Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

NU DORIȚI O ALTĂ VIAȚĂ, DECÂT CEA, PE CARE DUMNEZEU A PREDESTINAT-O PENTRU VOI
Autor: Igor Opincă  |  Album: fara album  |  Tematica: Ascultarea
Resursa adaugata de RepalovVeaceslav in 20/09/2018
    12345678910 0/10 X

Cugetați asupra tuturor căilor, prin care Dumnezeu Și-a protejat poporul Său ales, Israel. El i-a păzit de cele zece urgii, cu care a lovit pe Egipteni. El i-a izbăvit de armata lui faraon, lângă Marea Roșie. El i-a vindecat de mușcăturile mortale, cauzate de șerpi, în pustiu. Și poporul a mărturisit despre puterea protectoare a Domnului, copiilor și nepoților săi: “Dumnezeu ne-a izbăvit de toți vrăjmașii noștri. El ne-a dat mâncare, și apă, și hainele noastre nu s-au învechit. El l-a protejat pe poporul Său Israel în toate aceste împrejurări”.

Nu a fost aceasta tot, despre ce trebuia să mărturisească Israel? Au fost ei protejați și păstrați, doar pentru ca să moară în pustiu? Au fost destinate minunile izbăvirii Domnului, doar pentru ca, să-i protejeze și pentru ca să-i facă să fie sătui în toate zilele vieții lor? Cu siguranță, Dumnezeu i-a protejat dintr-un anumit motiv.

Copii lui Israel erau păziți, doar pentru a se împlini planul Lui Dumnezeu pentru viețile lor! ! !

Moise a susținut: “şi ne-a scos de acolo ca să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noştri că ne-o va da” (Deuteronomul 6:23). El de parcă i-ar fi spus Lui Israel: “Priviți toate aceste minuni, prin care Domnul ne-a izbăvit de robie? Pentru ce va binecuvântat, în timp ce a-ți meritat să fiți părăsiți? El nu a făcut aceasta, doar pentru ca să puteți zice: “Domnul mi-a împlinit toate nevoile mele”. El nu a făcut aceasta, pentru ca noi stând lângă un foc, să spunem nepoților, istorii despre minunile din trecut. Toate acestea sunt lucruri minunate, dar planul Lui Dumnezeu, pentru viața voastră nu este limitat de ele. Domnul v-a protejat, cu scopul de a vă putea duce undeva. El dorește să facă ceva în viețile voastre, pe lângă minunile acestea”.

Cum merg treburile la voi? Ce încercări a-ți trecut cu ajutorul Domnului? Privind spre acele timpuri, puneți-vă întrebarea: “Ce înseamnă toate acestea? De ce Domnul m-a păzit? De ce Dumnezeu este bun cu mine?”

Domnul i-a protejat pe Israeliți, pentru un scop deosebit: să-i aducă în locul, unde El va putea să se folosească de ei. El i-a condus spre Țara făgăduită, locul, pe care l-a pregătit pentru ei, unde ei ar fi putut, să se odihnească noaptea, știind, că luptele lor înseamnă ceva.

Dumnezeu deja, s-a jurat, să pedepsească, pe popoarele nelegiuite, care au trait în Canaan, și El i-a protejat pe Israeliți, doar pentru ca să-i pregătească pentru război, cu aceste noroade. Chiar și până în vremea, când Israel a venit în Canaan, El a promis că va trimite “viespile bondăreşti înaintea lor şi vor izgoni dinaintea lor pe heviţi, canaaniţi şi hetiţi” (Exod 23:28). Domnul a dorit, ca fiecare Israelit să știe: “A-ți fost protejați toți acești ani, pentru ca să deveniți ostași, în perioade de criză. Sunteți predestinați să fiți biruitori, și să muriți, împlinindu-vă chemarea. Eu v-am salvat, pentru a vă folosi, biruind în lupte mărețe”.

Pentru astfel de biruințe să fiți protejați de Cel Atotputernic! Nu doriți o altă viață, decât cea predestinată vouă de către Dumnezeu!

- Doamne, Protectorul meu! Nu doar o dată m-ai trecut prin greutăți, necazuri, încercări, cercetându-mă și întărindu-mi credința, izbăvindu-mă de mulțimea capcanelor, pe care mi le-a întins diavolul. Și semnificația acestor lucruri este aceasta, că Tu dorești să mă folosești azi cu mare putere, pentru Împărăția Ta cerească! Ajută-mă să înțeleg mai mult scopul Tău, pentru viața mea, pentru ca aceasta să ofere semnificație lucrurilor, pe care le-am îndurat. Nu doresc să caut slavă, sau noroc; tot ce voiesc – să trăiesc și să mor, împlinindu-mi chemarea! În numele Lui Iisus Hristos te rog, amin.

Traducere: Repalov Veaceslav

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 51
Opțiuni