Krisztus Egyháza
Autor: Anonim  |  Album: fara album  |  Tematica: Biserica
Resursa adaugata de vladsitaru in 03/10/2022
    12345678910 0/10 X

Sokunk számára az egyház, amelyhez tartozunk, már nem rendelkezik Isten által adott céllal. Sokak számára az egyház csak egy hely, ahol egy kis nyugalmat találnak, ami a hétköznapokban a zsúfolt életmód miatt elvész.

Arra tanítottak bennünket, hogy azt higgyük, amit általánosságban egyháznak nevezünk, az egy olyan hely, ahol közös vallási gondokkal küzdő emberek gyűlnek össze. Ez egy olyan hely, ahol az emberek énekelnek, imádkoznak, prédikációt hallgatnak, és a program végeztével egy kicsit szocializálódnak, majd elmennek a személyes gondjaik és érdeklődési körük felé.

A tagok egy nagyon kis részének az a feladata, hogy ezt a programot végrehajtsa. A tagok túlnyomó többsége olyan helyzetben van, hogy nézője ezeknek a vallási programoknak, az ő munkájuk abból áll, hogy részt vesznek/ülnek a padban, és egy bizonyos összeggel hozzájárulnak a gyülekezet szükségleteihez.

Ezekben a gyülekezetekben az egyszerű tag puszta fogyasztó, nincs semmi dolga, a gyülekezetben való részvétele az egyetlen feladata. A valóság azt mutatja, hogy elég sok tag nem is jön el ezekre a programokra, az épületek egyes istentiszteleteken eléggé üresek. Sok esetben a tagjaik csak látásból ismerik egymást.

Talán a mai napig te is, mint sokan mások, nem voltál érintett abban a gyülekezetben, amelynek tagja vagy, és nem gondoltál arra, hogy minden egyes tagot Isten azért helyezett a testbe, hogy a többi tagnak hasznára legyen. (És mindenkinek megadatott a Lélek megnyilvánulása a többiek javára. 1Kor 12:7).

Talán úgy tűnt számodra, hogy normális, hogy az egyházban csak a testvérek egy kis csoportja vesz részt. Talán természetesnek tűnt számodra, hogy sokan vannak a gyülekezetben, akik nem járnak havonta vagy évente összejövetelekre, és mégis rajta maradnak a tagsági listán.

Hogy ne tévesszenek meg bennünket, ma jobban, mint valaha, alaposan meg kell fontolnunk, mit mond Isten Igéje a Krisztus gyülekezetében elfoglalt helyünkről.

Az egyház vagy Krisztus teste Isten egyik nagy misztériuma. (Ez a misztérium nagy – Krisztusról és az Egyházról beszélek. Efézus 5:32) Krisztus egyházának ez a terve vagy terve az örökkévalóságban készült. Még a mennyei urak és fejedelemségek is nézik az Egyházat, és csodálkoznak azon, ahogyan működik. (Hogy az urak és fejedelemségek ma az Egyházon keresztül megismerjék Istennek sokféle bölcsességét az örökkévaló terv szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban alkotott. Efézus 3:10,11)

Ahhoz, hogy megértsük Isten örök tervét Krisztus és az Ő egyháza számára, nagyon alaposan meg kell néznünk, mit mond erről a Szentírás.

A világosabb megértés érdekében kiemelünk néhány verset a Szent Igéből.

  1. “Én építem az én egyházamat…” (Máté 16:18)
  2. “Ő a testnek, az egyháznak a feje” (Kolossé 1:18).
  3. “Ti vagytok Krisztus teste, és mindegyikőtök az ő testének tagja.” (1 Korinthus 12:27).
  4. “Senki sem gyűlölte soha a saját testét, hanem táplálja, szeretettel ápolja azt, mint Krisztus az egyházat.” (Efézus 5:29,30)
  5. A testet a testvérek és a testvérek szeretetével ápolják. “Én most örülök szenvedéseimben értetek… az Ő testéért, amely az Egyház”. (Kolossé 1:24)

     

Az egyházat Krisztus testeként azonosítják. Ő a test feje, és az Isten magvából született emberek a tagjai. (Ő a testnek, az egyháznak a feje. Kolossé 1:18; Ti vagytok Krisztus teste, és mindenki külön-külön az ő tagja. 1 Korinthus 12:27)

Krisztus a testnek, az egyháznak a feje. Isten terve az újszülöttel az, hogy felemelje, tökéletesítse, magához hasonlóvá tegye. És ezt az Ő Igéje által, a Szentlélek által és a tagok segítségével teszi, akik Krisztus Testében vannak.

Ez a terv az örökkévalóságban, Krisztus Jézusban készült. (Az örökkévaló terv szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban készített. Efézus 3:11)

Isten alkotja Krisztus Testét, annak működési módja nagyon hasonlít az emberi testéhez. (Isten teremtette a testet. 1 Korinthus 12:24) Csak olyan tagokat tesz Krisztus Testébe, akiknek felülről való életük/újjászületésük van. (Az Úr naponta hozzáadta a számukhoz azokat, akik üdvözültek. ApCsel 2:47).

Elkezdi velünk a munkáját, és ha engedelmesek maradunk, Ő fogja azt befejezni. (Bízom abban, hogy Ő, aki elkezdte bennetek ezt a jó munkát, be fogja fejezni azt Jézus Krisztus napjáig. Filippi 1:6)

Egy csecsemő nem választhatja meg magának, hogy hol nőjön fel, ezért az, aki megszülte, gondoskodik róla, és az Ő családjába, azaz Krisztus Testébe helyezi. (Lásd Isten munkáját Kornéliusz századosnál az Apostolok Cselekedeteiben).

Megígérte, hogy velünk lesz egész életünkben, és egy pillanatra sem hagy el minket. Kézen fog minket, és elkísér az út végéig. (És íme, én veletek vagyok mindenkor, a világ végezetéig. Ámen. Máté 28:20; Mert ő maga mondta: “Soha el nem hagylak titeket, semmiképpen sem hagylak el titeket”. Zsidókhoz írt levél 13:5)

Nem hagyja el újszülöttjét, és nem hagyja, hogy az Ő segítsége nélkül növekedjen. (És adott némelyeket… a szentek tökéletesedésére… Krisztus testének épülésére. Efézus 4:11,12)

Isten a tagokat hasonló módon helyezi Krisztus testébe, mint ahogyan az emberi testbe is elhelyezte őket: a szív a maga helyén, a hasnyálmirigy a maga helyén, a köröm a maga helyén, mindegyiknek megvan a maga funkciója. (Én építem az én egyházamat… Máté 16:18)

Ez a tanulmány a Az Egyház – Krisztus Teste számú füzet részlete, amely online elérhető itt.

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 45
Opțiuni