Versete text cu referinta Deuteronomul 33, pagina

Selectați altă carte