Suveranitatea lui Dumnezeu
Autor: Aurel Munteanu  |  Album: Conferinta 2013  |  Tematica: Atributele Lui Dumnezeu
Resursa adaugata de Anabaptistul in 01/04/2013
    12345678910 10/10 X
Media 10 din 1 vot

 

                  Suveranitatea lui Dumnezeu


 


 

Munteanu Aurel


 

CUPRINS :


 

a. Suveranitatea lui Dumnezeu peste materie şi natură

b. Suveranitatea lui Dumnezeu peste îngeri (sfinţi şi căzuţi)

c. Suveranitatea lui Dumnezeu peste toţi oamenii

d. Suveranitatea lui Dumnezeu în alegere şi mântuire


 


 

În toate acţiunile Sale faţă de creaţia Sa, Dumnezeu se descoperă ca fiind suveran. Suveranitatea este consecinţa fiinţei Sale, a naturii şi caracterului Său.


 

1. DEFINIRE


 

a. Definiţie: A fi suveran înseamnă a acţiona fără vreun control sau influenţă exterioară!


 

b. Explicaţie: Prin termenul de suveranitate înţelegem supremaţia, regalitatea, dumnezeirea lui Dumnezeu.

Prin aceasta afirmăm că Dumnezeu este Dumnezeu, fiindcă dacă nu ar fi suveran, nu ar fi Dumnezeu! Dumnezeul Bibliei este un suveran absolut! Dumnezeul predicat de la majoritatea amvoanelor astăzi este un dumnezeu lipsit de putere, un drumeţ cerşetor, care tot bate la inima închisă a omului, care vrea să mântuiască lumea, dar lumea merge în iad… Astăzi se predică un Dumnezeu om şi un om dumnezeu.


 

c. Aplicaţie: Doar înţelegând suveranitatea lui Dumnezeu putem avea o atitudine potrivită faţă de El. Atitudinea potrivită este aceea de reverenţă – teamă sfântă , de glorificare a puterii, măreţiei şi slavei Lui.


 

ii. Verset care afirmă că Dumnezeu face ce vrea arată suveranitatea Lui:


 

Dan. 4:35.: Toţi* locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea** cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni† nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?”


 

iii. Verset care afirmă că El nu poate fi tras la răspundere de om pentru acţiunile Sale afirmă suveranitatea Lui:


 

Isa. 45:9-11. : Vai de cine se ceartă cu Făcătorul* său! – Un ciob dintre cioburile pământului! – Oare lutul** zice el celui ce-l făţuieşte: „Ce faci?”, şi lucrarea ta zice ea despre tine: „El n-are mâini”?


 


 


 


 


 

Suveranitatea lui Dumnezeu peste materie şi natură


 


 

 

Biblia ne descoperă că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor. El este cel care ţine întreaga creaţie, iar aceasta Îi este supusă.


 

a. Dumnezeu stăpâneşte materia: - La început*, Dumnezeu a făcut** cerurile şi pământul.


 

 

Fenomenele necesare vieţii:

1. zăpada , ploaia (Iov 37:6; Ps. 147:16)

Iov 37. 6. : El zice zăpezii*: „Cazi pe pământ!”Zice acelaşi lucru ploii, chiar şi celor mai puternice ploi.


 

2. vânturile (Iov 28:25, 26; Ps. 135:7) 25. Când a rânduit* greutatea vântului şi când a hotărât măsura apelor,

3. căldura (Mat. 5:45)

Mat. 5:45. : . ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară* soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi .

Dumnezeu este activ implicat în creaţia Sa, Lui i se datorează bunul mers al acestor fenomene, traseul precis al planetelor, ciclul exact al anotimpurilor, circuitul apei în natură, fenomene fără de care viaţa ar fi imposibilă.


 

Fenomenele care periclitează viaţa:


 

secete , foametea, - în toată ţara Egiptului

incendii (Gen. 19:24) - Sodoma

Potopul a venit de la Dumnezeu (Geneza 6:17; 7:11-12)

Urgiile din Egipt (Ex. 9:23-26; 10:21-23)


 


 

Dumnezeu este suveran peste legile naturale şi le poate încălca, nefiind supus lor.


 

Trecerea Mării Roşie (Ex. 14:21-22)

trecerea Iordanului.

oprirea timpului (Iosua 10:12-14; 2 Împ. 20:9-11)

cei trei în cuptorul aprins (Dan. 3:20-28)

potolirea furtunii (Marcu 4:36-39)


 

Dumnezeu stăpâneşte peste regnul animal:


 

i. Aducerea animalelor la Adam (Gen. 2:19)

ii. Aducerea animalelor la Noe (Gen. 6:19-20);

iii. Aducerea broaşelor, a insectelor asupra Egiptenilor (Ex. 8:13, 22)

iv. Călăuzirea vacilor care duceau chivotul (1 Sam. 6:7-12)

v. Corbii hrănindu-l pe Ilie (1 Împ. 17:2-4)

vi. Măgăriţa lui Balaam (Num. 22:28)

vii. Peştele care l-a înghiţit pe Iona (Iona 1:17)

viii. Pescuirea minunată (Luca 5:4-7; Ioan 21:4-6)

ix. Daniel şi leii din groapă (Dan. 6:22)


 


 

Suveranitatea lui Dumnezeu peste îngeri (sfinţi şi căzuţi)


 

Dumnezeu stăpâneşte îngerii

Îngerii sfinţi, slujitorii Săi (1 Cr. 21:15, 27; toate versetele care vorbesc despre îngeri ca fiind trimişi de Dumnezeu)


 

Dumnezeu stăpâneşte peste îngerii rebeli (Jud. 9:23; 1 Sam. 16:14; 1 Împ. 22:23; toate exorcizările din NT)

Jud. 9:23.: 23. Atunci Dumnezeu* a trimis un duh rău între Abimelec şi locuitorii Sihemului, şi locuitorii Sihemului au fost necredincioşi** lui Abimelec,

1 Sam. 16:14. : 14. Duhul* Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un** duh rău care venea de la Domnul.

1 Împ. 22:23. : 23. Şi acum*, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de faţă. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta.”

 1. Satan (Iov 1:12; Mat. 4:10, 11; Apoc. 20:1-3, 10)

Iov 1:12. : 12. Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.” Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.


 

2. El a pus mâna pe balaur*, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.

3. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit* intrarea deasupra lui, ca** să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.


 


 


 

Suveranitatea lui Dumnezeu peste toţi oamenii


 


 


 

 

Viaţa tuturor oamenilor este în mâna lui Dumnezeu (Iov 12:10; 34:14, 15; Isa. 42:5; Fapte 17:25, 28)

Iov 12:10. ; 34:14, 15. :

10. El ţine în mână* sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.

14. Dacă nu S-ar gândi decât la El, dacă Şi-ar lua înapoi* duhul şi suflarea,

15. tot ce este carne* ar pieri deodată, şi omul s-ar întoarce în ţărână


 

Dumnezeu controlează zilele omului, El permite ca cineva să se nască cu vreo boală sau handicap (Ps. 139:13-17)

16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.


 

Dumnezeu hotărăşte timpul şi locul în care se nasc şi trăiesc oamenii (Fapte 17:26)

26. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare* locuinţei lor,


 

Dumnezeu le creează condiţii favorabile de a trăi (Mat. 5:45)

ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară* soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Dumnezeu conduce viaţa omului în aşa fel încât omul ajunge să împlinească voia lui Dumnezeu (Prov. 16:9; 19:21; 20:24; Ier. 10:23)

Prov. 16:9; 19:21; 20:24. :


 

9. Inima* omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar** Domnul îi îndreaptă paşii.

21. Omul face multe* planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte.

24. Domnul* îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?

23. Ştiu, Doamne, că soarta omului* nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă.


 

Dumnezeu pedepseşte popoare pentru nelegiuirea lor


 

Canaaniţii (Gen. 15:16  Lev. 18:24, 25, vezi cucerirea Canaanului)

Egiptenii, (Ge. 14:14  vezi urgiile din Exod)

Israelul (Lev. 18:28-30; 1 Cr. 9:1)


 

Dumnezeu ridică şi răstoarnă liderii


 

(Prov. 21:1; Dan. 2:21); El controlează cursul politic al naţiunilor, deciziile pe care le iau conducătorii:

Prov. 21:1. : Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului,pe care îl îndreaptă încotro vrea.

Dan. 2:21. : 21. El schimbă vremurile* şi împrejurările; El răstoarnă** şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune† înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi!

Împietrirea lui Faraon (Rom. 9:17)

„Te-am ridicat înadins**, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.”

Nebucadneţar şi cucerirea lui Iuda (Ier. 25:8, 9)

Cirus şi porunca de a ridica Ierusalimul şi Templul (Isa. 45:1, 13)

Nimeni nu i se poate împotrivi (Iov 23:13; Prov. 21:30; Isa. 14:27; 43:13; 46:10)

Iov 23:13. : 13. Dar hotărârea Lui este luată, cine* I se va împotrivi?Ce-I doreşte sufletul, aceea** face.


 

Dumnezeu se poate împotrivi acţiunilor oamenilor, le poate dejuca planurile:


 

Gen. 11:7. : - incurcarea limbilor la Babel

Ex. 15:4. : 4. El a aruncat în mare carele* lui faraon şi oastea lui în Marea Roşie.

Mat. 2:12-18. : dejoaca planul lui Irod

Fapte 12:5-11. :Petru e salvat din mana lui Irod

Ps. 2:1-4. : 1. Pentru ce se întărâtă* neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?

2. Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său*, zicând:

3. „Să le rupem* legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!”

4. Cel ce* şade în ceruri râde**, Domnul Îşi bate joc de ei.

 


 

Suveranitatea lui Dumnezeu în alegere şi mântuire


 


 

El este sursa mântuirii


 

Iona 2:9. : 9. Eu însă Îţi voi aduce jertfe* cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. Mântuirea** vine de la Domnul.”

Apoc. 7:10. : 10. şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea* este a Dumnezeului nostru, care** şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”

Fapte 4:12. : 12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

Os. 13:4. : „Dar Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău din ţara Egiptului încoace. Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu** afară de Mine şi nu este alt Mântuitor afară de Mine.


 

Suveranitatea sa în mântuire constă în dreptul de selecţie al celor care vor fi mântuiţi, în faptul că El mântuieşte pe cine vrea (Rom. 9:14-23; Ex. 33:19; Mat. 20:15)


 


 

Tatăl este suveran în mântuire

1 Actul alegerii (Rom. 8:29-30; 9:21-23; Ef. 1:4-6)


 

Rom. 8:29-30.; 9:21-23 :

29. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai* dinainte, i-a şi hotărât mai** dinainte sㆠfie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca†† El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.

30. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat*; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi**; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.

21. Nu este olarul* stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un** vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

22. Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase* ale mâniei, făcute** pentru piere;

23. şi să-Şi arate bogăţia* slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării pe care le-a pregătit** mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)?

Ef. 1:4-6. :

4. În El, Dumnezeu ne-a* ales înainte** de întemeierea lumii, ca să fim† sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,

5. ne-a rânduit mai* dinainte să fim înfiaţi** prin Isus Hristos, dupㆠbuna plăcere a voii Sale,

6. spre lauda slavei harului Său pe* care ni l-a dat în Preaiubitul Lui**.


 

 1. Tragerea la Cristos (Ioan 6:44, 65)


 

44. Nimeni* nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

65. Şi a adăugat: „Tocmai de aceea v-am* spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”


 

Fiul este suveran în mântuire.


 

Cristos a murit în locul celor pe care Tatăl i-a ales (Ioan 10:18; Rom. 8:33-34)


 

Ioan 10:18. :

18. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am* putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta** este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

Rom. 8:33-34. : 33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu* este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!

34. Cine-i* va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă** la dreapta lui Dumnezeu şi† mijloceşte pentru noi!

 


 

Duhul este suveran în mântuire:


 


 

a. Duhul Sfânt este Cel care regenerează (Ioan 3:6)

Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.

b. Duhul dă viaţă spirituală (Ioan 6:63).

Duhul* este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.

c. Duhul Sfant separă sau sfinţeşte astfel persoana, făcând posibilă „credinţa adevărului”. 2 Tes. 2:13

13. Noi* însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început** Dumnezeu† v-a ales pentru mântuire, în†† sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.


 

 

Aşadar, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, drept, suveran. El este unic în tot universul. El nu cunoaşte schimbarea sau limita. Doar Lui i se cuvine cinstea, lauda, mărirea şi gloria. Întreaga creaţie trebuie să Îl laude!

Oamenii trebuie să vină înaintea Lui cu o teamă sfântă, cu reverenţă deplină. El este judecătorul cel drept şi tot ceea ce spune este Adevăr suprem. Iubirea Lui este veşnică. Nimeni nu poate să o cuprindă!

El nu este obligat să dea socoteală nimănui pentru ceea ce face, nu este obligat să fie îndelung răbdător faţă de oameni, nu este obligat să mântuiască pe cineva. Dar o face din bunătate, milă şi compasiune faţă de cei ce îi sunt vrăjmaşi.

Cum ne afecteaza faptul ca Dumnezeu este suveran ?

 • Cum percepem necazurile , suferintele , incercarile

 • Le vedem noi ca si facand parte din planul Lui vesnic pentru noi?

 • Pentru mine unul suveranitatea este curaj , tarie si siguranta .Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
 • Vizualizări: 3134
 • Descărcări: 2
 • Export PDF: 6
 • Favorită: 1
 • Gramatical corect
 • Cu diacritice
 • Conținut complet
Opțiuni
De același autor
Din același album
Neemia 9:17 n-au vrut să asculte şi au dat uitării minunile pe care le făcuseşi pentru ei. Şi-au înţepenit grumazul şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit