El a trimis pe Hristos Domnul, Unicul Său Fiu și cu acest scop de-a ne păstori, să ne fie Păstorul Cel Bun.
Așa că vă invit în Scriptură să vedem împreună câteva adevăruri referitoare la dorința lui Dumnezeu de-a ne fi unic Păstor și motivele pentru care El a decis asta.

1. Hristos Isus este Unic și Adevărat Păstor, deoarece El și-a dat viața pentru noi
Sfânta Scriptură ne spune în aces sens următoarele, privitor la acest subiect, cuvinte spuse de Hristos Mântuitorul nostru:
Ioan 10:11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. 12. Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. 13. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. 14. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, 15. aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele. 16. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.

Asta înseamnă că Hristos a venit pe pâmânt, să ne fie păstor fără interese, fără profit, împlinind astfel o profeție extraordinară a profetului Ezechiel, din Exechie 34:11. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Iată, Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele şi le voi cerceta!”
Deși versetul se referă la Israel, are aplicabilitate și Bisericii, deoarece contextul vorbește despre acceptarea ramășiței lui Israel ca Domn, Mântuitor și Păstor pe Hristos Isus.
De aceea are aplicabilitate perfectă cu privire la Biserică, având în vedere că la un moment dat Harul și Îndurarea se va lua de la neamuri și se va da lui Israel, privitor la cunoașterea lui Hristos ca Mântuitor.

2. Hristos este Unic și Adevărat Păstor, deoarece păstorii omenești sunt supuși intereselor și profitului, falimentari.
Legătura dintre Ioan 10:11-16 și Ezechiel 34 nu poate să fie pusă la îndoială de nimeni. Hristos Domnul împlinea profeția aceasta prin ceea ce spunea unui auditoriu majoritar evreiesc. În sensul acesta Scriptura ne arată falimentul păstorilor din Israel, care ajunseseră într-o stare deplorabilă:   se pășteau pe ei personal, bineînțeles că nu din lucrurile spirituale, ci material. Au ajuns să urmărească doar profitul, însă au uitat de fapt că au fost chemați la slujire de Dumnezeu. În loc să caute pe cei rătăciți de la credință, să lege răni spirituale, ei au ajuns să stăpânească cu asupriere și asprime.
Ca să nu fiu acuzat de neadevăruri o să vă dau mai jos versetele care spun aceste lucruri:  ”Ezechiel 34:2."Fiul omului, proroceşte împotriva păstorilor sufleteşti ai lui Israel! Proroceşte şi spune-le lor, păstorilor: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma? 3. Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile. 4. Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!”

În acest context, în care poporul evreu o luase razna, deoarece păstorii spirituali și-au pierdut scopul și au devenit doar niște profitori notorii, Dumnezeu profețește despre Hristos care o să vină și o să smulgă oile din mâinile acestor netrebnici, fiindu-le Adevăratul și Unicul Păstos.
Biblia spune aceasta în contextul din Ezechiel 34: “10. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor mai paşte nici pe ei înşişi; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor, şi nu le vor mai sluji ca hrană!" 11. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Iată, Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele şi le voi cerceta! 12. Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură.”

Sigur că se aplică lui Israel, însă fără să-mi fie frică să greșesc, pe baza acestor versete este valabil că Păstorul a venit la noi prima dată, coborându-se în ieslea Betleemului, fiindu-ne Mântuitor, Domn și dorind să ne fie și unic Păstor.
Ce s-a întâmplat de atunci însă? Oare nu ne spune istoria că au ajuns să se pună păstori spirituali unii care au ajuns la fel ca și păstorii din Israel? Oare nu s-a ajuns la papi, episcopi, o ierarhie superioară care a ajuns să dorească doar profitul membrilor bisericii?
Oare n-au ajuns chiar să ucidă oamenii în numele profitului și stăpânirii cu asuprire și asprime? Oare inchiziția nu e de ajuns în acest sens, oare ierarhia de azi din biserici, bufoneria și goana preoților și pastorilor după câștig nu este semnalul de alarmă că ne-am pierdut Ținta, am pierdut din vedere că Hristos a venit să ne fie Păstor?

3. Hristos este Unic și Adevărat Păstor, deoarece păstorii omenești pot cădea în apostazie
Tot în textul acesta din Ezechiel 34 se precizează faptul că evreii au ajuns să rătăcească și să se hrănească prin alte învățături, asta deoarece păstorii care trebuiau să aibă grijă de lucrarea spirituală au părăsit Adevărul în favoarea profitului material, așa precum Iuda, atunci când pentru 30 de arginți a renunțat la Adevărul, care era Hristos Domnul.
Aceasta ne spune textul din Ezechiel 34: "5. Astfel ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit. 6. Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută!”

Oare astăzi în Biserică nu se întâmplă la fel? Ba da! Teologia prosperității, minunile și semnele carismatice, libertinismul și liberalismul de astăzi prin acceptarea oricărui păcat în Biserică, ecumenismul etc, oare nu sunt astăzi destule semnale de alarmă că ne-am părăsit Unicul Păstor și am luat-o după păstori omenești profitori?

4. Hristos este Unic și Adevărat Păstor, deoarece păstorii omenești n-au milă și stăpânesc cu asuprire și asprime
Asta spune Ezechiel 34, privitori la starea păstorilor din Israel: „4. Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!”.
Ajunseseră până acolo încât se credeau stăpâni peste frații lor. Dumnezeu nu-i pusese să stăpânească bineînțeles, ci ca să slujească, să lege răni, să întărească, să arate Adevărul în dragoste, însă ei au ajuns să stăpânească. În netrebnicia și nemernicia lor s-au crezut dumnezei și au început teroarea și stăpânirea.
Oare dragii mei în Biserică nu am ajuns la aceeași problemă, deoarece am uitat ca Stăpânul e Domnul, Capul Bisericii. Au ajuns popii catolici inchizitori, au ajuns preoții ortodocși ierarhi cu preafericiți care stăpânesc, însă nu au ajuns și pastori evanghelici care de dragul profitului stăpânesc cu asuprire și asprime, fără se le pese de nimeni?
Oare astăzi mișcări ca Shepherding Movement, 9 Marks, mișcări ecumenice, neocalvinismul promovat ca doctrină și multe alte învățături care formează ierarhii care să stăpânească peste biserici, prin care membrii sunt puși să semneze legăminte cu ei, sunt obligați să fie supuși lor, astfel sunt  supuși cu asprime și stăpânire, oare nu ne ajunge toate aceste semne? Oare nu vedem că avem nevoie de Păstorul nostru Hristos care nu asuprește și nici nu stăpânește cu asprime, pentru profituri și beneficii materiale? Oare nu vedem că-i timpul să ne întoarcem la Hristos care ne iubește și cu Dragoste ne disciplinează în mod corect, cu scopul de-a ne duce în prezența Lui?

5. Hristos este Unic și Adevărat Păstor, deoarece Dumnezeu din Cer a rânduit asta, ca să facă Dreptate cu adevărat
Tot în Ezechiel 34, Domnul ne spune: „20. De aceea, aşa le vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Iată că voi judeca între oaia grasă şi oaia slabă. 21. Pentru că aţi izbit cu coasta şi cu umărul şi aţi împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-aţi izgonit, 22. voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, şi voi judeca între oaie şi oaie. 23. Voi pune peste ele un singur păstor care le va paşte, şi anume pe Robul Meu David; El le va paşte, El va fi păstorul lor. 24. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, şi Robul Meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!”

Aici coboară Domnul pe acești păstori a lui Israel cu picioarele pe pământ, spunându-le că și ei sunt oi, numai că le-a crescut coarnele și au început să împungă cu ele.
De aceea Dumnezeu a rânduit ca Unic Păstor să fie Hristos, iar slujitorii puși între oameni în poporul lui Dumnezeu, să aibă frică. Asta deoarece El este Unicul Păstor, care o să judece între noi, așa că oricine dorește să stăpânească cu asprime peste frații lui, într-o zi Adevăratul Stăpân o să-i judece cu dreptate.

Am prezentat iubiții mei frați acest material, pentru a ne cerceta cu toții înaintea Marelui Păstor, ca să vedem care este starea și atitudinea noastră. De ce suntem călăuziți? De acel duh de stăpânire, rătăcire, profit material, ori avem în vedere că Dumnezeu ne-a chemat la slujire în Trupul Său Biserica, ne-a chemat ca egali înaintea Lui, fără ierarhii, fiecare având un dar de la Duhul Sfânt, pentru a ne sluji unii altora.
Să ne cercetăm astăzi, oare n-am ajuns în Biserici să avem aceleași cusururi ca păstorii lui Israel, să ne considerăm superiori, să urmărim plata, banii, materialismul și stăpânirea caracteristice acestei lumi?
Să ne punem întrebarea, oare astăzi prin ierarhiile formate în Bisericile noastre nu am ajuns să călcăm de fapt pe urmele cultelor creștine care au ajuns la apostazie, tocmai prin ierarhiile care au ajuns să stăpânească cu asuprire și cu asprime? Oare mai este posibil să ne întoarcem la Adevăr, oare mai este posibil să ne debarasăm de ierarhiile care le-am acceptat în biserici, oare suntem conștienți ca toți sunte egali, „oile Domnului” și într-o zi Unicul Păstor o să judece între oaie și oaie?
Dumnezeu să aibe milă, El să se îndure și să ne ajute pe fiecare din noi să călcăm pe urmele Marelui Păstor, pentru ca într-o zi să putem ajunge în prezența Lui, în locașul pregătit de El, pentru toți care fac voia Lui pe acest pământ.

Simion Ioanăs

 Materialul poate să fie citit și aici.

 

 

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 143
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
Opțiuni