Isaia 22-29 o structură pentru alte Profeții- v. Cornilescu
Autor: Teodor Dumitru  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de Teodor_d in 10/09/2022
    12345678910 0/10 X

  

 Nota- variațiile de tipuri de litere apar la copiere in acest ecran

 

 

Isaia 22-29

o structură pentru alte Profeții


 

 

 

Isaia 22-29 o structură pentru
 alte Profeții

 

 

 

Teodor Dumitru

 

Copyright Teodor Dumitru, San Diego Ca 2022


 

Cuprins – Isaia 22-29 și alte profeții

INTRODUCERE. 8

CONTRIBUȚII 10

PRIMA PARTE. 12

ISAIA 22-29: O PREVIZIUNE A EVENIMENTELOR MAJORE. 12

Isaia 22 Autoritatea s-a mutat de la conducătorii evrei la Domnul Isus  12

Isaia 23 Împotriva Tirului. Regele său este „heruvimul căzut”. 16

Isaia 24 Necazul cel Mare. 18

Isaia 25 Domnul dă har neamurilor: Biserica. 20

Isaia 26 Biserica & Iudeii; Învierea și Răpirea. 22

Învierea. 22

Răpirea Bisericii 24

Pedeapsa pentru ceilalți 25

Isaia 27 Întoarcerea lui Israel 27

Isaia 28.34

Nordul Israelului, Efraim călcat în picioare. 34

Legământul lui Israel cu Moartea și Iadul 36

Necazul cel Mare. 38

Isaia 29.41

Războiul Armaghedonului, Ierusalimul atacat 41

Împărăția de 1000 de ani 45

A DOUA PARTE. 48

PROFEȚII LEGATE DE ISAIA 22-29.48

Isaia despre Ieshua Mashiah. 49

Isaia 42 -> Isaia 22,25.49

Isaia 49 -> Isaia 22,25.50

Isaia 52 -> Isaia 22,25.51

Isaia 53 -> Isaia 22 Mielul lui Dumnezeu. 52

Isaia 61-> Isaia 22,25.53

Isaia 63-> Isaia 29.53

Psalmul 83 -> Isaia 25 Atacul cercului interior 55

Isaia 17 -> Isaia 28 Despre Damasc și Gog. 59

Ieremia 49 despre Damasc. 61

Ezechiel 37 -> Isaia 27 Întoarcerea lui Israel 61

Ezechiel 38 -> Isaia 28 Gog, atacul cercului exterior 62

Ieremia 49 Pentru Elam, o parte a Persiei 65

Viziunea lui Daniel despre 4 Împărății 66

Daniel 9  Şaptezeci de săptămâni 67

Matei 24 -> Isaia 25-29; Apocalipsa Scurtă. 74

Luca 21 Apocalipsa scurtă; corelație cu cei patru cai 79

1 Tesaloniceni 4 -> Isaia 26  Răpirea. 85

Probleme cu teoria răpirii în mijlocul Necazului 85

Probleme cu teoria răpirii la sfârșitul Necazului 86

1 Corinteni 15 -> Isaia 26  Răpirea. 89

1 Tesaloniceni 4 -> Isaia 26  Înviere. 91

Zaharia 12 -> Isaia 29 Armaghedon - Ierusalimul atacat 94

Apocalipsa 20 -> Isaia 29 1000 de ani Pace. 94

CERCETARE VIITOARE. 94

CONCLUZII 95

Recomandări 97

Despre autor 99

Bibliografie. 101

                                                                                                                                                                            


 


 

Isaia 22-29 o structură pentru
 alte Profeții

 

INTRODUCERE

Luate împreună, capitolele 22-29 din Isaia  apar ca o previziune a evenimentelor de la Domnul Isus până la sfârșitul timpurilor. Am studiat mai mulți comentatori și majoritatea consideră doar capitolele 23,24 ca o Apocalipsă a lui Isaia. Dar celelalte capitole indică și ele alte evenimente secvențiale, dintre care unele știm că s-au întâmplat, iar despre altele avem încredere că se vor întâmpla.

Aceste evenimente succesive se pot corela cu alte profeții disparate din Biblie, care sunt greu de plasat într-o secvență. Dar, relaționându-le cu structura din Isaia 22-29, putem ordona aceste profeții disparate în secvența corectă.

În PRIMA PARTE, abordăm principalele evenimente din structura Isaia 22-29, care sunt enumerate în cuprinsul cărții.

În PARTEA A DOUA, explicăm modul în care celelalte profeții se leagă de Isaia 22-29.

Nota- am folosit Google Translate pentru a traduce cartea pe care am scris-o original in engleză. De aceea, pe alocuri pot fi găsite cuvinte și fraze puțin forțate.


 

CONTRIBUȚII

 

Această carte este mai mult decât o listă de profeții. Facem câteva contribuții care pun o nouă lumină asupra unor aspecte, contribuții explicate în detaliu pe parcursul cărții:

1. Observația că în capitolele 22-29 din Isaia apar un set de evenimente majore succesive. Am căutat comentarii care să spună același lucru, dar am găsit doar cum capitolele 23,24 sunt numite Apocalipsa lui Isaia.

2. Pe structura a lui Isaia corelăm alte profeții disparate, punând astfel în ordine pe cele independente.

3. Caii din Apocalipsa pot veni înaintea celor 7 ani de Necaz, deoarece al patrulea cal care cară Moartea și Iadul corespunde Legământului cu Moartea și Iadul din Isaia 28, care este înainte de Necaz în același capitol. Legământul corespunde și cu cel din Daniel 9, făcut înainte de ultimii 7 ani din acel capitol.

4. Cele 4 plăgi cu patru cai sunt aceleași cu plăgile din Luca 21, unde Domnul Isus prezintă Apocalipsa „scurtă”. După ce a vorbit despre acele plăgi, Domnul spune că sfârşitul încă nu se întâmplă.

5. Răpirea se poate întâmpla după cai, înainte de cei 7 ani ai Necazului, arătată în Apocalipsa 7 de mulțimile din Rai.

6. Există trei veniri ale lui Mesia în Zaharia 22-29 și Daniel 9. Mai multe detalii în capitolul despre Daniel 9.

7. Despre Răpire la „Ultima Trâmbiță”, menționată în 1 Corinteni 15: Trâmbița în ebraică este „Jubel”, iar Jubileurile sunt Sărbătorile Trâmbițelor. Considerăm că „Ultima Trâmbiță” ar putea fi ultimul dintre cele 10 Jubilee care au loc în timpul celor 70 de „intervale sabatice” din Daniel 9. Detaliile sunt în capitolul despre „1 Corinteni 15”.

 PRIMA PARTE

 

ISAIA 22-29: O PREVIZIUNE A EVENIMENTELOR MAJORE

 

Isaia 22 Autoritatea s-a mutat de la conducătorii evrei la Domnul Isus

Primul eveniment de pe listă este o schimbare majoră de putere în Israel. Domnul schimbă Autoritatea administratorului palatului cu un nou conducător, Eliachim (adică Dumnezeu_va_ridica ). Acesta corespunde direct cu Domnul Isus, cum vedem într-o descriere identică a ambelor persoane.

15 Așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor: „Du-te la curteanul acela, la Şebna, dregătorul casei împărătești, şi zi-i:  … 18 (Domnul) Te va azvârli... pe un pământ întins, 19 Vei fi izgonit din dregătoria ta.

20 În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul Meu Eliachim... ,  21  voi da puterea ta în mâinile lui... . 22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide şi când va închide el, nimeni nu va deschide.  

Textul evidențiat de mai sus este similar cu Apocalipsa 3:7, unde Domnul Isus Se prezintă:

‘Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide, Cel ce închide şi nimeni nu va deschide.  

Eliachim corespunde Domnului Isus și Shebna corespunde conducerii lui Israel. Un nou legământ este stabilit și cel vechi înlăturat.

În versetele următoare din Isaia 22, Eliachim apare pe un par și apoi doborât. , ceea ce arată ca răstignirea Domnului Isus.

23. Îl voi fixa (pe) un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. …

În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi dărâmat și va cădea, și povara care era pe el va fi doborâtă, căci Domnul a vorbit.

Am selectat aici textul din ebraică-engleză de la  https://www.scripture4all.org si am tradus in romana, pentru mai multă precizie decât NIV / Cornilescu  în ceea ce privește drugul. In Ebraică este  Îl voi fixa (pe) un drug, nu ca pe un drug.

Doborât este același cuvânt evreiesc ca și în Daniel 9:25, Mesia va fi doborât. Drugul corespunde crucii și povara agățată pe acesta, cea doborâtă, corespunde Domnului Isus răstignit.

Acest lucru ne amintește și de Ioan 3:14

Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Faptul că Eliachim va deveni un tron de glorie pentru casa tatălui său indică învierea Domnului Isus.

 

Această schimbare a Autorității se referă la schimbarea Legămintelor din Ieremia 31:31

 

31 Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.  32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. 33 Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

 

Evenimentele care urmează in Isaia 22-29 au loc în timpul noii Autorități.


 

Isaia 23 Împotriva Tirului. Regele său este „heruvimul căzut”

Noua Autoritate a Domnului Isus duce la condamnarea prințului acestei lumi .

Majoritatea capitolului 23 din Isaia vorbește împotriva orașului Tir.

Prorocie împotriva Tirului. „Bociţi-vă, corăbii din Tarsis! Căci Tirul a fost nimicit: nu mai are nici case, nici intrare!

În Ezechiel 28:11, Regele Tirului este „heruvimul căzut”.

11 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:  12 „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului şi spune-i: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu:

14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.  15 Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.

 Aceasta se referă la ceea ce spune Domnul Isus despre prințul acestei lumi:

Când va veni Duhul Sfânt, el va dovedi că lumea a greșit... în privința judecății, pentru că prințul acestei lumi este acum condamnat. (Ioan 16:11)

Astfel, după schimbarea autorității, heruvimul căzut şi adepții săi sunt condamnați.


 

Isaia 24 Necazul cel Mare

Acest capitol este numit de teologi Apocalipsa lui Isaia. Începe cu o declarație șocantă:

1. Iată, Domnul deşartă pămîntul (Ebr. eartz) şi îl pustieşte

Capitolul detaliază devastările pământului și națiunilor (vers 13) și, spre final, se declară:

 21 În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ pe împăraţii pământului.

Aceasta se referă la timpul Necazului din Apocalipsa, Daniel 9,11, 12, Ieremia 30, Matei 24, Luca 21 etc.

În Daniel 9, îngerul Gabriel dă durata acestui timp de mare necaz:

27 El (prințul pustiitor) va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, (interval sabatic de 7 ani) dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât

Domnul Isus, în răspunsul Său la întrebările „când se va întâmpla aceasta” și „care sunt semnele” se referă la Daniel:

 „15 De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt...

21 Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.   (Matei 24)

Apocalipsa are mai multe capitole cu plăgi care nu s-au întâmplat niciodată pe pământ, ca Acțiuni ale  lui Dumnezeu, precum și războaie și persecuții create de oameni.

Acest necaz va dura un timp limitat de 7 ani și apoi apare Domnul, ca în Isaia 24:

23. Domnul oştirilor va împărăţi pe Muntele Sionului şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui.

În acest text, vedem același sfârșit al necazurilor: vine Domnul și aduce dreptate și bucurie lumii.

Nu vrem noi dreptate? El va face dreptate la timp. Dar, „toți au păcătuit”, spune Domnul, deci cum vom scăpa de acea judecată? Dumnezeu spune clar:

 17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.   18 Oricine crede în El nu este judecat. (Ioan 3)

Suntem recunoscători pentru o asemenea rezolvare.

Isaia 25 Domnul dă har neamurilor: Biserica

Majoritatea capitolului este o prezentare minunată a vremurilor bune pentru toate națiunile, vremuri care pot corespunde cu epoca Bisericii.

 Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor, pe muntele acesta, un ospăţ de bucate gustoase.

 Şi, pe muntele acesta, înlătură marama care acoperă toate popoarele şi învelitoarea care înfăşoară toate neamurile; nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit.

 Domnul are planuri mari și putem avea încredere în El.

În Isaia 49 citim despre Mesia, Slujitorul Domnului născut dintr-o femeie, care aduce mântuirea până la marginile pământului:

5 Şi, acum, Domnul vorbeşte, El, care M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea. El zice: ‘Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului’.

Apostolul Pavel explică despre harul pe care Domnul l-a dat Bisericii:

8. Mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, 10 pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,  11 după planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12 În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. (Efeseni 3)

Dumnezeu, care este Dumnezeul evreilor și al neamurilor, își extinde îndreptățirea prin credința în Domnul Isus la toate națiunile:

28 Căci noi susţinem că omul este îndreptățit prin credință, fără faptele Legii.  29 Sau este Dumnezeu numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și el Dumnezeul neamurilor? Da, și a neamurilor, 30 Fiindcă este un singur Dumnezeu, care va îndreptăți pe cei tăiați împrejur prin credință și pe cei netăiați împrejur prin aceeași credință. (Romani 3)

Astfel, vedem cum a prezis Isaia 25 despre Biserică.

Isaia 26 Biserica & Iudeii; Învierea și Răpirea

Capitolul prezintă vremuri destul de bune pentru biserică și pentru Iudeii întorși.

1. În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda... .

Calea dreptului este neprihănirea; Tu, care eşti fără prihană, netezeşti cărarea dreptului.  De aceea Te aşteptăm, Doamne, şi pe calea judecăţilor Tale; sufletul nostru suspină după Numele Tău şi după pomenirea Ta. Sufletul meu Te doreşte noaptea şi duhul meu Te caută înăuntrul meu. Căci, când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea.  

Domnul lărgește națiunea Israel chiar înainte de evenimentele care vor urma, adică Învierea și Răpirea .

15 Înmulţeşte poporul, Doamne! Înmulţeşte poporul, arată-Ţi slava; dă înapoi toate hotarele ţării.  

Învierea

După ce Israelul este lărgit, are loc Învierea:

 

19 Să învie dar morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.” 

Acest text este scris chiar înainte de Răpire, așa cum este descrisă în versetele următoare. Ambele evenimente sunt prezentate în 1 Tesaloniceni 4, despre care vom discuta în continuare.

Unii comentatori văd o echivalență cu Ezechiel 37, care este despre valea oaselor care sunt reînviate. Totuși, acolo vedem o descriere clar simbolică, deoarece

Oasele acestea sunt toată Casa lui Israel. (Ezechiel 37.11)

Si viziunea aceasta este înainte de strângerea lui Israel, prezentată mai departe in versetul 21-

 21 Şi să le spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor. (Ezechiel 37.21)

Astfel, „ valea oaselor” care prind viață este simbolică și are loc înainte de întoarcerea lui Israel. După această întoarcere a lui Israel din Ezechiel 37, evreii se stabilesc pentru o vreme, apoi Gog îi atacă.

Spre deosebire de acești comentatori, observăm că în Isaia 26 Învierea este după ce Domnul Înmulţeşte poporul și imediat înainte de Răpire, apoi urmează imediat Pedeapsa, așa cum arătăm mai departe. Această corelație strânsă este foarte asemănătoare cu 1 Tesaloniceni 4 unde vedem Învierea, Răpirea și Pedeapsa, de asemenea, într-o corelație strânsă.

Răpirea Bisericii

Următoarele versete sunt considerate de mulți ca referindu-se la Răpirea descrisă în 1 Tesaloniceni 4.

20 „Du-te, poporul meu, intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia!

Textul de mai sus se corelează cu Apocalipsa 3:

8. căci ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu... .

10 Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.

Vom discuta pe pagina următoare cum se leagă acest lucru cu Tesaloniceni.

De asemenea, în capitolul numit 1 Tesaloniceni 4 extindem mai multe despre Răpire.

Pedeapsa pentru ceilalți

Răpirea se întâmplă pentru că Domnul vrea să aibă de-a face cu restul oamenilor, cărora le place să trăiască în păcat, fără Dumnezeu - Isaia 26:

21 Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului; şi pământul va da sângele pe faţă şi nu va mai acoperi uciderile.

Acest text este o scurtă indicație pentru ceea ce urmează după Înviere și Răpire, anume Necazul de 7 ani; va fi prezentat pe o scară mai mare în Isaia 28.

 

Toate de mai sus sunt ca 1 Tesaloniceni 4 și 5:

4.16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi (Gr. Harpazo -> Răpire ) toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

5.2 Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.  Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei... .

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos,  10 care a murit pentru noi.

Astfel, Învierea și Răpirea au loc înainte de ziua Domnului, conform Isaia 26 și, de asemenea, 1 Tesaloniceni 4. Răpirea este abordată și în 1 Corinteni 15.51, pentru care vom explica despre „ultima trâmbiță” în capitolul numit 1 Tesaloniceni 4 . În acel capitol, abordăm și diferența dintre 1 Tesaloniceni și 2 Tesaloniceni, arătând că acesta din urmă nu prezintă Răpirea, ci venirea Domnului ca rege vizibil pentru toată lumea, după Necaz.


 

Isaia 27 Întoarcerea lui Israel

Întoarcerea lui Israel s-a întâmplat doar în vremea noastră, după ce cele 10 triburi au fost împrăștiate în anul 730 î. Hr. (Numai Iuda s-a întors din Babilon.)

Întoarcerea este de fapt marcată și în Isaia 26, unde începe întoarcerea:

Isaia 26.1 În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: „Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură.  Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios.

Și urmează în Isaia 27 cu aceste versete și multe altele:

În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umple lumea cu roadele lui.  

12 În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul Râului până la pârâul Egiptului, iar voi veţi fi strânşi unul câte unul, copii ai lui Israel!  13 În ziua aceea, se va suna cu trâmbiţa cea mare şi atunci se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei şi fugarii din ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului, pe muntele cel sfânt, Ierusalim.

Acest capitol corespunde cu multe profeții despre întoarcerea lui Israel, de exemplu:

Ezechiel 34

13 Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite ţări şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor şi în toate locurile locuite ale ţării.  14 Le voi paşte pe o păşune bună şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel.

Ezechiel 36

22 De aceea, spune casei lui Israel: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers.  23 De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul, Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor. 24 Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră. 25 Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. 26 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 27 Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. 28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.

 

Ieremia 23

„Şi Eu Însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte şi se vor înmulţi.

„Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate şi judecată în ţară.  În vremea Lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: Domnul, Neprihănirea noastră!  De aceea iată vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel! ’ Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările în care îi risipisem!’ Şi vor locui în ţara lor.” 

De asemenea Ieremia 30-31; 33, Zaharia 12, Isaia 2 etc. prezintă clar profeții despre întoarcerea lui Israel.

După întoarcere, vor fi 7 ani de Necaz și apoi Domnul Isus Hristos va coborî ca Rege în Ierusalim, timp de 1000 de ani (Apoc. 20). În Isaia 2:

Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului.  El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul.

Merită menționat că, în secolul al XVIII- lea , JN Darby a scris și predicat pe larg în Bisericile Fraților (pe care le-a stabilit în toată lumea) despre aceste profeții pentru Întoarcerea lui Israel, despre Necaz, întoarcerea Domnului pentru Împărăția de 1000 de ani. Învățătura lui se numește Teoria Dispensației, deoarece el separă aceste intervale în dispensații. Ideile lui erau noi în arena creștină, deoarece majoritatea celorlalți predicau Teoria Înlocuirii, în care Biserica a înlocuit Israelul și va fi așa până când lumea se va umple de creștinism și apoi va veni Domnul. Conform Teoriei Înlocuirii, Israelul nu ar trebui să se întoarcă. Bisericile vechi clasice, catolice și ortodoxe din est, predică aceeași Înlocuire.

Darby a avut o influență masivă pe măsură ce Institutul Moody, Seminarul din Dallas și alte universități creștine majore i-au adoptat Teoria Dispensației; de asemenea, Scofield Reference Bible a explicat Dispensații și a fost un bine vândută. Multe biserici neoprotestante majore au început să predice această teorie, deși altele și câteva seminarii au menținut Teoria Înlocuirii.

Un efect major al Teoriei Dispensației a fost sprijinirea întoarcerii Israelului, dincolo de nivelul popular, la nivelul guvernelor din Marea Britanie și Statele Unite. În Anglia, mama lordului Balfour era o creștină devotată și activă din biserica lui Darby și l-a învățat în anii tinereții. El a emis Declarația Balfour din 1917 , „afirmând sprijinul guvernului pentru înființarea unui „cămin național pentru poporul evreu” în Palestina , pe atunci parte a Imperiului Otoman ”. [Balfour]

Despre Statele Unite citim în „DISPENSATIONALISMUL ȘI POLITICA EXTERNĂ A STATELELOR UNITE CU ISRAEL”  [DAR_US], în Introducere : „grupurile de influență către guvern și liderii clerului dispensațional au mobilizat un astfel de sprijin pentru Israel și au jucat un rol semnificativ în influențarea persoanelor din Congres și ramura executivă către o perspectivă hotărât pro-israeliană”.

În același document, pag. 58: Fără dispensaționalism, sionismul nu ar fi experimentat același nivel de sprijin din partea populației americane. Această influență a ajutat să se dea crezare obiectivelor sioniste din Orientul Mijlociu. Mai mult, a fost cea mai semnificativă implicare a lui Blackstone în evoluția dispensaționalismului și a politicii SUA.” (Blackstone a fost un renumit predicator dispensațional).

Mai departe, în același document, pag. 63: „Irvine Anderson (2005) oferă trei explicații principale pentru decizia lui Truman de a recunoaște Israelul. În primul rând, Truman dorea să asigure votul evreilor din New York, 1948 fiind un an electoral; în al doilea rând, presiunea lobby-ului sionist; și în al treilea rând, o educație mai puțin populară, dar poate la fel de influentă, a fost educația lui Truman ” ca protestant cu influențe ale Dispensației.

               Recunoașterea Israelului de către Truman, 1948

 

Teoria Dispensațiilor a avut o influență majoră pentru întoarcerea lui Israel, pregătind astfel calea Domnului. El se va întoarce cum s-a suit în ceruri.


 

Isaia 28

Nordul Israelului, Efraim călcat în picioare

Efraim este în partea de nord a Israelului. O armată puternică îl atacă.

Iată că vine de la Domnul un om tare şi puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari şuvoaie de ape, care o doboară cu putere la pământ.  Va fi călcată în picioare cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim;

Dar Domnul îl va salva:

În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului sau un duh de dreptate pentru cel ce şade pe scaunul de judecată şi o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaş înapoi până la porţile lui.

Aceasta corespunde cu Ezechiel 38 când Gog atacă nordul Israelului.

3. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!  Te voi târî şi-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, ... ; împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif: Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miazănoaptei, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine!  

Î8. În vremea de apoi, vei merge împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strânşi dintre mai multe popoare pe munţii lui Israel care multă vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoşi din mijlocul popoarelor, vor fi liniştiţi în locuinţele lor.

Ca și în Isaia 28, în Ezechiel 38 Domnul intervine și salvează pe Israel:

18 În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă.  19 O spun în gelozia şi în focul mâniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel. 20 Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine, şi fiarele câmpului, şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, şi toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; munţii se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuşi şi toate zidurile vor cădea la pământ. 21 Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice Domnul, Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. 22 Îl voi judeca prin ciumă şi sânge, printr-o ploaie năpraznică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui şi peste popoarele cele multe care vor fi cu el.  23 Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor şi vor şti că Eu sunt Domnul. »’

Deci, ei vor fi salvați nu de armatele lui Israel, ci prin intervenția directă a Domnului. În acel moment va fi clar pentru multe națiuni că Domnul este suveran.

Legământul lui Israel cu Moartea și Iadul

La scurt timp după înfrângerea lui Gog, Israelul va face un legământ cu un imperiu rău, numit aici Moarte și „Tărâmul morților” (Ebr. Sheol, Gr. Hades, Rom. Iad). Acesta este un sistem politic malefic care pune în pericol Israelul. Ei fac acel legământ pentru promisiunea păcii, uitând în curând cum l-a învins Domnul pe Gog.

Isaia 28

15 Pentru că ziceţi: „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu Locuinţa morţilor: când va trece, urgia apelor năvălitoare nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna!”

Acest legământ este ca legământul din Daniel 9 dintre prințul care a distrus Ierusalimul și multe națiuni, inclusiv Israel, permițându-le să înceapă reconstrucția templului. Legământul este de 7 ani, vremea Marelui Necaz (Mt 24, Apoc. 6 și mai departe).

Daniel 9

27 El (printul care a distrus Ierusalimul in versetul anterior) va face un legământ trainic cu mulţi timp de un interval sabatic (7 ani), dar la jumătatea intervalului sabatic va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât’.”

Moartea și Iadul apar în Apocalipsa 6 la momentul celui de-al patrulea cal:

M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor.

Asemănarea poate indica faptul că al patrulea cal vine după ce Israelul se întoarce și după ce Gog atacă nordul Israelului. Al patrulea cal aduce laolaltă toate necazurile cailor anteriori, ceea ce apare ca „durerile nașterii” menționate de Domnul Isus care vin înainte de Necaz.

Pe lângă legământul cu moartea, există o cale către viață. În același capitol, Isaia 28, vedem „piatra de temelie prețioasă”:

16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.  17 Voi face din neprihănire o lege şi din dreptate o cumpănă, şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului şi apele vor îneca adăpostul minciunii.

Petru leagă în mod direct această piatră de temelie cu Domnul Isus:

Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu.  (1 Petru 2:4)

Domnul face referire la Psalmul 118 pe această temă, în Matei 21:42:

Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri’?  

Astfel, există o alegere între viață și moarte:

Am pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântările și blestemele. Acum alege viața, ca tu și copiii tăi să trăiești. ( Deut 30:19)

Isaia 28, prin piatra de temelie prețioasă prezintă pe Domnul Isus.

 

Necazul cel Mare

Pacea așteptată nu va veni după legământ. Dimpotrivă, apar probleme masive, care corespund cu Necazurile din Apocalipsa, Daniel 9,11, 12, Ieremia 30, Matei 24, Luca 21 etc.

Isaia 28.17... . Grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului şi apele vor îneca adăpostul minciunii. 18 Aşa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit şi învoiala voastră cu Locuinţa morţilor nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea. 19 Ori de câte ori va trece, vă va apuca; căci va trece în toate dimineţile, zi şi noapte, şi numai vuietul ei vă va îngrozi...  Căci Domnul Se va scula... , ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit. 22 Acum, nu batjocoriţi, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul, Dumnezeul oştirilor, că nimicirea întregei ţări este hotărâtă.

Cu toate acestea, Domnul va opri acest lucru la un moment dat:

Isaia 28.23 „Plecaţi-vă urechea şi ascultaţi glasul meu! Fiţi cu luare-aminte şi ascultaţi cuvântul meu!  24 Cel ce ară pentru semănătură ară oare necontenit?

În Apocalipsa 20, Domnul Isus în persoană intervine pentru a pune capăt necazului.

Ieremia 30 menționează în mod specific „necazul pentru Iacov”, indicând că și Israelul va trece prin Necaz, și aceasta corespunde și cu Isaia 28. Dar Ieremia nu se oprește cu necazul acesta, ci la sfârșitul acestui tumult este o epocă nou, când Israelul va sluji Domnului:

Ieremia 30: Vai, căci ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea.  În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, şi străinii nu-l vor mai supune. Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, şi împăratului lor David, pe care li-l voi ridica.


 

Isaia 29 

Războiul Armaghedonului, Ierusalimul atacat

Spre sfârșitul celor șapte ani de necaz, hoarde de națiuni vor lupta împotriva orașului lui David:

Isaia 29.1 „Vai de Ariel (Leul lui Dumnezeu), de Ariel! Cetatea în care a tăbărât David! ... Şi, ca un vis, ca o vedenie de noapte, aşa va fi mulţimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, .

Este ca în Zaharia 12, unde „ toate națiunile pământului” se adună împotriva Ierusalimului:

„Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire pentru toate popoarele de primprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.  În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui.

Domnul pune capăt la toată această mizerie:

Dar mulţimea vrăjmaşilor tăi va fi ca o pulbere măruntă şi mulţimea asupritorilor va fi ca pleava care zboară, şi aceasta deodată, într-o clipă.” De la Domnul oştirilor va veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pământ şi pocnet puternic, cu vijelie şi furtună şi cu flacăra unui foc mistuitor. Şi, ca un vis, ca o vedenie de noapte, aşa va fi mulţimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel,  aşa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui şi cetăţuiei lui, strângându-l de aproape.

Intervenția Domnului se vede și în Apocalipsa 19 și Isaia 63:

Apocalipsa 19

11 Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.  Ochi  Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.  13 Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”.  14 Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.  15 Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.  16 Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”.

Isaia 63

1. „Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi am putere să izbăvesc!” – „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc?” – „Eu singur am călcat în teasc şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el.  Căci în inima Mea era o zi de răzbunare şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei.  Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să M-ajute şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor şi urgia mea M-a sprijinit!  Am călcat astfel în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în urgia Mea şi le-am vărsat sângele pe pământ.”

 

Este remarcabil că Domnul Isus nu a menționat această zi a răzbunării când a citit Isaia 61:

Luca 4.16

S-a sculat să citească  şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:  18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi 19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

 

El sa oprit cu bunăvoință la mijlocul frazei din Isaia 61:2:

Să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.

El a venit prima dată pentru a începe anul îndurării Domnului . Suntem acum în acel an, când

În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.  13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Romani 10:13

Textul este de la Romani 10:13, citând următoarele din Ioel 2:32:

32 Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe Muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul. 32

 

 

 

 

 

Împărăția de 1000 de ani

Setul de previziuni din Isaia 22-29 se termină într-o imagine maiestuoasă a unei epoci bune:

19 Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul şi săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel.  20 Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri şi toţi cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciţi: 21 cei ce osândeau pe alţii la judecată, întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetăţii şi năpăstuiau fără temei pe cel nevinovat. 22 De aceea, aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacov, El, care a răscumpărat pe Avraam: „Acum Iacov nu va mai roşi de ruşine şi nu i se va mai îngălbeni faţa acum.

Aceasta corespunde cu Apocalipsa 20:

El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.  L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani.  .

Toate popoarele vor recunoaște sfințenia Celui Sfânt.

Isaia 60 până la 66 prezintă mult despre această împărăție. Un text despre durata vieții în acel timp:

Isaia 65.20

20 Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr şi cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos.  21 Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. 22 Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.

 Ezechiel 40 până la 48 este, de asemenea, despre acest regat, începând cu detalii despre noul Templu. În Ezechiel 43 citim despre întoarcerea Slavei Domnului în Templu:

Ezechiel 43.1 M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit.  Şi iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul Său era ca urletul unor ape mari şi pământul strălucea de slava Sa.  Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea şi vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul Chebar. Şi am căzut cu faţa la pământ.  Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta dinspre răsărit.  Atunci, Duhul m-a răpit şi m-a dus în curtea dinăuntru. Şi Casa era plină de slava Domnului!  Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă şi un om stătea lângă mine.  El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veşnic în mijlocul copiilor lui Israel!

Încheiem această PRIMĂ PARTE a cărții spunând împreună cu Duhul și mireasa „Vino, Doamne Isuse”, așa cum citim în Apocalipsa 22:

14 Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!  

16 „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă”.  Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!


 

 

 

 

 

 

A DOUA PARTE

 

 

PROFEȚII LEGATE DE ISAIA 22-29

Isaia 22-29 poate fi văzut ca o structură pentru alte profeții disparate, arătând astfel secvența lor una față de alta.


 

Isaia despre Ieshua Mashiah

Mai multe capitole din Isaia, ca 42,49, 52,53, 61,63, vorbesc despre Slujitorul Domnului, Mashiah; ele corespund cu „structura” din Isaia 22-29.

 Isaia 42 -> Isaia 22,25

Textul este unul dintre multiplele versete care prezic venirea lui Mashiah, Cel Uns:

„Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.  El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe uliţe. Trestia frântă n-o va zdrobi şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ, şi ostroavele vor nădăjdui în Legea Lui.”

Isaia 42 corelează cu Isaia 22, unde există o schimbare a Autorității:

20 În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul Meu Eliachim, fiul lui Hilchia,  21 îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău şi voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru casa lui Iuda. 22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide şi când va închide el, nimeni nu va deschide

După cum sa menționat în capitolul „Autoritate” , descrierea este aceeași cu descrierea Domnului Isus din Apocalipsa 3. În capitolul „Autoritate” , am explicat și despre răstignire.

Isaia 42 se referă și la Isaia 25, unde există o prezentare a Bisericii, despre care am menționat in acel capitol.

 

Isaia 49 -> Isaia 22,25

Iată un alt text mesianic, care indică faptul că Mashiah va fi „ format în pântece” , va fi „ disprețuit și părăsit”, dar va conduce pe Israel și neamurile:

Şi, acum, Domnul vorbeşte, El, care M-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu Robul Lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat; căci Eu sunt preţuit înaintea Domnului, şi Dumnezeul Meu este tăria Mea.  El zice: ‘Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului’.  Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul celor puternici: ‘Împăraţii vor vedea lucrul acesta şi se vor scula, şi voievozii se vor arunca la pământ şi se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales’.”

Isaia 49 se referă la Isaia 22,25 în același mod prezentat pentru Isaia 42.

 

Isaia 52 -> Isaia 22,25

Chiar înainte de renumitul capitol din Isaia 53, sfârșitul lui Isaia 52 este ca o scurtă prezentare a capitolului următor, astfel încât cei care încearcă să nege Isaia 53 nu o pot face (cum s-a încercat înainte de Manuscrisele de la Marea Moartă).

Isaia 52.13 Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus.  14 După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor –, 15 tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră.

Isaia 52 se referă la Isaia 22,25 în același mod prezentat pentru Isaia 42

 

Isaia 53 -> Isaia 22 Mielul lui Dumnezeu

Isaia 53 corespunde cu Isaia 22. Este vorba despre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.

„Evanghelia din Vechiul Testament”, Isaia 53, îl arată pe Domnul răstignit, înviat și înălțat cu putere:

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi.  

10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.  11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune[a] pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.  12 De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

 În Isaia 22, am văzut cum Domnul îi dă autoritatea lui Eliachim care apoi este pus un drug (ca o cruce) și este doborât. Eliachim corespunde cu Domnului Isus, care si El ține Cheia lui David, ( Apocalipsa 3), și Eliachim este doborât ca și Mesia în Daniel 9.

 

Isaia 61-> Isaia 22,25

Acesta este textul folosit de Domnul Isus pentru a Se prezenta.


Isaia 61.1 Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea;  să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;

Isaia 61 se referă la Isaia 22,25 în același mod ca pentru Isaia 42.

 

Isaia 63-> Isaia 29

Textul este despre o zi de răzbunare a Domnului:

Isaia 63.1 „Cine este acesta care vine din Edom, din Boţra, în haine roşii, în haine strălucitoare, şi calcă mândru, în plinătatea puterii Lui?” – „Eu sunt Cel care am făgăduit mântuirea, şi am putere să izbăvesc!” – „Dar pentru ce Îţi sunt hainele roşii şi veşmintele Tale ca veşmintele celui ce calcă în teasc?” – ... . Căci în inima Mea era o zi de răzbunare şi venise anul celor răscumpăraţi ai Mei.

Am văzut, de asemenea, în Isaia 29 cum Domnul are ultimul cuvânt în războiul de la Armaghedon și își răscumpără poporul:

Isaia 29:1 „Vai de Ariel (Leul lui Dumnezeu), de Ariel! Cetatea în care a tăbărât David!

 De la Domnul oştirilor va veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pământ şi pocnet puternic, cu vijelie şi furtună şi cu flacăra unui foc mistuitor.  Şi, ca un vis, ca o vedenie de noapte, aşa va fi mulţimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, aşa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui şi cetăţuiei lui, strângându-l de aproape.

Psalmul 83 -> Isaia 25 Atacul cercului interior

Psalmul 83 corespunde cu Isaia 25 și 26.

Israel se întoarce în vremea noastră; nu s-au întors niciodată după 730 î. Hr. (doar Iuda s-a întors din Babilon în ~500 î. Hr.). Psalmul 83 arată un complot de națiuni, pe primul cerc în jurul lui Israel pe care Dumnezeu îl va bloca. Acest prim cerc poate fi numit cerc interior, în timp ce alianța Gog ( Meshek, Persia, Tubal) este un cerc exterior.

Psalm 83.4 „Veniţi”, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor,
ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”
Se strâng toţi cu o inimă,
fac un legământ împotriva Ta:
corturile lui Edom şi ismaeliţii,
Moabul şi hagareniţii,
Ghebal, Amon, Amalec,
filistenii cu locuitorii Tirului.
Asiria se uneşte şi ea cu ei
şi îşi împrumută braţul ei copiilor lui Lot.
Fă-le ca lui Madian,
ca lui Sisera, ca lui Iabin la pârâul Chison,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor
şi au ajuns un gunoi (bălegar) pentru îngrăşarea pământului.

Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf,
ca paiul luat de vânt,
14 ca focul care arde pădurea
şi ca flacăra care aprinde munţii!
15 Urmăreşte-i astfel cu furtuna Ta
şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!
16 Acoperă-le faţa de ruşine,
ca să caute Numele Tău, Doamne!

Întrebarea este când se întâmplă aceasta. În Isaia 25, vedem evenimentul corespunzător, care îl plasează în cronologia Isaia 22-29.

În Isaia 25, vedem două legături cu Psalmul 83:

10 Căci mâna Domnului se odihneşte pe muntele acesta, dar Moabul este călcat în picioare pe loc, cum este călcat în picioare paiul în bălegar.  11 În mijlocul acestei băltoace, el îşi întinde mâinile, cum le întinde înotătorul ca să înoate, dar Domnul îi doboară mândria şi face de nimica dibăcia mâinilor lui. 12 El surpă, prăbuşeşte întăriturile înalte ale zidurilor tale, le prăbuşeşte la pământ, în ţărână.”

O legătură este despre Moab, descendentul lui Lot menționat în Psalmul 83 și menționat și în Isaia 25. Le-am marcat cu caractere aldine.

O altă legătură este referirea la bălegar din Psalmul 83 și la bălegar din Isaia 25. Le-am marcat cu caractere aldine.

Numai Moab este menționat în Isaia 25, ca un reprezentant al dușmanilor din jur ai Israelului. ( Comentator [Mathew Henry] ). Atacul se termină rău pentru acele națiuni și se aude următorul cântec, Isaia 26:

Isaia 26.1 În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: „Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură.  Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios.

Mai departe, în Isaia 26 vedem concluzia acestei bătălii:

11 Doamne, mâna Ta este puternică: ei n-o zăresc, dar vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău şi vor fi ruşinaţi; va arde focul pe vrăjmaşii Tăi.  12 Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru noi. 13 Doamne, Dumnezeul nostru, alţi stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine şi numai Numele Tău îl chemăm. 14 Cei ce sunt morţi acum nu vor mai trăi, sunt nişte umbre şi nu se vor mai scula, căci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit şi le-ai şters pomenirea. 15 Înmulţeşte poporul, Doamne! Înmulţeşte poporul, arată-Ţi slava; dă înapoi toate hotarele ţării.

Astfel, Israelul revine în vremurile noastre și după atacul națiunilor din jur, Israelul se lărgește. Isaia 25, acest complot al cercului interior, se întâmplă înainte de Isaia 28 când Efraim, partea de nord a Israelului, este atacat de un alt complot care corespunde alianței lui Gog (cercul exterior) din Ezechiel 38. Pe acesta îl vom detalia mai departe.


 

Isaia 17 -> Isaia 28 Despre Damasc și Gog

La un moment dat, Damascul „nu va mai fi un oraș”. Nu a fost niciodată distrus astfel în istorie. Se întâmplă înainte ca timpul când „slava lui Iacov va păli”, din același capitol 17.  

 Isaia 17.1 Prorocie împotriva Damascului:

„Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături;  cetăţile Aroerului sunt părăsite, sunt date spre păşune turmelor, care se culcă nestingherite acolo.  S-a isprăvit cu cetăţuia lui Efraim şi s-a sfârşit cu împărăţia Damascului, dar rămăşiţa Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel – zice Domnul oştirilor.

În același capitol, Isaia 17, „slava lui Iacov va păli”:

În ziua aceea, slava lui Iacov va fi slăbită şi grăsimea cărnii lui va pieri.  Se va întâmpla ca atunci când strânge secerătorul grâul şi braţul lui taie spicele; da, ca la strânsul spicelor în valea Refaim; vor mai rămâne doar câteva, ca la scuturatul măslinului: două, trei măsline pe vârful crengilor, patru sau cinci în ramurile cu roade”, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel.

 

Corelăm faptul că „slava lui Iacov va păli” și simbolismul agricol subliniat, cu Isaia 28:

Isaia 28.1 Vai de cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim, de floarea veştejită, care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată!  Iată că vine de la Domnul un om tare şi puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari şuvoaie de ape, care o doboară cu putere la pământ. Va fi călcată în picioare cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim; şi floarea veştejită, care este strălucirea podoabei ei pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie, care se vede înainte de culesul roadelor şi pe care abia o iei în mână şi îndată o şi înghiţi.

Astfel, profeția de la Damasc are loc chiar înainte de „acea zi” când Efraim, nordul Israelului, este atacat de un complot. Acest atac asupra lui Efraim corespunde alianței lui Gog (cercul exterior ) din Ezechiel 38. Detalii urmează în capitolul despre Ezechiel 38.


 

Ieremia 49 despre Damasc

Există o profeție similară despre Damasc în Ieremia 49. Ea corespunde cu Isaia 17 prezentat mai sus.

23 Asupra Damascului.

Hatmanul şi Arpadul sunt roşii de ruşine, căci au auzit o veste rea şi tremură; frica lor este ca o mare înfuriată, care nu se poate potoli.  24 Damascul este topit, se întoarce să fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniştea şi durerile, ca pe o femeie în durerile naşterii.  25 „Ah, cum nu este cruţată cetatea slăvită, cetatea bucuriei mele!” – 26 „De aceea tinerii ei vor cădea pe uliţe şi toţi bărbaţii ei de război vor pieri în ziua aceea, zice Domnul oştirilor.  27 Voi pune foc zidurilor Damascului şi va mistui casele împărăteşti din Ben-Hadad.” 

 

Ezechiel 37 -> Isaia 27 Întoarcerea lui Israel

Am explicat această relație în capitolul „Isaia 27”.


 

Ezechiel 38 -> Isaia 28 Gog, atacul cercului exterior

Ezechiel 38 se corelează cu Isaia 28.

Alianța lui Gog, Meshek, Persia, Tubal este un cerc exterior, mai larg decât cercul interior din Psalmul 83. Alianța invadează „munții lui Israel” după întoarcerea sa:

Ezechiel 38 Şi spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!  Te voi târî şi-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta... ; împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif: Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miazănoaptei, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine... în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strânşi dintre mai multe popoare pe munţii lui Israel care multă vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoşi din mijlocul popoarelor, vor fi liniştiţi în locuinţele lor... .

18 În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă.  19 O spun în gelozia şi în focul mâniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel.

„Munții Israelului” pot indica înălțimile Golanului de astăzi și zonele învecinate din nordul Israelului.

Corelăm acest lucru cu structura din Isaia 28:

Isaia 28.1 Vai de cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim (nordul Israelului), de floarea veştejită, care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată!  Iată că vine de la Domnul un om tare şi puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare... .  Va fi călcată în picioare cununa îngâmfată a beţivilor lui Efraim

Astfel, pe baza secvenței din Isaia 22-29, Meshek, Persia, Gomer (Turcia) și alții, dar nu Asiria, invadează Israelul după întoarcerea sa și după ce profeția de la Damasc se întâmplă așa cum este prezentată. Asiria nu face parte din ea, chiar dacă se află în calea invaziei dinspre nord, deoarece Damasc, capitala, a dispărut.

Tot pe baza secvenței din Isaia 22-29, această invazie a lui Efraim de către Gog din Isaia 28.1 are loc înainte de Legământul cu Moartea din Isaia 28.15 care, după Daniel 9, este Legământul de 7 ani la începutul Necazului. Invazia pare să se întâmple foarte aproape de Necazul cel Mare , chiar înainte de aceasta, având în vedere indicația că evreii vor folosi combustibilul inamicilor pentru exact 7 ani , atâta timp cât Necazul durează, în timp ce o criză energetică poate cuprinde lumea din cauza războaielor.

Ezechiel 39. 9

Atunci, locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieşi, vor arde şi vor da pradă flăcărilor (eng. fuel = combustibil) armele, pavezele şi scuturile, arcurile şi săgeţile, lăncile şi suliţele, şi şapte ani vor face focul cu ele.

O altă părere despre această folosire a combustibilului pe timp de 7 ani, care are o problemă, este următoarea: la mijlocul Necazului, la 3,5 ani de la început, persoana care aduce Urâciunea intră în templu și Domnul Isus le spune evreilor credincioși să fugă imediat, și după teoria aceasta nu mai rămâne nimeni (? ?) pentru arde combustibilul. Pe baza acestui fapt, opinia este că cei 7 ani de ardere a combustibilului încep cu 3,5 ani înainte de Necaz, și astfel războiul lui Gog are loc în acel moment. Greșeala evidentă este ideea că nimeni nu rămâne în țară la mijlocul Necazului.

După cum am menționat, corelăm indicația a 7 ani de ardere a combustibilului cu cei 7 ani de Necaz, când poate avea loc o criză energetică.


 

Ieremia 49 Pentru Elam, o parte a Persiei

Elam este în partea de sud a Persiei și nu a fost niciodată distrus ca în acest pasaj.

 

35 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iată, voi sfărâma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie.  36 Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului, îi voi risipi în toate vânturile acestea şi nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugari din Elam.  ... .  38 Îmi voi aşeza scaunul de domnie în Elam şi-i voi nimici împăratul şi căpeteniile, zice Domnul.  39 Dar în zilele de apoi voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Elamului, zice Domnul’.”

 

 

S-ar putea să se întâmple cu puțin înainte de invazia lui Meșec în Israel din Ezechiel 38, care se corelează cu Isaia 28, așa cum este explicat în capitolul Ezechiel 38. Persia face parte din invazia lui Meshek; Poate că profeția Elam este motivul pentru care Persia se înrăiește și intră într-o asociere atât de distructivă, chiar dacă nu au nimic în comun cu Meshek, cu excepția dușmanului comun.


 

Viziunea lui Daniel despre 4 Împărății

Această viziune se corelează cu Isaia 29, despre războiul Armaghedonului și Împărăția de 1000 de ani, descrise în capitolul anterior cu aceste subiecte.

Un extras din Daniel 7:

Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta.

11. m-am uitat până când fiara a fost ucisă şi trupul ei a fost nimicit şi aruncat în foc, ca să fie ars.  .

13... . iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.  14 I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.  

Mai departe, în Daniel, un înger explică cum acele patru fiare sunt patru împărății care vor domina Pământul din timpul lui Daniel până când Domnul vine și distruge ultima fiară, într-un război corespunzător războiului Armaghedonului, și stabilește Împărăția Sa de 1000 de ani (acest număr este din Apocalipsa 20).

Daniel 9  Şaptezeci de săptămâni

În cele 70 de săptămâni (intervale sabatice) din Daniel 9, vedem trei intervale delimitate de venirile a trei tipuri de Mesia:

Mesia Sfântului sfinţilor, Mesia Prințul (Nagid – ebraică) și Mesia cel pedepsit cu moartea:

Daniel 9.24 Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi a prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.  

25 Să ştii dar şi să înţelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, (Ebr. Nagid = prinț) vor trece şapte săptămâni;

 apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.  26 După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic.

Aceste trei veniri ale lui Mesia sunt enumerate în ordine inversă, ultima fiind pusă pe primul loc.

Detalii despre Daniel 9 sunt în cartea mea pdf gratuită: Trei Veniri ale lui Mesia [3_Messiah] https://teostory.wordpress.com/daniel/  

Aceste trei veniri corespund cu Isaia după cum urmează:

1. Unsul va fi dat la moarte se referă la Isaia 22

În Isaia 22, există o schimbare a Autorității de la conducerea Israelului la Domnul Isus, cu răstignirea notabilă în versetul 25, care corespunde și cu Isaia 53.

2. Unsul, prințul, se referă Isaia 26:20

In Isaia 26  se arată răpirea bisericii când Domnul vine pe nori pentru a-i lua pe ai Săi. Isaia pune acest eveniment înaintea „legământului cu moartea” din Isaia 28:27, care corespunde legământului din Daniel înainte de 7 ani de necaz. Daniel 9:26:

26. . Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş ( Romani 70 d. Hr.), şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit şi împreună cu el şi pustiirile.  27 El va face un legământ trainic cu mulţi timp de un „ interval sabatic ” (7 ani), dar la jumătatea intervalului sabatic va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare şi pe o aripă (Ebr. e aripă) (o parte a templului ) va înălța urâciuni idoleşti și va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât’.”

3. Unsul, Preasfântul se referă la Isaia 29:5, unde Domnul pedepsește națiunile de la Armaghedon și aduce pace timp de 1000 de ani (acest număr este luat din Apocalipsa 20).

Isaia 29.6 De la Domnul oştirilor va veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pământ şi pocnet puternic, cu vijelie şi furtună şi cu flacăra unui foc mistuitor.  Şi, ca un vis, ca o vedenie de noapte, aşa va fi mulţimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, aşa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui şi cetăţuiei lui, strângându-l de aproape.

18 În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.  19 Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul şi săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel.  

În cartea mea gratuită despre Daniel 9  Three Comings of Messiah [3_Messiah] https://teostory.wordpress.com/daniel/ 

sugerez o viziune contemporană și o compar cu opiniile lui Darby și ale lui Isaak Newton. Pe scurt, cele 70 de „ intervale sabatice” au 3 sub-intervale: 7,62 și 1 'Interval sabatic'. Timpul total de 70 de „intervale sabatice” se întinde de la decretul lui Artaxerxe de a reconstrui Ierusalimul în 445 î. Hr. , marcat în cartea lui Neemia, până la venirea finală a Domnului ca Rege, conform Daniel 9.24 .

După interpretarea lui Darby (secolul al XVIII-lea), sub-intervalele sunt folosite de majoritatea comentatorilor ca:

-7 „ Intervale sabatice” sunt adăugate la 62 „Intervale sabatice” rezultând 69 „Intervale sabatice” (considerate ca 69 x 7 = 483 ani).

Acest timp este interpretat ca perioada de la decretul lui Artaxerxe de a reconstrui Ierusalimul în 445 î. Hr. (în Neemia) până la intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim.

-1 „Interval sabatic”: 7 ani de necaz, fără un punct de plecare prezis până când Domnul va veni ca Rege pentru 1000 de ani.

Interpretarea lui Isaak Newton are o  parte ca o parte a interpretării noastre. El pune 62 de „intervale sabatice” din decretul lui Artaxerxe de a reconstrui Ierusalimul în 445 î. Hr. până la prima venire a Domnului ca un copil și 7 „intervale sabatice” de la o viitoare reconstruire a orașului până la venirea Domnului ca Rege. Newton nu se adresează venirii Domnului pentru a lua Biserica. El consideră că ultimul „interval sabatic” este în preajma crucificării Domnului, chiar dacă Daniel menționează acest ultim „interval sabatic” după ce a menționat distrugerea Ierusalimului de către romani (în anul 70 d. Hr.).

 

 

Interpretarea noastră:

A. 62 „ Intervalele sabatice ”: de la decretul lui Artaxerxe de a reconstrui Ierusalimul în 445 î. Hr. (în Neemia) până când Domnul vine ca un copil. Numărând 8 ani jubiliari în acest timp, ceea ce nimeni nu face, obținem numărul corect de ani.

B. 7 „ Intervalele sabatice ”: de la o a doua decizie de a reconstrui Ierusalimul (după ce a fost distrus de romani) până la venirea Domnului ca Mire, pentru a lua Biserica. Urmat imediat de

C. 1 „ Interval sabatic ” la sfârșitul celor 70 de „ Intervale sabatice”, un timp de „necaz” la sfârșitul căruia Domnul vine ca Rege.

Astfel, noua interpretare folosește cele 7 „ intervale sabatice ” ca Newton și ultimul „ interval sabatic ” ca Darby.

 

Următoarea imagine prezintă un panoptic al interpretărilor:


 

În rezumat, interpretarea sugerată este o combinație de Darby și Newton. Considerăm ca Newton 7 „ Intervalele sabatice” din decretul de restaurare și reconstruire a Ierusalimului (nu numai reconstruirea, ci și restaurarea ca și capitală) în vremurile noastre, până când Mesia va veni ca Prinț pentru Mireasa Sa. Și considerăm ultimul „interval sabatic” ca Darby, pentru Necazul cel Mare. După cum am menționat, sunt mai multe detalii despre Daniel 9 în cartea mea gratuită Three Comings of Messiah [3_Messiah].

https://teostory.wordpress.com/daniel/

 


 

Matei 24 -> Isaia 25-29; Apocalipsa Scurtă

Domnul Isus răspunde în Matei 24 la întrebările „ când se va întâmpla aceasta și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului?”. Răspunsul este ca o formă scurtă de Apocalipsă.

El explică mai întâi despre un timp înainte de „marele Necaz”, când „ sfârșitul încă urmează să vină”:

Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi.  Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.  Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.  

De la Matei până acum, lumea a trecut prin războaie, foamete, cutremure. Vedem și în Isaia 25,26 astfel de lupte, ca în:

Isaia 25 Căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbeşte în zid.  Cum domoleşti căldura într-un pământ arzător, aşa ai domolit zarva străinilor; cum este înăduşită căldura de umbra unui nor, aşa au fost înăduşite cântările de biruinţă ale asupritorilor.” 

În astfel de vremuri, Domnul își extinde stăpânirea, Biserica Sa pentru toate națiunile și, de asemenea, au loc persecuții, ca în Matei 24:9:

Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.

Isaia mai spune despre Biserică în capitolul 25:

 Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor, pe muntele acesta, un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite. Şi, pe muntele acesta, înlătură marama care acoperă toate popoarele şi învelitoarea care înfăşoară toate neamurile; nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit.

Domnul își va împlini scopul de a spune lumii despre vestea Sa bună despre iertare prin jertfa Sa și intrarea liberă în împărăția Sa și atunci va veni sfârșitul . Matei 24:

14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Apoi, în Matei 24, Domnul dă un semn referindu-se la Daniel 9:

15 De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! – 16 atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi.

Textul din Daniel 9, referit de Domnul, este:

.  27 El va face un legământ trainic cu mulţi timp de un „ interval sabatic ” (7 ani), dar la jumătatea intervalului sabatic va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare şi pe o aripă (Ebr. e aripă) (o parte a templului ) va înălța urâciuni idoleşti și va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât’.”

Textul de mai sus implică faptul că Israel s-a întors înapoi în țara lui.

Legământul prințului rău cu mulți este și cu Israel, deoarece prințul îi permite lui Israel să repornească construcția templului.

Isaia 28 spune și despre acest legământ:

 

15 Pentru că ziceţi: „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu Locuinţa morţilor: când va trece, urgia apelor năvălitoare nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna!”

Am detaliat acest lucru în capitolul anterior pentru „Isaia 28”.

În Matei 24, citim în continuare că marele necaz va fi inegalabil, nu este comparabil cu durerile din prima parte:

21 Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. .

Necazul va fi brutal, dar limitat la cei 7 ani.

O parte a textului corespunzător din Isaia 28 este:

18 Aşa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit şi învoiala voastră cu Locuinţa morţilor nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea.

Am explicat mai multe despre Necaz în sub-capitolul anterior Isaia 28 / „Necazul cel Mare”.

După cei 7 ani de Necaz, Domnul vine pentru Împărăția Sa de 1000 de ani. Matei 24:30:

 

 30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.  

Aceasta corespunde cu Isaia 29, când Domnul aduce ordine în haos:

19 Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul şi săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel.  20 Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri şi toţi cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciţi.

Am prezentat mai multe despre Împărăția viitoare în capitolul despre Isaia 29.

Luca 21 Apocalipsa scurtă; corelație cu cei patru cai

Isaia 28 (din structura din capitolele 22-29) arată legământul lui Israel cu Moartea și Iadul care se corelează cu al patrulea cal pe care era Moartea și Iadul , din Apocalipsa 6. Acest legământ de asemenea se corelează cu legământul de 7 ani al prințului rău cu mulți și cu Israel. (căci permite reconstruirea templului), din Daniel 9.

Luca 21 este similar cu Matei 24, analizat anterior, cu puține diferențe particulare. Din Luca, extragem o corelație specifică cu caii din Apocalipsa.

Începutul lui Luca 21 poate fi comparat cu Apocalipsa 6, unde Domnul Isus prezintă viitorul într-un mod similar cu Apocalipsa, dar concentrat.

Să comparăm Apocalipsa cu Luca:

În Apocalipsa 6 , primele cinci peceți aduc:

1. Un cuceritor

2. ucidere

3. foamete

4. ciumă, fiare sălbatice

5. persecuții

 

În Luca 21, în mod similar, vedem:

1. războaie

2. răscoală

3. foamete

4. ciuma, cutremure

5. persecuții

Domnul spune: „Aceste lucruri trebuie să se întâmple mai întâi, dar sfârșitul nu va veni imediat” (Luca 21.9) și după cele cinci necazuri enumerate El spune: „Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. .” (Luca 21.24), ceea ce înseamnă că toate acele probleme apar înainte de eliberarea orașului. De asemenea, El spune că după aceste dureri, va veni și mai rău: „Căci atunci va fi un mare necaz , neegalat de la începutul lumii până acum – și care nu va mai fi egalat niciodată”.

Este posibil ca durerile enumerate să se refere la timpul de la Domnul până acum , deoarece El spune viitorul în Luca și Apocalipsa începând din acel timp și El spune că sfârșitul nu va veni imediat. Noi am văzut dureri ca de la cele 5 peceți, dar nu am văzut dureri ca cele care urmează după cele 5 peceți, și de la cele 7 trâmbițe și 7 potire. Astfel, sugerăm că primele 5 peceți s-ar fi putut întâmpla și încă se întâmplă, înainte de cei 7 ani de Necaz.

Al patrulea cal cu Moartea și Iadul:

Un argument puternic pentru opinia conform căreia caii vin înaintea legământului de 7 ani este corelarea dintre Moarte și Iadul de la al patrulea cal cu Moartea și Iadul din Isaia 28 , așa cum sa menționat. Legământul din Isaia 28 este legământul din Daniel pentru 7 ani .

Ce spunem despre a 6- a  pecete? Acea durere nu s-a mai întâmplat înainte, este un „mare necaz, neegalat de la începutul lumii” :

Apoc. 6.13

14... . Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele 13 şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic.  14 Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. 15 Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. 16 Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului, 17 căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta în picioare?”

Stelele de pe cer vor cădea pe pământ atât de intens încât toată lumea se va ascunde în peșteri, pentru a se ascunde de fața Celui care stă pe tron și de mânia Mielului. Acești oameni nu sunt poporul lui Dumnezeu. Propunem că poporul lui Dumnezeu e scăpat și se întâlnește cu Dumnezeu și-L laudă pe Miel în capitolul următor, dar „ capitolul următor” nu indică o secvență pe axa timpului, ci doar descrierea din capitolul 7 este listată după capitolul 6 când John își redirecționează atenția:

 

Capitolul 7.9

După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului.

Ascunderea în peșteri a oamenilor din sigiliul 6 din capitolul 6 și închinarea oamenilor din capitolul 7 par a fi  acțiuni paralele a două grupuri diferite de oameni. Aici s-ar putea să vedem două procese paralele, așa cum vedem la computerele care au procese paralele (ex: indicatorul mouse-ului se poate mișca în paralel cu un film de pe Youtube, în timp ce descrierea într-o carte a proceselor este secvențială ). Paralelism vedem si in prezentarea Cailor, care acționează și ei în paralel, deoarece războaiele, foametea, ciumele se petrec în paralel în lume, nu se termină una ca să înceapă alta, dar sunt prezentați secvențial.

Pe scurt, oamenii din ceruri lăudându-L pe Dumnezeu și pe Miel, în Cap. 7, au fost scoși din pământ „din (ex Gr.) necazul cel mare”, unde toți oamenii s-au ascuns în peșteri de mânia lui Dumnezeu și a Mielului, în Ch. . 6. Acțiunile sunt paralele, doar descrierea este în serie.

Astfel, primele 5 peceți se pot întâmpla de la Ioan până acum, a 6- a pecete nu s-a întâmplat niciodată și când începe, toți oamenii de pe pământ se ascund în peșteri, dar o mulțime de popoare îl întâlnesc pe Dumnezeu în ceruri, pentru că „și-au spălat hainele și i-a albit în sângele Mielului”, Apoc. 7.14. Aici putem vedea clar Răpirea Miresei când Mielul vine din cer pe nori după ea, la începutul Necazului de 7 ani - cifră dată de Daniel. Oamenii din peșteri chiar spun „ Pentru că a venit ziua cea mare a mâniei lor”.

Despre momentul dintre Răpire și legământul cu Moartea și Iadul de la al 4-lea cal:

Așa cum este prezentat, răpirea (Apoc. 7) poate avea loc înaintea celui de-al 6- lea sigiliu, unde meteoriții cad și toți se ascund în peșteri de mânia lui Dumnezeu (Apoc. 6). Pecetea a 5- a prezintă martiri, care sunt din toate timpurile celor patru cai. Vine al patrulea cal cu Moartea și Iadul (a 4- a pecete), aduce distrugere, iar mai târziu are loc legământul de 7 ani cu Moartea și Iadul (Is. 28), deci acest legământ este înainte de a 6- a pecete.

Războiul lui Gog este foarte scurt, deoarece Dumnezeu îi distruge în mod supranatural, apoi se face legământul. Durata acestui război este foarte scurtă, (poate ca războiul de 6 zile, 1967, ori ca războiul Yom Kipur de 20 zile, 1973) deoarece toate aceste națiuni atacă Israelul în forță majoră și dacă ar avea mult timp, l-ar anihila pe Israel, dar Actul lui Dumnezeu pentru a le opri este rapid și masiv. Astfel, acest timp scurt este doar o foarte mică parte din unitatea de măsură numită „interval sabatic” de 7 ani, pentru măsurarea timpului, folosită pentru măsurarea celor 70 de „intervale sabatice” din Daniel. Prin urmare, venirea Domnului ca Prinț (Nagid Dan. 9) pentru Mireasa Sa poate fi văzută înainte de atacul lui Gog și foarte aproape de începutul ultimului „interval sabatic” de 7 ani de Necaz.

Apoi, pecetea a 7-a  conține 7 trâmbițe, ultima trâmbiță conține 7 potire, toate cu „ mare necaz, fără egal de la începutul lumii”. După cei 7 ani, Domnul vine a treia oară ca Rege timp de 1000 de ani (Apoc. 20).


 

1 Tesaloniceni 4 -> Isaia 26  Răpirea

Isaia 26 (din structura 22-29) indică faptul că Mesia vine să-și ia mireasa înaintea legământului cu Moartea și 7 ani de Necaz (Isaia 28). Am făcut câteva puncte despre această sincronizare și în capitolul Luca 21 Apocalipsa scurtă .

Probleme cu teoria răpirii în mijlocul Necazului

Unii analiști consideră că Mesia vine să-și ia mireasa în mijlocul Necazului . Ei derivă acest lucru în mare parte din Apocalipsa Cap. 7, unde popoarele văzute în Rai au ieșit „din necazul cel mare” . Deoarece capitolul 7 urmează după 6, unde se deschid sigiliile, acești analiști sugerează că popoarele din Rai sunt Biserica răpită după sigilii, care sunt considerate de ei ca prima parte a Necazului de 7 ani.

Cu toate acestea, notăm următoarele:

1. „Din marele necaz” (Gr. Ex) nu înseamnă neapărat „în timpul” necazului, dar cu ușurință poate însemna „de la început”.

2. Avem o sugestie mai neobișnuită: Apocalipsa poate fi comparată cu Luca 21, unde Domnul Isus prezintă viitorul într-un mod similar cu Apocalipsa, dar concentrat.

În capitolul anterior despre Luca 21 am prezentat asemănarea dintre lista de dureri prezentate de Domnului Isus și durerile aduse prin cei patru cai. Domnul spune: „Aceste lucruri trebuie să se întâmple mai întâi, dar sfârșitul nu va veni imediat” , așa că cei patru cai pot veni înaintea Necazului de 7 ani. Mai multe detalii in capitolul despre Luca 21.

 

Probleme cu teoria răpirii la sfârșitul Necazului

 

Unii analiști consideră că răpirea se va întâmpla după Necaz. Problema lor este în principal că suprapun venirea Domnului din 1 Tesaloniceni cu cea din 2 Tesaloniceni. Cele două texte sunt:

1 Tes. 4.16

16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

2 Tes. 2.1

 

Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor,  să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. ...

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii[a], fiul pierzării,  potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu... .

Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.  Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.  Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.

Observăm că tesalonicenii se temeau că răpirea din 1 Tesaloniceni, menționată în 2 Tes. ca „ venirea Domnului nostru Isus Hristos și ființa noastră adunată la El” sa întâmplat deja și ei au fost lăsați în urmă. Ei se temeau de asta pentru că unii învățători afirmau că „ ziua Domnului ”, când El va stăpâni lumea, a avut loc. Ei nu aveau informații globale cum avem noi azi și dacă Domnul deja stăpânește lumea, ei au pierdut venirea Lui pentru răpire. Deci cele două texte prezintă două veniri ale Domnului, nu una.

În plus, 1 Tes. 5 spune clar că „ziua Domnului va veni ca un hoț în noapte. 3 În timp ce oamenii spun: „Pace și siguranță”, distrugerea va veni asupra lor... Dumnezeu a făcut-o nu ne pune să suferim mânie, ci să primim mântuirea .”

 

Răpirea se poate întâmpla chiar la marginea legământului de 7 ani, chiar înainte de războiul lui Gog

În capitolele anterioare ale acestei cărți pentru Daniel 9 și Luca 21, am abordat alte aspecte despre Răpire. Reformăm un aspect aici pentru a clarifica că Răpirea se poate întâmpla oricând:

Răpirea este într-o clipă de ochi, se poate întâmpla chiar la marginea legământului de 7 ani, chiar înainte de războiul lui Gog și Magog, care poate fi foarte scurt, deoarece Dumnezeu îi distruge în mod supranatural. Durata acestui război este foarte scurtă deoarece toate aceste națiuni atacă Israelul în forță majoră și, dacă ar avea mult timp, l-ar anihila pe Israel, dar Actul lui Dumnezeu pentru a le opri este rapid și masiv. Astfel, acest timp scurt este doar o mică parte din tija „intervalelor sabatice” pentru măsurarea timpului folosită pentru măsurarea celor 70 de „intervale sabatice” din Daniel. Prin urmare, venirea Domnului ca Prinț, (Dan. 9 Nagid, Ebr.), pentru Mireasa Sa poate fi văzută înainte de atacul lui Gog și chiar foarte aproape de începutul ultimului „interval sabatic” de 7 ani de Necaz.

Prin clarificarea faptului că Răpirea poate fi înainte de războiul lui Gog, clarificăm că Răpirea poate fi oricând, nu este nevoie să așteptăm și să vedem războiul lui Gog.

 

1 Corinteni 15 -> Isaia 26  Răpirea

 

1 Corinteni 15 abordează și Răpirea și Învierea, așa cum face și 1 Tesaloniceni 4, și corespunde cu Isaia 26.

 1 Corinteni 15.51  Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 52 într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.

. Este interesant cum cuvântul „Jubileu” derivă din „jubel” care înseamnă „trâmbiță” în ebraică. Sărbătoarea jubiliară este numită și Sărbătoarea trompetelor. Ea are loc la fiecare 50 de ani. Corelăm această observație cu 1 Corinteni 15.51.

Ultima Trâmbiță ar putea fi Ultimul Jubileu din 10 Jubilee care se potrivesc în cele 70 de intervale sabatice din Daniel 9. Acest Ultim Jubileu ar fi la momentul Răpirii deoarece:

70 de intervale sabatice acoperă 70 x 7 ani  = 490 de ani plus 10 jubilee (unul la 50 de ani),

care sunt de la decretul lui Artaxerxe de a reconstrui Ierusalimul în 586 î. Hr. până la venirea Domnului ca Rege după Necaz (cu o întrerupere până la a doua reconstrucție a Ierusalimului). DAR decretul a avut loc într-un an sabatic, astfel că numărătoarea pentru primul jubileu a început cu 7 ani înainte de decret. Astfel, Ultimul Jubileu va fi cu 7 ani înainte ca Domnul să vină ca Rege. Acesta este Ultimul Jubileu din 10 este înainte de Necaz, în vremea Răpirii, ceea ce explică Ultima Trâmbiță a Coloseni.

Există multe texte și discuții legate de momentul Răpirii. Aici am vrut să subliniem specific legăturile cu structura din Isaia 22-29.

Detalii pentru Jubilee în cartea mea gratuită [ 3_Messiah]

https://teostory.wordpress.com/daniel/

 


 

1 Tesaloniceni 4 -> Isaia 26  Înviere

1Tesaloniceni 4 corespunde cu Isaia 26:19 care indică Învierea și Răpirea, înainte de legământul de 7 ani al lui Israel cu Moartea și Iadul (Is. 28, Dan 9).

Isaia 26  19 Să învie dar morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.”

1 Tes. 4.16   Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

O notă despre a 5-a Pecete:

Apocalipsa 6  Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră.

Aceste suflete nu sunt aceleași ca în Apocalipsa 20 care erau cele din timpul Fiarei:

Apocalipsa 20.4  Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.  Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

Se înțelege că a doua moarte are putere asupra celor care nu au fost înviați în Ap. 20. Deci sufletele din Pecetea a 5-a trebuie să fi fost înviate înainte de Apoc. 20, altfel moartea ar avea putere asupra lor. Singura posibilitate ca sufletele din Pecetea a 5-a să învieze este să învieze la Răpire, ca în 1 Tes. 4. Astfel, Răpirea are loc după pecetea a 5-a, așa cum sa explicat și în capitolul anterior.

Notă - învierea din Apocalipsa 20 este numită „prima”, deoarece este prima de pe pământ, care a fost de mare magnitudine. Tes. 4 oameni înviați merg direct în Rai, nu se văd pe pământ. Există o altă înviere, când Domnul Isus a murit:

Matei 27 50 Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul. Şi îndată, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat        mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor, care muriseră, au înviat.  53 Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.

După cum vedem, această înviere nu este pusă la numărătoare când Învierea din Ap. 20 este numită „prima”. La fel, nici învierea de la răpire nu este pusă la numărătoare. Învierea masivă, vizibilă dinainte de Împărăția de 1000 de ani este numită Prima, și a doua este la sfârșitul Împărăției, pentru Judecată.

Zaharia 12 -> Isaia 29 Armaghedon - Ierusalimul atacat

Zaharia 12 corespunde cu Isaia 29, așa cum este explicat în acel capitol.

 

 

Apocalipsa 20 -> Isaia 29 1000 de ani Pace

Apocalipsa 20 corespunde cu Isaia 29, așa cum este explicat în acel capitol.

 

CERCETARE VIITOARE

Există multe alte profeții disparate care ar putea beneficia de legătura cu structura lui Isaia 22-29. Punându-le în ordine, putem înțelege mai bine imaginea de ansamblu.


 

CONCLUZII

Am prezentat modul în care grupul de capitole din Isaia 22-29 sunt ca o structură cu care celelalte profeții disparate pot fi corelate și astfel ordonate în timp.

Spre sfârșitul lui Isaia 29, există o promisiune bună. Domnul, care vorbește pentru ca oamenii să înțeleagă și face Cuvântul Său clar, spune:

Isaia 29 18 În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.  19 Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul şi săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel.  

23 Căci, când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea mâinilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor sfinţi pe Sfântul lui Iacov şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel.  24 Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta pricepere şi cei ce cârteau vor lua învăţătură.”

Isaia 22-29 este un martor veșnic al bunăvoinței Domnului nostru față de noi:

Isaia 30: „Du-te acum – zice Domnul – de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă şi sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie şi în veci de veci.  

 

Încheiem cu cuvinte de la sfârșitul Apocalipsei lui Isus Hristos:

10 Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.

12 Iată Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.  13 Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul”.  14 Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!  

16 „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă”  Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!  

GLORIE LUI DUMNEZEU!

BARUCH HASHEM ADONAI!

BARUCH HABA B'SHEM ADONAI!

 BINECUVÂNTAT ESTE CEL CE VINE ÎN NUMELE DOMNULUI!

 

Recomandări

Isaia 22-29 Scheletul noilor profeții

O carte pasionantă, care te transportă in timp din 700 BC la viitoarele evenimente care urmau pe calendarul divin. Jertfa Domnului la Calvar, Învierea si Răpirea Bisericii, Gog si Magog si Ezechiel 38, Damascul distrus, Necazul cel Mare, Armaghedonul sunt trepte si evenimente cruciale pe scara divină a timpului. Toate acestea ne sunt prezentate admirabil în strânsă legătură cu celelalte profeții (Daniel, Ieremia, Zaharia, Apocalipsa).

Desfășurarea evenimentelor pe scara istoriei este o noutate pentru majoritatea cititorilor. Contribuția lui J. N. Darby la teoria dispensaților și mai ales influența acesteia la Declarația Balfour și recunoașterea Statului Israel-prin președintele american Truman, sunt la fel impresionante si binevenite pentru toți cititorii Bibliei și pentru toți creștinii care iubesc Statul Israel și Venirea Domnului. Aceste prezentări precise și bine documentate ne oferă nouă credincioșilor o nădejde mai mare si ne face să fim veghetori si să așteptăm cu nerăbdare Răpirea și întâlnirea cu Domnul.

Pavy Beloiu, scriitor creștin (Amazon) cu studii științifice / Oregon USA


 


 

Despre autor

Autorul este un creștin prin harul lui Hristos, un student îndelungat al învățăturilor Sale și un om de știință foarte interesat de a sublinia continuum-ul dintre domeniile Teologiei și Științei. Are un Master în Inginerie Software, un Master în Electronică, 35 de ani de dezvoltare în mari companii de telecomunicații. A participat la conferințe creștine, discuții, prezentându-și studiile în patru țări, în patru limbi. Are patru copii si locuieste cu familia în California. A scris și tipărit patru cărți:

 

Trei Veniri ale lui Mesia: Trei intervale în 70 de săptămâni

Logos  ca „Gândire exprimată” și „Interacțiuni logice”

Coordonarea dialogului în proiectarea orientată pe obiecte

Isaia 22-29: o structură pentru alte profeții

 

Cărțile gratuite în format pdf sunt la https://teostory.wordpress.com

Cărțile tipărite sunt  la https://www.amazon.com/author/teodor


 


 

Bibliografie

 

[1] Biblia v. Cornilescu  https://www.biblegateway.com

[2] „Observații asupra profețiilor lui Daniel” de Isaac Newton http://www.gutenberg.org/etext/16878

[5] „The Coming Prince” de Anderson http://www.whatsaiththescripture.com/Voice/The.Coming.Prince.5.html

[7] JNDarby http://biblehub.com/commentaries/darby/daniel/9.htm

[8] Cuvânt cu cuvânt ebraic-englez: http://www.scripture4all.org

Biblia: Noua versiune internațională [NIV] http://www.biblegateway.com/passage/?search=daniel%209%20; & version=31

O privire de ansamblu asupra profeției http://en.wikipedia.org/wiki/Proph e cy_of_Seventy_Weeks

despre Eschatologie (planurile Domnului) [ Eschatologie ] http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_eschatology

[DAR_US}

https://en.wikiped i a.org/wiki/Arthur_Balfour#Achievements_and_mistakes

[ Disp_US ] DISPENSATIONALISM ȘI POLITICA EXTERNĂ A STATELELOR UNITE CU ISRAEL

https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/ 1 0106/919/umi-uta-2003.pdf?sequence=1& isAllowed=y

[3_Mesia]Teodor Dumitru Trei Veniri ale lui Mesia

https://teostory.wordpress.com/daniel/

 

Comentarii biblice

Notă: așa cum sa menționat în introducere, nu am putut găsi conceptul „ Isaia 22-29 ca o structură a altor profeții ” în comentariile următoare și nici altfel pe internet. Adăugăm aceste studii pentru studiul nostru despre cele șaptezeci de săptămâni ale lui Daniel.

[Mathew Henry] http://bible.crosswalk.com/Commentaries/MatthewHenryComplete/mhc-com.cgi?book= d a& chapter=009

[Calvin] http://www.ccel.org/c c el/calvin/calco m2 5.iv.xxxii.html

[W. Kelly] http://www.stempubli s hing.com/authors/kelly/1Oldtest/DANIEL2.html

[Hamilton Smith] http://www.stemp u blishing.com/authors/smith/DANIEL.html

[David Guzik] http://www.studyl i ght.org/com/guz/view.cgi?book=da& chapter=009

[Adam Clarke] http://www.studylight.o r g / com/acc/view.cgi?book=da& chapter=009

[ Bob Deffinbaugh ] http://www.bible.org/p a ge.php?page_id=479

[Dr. Thomas L. Constable] http://www.soniclight.com/co n stable/notes/pdf/daniel.pdf

[Vernon McGee] „Daniel”

[Randall Price] https://www.raptureready.com/2013/03/16/seventy-weeks-of-daniel-by-randall-price/

[Kay Arthur] http://preceptaus t in.org/daniel,’lectue_14.htm

[skywatchtv] ] https://www.skywa t chtv.com/2021/10/12/countdown42/


 

 


 

Cartea pdf este gratis la https://teostory.wordpress.com/ . Este Copyright
Cartea tiparita este pe Amazon https://www.amazon.com/author/teodor
Adăugat în 14/09/2022 de Teodor_d
Statistici
  • Vizualizări: 183
  • Export PDF: 1
  • Comentarii: 1
  • Gramatical corect
  • Cu diacritice
  • Conținut incomplet
Opțiuni