Ce să facem fraţilor?
Autor: Stefan Gheres  |  Album: fara album  |  Tematica: Diverse
Resursa adaugata de otnielvasut in 16/05/2009
    12345678910 0/10 X

                                                     Ce să facem fraţilor?

Pentru a putea fi mântuit trebe trebuie să fi eliberat de păcatul tău.

Fapte 2:37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi i-au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38 „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

În ziua cincizecimii apostolului Petru şi celorlalţi apostoli li se adresează o întrebare: Fraţilor ce să facem?
Această întrebare a fost adresată de către aproximativ trei mii de suflete care ascultau mesajul Domnului transmis prin apostolul Petru. Fapte 2:41
Această întrebare o găsim de mai multe ori în cuvântul Domnului şi este întrebare legata de mântuirea sufletului.
Un tânar bogat a venit la Domnului Isus şi la întrebat: Bunule învăţător ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? Marcu 10:17
Domnul Isus îl direcţioneză spre împlinirea poruncilor iar în final îi spune despre lucrul care lipseşte. Marcu 10:21 Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit, şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea, şi urmează-Mă.”
De asemenea găsim această întrebare şi în Evanghelia după Luca 10:25.
La această întrebare Isus arată o cale a harului Luca 10:37 „Du-te de fă şi tu la fel” i-a zis Isus.
În textul nostru cei aproximativ trei mii de suflete care pun această întrebare „Fraţilor, ce să facem?” sunt chemaţi într-un mod sincer de către apostolii Domnului Isus la mântuire.În primul rând ei sunt chemaţi să se pocăiască în al doilea rând sunt chemaţi să se boteze iar apoi să primeasca darul Sfântului Duh.
Mesajul apostolului Petru rostit din partea Domnului a avut un impact deosebit aşa încât a produs transformarea multor inimi, descoperindu-se harul lui Dumnezeu care sa revărsat peste inimile oamenilor.
" Mulţumim lui Dumnezeu pentru că evanghelia mântuiri a fost predicată atunci pentru mântuirea oamenilor, dar şi astăzi se predica aceaşi evanghelie şi oamenii acceptă provocarea atunci când Dumnezeu îşi arată harul său pentru a se câştiga suflete pentru împărăţia cerurilor.
Să analizăm pe rând fiecare element ca şi o treaptă spirituală a răspunsului dat de apostolul Petru."

l) Pocăiţi-vă:

Pentru că nu există mântuire fără pocainţă apostolul Petru işi cheamă auditorul să se pocăiască.
Pocăinţă este opera Duhului Sfânt prin care înţelegem întoarcerea omului păcătos la Dumnezeu.
Pocăinţă este prima lucrare de slavă a Duhului Sfânt în viaţa omului convingându-l de păcatele sale.
Apostolul Petru îi aduce pe cei ce îl ascultau în faţa evangheliel iar Duhul Sfânt îi convinge de păcatul lor, prin faptul că l-au răstignit pe Domnul slavei. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât şi după stiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu voi l-aţi răstignit şi l-aţi omorît prin mâna celor fărădelege.
Pentru a putea fi mântuit trebuie să fi eliberat de păcatul tău.
Lucram în primăvara acestui an 2008 într-un şantier, alături de mine lucrau şi câţiva membri din biserica pe care o păstoresc de asemenea lucrau cu noi şi câteva peroane care nu îl cunoşteau pe Dumnezeu. Datorită prezenţei lor în şantier eram motivaţi să le vorbim despre Minunatul Mântuitor Isus Hristos care eliberează inimile de povara păcatului. Rezultatul intervenţiilor noastre a fost binecuvântat de Domnul bucurându-ne de decizia unui tânăr de a se pocăii cu dorinţa de a îl sluji pe Dumnezeu de asemenea şi un barbat de 41 de ani l-a primit pe Domnul Isus în viaţa lui ca şi Mântuitor personal. În 25 mai anul acesta au încheiat legământ în apa botezului alături de multe alte persoane din biserica Elim Roquetas de Mar.
Ioan striga în pustia Iudei Pocăiţi-vă căci împaratia cerurilor este aproape
Matei 3:1 În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii.
2 El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
Acest Ioan a venit cu un mesaj provocator pentru fiii poporului Israel încercând sa îi convingă de starea de păcat în care ei se aflau Romani 3:23 Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi rezultatul acestui mesaj adus de Ioan Botezatorul a fost înalţător ne arată Evanghelistul Matei în capitolul 3 cu versetul 5 şi 6 Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el;
şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.
Unde este pocainţă este eliberare din starea de pacat.
De asemenea Ioan spunea Matei 3:11 Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic Să-i duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
În pasajul nostru Petru rosteşte expresia: "şi fiecare dintre voi sa fie botezat în numele lui Isus Hristos."

ll) Botezul:

Petru prezinta botezul în răspunsul său la întrebarea pusă de cei ce ascultau cuvântul; ca şi o a doua condiţie ce trebuie îndeplinită pentru mântuirea sufletului.
Botezul în apa este acceptat de toate confesiunile crestine fiind un important sacrament al biserici de azi la fel cum a fost şi pentru biserica primara.
De ce apostolul petru le cere sa se boteze?
Pentru că Botezul Noutestamental prezinta o mare importanţă şi se leagă mult de indentificarea credinciosului cu Isus.
Importanţa botezului:
1. Este important pentru că însuşi Domnul Isus Hristos a fost botezat în râul Iordan de Ioan Botezătorul. Matei 3:13 Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
14 Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu” zicea el „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?”
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.
2. O a doua dovada despre importanta botezului în apa o găsim în marea însarcinare data de Domnul Isus ucenicilor săi.
Matei 28:18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
3. O a treia dovada depre importanţa botezului în apa este că biserica primară i-a dat o atenţie deosebita. Observăm acest adevăr chiar din spusele apostolului Petru " şi fiecare din voi sa fie botezat" concluzionăm citind:
Marcu 16:16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

lll) Apoi veti primi darul sfantului Duh:

Un poet spunea:
"Esti botezat cu Duhul Sfânt? e întrebarea.
Prin ce poţi tu să spui, da sunt.
Prin ce dovezi prin ce cuvânt
Ai dezlegarea?
Căci ucenici s-au rugat cu stăruinţă.
Iar Duhul Sfânt s-a revărsat,
Şi astfel pe toţi i-a botezat,
După credinta."

Apostolul Petru fără nici o îndoiala le vorbeste despre Duhul Sfânt a cărei prezenţă fusese observată în a cea zi a cincizecimii şi devenise noutatea zilei producând în acelaşi timp şi câteva stări în dreptul celor prezenţi acolo.
1) Au ramas încremeniţi
Fapte 2:6 Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
2.) Toti se mirau şi se minunau
Fapte 2:7 Toţi se mirau, se minunau, şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc, nu Sunt Galileeni?
Expresia apostolului Petru "apoi veti primi darul Sfantului Duh"
poate fi comentată şi sub aspectul unei promisiuni fiind implinite cele 2 condiţi: "Pocăiţi-vă şi botezati-va"
Petru sublinează iar apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Pocainţă şi botezul sunt condiţii preliminare pentru primirea Sfântului Duh. Ioan Botezătorul promite că El adică Isus vă va boteza cu Duhul Sfânt, "Evanghelia după Ioan 7:37 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare, şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la mine, şi să bea". ne prezinta modul în care Isus întăreşte făgăduinţa.
"Ioan 7:38 Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El."
În Fapte 1:8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”
Pe langa faptul ca Duhul Sfânt reprezintă a treia persoana a Trinitaţii, fiind de aceaşi esenţă ca Tatăl şi ca Fiul el reprezintă şi o manifestare a puterii lui Dumnezeu.

1. Puterea în rugăciune - Ne învaţă cum să ne rugăm, mijloceste pentru noi

2. Puterea în slujire. Suntem dominaţi de puterea Lui în lucrarea pe care o facem.
Ucenicilor li s-au promis lucrări miraculoase
Ioan 14:12 Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl:

3. Puterea în drumul sfinţeniei.

4.Putere în lupta spirituală.etc
Prin Botezul cu Duhul Sfânt Dumnezeu inundă fiinţa umana cu prezenţa Lui, prezenţa care produce bucurie şi pace celui botezat.
Aş vrea să întreb care este atitudinea noastră în faţa acestui mesaj transmis prin apostolul Petru.
Acest mesaj minunat a fost pentru cei ce îl ascultau pe apostolul Petru dar el rămâne cu acelaşi înţeles spiritual şi pentru noi cei de astăzi, mesaj ce ne cheamă la mântuire. Pentru ca mântuirea aduce înnoirea vieţii, schimbă gândirea. transformă caracterul, aduce strălucirea prezenţei Mântuitorului Isus în viaţa celui convertit. Amin


Pastor: Ştefan Ghereş
Biserica Elim
Roquetas de Mar - Spania

Până în acest moment nu au fost adăugate comentarii.
Statistici
  • Vizualizări: 3687
  • Export PDF: 2
Opțiuni